Zamość
Technikum
Technikum Nr 5 w Zamościu
Zespół szkół
Adres
ul.Szczebrzeska 102, 22-400 Zamość
Telefon
(84) 639-20-27
Fax
(84) 639-60-41
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr Antoni Turzyniecki
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
  • Zdjęcie
Opis

Technikum Nr 5 jest szkołą zawodową wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 im. Józefa Piłsudskiego w Zamościu. Przygotowuje uczniów do egzaminu maturalnego oraz do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i uzyskania dyplomu. Kształcenie w technikum obejmuje dwa obszary: - kształcenie ogólne, - kształcenie zawodowe, czyli przedmioty teoretyczne, pracownie, zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe oraz naukę jazdy ciągnikiem (dla zawodu technik rolnik, technik mechanizacji rolnictwa i technik architektury krajobrazu). Dodatkowo uczniowie mogą ukończyć kurs kombajnisty, obsługi wózka widłowego i chemizacyjny. Zajęcia praktyczne uczniowie realizują w Centrum Kształcenia Praktycznego, a praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach i gospodarstwach (zależnie od zawodu, w którym kształci się młodzież). Absolwenci technikum mają następujące perspektywy rozwoju: - podjęcie studiów wyższych na wybranej przez siebie uczelni, - podjęcie nauki w celu zdobycia dodatkowych kwalifikacji zawodowych, - podjęcie pracy zawodowej zgodnie z kwalifikacjami. TECHNIKUM KSZTAŁCĄCE W ZAWODACH: TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU, TECHNIK AGROBIZNESU, TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA i AGROTRONIKI, TECHNIK ROLNIK DAJĄ MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH NIEZBĘDNYCH DO PRZEJMOWANIA I PROWADZENIA GOSPODARSTWA ROLNEGO ORAZ UBIEGANIA SIĘ O ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ. Szkoła od 2017 roku realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 pod tytułem „ Wachlarz kompetencji zawodowych” skierowany do uczniów Technikum Nr 5 w Zamościu. W ramach zaplanowanych działań projektowych proponujemy uczniom zdobycie dodatkowych kwalifikacji poprzez udział w płatnych stażach zawodowych oraz kursach doskonalących. Oferowane formy wsparcia w ramach projektu:

1.Staże zawodowe u pracodawców. W ramach projektu płatne staże zawodowe odbędzie 154 uczniów Technikum Nr 5 w okresie wakacji w roku 2018 i 2019.

2.Kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe:

a.Kurs Carvingu dla uczniów technikum żywienia i usług gastronomicznych.

b.Kurs wózka jezdniowego dla uczniów technikum rolniczego, technikum mechanizacji rolnictwa, technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki ( ukończone 18 lat).

c.Kurs Systemy automatycznego nawadniania dla uczniów technikum architektury krajobrazu.

d.Kurs projektowania w Google SketchUp dla uczniów technikum architektury krajobrazu.

e.Kurs Operator BSL (operator drona) dla uczniów technikum rolniczego, technikum mechanizacji rolnictwa, technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technikum architektury krajobrazu (ukończone 18 lat).

f.Kurs inseminacji krów i loch dla uczniów technikum weterynaryjnego ( ukończone 18 lat).

Istnieje możliwość zakwaterowania w Internacie, który mieści się w budynku szkoły oraz w Bursie Nr 2 przy ul.Szczebrzeskiej i Bursie Nr 1 przy ul. Piłsudskiego w Zamościu. ZSP Nr 5 posiada monitoring wewnętrzny i zewnętrzny oraz tzw. wejście „na kartę”. Szkoła dysponuje bardzo dobrą bazą dydaktyczną: nowoczesne pracownie komputerowe, sala multimedialna, świetlica, pracownie przedmiotowe wyposażone w projektory, a sale językowe – w tablice interaktywne. W szkole działa Wi-Fi. Szkoła posiada bardzo dobrą bazę sportową: halę sportową, siłownię, boiska zewnętrzne. W szkole funkcjonują stołówka i biblioteka. Uczniowie mogą korzystać z pomocy pedagoga szkolnego oraz opieki medycznej (pielęgniarki i stomatologa).

