Zamość
Liceum ogólnokształcące
VII Liceum Ogólnokształcące w Zamościu
Zespół szkół
Adres
ul.Szczebrzeska 102, 22-400 Zamość
Telefon
(84) 639-20-27
Fax
(84) 639-60-41
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr Antoni Turzyniecki
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
  • Zdjęcie
Opis

VII Liceum Ogólnokształcące wchodzi w w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 im. Józefa Piłsudskiego w Zamościu. Funkcjonuje od 1 września 2012 roku. Na rok szkolny 2020/2021 prowadzimy nabór do dwóch oddziałów o innowacyjnym charakterze: - KLASA PRZYGOTOWANIE WOJSKOWE, w której program nauczania uzupełniony jest o przedmioty z zakresu kształcenia wojskowego (podstawy szkolenia wojskowego, edukacja obywatelska). W klasie o tym profilu realizowana jest innowacja pedagogiczna EDUKACJA WOJSKOWA.

Drugim oddziałem jest KLASA POLICYJNA, w której program nauczania uzupełniony jest o przedmioty z zakresu kształcenia policyjnego (podstawy szkolenia policyjnego i edukacja obywatelska). W klasie o tym profilu realizowana jest innowacja pedagogiczna EDUKACJA POLICYJNA.

Innowacje pedagogiczne realizowane są we współpracy z Komendą Miejską Policji w Zamościu oraz Jednostką wojskową nr 3391 w Zamościu i Stowarzyszeniem „Jesteśmy z Tobą – Bądź z Nami w Zamościu”. Istotą innowacji pedagogicznych jest zapoznanie młodzieży ze specyfiką służb mundurowych, poznanie zadań i nabycie podstawowych umiejętności przydatnych w pracy w służbach mundurowych oraz przygotowanie do egzaminów na wyższe uczelnie (cywilne i mundurowe). Absolwent klasy policyjnej, czy wojskowej zdobywa wiedzę z zakresu działań Policji, Sił Zbrojnych RP; nabywa umiejętności strzeleckie; wykazuje się umiejętnością opanowania toru sprawnościowego; przestrzega zasad dotyczących musztry indywidualnej i zespołowej oraz ceremoniału wojskowego, jak i policyjnego. Efektem zajęć jest również wzrost dyscypliny w szkole oraz kształtowanie postaw patriotyczno-obronnych. Uczniowie klas mundurowych uczestniczą w wielu ciekawych inicjatywach i przedsięwzięciach realizowanych na terenie szkoły i poza nią, m. in. w: - Dniach Otwartych Koszar w Zamościu i w Hrubieszowie, uroczystościach państwowych i patriotycznych organizowanych przez 3 Batalion Zmechanizowany w Zamościu i Klub Garnizonowy w Zamościu, Wielkim Pikniku Legionowym na terenie warszawskiego AON-u,  Dniach Bezpieczeństwa organizowanego przez Legię Akademicką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na terenie byłej jednostki wojskowej 3 Brygady Zmechanizowanej w Lublinie, wycieczkach do Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych Szkoły Orląt w Dęblinie, ćwiczeniach wspólnie z żołnierzami 3 Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu na poligonie wojskowym w Sitańcu, zajęciach programowych w Zakładzie Karnym w Zamościu, w Wydziale Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, w Komendzie Miejskiej Policji w Zamościu, w Laboratorium Kryminalistyki w Lublinie, w Sądzie Rejonowym w Zamościu, w Laboratorium Kryminalistyki KSP w Warszawie; obozach szkoleniowych (np. na terenie szkoły oraz w miejscowościach Wojda i Puszcza, Ostróda): zawodach sportowo-obronnych (np. Sprawni jak żołnierze, Kresy).
Strona internetowa szkoły

Erasmus+

Facebook internatu szkoły

Strona www internatu szkoły

Oferta
Dojazd
Szkoła znajduje się przy ulicy Szczebrzeskiej 102. Dojazd autobusami MZK nr: 0,1,2,8,11,33,35, 42 i 47. Możliwy również dojazd autobusami PKS, Autonaprawy i komunikacją prywatną.
Historia
O historii szkoły można przeczytać na stronie internetowej www.zspnr5.zamosc.roztocze.pl
Koła zainteresowań
W naszej szkole uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach następujących kół zainteresowań: wokalnego, recytatorskiego, Caritas, PCK, wolontariatu i informatycznego. Oferujemy zajęcia w sekcjach sportowych: lekkoatletyka /we współpracy z Klubem Sportowym Agros, piłka siatkowa i ręczna, tenis stołowy, sekcja podnoszenia ciężarów.
Kontakty zagraniczne
Szkoła prowadzi współpracę z partnerami zagranicznymi w ramach projektu Erazmus+.
Osiągnięcia

