Zamość
Liceum ogólnokształcące
V Liceum Ogólnokształcące w Zamościu
Zespół szkół
Adres
ul.Marszałka J. Piłsudskiego 65, 22-400 Zamość
Telefon
846392638
Fax
846393469
E-mail
Strona www
Dyrektor
Lidia Sternik
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
  • Zdjęcie
Opis

V Liceum Ogólnokształcące to szkoła, która proponuje kandydatom kształcenie w profilach: straż graniczna, służba celna i stylizacja i wizaż. Uczniowie wybierający profil straż graniczna lub służba celna oprócz zajęć teoretycznych  uczestniczą w zajęciach praktycznych takich, jak: musztra, szkolenia na poligonie, zajęcia na strzelnicy, patrolowanie granicy, obozy przetrwania. Uczniowie wybierający innowację stylizacja i wizaż dowiedzą się jakie trendy panują w modzie, jaki kolor pasuje do określonego typu urody, jakie kroje ubrań wybrać do określonego typu sylwetki, jak zrobić korektę rysów twarzy dobierając odpowiedni makijaż, a także nauczą się wykonywania makijażu dziennego i ślubnego. 

Szkoła przygotowuje do kontynuacji nauki na studiach wyższych, jak i do pracy. Kończy się egzaminem maturalnym.

Prowadzimy również nabór do klas integracyjnych, gdzie swoje miejsce znajdą uczniowie z dysfunkcjami narządów ruchu, wzroku, słuchu, autyzmem, niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym. Klasa integracyjna liczy do 20 uczniów, w tym do 5 posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Oferta
Dojazd
Szkoła zlokalizowana jest przy głównej ulicy miasta - Marszałka J. Piłsudskiego 65. W pobliżu szkoły usytuowane są przystanki większości linii autobusowych: miejskich, PKS i Bus. Z dworca PKS do szkoły można dojechać autobusami linii 3 i 10 - autobusy kursują co 10 - 20 minut.
Historia
Liceum Ogólnokształcące powstało w 2002 roku . Od 2005 roku zaistniało pod nazwą V Liceum Ogólnokształcące. Reaktywowane od roku szkolnego 2012/2013. Z obszerną informacją o 50-letniej historii szkoły można się zapoznać goszcząc na naszej stronie internetowej - www.zsp4zamosc.edu.pl
Koła zainteresowań
Szkoła zapewnia oprócz możliwości udziału w kołach przedmiotowych wyrównujących i poszerzających wiedzę również rozwój własnych zainteresowań poprzez istniejące koła zainteresowań m.in. teatralne, fotograficzne, zespół artystyczny, zajęcia sportowe w ramach SKS. Wśród dyscyplin sportowych obok piłki nożnej propagujemy: piłkę siatkową i tenis stołowy. Wyposażenie i warunki lokalowe pozwalają nam na organizowanie szeregu turniejów w tych dyscyplinach sportu. Zapewniamy uczniom również korzystanie z basenu.
Kontakty zagraniczne
W szkole realizowane są projekty unijne w ramach, których uczniowie mogą wyjechać na staże zagraniczne do Portugalii lub Hiszpanii. Koszty wyjazdu i pobytu za granicą pokrywane są ze środków projektowych. Uczniowie otrzymują też kieszonkowe. Oprócz wyjazdów zagranicznych oferujemy  również uczestnictwo w projektach unijnych na płatnych stażach u pracodawców w kraju. 
Osiągnięcia
Uczniowie naszej szkoły biorą udział w licznych turniejach, olimpiadach i konkursach organizowanych zarówno na terenie szkoły jak i poza nią odnosząc sukcesy szczególnie w dziedzinie sportu (tenis stołowy, piłka koszykowa, piłka nożna, piłka siatkowa, biegi przełajowe itp.).
Zakres wiekowy
W zajęciach pozalekcyjnych i kołach zainteresowań mogą uczestniczyć wszyscy chętni uczniowie naszej szkoły.
Zajęcia pozalekcyjne
Nauczyciele prowadzą wiele kół zainteresowań, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze i konsultacje przedmiotowe, więc jeśli masz wenę twórczą, odkryjesz w sobie jakiś talent, albo odwrotnie; jeśli nie radzisz sobie z jakimś przedmiotem – na pewno znajdziesz pomoc.