Zamość
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Zamościu
Adres
ul.Partyzantów 68, 22-400 Zamość
Telefon
084 639-23-25
Fax
084 639 25 14
E-mail
Strona www
Dyrektor
Beata Chmura
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
  • Zdjęcie
Opis
Jesteśmy szkołą z tradycją. II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Zamościu jest jedną z najstarszych szkół w naszym regionie. Mamy bardzo bogatą historię oraz wypracowany i nastawiony na wysoki poziom nauczania i wychowania styl i klimat. Dużą uwagę w pracy z młodzieżą zwraca się na wychowanie patriotyczne. Wychodząc naprzeciw potrzebom młodzieży, każdego roku przygotowujemy bogatą i atrakcyjną ofertę, w której każdy może znaleźć coś dla siebie. Od lat dużym zainteresowaniem cieszą się klasy matematyczne, dziennikarska, prawnicza , psychologiczno - pedagogiczna i biologiczno - chemiczna. Wysoki poziom nauczania zapewnia kadra pedagogiczna, systematycznie podnosząca i rozszerzająca swoje kwalifikacje, dzięki czemu zajęcia są atrakcyjne i ciekawe, zaspakajające najbardziej wymagających. Uczniowie mogą rozwijać swoje dodatkowe zainteresowania w licznych kołach przedmiotowych, warsztatach, kołach sportowych, wolontariacie itp. Wspierając proces dydaktyczny bierzemy udział w licznych projektach unijnych , takich jak: Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne, Uczeń on-line , Żyj twórczo. Zostań M@T.e-MANIAKIEM, Aktywni to my , Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych na Wydziale Humanistycznym UMCS . Nauka w szkole zaczyna się o godzinie 8.00 i trwa do godziny 15.05. Podczas przerw i w czasie wolnym uczniowie mogą korzystać z nowoczesnej pracowni informatycznej oraz centrum multimedialnego. Szkoła posiada dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe, salę gier sportowych, salę do gimnastyki. Dla najzdolniejszych i najlepiej uczących się uczniów fundowane są stypendia motywacyjne oraz stypendia socjalne dla najbardziej potrzebujących. Wydawana jest gazeta szkolna – Ergo Sum, którą redagują sami uczniowie. Ergo Sum jest najlepszą gazetą szkolną w regionie. Efektem pracy uczniów i nauczycieli są sukcesy odnoszone na konkursach, olimpiadach i zawodach. Jesteśmy jedną z najbezpieczniejszych szkół w Zamościu. Bezpieczeństwo uczniów to dla nas priorytet, dlatego szkoła objęta jest monitoringiem wizyjnym. Dwie zamojskie bursy (Bursa Międzyszkolna Nr 1, Zamość, Okrzei 6 i Bursa Międzyszkolna Nr 2, Zamość, Szczebrzeska 41) udostępniają zamiejscowej młodzieży bardzo dobre warunki zakwaterowania. Co nas wyróżnia spośród innych szkół naszego regionu? • Dziennik elektroniczny umożliwiający monitorowanie wyników w nauce i frekwencji • Na terenie szkoły uczniowie mają dostęp do bezprzewodowego internetu WiFi • Dla uczniów klas I i II organizowane są warsztaty profilaktyczne i treningi psychologiczne, dla klas III - zajęcia z preorientacji zawodowej • Stanowimy zgrany zespół uczniów, rodziców i nauczycieli potrafiący dostrzec potrzeby i problemy jednostki • Mającym talenty aktorskie pomagamy je rozwijać. Nasi młodzi aktorzy zostali wielokrotnie nagradzani i wyróżniani w różnego rodzaju konkursach. • W Galerii Wieszak swoje prace prezentują uczniowie obdarzeni talentem plastycznym. Nasza strona internetowa Rekrutacja II LO
Oferta
Dojazd
Szkoła znajduje sie przy ulicy Partyzantów nr 68 około 1000 metrów od dworca PKS. Ulicą Partyzantów jeździ wiekszość linii komunikacji MZK, Autonaprawy oraz PKS. Łatwy dojazd ze wszystkich kierunków.
