Zamość
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 w Zamościu
Zespół szkół
Adres
ul.Szczebrzeska 41, 22-400 Zamość
Telefon
846396028
Fax
846396028
E-mail
Strona www
Dyrektor
Renata Chyrchała
Typ placówki
Branżowa Szkoła I stopnia
Zdjęcia
  • Zdjęcie
Opis
Branżowa Szkoła I stopnia to taki typ szkoły, gdzie kształcenie we wszystkich zawodach prowadzone jest w cyklu trzyletnim. Szczególnie polecany dla uczniów , którzy pragną szybko zdobyć zawód a następnie podjąć pracę zawodową lub kontynuować dalszą naukę. Ukończenie branżowej szkoły I stopnia umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, a także dalsze kształcenie w branżowej szkole II stopnia oraz uzupełniać kwalifikacje w zawodzie w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Od kandydatów do branżowej szkoły I stopnia wymagane jest zaświadczenie lekarskie z badań profilaktycznych, wydane przez lekarza medycyny pracy. Skierowanie wydaje sekretariat szkoły. Zajęcia praktyczne organizuje szkoła w Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Zamościu. Dla uczniów spoza Zamościa istnieje możliwość zakwaterowania w Bursie Międzyszkolnej Nr 2 w Zamościu. Szczegółowych informacji o zakwaterowaniu udziela Dyrekcja Bursy. Kończąc Branżową Szkołę I stopnia zdobędziesz wiedzę –pozwalającą Ci na dalsze kontynuowanie nauki oraz zdobędziesz podstawowe kwalifikacje w zawodzie.
Oferta
w przygotowaniu
Dojazd
Autobusami MZK linii: 0, 2, 11, 8 z dworca PKS w kierunku ul.Szczebrzeskiej
Historia
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 wchosząca w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im. T. Kościuszki w Zamościu powstała w wyniku przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej na podbudowie gimnazjum.  Nauka odbywa się w w cyklu trzyletnim. Ogólnie, z wszelkimi przekształceniami szkół i zmianami wynikającymi ze zmieniającego się systemu oświaty, historia szkoły sięga 1919r.
Koła zainteresowań
1.Koła komputerowe 2.Koła przedmiotowe 3.Koła sportowe 4.Koła artystyczne 5.Koła techniczne inne dostosowane do potrzeb i zainteresowań tej grupy młodzieży
Kontakty zagraniczne
Od roku 2012 absolwenci naszej szkoły mają możliwość uczestniczenia w stażach zagranicznych. Jesienią 2012r. na staż do Niemiec wyjechało 10 osób i odbywało staż w branży gastronomicznej, hotelarskiej i mechanicznej. Kolejne dwa turnusy staży miały miejsce w 2013r. W roku 2015 w ramach współpracy WSZiA w programie ERASMUS+ odbyły się kolejne turnusy wyjazdów na staże zagraniczne do Niemiec absolwentów szkół naszego Zespołu w zawodach technicznych. W kolejnych latach planujemy następne. Szkoła ma podpisaną umowę partnerstwa z niemiecką firmą z branży chłodnictwa i klimatyzacji. Ponadto obecnie realizowany jest projekt Dodatkowe Kwalifikacje Szansą na Zawodowy Sukces a zakończył się projekt Wachlarz Zawodowych Kompetencji obejmujący krajowe staże uczniów i liczne kursy. Jesienią 2012r. na staż do Niemiec wyjechało 10 osób i odbywało staż w branży mechanicznej. Kolejne dwa turnusy miały miejsce w 2013r. W kolejnych latach planujemy następne.
Osiągnięcia
Szkoła zapewnia uczniom udział we wszelkich formach współzawodnictwa zarówno na terenie szkoły jak i poza nią. Odnotowuje się przy tym sukcesy w miarę możliwości uczniów tego typu szkoły. Dwukrotnie szkoła została uhonorowana Statuetką Dnia Przedsiębiorczości. Umiejętności zawodowe potwierdzają także znaczne sukcesy naszych uczniów w turniejach zawodowych (turnieje motoryzacyjne i mechaniczne) na szczeblu powiatowym i wyższych. Niekwestionowanym atutem naszej szkoły jest fakt, że corocznie znajdujemy się w grupie zwycięzców kolejnych Edycji Turnieju "Młoda Krew Ratuje Życie". Znaczne sukcesy odnotowujemy w zakresie działalności wolontariackiej młodzieży, coraz liczniejszy i bezinteresowny udział młodzieży w akcjach charytatywnych i dobroczynnych na rzecz ludzi bezdomnych, chorych, ubogich i pokrzywdzonych przez los potwierdza prawdziwe człowieczeństwo tych młodych ludzi. Szkoła została kilkakrotnie uhonorowana statuetką PEGAZA za osiągnięcia w ramach akcji Zbieraj makulaturę-ratuj konie.