Zamość
Technikum
Technikum Lider w Zamościu
Adres
PARTYZANTÓW 21, 22-400 Zamość
Telefon
846391163
Fax
846391163
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr Piotr Czechoński
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
  • sala lekcyjna
  • sala lekcyjna
  • tablica ogłoszeń
  • sala lekcyjna
  • pracownia gastronomiczna
  • pracownia gastronomiczna
  • sala lekcyjna
  • pracownia gastronomiczna
  • sekretariat
  • Technikum Lider w Zamościu
Opis

Technikum "LIDER" w Zamościu jest szkołą niepubliczną, której Osobą prowadzącą jest Centrum Kształcenia "MENTOR" w Lublinie.

Na zamojskim rynku oświatowym funkcjonuje od 2007 roku i kształci młodzież pięcioletnim cyklu nauki w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarz, technik logistyk, technik informatyk, technik geodeta, technik usług fryzjerskich.


Szkoła dysponuje dobrze wyposażoną bazą dydaktyczną i zapewnia wszystkim uczniom bezpłatne komplety podręczników przez cały cykl nauki. Młodzież technikum korzysta z dobrze wyposażonych sal lekcyjnych, a także ze specjalistycznych pracowni: fryzjerskich, multimedialnych, gastronomiczno-hotelarskiej, informatycznej, sali TV i biblioteki.


Technikum nastawia się w szczególności na pracę z uczniami. Proces dydaktyczno-wychowawczy realizowany jest w warunkach dostosowanych do potrzeb uczniów oraz sprzyjających ich rozwojowi. Cała społeczność szkolna dba o to, by atmosfera w szkole sprzyjała uczeniu się.

Nauczyciele wspierają uczniów w trudnych sytuacjach edukacyjnych, stosują metody dostosowane do ich potrzeb i możliwości. Szkoła w procesie edukacyjnym i wychowawczym adekwatnie do potrzeb uczniów stosuje nowatorskie rozwiązania, które poszerzają możliwości aktywności zawodowej ucznia, stwarzają warunki do dobrego przygotowania do zawodu oraz pogłębiania pasji i zainteresowań. W szkole realizuje się podstawę programową z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji.

Szkoła promuje najlepszych absolwentów poprzez coroczne wręczanie, tzw. "LIDERA" - nagrody dla ucznia z najwyższą średnią ocen.


Tradycją szkoły jest organizacja cyklicznych halowych imprez sportowych dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych Zamościa oraz okolicznych gmin, tj.: Turniej piłki nożnej chłopców i dziewcząt o Puchar Dyrektora Technikum "LIDER", GIMNAZJON - Turniej piłki siatkowej dziewcząt i Turniej piłki nożnej chłopców. Jest to szkoła, która propaguje zdrowy styl życia, aktywność ruchową i rywalizację opartą na zasadach fairplay.


W szkole realizowane są:

- przygotowanie do matury,

- wiedza specjalistyczna, zawodowa,

- przygotowanie do egzaminu zawodowego lub egzaminów z kwalifikacji,

- znajomość języków obcych,

- znajomość programów komputerowych ogólnych i specjalistycznych w zawodzie technik hotelarstwa,

- praktyczne przygotowanie do danej pracy,

- praktyki zawodowe uczniów w renomowanych hotelach i restauracjach,

- doświadczenie zawodowe zdobywane jeszcze w trakcie nauki,

- profesjonalne przygotowanie dokumentów aplikacyjnych i do rozmowy z pracodawcą,

- kształtowanie umiejętności interpersonalnych i predyspozycji osobowościowych niezbędnych lub przydatnych w pracy, tj.: komunikatywność, systematyczność, kreatywność, innowacyjność, samodzielność, zdolności analityczne, chęć uczenia się, dyspozycyjność, motywacja, entuzjazm, prężność i zaradność, uczciwość, solidność, otwartość na doświadczenia, umiejętność pracy w grupie, zdolności przywódcze - umiejętność kierowania i inspirowania innych, stabilność emocjonalna, odporność na stres, optymizm.


Technikum "LIDER" w Zamościu charakteryzuje się wyjątkowym klimatem. Młodzież przychodząc do technikum może liczyć na pomoc i zrozumienie pedagogów, a dzięki własnemu zaangażowaniu i pracowitości, uczy się jak podołać wymogom stawianym przez współczesny świat.

Oferta
Historia

Technikum "LIDER" w Zamościu kształci  na  zamojskim rynku oświatowym  od 2007 roku.

Tutaj możesz zdobyć zawód:


* technik żywienia i usług gastronomicznych,

* technik hotelarz,

* technik logistyk,

* technik informatyk

* technik geodeta

* technik usług fryzjerskich


pięcioletnim  cyklu nauki.

Zajęcia pozalekcyjne

Dodatkowe zajęcia z przedmiotów:

* język polski

* język angielski

* matematyka

Specjalistyczne zajęcia gastronomiczne,

Dla uczestników planowanego projektu możliwość skierowania na płatne staże do hoteli i restauracji. 

Koła zainteresowań
Koło gastronomiczne, koło fotograficzne (w ramach planowanego projektu)
Kontakty zagraniczne
-
Współpraca z pracodawcami
Współpraca z pracodawcami na rynku lokalnym ( hotele, restauracje) w ramach praktyk zawodowych i staży dla uczestników projektu.
Zakres wiekowy
15-18 lat
Dojazd
Uczeń dojeżdża do szkoły we własnym zakresie.
Drzwi otwarte

Osiągnięcia

Stypendyści - Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Nasi uczniowie i absolwenci osiągają znaczące sukcesy sportowe na arenach krajowych i zagranicznych w zapasach i sumo.