Strona internetowa szkoły

Strona www internatu szkoły

Facebook technikum architektury krajobrazu

Facebook internatu szkoły Erasmus+

Oferta
Dojazd
Szkoła znajduje się przy ulicy Szczebrzeskiej 102. Dojazd autobusami MZK nr: 0,1,2,11,33, 35,42 i 47 Możliwy również dojazd autobusami PKS, Autonaprawy i komunikacją prywatną.
Historia
Technikum Nr 5 wchodzi w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 im. Józefa Piłsudskiego w Zamościu, szkoły z ponad 90-letnią tradycją. O historii szkoły można przeczytać na stronie internetowej www.zspnr5.zamosc.roztocze.pl
Koła zainteresowań
W naszej szkole uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach następujących kół zainteresowań: wokalnego,artystyczne w ramach zawodu architektura krajobrazu, recytatorskiego, pszczelarskiego, PCK, Caritas i informatycznego. Dla chętnych zajęcia dodatkowe:uprawa roślin energetycznych, produkcja biomasy, moje finanse, odnawialne źródła energii. Oferujemy zajęcia w sekcjach sportowych: lekkoatletyka /we współpracy z Klubem Sportowym Agros, piłka siatkowa i ręczna, tenis stołowy, sekcja podnoszenia ciężarów.
Kontakty zagraniczne
Szkoła prowadzi współpracę z partnerami zagranicznymi. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 im. Józefa Piłsudskiego w Zamościu jest koordynatorem projektu „Działaj Naturalnie”. W ramach działań ERASMUS+ uczniowie klas technikum współpracują ze szkołą z Novary - Instituto Tecnico Economico "Mossotti". Działania podjęte w ramach projektu dotyczą przygotowania koncepcji architektoniczno- urbanistycznej modelowego obiektu agroturystycznego, a jego realizacja polega na wymianie uczniów między szkołami.
Osiągnięcia
CERTYFIKATY: - 2017 r. złote wyróżnienie za najlepsze stoisko Zamojskich EduTargów 2017. - 2016 r. w ramach VI Festiwalu Książki uhonorowanie „Złotą obwolutą” – nagrodą honorową za dobrą współpracę z Książnicą Zamojską im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu w roku 2015; - 2016 r. złote wyróżnienie za najlepsze stoisko Zamojskich EduTargów 2016 (w nagrodę nakręcono film promocyjny ZSP Nr 5 w Zamościu przez firmę AIT STUDIO); - 2015/2016 Szkoła Sportowych Talentów za kształtowanie prozdrowotnego stylu życia oraz promowanie aktywności wśród uczniów; - od 2013 r. systematyczne otrzymywanie certyfikatu Szkoła Innowacji (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018) za realizację kreatywnych pomysłów, inwestowanie we współpracę międzynarodową, wspieranie edukacji praktycznej na rynku pracy oraz podejmowanie niestandardowych i innowacyjnych działań; - 2012 r. przyznanie szkole prestiżowego tytułu Szkoły Odkrywców Talentów za podejmowanie systemowych działań na rzecz ucznia zdolnego; STYPENDIA dla uczniów klas techników: Uczniowie naszej szkoły od wielu lat spełniają kryteria dotyczące przyznawania stypendium Prezesa Rady Ministrów. - Stypendium Prezesa Rady Ministrów- jeden stypendysta (2015/2016) - Stypendium Prezesa Rady Ministrów- jeden stypendysta (2016/2017) W ZSP Nr 5 realizowany jest program stypendialny w ramach „Lubelskiej kuźni talentów 2016-2019”skierowany do szczególnie uzdolnionych uczniów z przedmiotów zawodowych, którzy są mieszkańcami woj. lubelskiego lub uczą się w woj. lubelskim oraz w roku szkolnym 2016/2017, 2017/2018. Uczniowie, którzy zakwalifikowali się do programu stypendialnego, pobierają stypendium w kwocie 4000 zł rocznie. W 2016 r. stypendium otrzymało sześciu uczniów technikum, w 2017- dwunastu uczniów. Inne stypendia: - stypendium Prezydenta Miasta Zamość za osiągnięcia sportowe – dwóch stypendystów (2013), jeden stypendysta (2014), czterech stypendystów (2017) Uczniowie biorą udział w licznych konkursach