Historia
Historia szkoły sięga 1916 roku, kiedy to przez Kazimierza Lewickiego zostało założone Gimnazjum Żeńskie. Szkoła zajmowała wspólnie z Gimnazjum i Liceum Męskim budynek Akademii Zamoyskiej funkcjonując razem do 1965 roku. Pomimo zamknięcia szkoły przez Niemców w okresie II wojny światowej nauczyciele prowadzili tajne nauczanie. Pod nazwą Gimnazjum szkoła funkcjonowała do 1934 roku, a następnie została przekształcona w Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum Żeńskie imienia Marii Konopnickiej. W 1965 roku przeniesiono ją do nowego budynku przy ulicy Partyzantów. Od 1967 roku, kiedy do liceum przyjęto pierwszych chłopców placówka stopniowo zmieniała się w szkołę koedukacyjną. Lata 1966-70 były okresem przejściowym, w którym zanikały klasy VIII, IX, X i XI zastępowane klasami I, II, III, IV. W 1974 roku powołano Zespół Szkół Ogólnokształcących, w którego skład wchodziły: II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej, Liceum Ogólnokształcące dla pracujących i Liceum Korespondencyjne. Ten układ trwał do 1995 roku, kiedy to zlikwidowano Zespół i powołano II Liceum Ogólnokształcące. Dramatyczne wydarzenia z 1980 i 1981 roku wpłynęły bardzo negatywnie na życie szkoły (aresztowania wśród uczniów i nauczycieli, strajk szkolny i niedobra atmosfera). Wtedy po raz pierwszy i jedyny w historii szkoły nie odbyła się tradycyjna Studniówka. W dniach 7 - 8 października 2016.r. odbył się Jubileusz 100-lecia istnienia szkoły.
Koła zainteresowań
Koło teatralne; koło polonistyczne, warsztaty dziennikarskie, szkolny klub wolontariatu, chór, warsztaty przyrodnicze, koło biologiczne, koło historyczne, koło chemiczne, zajęcia sportowo-rekreacyjne- koszykówka chłopców i dziewcząt, piłka siatkowa dziewcząt i chłopców, pływanie, tenis stołowy, piłka nożna chłopców, piłka ręczna dziewcząt i chłopców.
Osiągnięcia
II Liceum jest szkołą, która może poszczycić się wieloma osiągnięciami w różnych dziedzinach życia. Dużym osiągnięciem jest przyznanie tytułu i certyfikatu „ Szkoły z klasą”, " Szkoły Odkrywców Talentów", "Szkoły Dobrych Praktyk", " Szkoła w ruchu" , " Dobrze zaprojektowana Szkoła". Absolwenci szkoły są wybitnymi pracownikami naukowymi różnych uczelni i uniwersytetów naukowych, pełnią także ważne funkcje administracyjno- gospodarcze i społeczne, zarówno w kraju jak i za granicą. Uczniowie posiadają różne zainteresowania i zdolności czego dowodem są wystawy prac plastycznych, fotograficznych, występy artystyczne, wydawane tomiki poezji i prozy. Czynnie włączają się w różne akcje charytatywne. Tradycją stał się udział młodzieży w corocznych koncertach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i akcjach PCK. Szkoła współpracuje z fundacjami „Krok za krokiem”, „Pomoc z serca”, „Pomocna dłoń”, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym itp. Uczniowie szkoły odnoszą sukcesy jako dziennikarze, aktorzy, sportowcy. Wygrywają lub są w czołówce organizowanych przez różne instytucje konkursach i zawodach. Osiągane sukcesy oraz rozbudzane wszechstronne zainteresowania młodzieży są efektem pracy kadry nauczycielskiej, która ma bogatą wiedzę merytoryczną, duże doświadczenie pedagogiczne i szerokie zainteresowania. Dowodem na zaangażowanie i duże możliwości kadry nauczycielskiej jest wyróżnienie nadane szkole w 2004 roku przez Ministra Edukacji Narodowej w największej liczbie „olimpijczyków” w ostatnim 20-leciu spośród szkół naszego regionu. Niewymiernym, lecz bardzo istotnym sukcesem szkoły jest jej atmosfera, życzliwość i ciepły stosunek do wszystkich uczniów. W relacjach nauczyciel-uczeń dominuje postawa „W czym Ci mogę pomóc?”. Uczestniczymy w projektach unijnych: "Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne" ,"Zostań M@t.e-MANIAKIEM", "Uczeń on-line", "Expres Your Knowledge" przygotowany przez AIESEC, "Przyroda w liceum", "Wirtualne Laboratoria Fizyczne Nowoczesną Metodą Nauczania".