CERTYFIKATY: - 2017 r. – złote wyróżnienie za najlepsze stoisko Zamojskich EduTargów 2017. 2016 r. - w ramach VI Festiwalu Książki uhonorowanie „Złotą obwolutą” – nagrodą honorową za dobrą współpracę z Książnicą Zamojską im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu w roku 2015; 2016 r. - złote wyróżnienie za najlepsze stoisko Zamojskich EduTargów 2016 (w nagrodę nakręcono film promocyjny ZSP Nr 5 w Zamościu przez firmę AIT STUDIO); - 2015/2016 - Szkoła Sportowych Talentów za kształtowanie prozdrowotnego stylu życia oraz promowanie aktywności wśród uczniów; - od 2013 r. - systematyczne otrzymywanie certyfikatu Szkoła Innowacji (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018) za realizację kreatywnych pomysłów, inwestowanie we współpracę międzynarodową, wspieranie edukacji praktycznej na rynku pracy oraz podejmowanie niestandardowych i innowacyjnych działań; - 2012 r. - przyznanie szkole prestiżowego tytułu Szkoły Odkrywców Talentów za podejmowanie systemowych działań na rzecz ucznia zdolnego; STYPENDIA: Uczniowie naszej szkoły od wielu lat spełniają kryteria dotyczące przyznawania stypendium Prezesa Rady Ministrów. - Stypendium Prezesa Rady Ministrów- jedna stypendystka z klasy policyjnej(2015/2016) - Stypendium Prezesa Rady Ministrów- jedna stypendystka z klasy policyjnej(2016/2017, 2017/2018 i 2018/2019). Inne stypendia : - stypendium Urzędu Marszałka Województwa Lubelskiego i stypendium Prezydenta Miasta Zamość za osiągnięcia sportowe – jedna stypendystka (2014), trzech stypendystów (2016) Uczniowie biorą udział w licznych konkursach i olimpiadach, takich jak: Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, Olimpiada Przedsiębiorczości, konkursy recytatorskie, krasomówcze, konkursy i olimpiady wiedzy religijnej i biblijnej, konkursy artystyczne, przeglądy twórczości młodych talentów i inne. KONKURSY: 2017/2018 - wyróżnienie - Klaudia Frań (kl. policyjna) w II Turnieju Recytatorskim „Z wierszem do ludzi” I LO w Zamościu, Zamość 2017; - nagrody specjalne – bliźniaczki: Agata Skiba i Edyta Skiba (kl. policyjna) w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Józef Piłsudski – patriota, żołnierz, człowiek” pod honorowym patronatem Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka oraz Lubelskiego Kuratora Oświaty Teresy Misiuk, Lublin 2017; - wyróżnienie - Klaudia Frań (kl. policyjna) w „Wojewódzkim konkursie na prezentację multimedialną na temat życia i twórczości Stanisława Wyspiańskiego” pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego - pana Sławomira Sosnowskiego; Lubelskiego Kuratora Oświaty - pani Teresy Misiuk; Dyrektora LSCDN - pana Andrzeja Zielińskiego, Lublin 2017; - nagroda internautów - Aleksandra Kulawczuk (kl. wojskowa) w ogólnopolskim konkursie na recenzję filmową „Nakręć się!”, Filmoteka Szkolna we współpracy z Filmoteką Narodową dzięki wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, 2018 2016/2017 - laureatka - Kinga Sławińska (kl. policyjna) w 12. Ogólnopolskim Konkursie Norwidowskim, Krasnystaw 2017; 2015/2016 - finalistka Kinga Bereda (kl. policyjna) w „V Zamojskim Dyktandzie”, Zamość 2014; - wyróżnienie Milena Pyż (kl. policyjna) w kategorii reportaż literacki w V Międzyszkolnym Przeglądzie „Reportaż 2015”, Zamość 2015; - III miejsce Kamila Podgórska (kl. policyjna) Regionalnego Konkursu Czytelniczego „Booktalking, czyli gawęda o książce”, Zamość 2015; - III miejsce Diana Hałaś, Joanna Pałcon, Winiarczyk Natalia (kl. policyjne) w Wojewódzkim Konkursie „Gra Miejska – Lubelscy Pisarze i Poeci”, Lublin 2016; - V miejsce w okręgu dla ZSP Nr 5 w XIII edycji Turnieju „Młoda krew ratuje życie”, 2015/2016; 2013/2014 - III miejsce w okręgu dla ZSP Nr 5 w XIII edycji Turnieju „Młoda krew ratuje życie”, 2013/2014; - laureatka Emilia Szafraniec (kl. policyjna) XIII Lubelskiego Festiwalu Herbertowskiego w edycji ogólnopolskiej, Lublin 2013; - finalistki: Anita Kapusta (kl. policyjna), Kinga Bereda (kl. policyjna) „IV Zamojskiego Dyktanda”, Zamość 2013; - wyróżnienia Kinga Bereda (kl. policyjna) w kategorii reportaż literacki i Emilia Szafraniec (kl. policyjna) w