Zamość
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4 w Zamościu
Zespół szkół
Adres
ul.Marszałka J. Piłsudskiego 65, 22-400 Zamość
Telefon
846392638
Fax
846393469
E-mail
Strona www
Dyrektor
Lidia Sternik
Typ placówki
Branżowa Szkoła I stopnia
Zdjęcia
  • Zdjęcie
Opis

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu to szkoła dająca konkretne kwalifikacje zawodowe, po zdaniu egzaminów absolwent otrzymuje dyplom potwierdzający dane umiejętności i tytuł robotnika wykwalifikowanego w danym zawodzie. Oferta zawodów jest bardzo szeroka: - zawody o 3-letnim cyklu kształcenia, gdzie na zajęcia praktyczne do pracowni Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 uczniów kieruje szkoła to:

- kucharz,

- fryzjer,

- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,

- monter sieci i instalacji sanitarnych,

- murarz-tynkarz,

- stolarz,

- tapicer.

Prowadzimy również nabór do klas integracyjnych, gdzie swoje miejsce znajdą uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Klasa integracyjna liczy do 20 uczniów, w tym do 5 uczniów posiadających orzeczenie.

W dniu 12 marca 2014 roku nasza szkoła podpisała Umowę Patronacką z firmą Interkres Sp. j. S.Smyk i Z. Mazurek, wchodzącą w skład Fundacji Na Rzecz Klastra Meblarskiego Polski Wschodniej w celu utworzenia klasy patronackiej w zawodach stolarz i tapicer. Zgodnie z umową stolarze i tapicerzy na praktyczną naukę zawodu będą uczęszczali do Centrum Kształcenia Praktycznego w Zamościu, ale patronat nad klasą obejmie firma Interkres, która umożliwi uczniom zrealizowanie praktyk zawodowych, zajęć praktycznych i pomoże w organizacji wycieczek przedmiotowych.Najlepsi, najzdolniejsi i ci, którzy wykażą się szczególnymi uzdolnieniami mogą znaleźć zatrudnienie u tych właśnie przedsiębiorców. 


strona internetowa ZSP4 facebook ZSP4

Oferta
Dojazd
Szkoła zlokalizowana jest przy głównej ulicy miasta - Marszałka J. Piłsudskiego 65. W pobliżu szkoły usytuowane są przystanki większości linii autobusowych: miejskich, PKS i Bus. Z dworca PKS do szkoły można dojechać autobusami linii 3 i 10 - autobusy kursują co 10 - 20 minut.
Historia
Zasadnicza Szkoła Zawodowa przekształcona 1 września 2017 roku w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi jest najstarszą szkołą wchodzącą w skład Zespołu. Z obszerną informacją o 50-letniej historii szkoły można zapoznać się goszcząc na naszej stronie internetowej - zapraszamy : www.zsp4zamosc.edu.pl
Koła zainteresowań
Szkoła zapewnia oprócz możliwości udziału w kołach przedmiotowych wyrównujących i poszerzających wiedzę również rozwój własnych zainteresowań poprzez istniejące koła zainteresowań m.in. teatralne, fotograficzne, zespół artystyczny, zajęcia sportowe w ramach SKS. Wśród dyscyplin sportowych obok piłki nożnej propagujemy: piłkę siatkową i tenis stołowy. Wyposażenie i warunki lokalowe pozwalają nam na organizowanie szeregu turniejów w tych dyscyplinach sportu. Zapewniamy uczniom również korzystanie z basenu.
Kontakty zagraniczne
W szkole realizowane są projekty unijne w ramach, których uczniowie mogą wyjechać na staże zagraniczne do Portugalii lub Hiszpanii. Koszty wyjazdu i pobytu za granicą pokrywane są ze środków projektowych. Uczniowie otrzymują też kieszonkowe. Uczniowie mogą również uczestniczyć w projektach unijnych, które oferują płatne staże u pracodawców w kraju. 
Osiągnięcia
Uczniowie naszej szkoły biorą udział we wszelkich formach współzawodnictwa zarówno na terenie szkoły jak i poza nią odnosząc określone sukcesy szczególnie w dziedzinie sportu (tenis stołowy, piłka koszykowa, piłka nożna, piłka siatkowa, biegi przełajowe itp.). Ponadto uczniowie szkoły uczestniczą w licznych konkursach, turniejach i olimpiadach.
Zakres wiekowy
W zajęciach pozalekcyjnych i kołach zainteresowań mogą uczestniczyć wszyscy chętni uczniowie naszej szkoły.
Zajęcia pozalekcyjne
Nauczyciele prowadzą wiele kół zainteresowań, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze i konsultacje przedmiotowe, więc jeśli masz wenę twórczą, odkryjesz w sobie jakiś talent, albo odwrotnie; jeśli nie radzisz sobie z jakimś przedmiotem – na pewno znajdziesz pomoc.