i olimpiadach, takich jak: Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, Olimpiada Przedsiębiorczości, konkursy recytatorskie, krasomówcze, konkursy i olimpiady wiedzy religijnej i biblijnej, konkursy artystyczne, przeglądy twórczości młodych talentów i inne. OLIMPIADY: - finalistki Magda Makochon (technik architektury krajobrazu) i Dagmara Pyrczuk (technik żywienia i usług gastronomicznych) w Ogólnopolskiej Franciszkańskiej Olimpiady o św. Maksymilianie, Siedlce 2015; - finalistka Diana Piątek (technik architektury krajobrazu) XL Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych; - finalista Jakub Szynkarczuk (technik architektury krajobrazu) XXXVI Edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych; - XII miejsce Jakub Szynkarczuk w Eliminacjach Centralnych XXXV Edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych; - V miejsce Tomasz Kukiełka w Eliminacjach Centralnych XXXV Edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych; - laureat Kamil Łoś w Eliminacjach Centralnych XXXIV Edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych; - laureaci Kamil Łoś i Szymon Kołtunowski w Eliminacjach Centralnych XXXIII Edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych; - laureaci Patryk Królikowski i Szymon Kołtunowski w Eliminacjach Centralnych XXXII Edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych; - III miejsce Ewa Ścirka w Eliminacjach Centralnych XXXII Edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych; - laureatka Ewa Ścirka w Eliminacjach Centralnych XXXI Edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. KONKURSY: 2017/2018 - laureatka Patrycja Momot (technik architektury krajobrazu) w 17. Ogólnopolskim Konkursie Rękodzieła Artystycznego „Igiełka”, Zamość 2017; - laureatki: Bednarczuk Zuzanna (technik weterynarii) i Diana Karpińska (technik żywienia i usług gastronomicznych) w  IX Wojewódzkim Konkursie Fotograficzno - Plastycznym "Kocie sprawy", Zamość 2018 - Sandra Ponurek (technik architektury krajobrazu) Nagroda Specjalna Dyrektora Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zamościu Pana Stanisława Michnowicza w IX Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Przemocy mówię NIE - Zamość 2017”, Zamość 2017; 2016/2017 - laureatka Marta Barchacka (technik architektury krajobrazu) w kategorii fotograficznej w III Diecezjalnym Konkursie Fotograficzno – Plastycznym ,,Madonny”, Zamość 2016; - laureatka Magdalena Romaszko(technik żywienia i gospodarstwa domowego) w Konkursie Piosenki Burs i internatów woj. lubelskiego, Zamość 2016; - finalistka Julia Piskorska (technik weterynarii) ogólnopolskiego konkursu na recenzję filmową "Nakręć się!", Filmoteka Szkolna we współpracy z Filmoteką Narodową, dzięki wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, 2017; - wyróżnienie Grzegorz Gogolewski (technikum weterynarii) w drugiej części Ogólnopolskiego Konkursu Geologiczno-Filmowego „Młodzi o surowcach mineralnych”, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie oraz Fundacja Instytut Innowacji z siedzibą w Warszawie, 2017; 2015/2016 - laureat Mateusz Stoń (technik rolnik), zdobył indeks na wybraną przez siebie wyższą uczelnię rolniczą z terenu całego kraju w XVIII edycji Konkursu „Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca”, Warszawa 2015; - laureat Szymon Koper (technik żywienia i gospodarstwa domowego) „Fantastic@2015”, Zamość 2015; - nagroda Anna Czapla (technik architektury krajobrazu) w VIII Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Przemocy mówię NIE”, Zamość 2015; - II miejsce Klaudia Kołodziejczuk (technik żywienia i gospodarstwa domowego) w Miejskim Konkursie Matematycznym