Zamość
Technikum
Technikum Nr 4 w Zamościu
Zespół szkół
Adres
ul.Marszałka J. Piłsudskiego 65, 22-400 Zamość
Telefon
846392638
Fax
846393469
E-mail
Strona www
Dyrektor
Lidia Sternik
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
  • Zdjęcie
Opis

Technikum Nr 4 to szkoła, która proponuje kandydatom po szkole podstawowej kształcenie w zawodach:

- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej- NOWOŚĆ,

- technik robót wykończeniowych w budownictwie - NOWOŚĆ,

- technik budownictwa,

- technik budowy dróg,

- technik geodeta,

- technik informatyk,

- technik renowacji elementów architektury,

- technik technologii drewna,

- technik inżynierii sanitarnej,

- technik technologii żywności,

- technik gazownictwa.

Szkoła przygotowuje do kontynuacji nauki na studiach wyższych, jak i do pracy. Kończy się egzaminem maturalnym, a w czasie trwania nauki uczniowie zdają egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Szkoła zapewnia uczniom praktyki zawodowe oraz zajęcia praktyczne w oparciu o warsztaty szkolne Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 zlokalizowane przy szkole oraz współpracę z firmami branżowymi z terenu Miasta Zamość i okolic.

Prowadzimy również nabór do klas integracyjnych, gdzie swoje miejsce znajdą uczniowie z dysfunkcjami narządów ruchu, wzroku, słuchu, autyzmem, niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym. Klasa integracyjna liczy do 20 uczniów, w tym do 5 posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

W szkole realizowane są projekty unijne w ramach, których uczniowie mogą odbyć staż u pracodawców, zarówno w kraju, jak i za granicą.

Oferta
Dojazd
Szkoła zlokalizowana jest przy głównej ulicy miasta - Marszałka J. Piłsudskiego 65. W pobliżu szkoły usytuowane są przystanki większości linii autobusowych: miejskich, PKS i Bus. Z dworca PKS do szkoły można dojechać autobusami linii 3 i 10 - autobusy kursują co 10 - 20 minut.
Historia
Technikum Nr 4 powstało w 2002 roku. Z obszerną informacją o 50-letniej historii szkoły można się zapoznać goszcząc na naszej stronie internetowej - www.zsp4zamosc.edu.pl
Koła zainteresowań
Szkoła zapewnia oprócz możliwości udziału w kołach przedmiotowych wyrównujących i poszerzających wiedzę również rozwój własnych zainteresowań poprzez istniejące koła m.in. teatralne, fotograficzne, zespół artystyczny, zajęcia sportowe. Wśród dyscyplin sportowych obok piłki nożnej propagujemy: piłkę siatkową i tenis stołowy. Wyposażenie i warunki lokalowe pozwalają nam na organizowanie szeregu turniejów w tych dyscyplinach sportu. Zapewniamy uczniom również korzystanie z basenu.
Kontakty zagraniczne

W szkole realizowane są projekty unijne w ramach, których uczniowie mogą wyjechać na staże zagraniczne do Portugalii lub Hiszpanii. Koszty wyjazdu i pobytu za granicą pokrywane są ze środków projektowych. Uczniowie otrzymują też kieszonkowe. 

Uczniowie mogą również uczestniczyć w płatnych stażach unijnych u pracodawców w kraju. 


Osiągnięcia
Uczniowie naszej szkoły biorą udział w licznych turniejach, olimpiadach i konkursach organizowanych zarówno na terenie szkoły jak i poza nią odnosząc sukcesy szczególnie w dziedzinie sportu (tenis stołowy, piłka koszykowa, piłka nożna, piłka siatkowa, biegi przełajowe itp.).
Współpraca z pracodawcami
Szkoła współpracuje z różnymi przedsiębiorstwami z terenu miasta Zamość i okolic, co pomaga uczniom w znalezieniu praktyk u pracodawców. 
Zakres wiekowy
W zajęciach pozalekcyjnych i kołach zainteresowań mogą uczestniczyć wszyscy chętni uczniowie naszej szkoły.
Zajęcia pozalekcyjne
Nauczyciele prowadzą wiele kół zainteresowań, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze i konsultacje przedmiotowe, więc jeśli masz wenę twórczą, odkryjesz w sobie jakiś talent, albo odwrotnie; jeśli nie radzisz sobie z jakimś przedmiotem – na pewno znajdziesz pomoc.