kategorii fotoreportaż w III Międzyszkolnym Przeglądzie „Reportaż 2013”, Zamość 2013; - wyróżnienia Kinga Bereda i Oliwia Madej (kl. policyjna) w Miejskim konkursie na produkt turystyczny miasta Zamość, 2013; OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE: II Zamojski Roller Cup- II miejsce Ilona Koczwara 13.06.2017 Miejska Licealiada w sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt-miejsce II- 21.09.2017 Miejska Licealiada w Lidze Lekkoatletycznej chłopców- miejsce III- 26.09.2017 Miejska Licealiada w Lidze Lekkoatletycznej dziewcząt- miejsce II- 26.09.2017 Rejonowa Licealiada w sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt miejsce III- 05.10.2017 Miejska Licealiada w badmintonie dziewcząt- III miejsce- 25.10.2017 Miejska Licealiada halowa w piłce nożnej dziewcząt miejsce II- 27.11.2017 Miejska Licealiada SZS w drużynowym tenisie stołowym chłopców miejsce II- 23.01.2018 Miejska Licealiada SZS w drużynowym tenisie stołowym dziewcząt miejsce I- 23.01.2018 Rejonowa Licealiada SZS w drużynowym tenisie stołowym dziewcząt miejsce I- 15.02.2018 Miejska Licealiada SZS w piłce siatkowej dziewcząt miejsce III- 16.02.2018 Miejska Licealiada SZS w piłce siatkowej chłopców miejsce II- 23.02.2018 Miejska Licealiada SZS w koszykówce dziewcząt miejsce III- 21.03.2018 Miejska Licealiada SZS w piłce nożnej miejsce III- 10.04.2018 Mistrzostwa Rejonu w drużynowych biegach przełajowych dziewcząt miejsce II- 12.04.2018 Miejska Licealiada w Sztafecie 10x1500m chłopców - miejsce IV 20.09.2016r. Miejska Licealiada w Lidze Lekkoatletycznej chłopców indywidualnie chłopców - miejsce IV- 28.09.2016r. Miejska Licealiada w Lidze Lekkoatletycznej chłopców indywidualnie dziewcząt indywidualnie - miejsce I (Marta Malinowska)-28.09.2016r. Rejonowa Licealiada w Lidze Lekkoatletycznej dziewcząt indywidualnie - miejsce I (Marta Malinowska)- 18.10.2016r. Wojewódzka Licealiada w Lidze Lekkoatletycznej dziewcząt indywidualnie - miejsce II (Marta Malinowska)- 21.10.2016r. Miejska Licealiada w Tenisie Stołowym drużynowym - miejsce III chłopcy- 10.01.2017r. Miejska Licealiada w halowej piłce nożnej dziewcząt - miejsce III- 08.12.2016r. "I zamojski Roller Cup" indywidualnie - miejsce III (Ilona Koczwara)- 22.11.2016r. Miejska Licealiada w Piłce Siatkowej dziewcząt - miejsce II- 07.02.2017r Miejska Licealiada w Piłce Siatkowej chłopców - miejsce III- 15.02.2017r V Ogólnopolski Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych - miejsce II (Marta Malinowska)- 26.02.2017r. Miejska Licealiada w Piłce Koszykowej dziewcząt - miejsce II- 15.03.2017r. Wojewódzka Licealiada w Badmintonie drużynowym dziewcząt - miejsce II- 23.03.2017r. Wojewódzka Licealiada w Badmintonie indywidualnie - miejsce III (Klaudia Lutertek)- 23.03.2017r. Mistrzostwa Miasta Zamość i Powiatu Zamojskiego LZS w Biegach Przełajowych klasyfikacja szkół- 21.04.2017r. miejsce I - klasyfikacja indywidualna: miejsce I (Marta Malinowska) miejsce II (Rafał Kawala) miejsce III (Damian Cyc) III miejsce w LIcealiadzie Piłki Siatkowej chłopców - 06.02.2014 r. II miejsce w Miejskiej Licealiadzie Liga LA chłopców - 19.09.2013 r. III miejsce w Miejskiej Licealiadzie Liga LA dziewcząt - 19.09.2013 r. IV miejsce w Wojewódzkiej Licealiadzie w sztafetowych biegach 4x400m dziewcząt - 24.05.2012 r. I miejsce w Spartakiadzie Dzieci i Młodzieży Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej - 11.04.2012 r. II miejsce w XXXV Ogólnopolskich Zawodach Sportowo-Obronnych chłopców - 24.04.2012 r. III miejsce w XXXV Ogólnopolskich Zawodach Sportowo-Obronnych dziewcząt- 24.04.2012 r. W hali ZSP Nr5 organizowane są zawody o randze wojewódzkiej i ogólnopolskiej: Ogólnopolski Puchar Roztocza w podnoszeniu ciężarów, Memoriał Tadeusza Skąpskiego w podnoszeniu ciężarów- 13-14.11.2015 Mistrzostwa Polski LZS w podnoszeniu ciężarów do lat 15-17 5-8.05.2016 Ogólnopolski Puchar Roztocza w podnoszeniu ciężarów, Memoriał Tadeusza Skąpskiego w podnoszeniu ciężarów- 12-13.11.2016 Ogólnopolski Puchar Roztocza w podnoszeniu ciężarów, Memoriał Tadeusza Skąpskiego w podnoszeniu ciężarów- 2-3.11.2017

Drzwi otwarte