MOODELMAT, Zamość 2015; - wyróżnienia Weronika Sachajko (technik architektury krajobrazu) i Monika Pasieczna (technik architektury krajobrazu) w Wojewódzkim Konkursie Literacko-Plastycznym Zwyczaje i obrzędy naszych dziadków, Lublin 2015; 2014/2015 - laureatka Patrycja Cuch (technik weterynarii) Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Niezwykłe historie dźwiękowych symboli”, Warszawa 2014; - III miejsce Monika Mazurek (technik żywienia i usług gastronomicznych) I Diecezjalnego Konkursu o bł. Karolinie Kózkównie „Wierność bł. Karoliny Kózki” w Biłgoraj 2014; OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE: Miejska Licealiada w sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt-miejsce II- 21.09.2017 Miejska Licealiada w Lidze Lekoatletycznej chłopców- miejsce III- 26.09.2017 Miejska Licealiada w Lidze Lekoatletycznej dziewcząt- miejsce II- 26.09.2017 Rejonowa Licealiada w sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt miejsce III- 05.10.2017 Miejska Licealiada w bamdmintonie dziewcząt- III miejsce- 25.10.2017 Miejska Licealiada halowa w piłce nożnej dziewcząt miejsce II- 27.11.2017 Miejska Licealiada SZS w drużynowym tenisie stołowym chłopców miejsce II- 23.01.2018 Miejska Licealiada SZS w drużynowym tenisie stołowym dziewcząt miejsce I- 23.01.2018 Rejonowa Licealiada SZS w drużynowym tenisie stołowym dziewcząt miejsce I- 15.02.2018 Miejska Licealiada SZS w piłce siatkowej dziewcząt miejsce III- 16.02.2018 Miejska Licealiada SZS w piłce siatkowej chłopców miejsce II- 23.02.2018 Miejska Licealiada SZS w koszykówce dziewcząt miejsce III- 21.03.2018 Miejska Licealiada SZS w piłce nożnej miejsce III- 10.04.2018 Mistrzostwa Rejonu w drużynowych biegach przełajowych dziewcząt miejsce II- 12.04.2018 Miejska Licealiada w Sztafecie 10x1500m chłopców - miejsce IV 20.09.2016r. Miejska Licealiada w Lidze Lekkoatletycznej chłopców indywidualnie chłopców - miejsce IV- 28.09.2016r. Miejska Licealiada w Tenisie Stołowym drużynowym - miejsce III chłopcy- 10.01.2017r. Miejska Licealiada w halowej piłce nożnej dziewcząt - miejsce III- 08.12.2016r. "I zamojski Roller Cup" indywidualnie - miejsce III (Ilona Koczwara)- 22.11.2016r. Miejska Licealiada w Piłce Siatkowej dziewcząt - miejsce II- 07.02.2017r Miejska Licealiada w Piłce Siatkowej chłopców - miejsce III- 15.02.2017r Miejska Licealiada w Piłce Koszykowej dziewcząt - miejsce II- 15.03.2017r. Wojewódzka Licealiada w Badmintonie drużynowym dziewcząt - miejsce II- 23.03.2017r. Wojewódzka Licealiada w Badmintonie indywidualnie - miejsce III (Klaudia Lutertek)- 23.03.2017r. Mistrzostwa Miasta Zamość i Powiatu Zamojskiego LZS w Biegach Przełajowych klasyfikacja szkół- 21.04.2017r. miejsce I - klasyfikacja indywidualna: miejsce I (Marta Malinowska) miejsce II (Rafał Kawala) miejsce III (Damian Cyc) III miejsce w LIcealiadzie Piłki Siatkowej chłopców - 06.02.2014 r. W hali ZSP Nr5 organizowane są zawody o randze wojewódzkiej i ogólnopolskiej: Ogólnopolski Puchar Roztocza w podnoszeniu ciężarów, Memoriał Tadeusza Skąmskiego w podnoszeniu ciężarów- 13-14.11.2015 Mistrzostwa Polski LZS w podnoszeniu ciężarów do lat 15-17 5-8.05.2016 Ogólnopolski Puchar Roztocza w podnoszeniu ciężarów, Memoriał Tadeusza Skąmskiego w podnoszeniu ciężarów- 12-13.11.2016 Ogólnopolski Puchar Roztocza w podnoszeniu ciężarów, Memoriał Tadeusza Skąmskiego w podnoszeniu ciężarów- 2-3.11.2017 Najlepsi zawodnicy w 2014 roku: W klasyfikacji kobiet I miejsce w kraju. IX Międzynarodowy Turniej w Podnoszeniu Ciężarów EURO-BUG- drużynowo V m-ce. W roku 2015 uczniowie naszej szkoły zostali powołani w skład Kadry Narodowej Juniorów: Wieprzec Izabela
Drzwi otwarte