Zamość
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące ZDZ im. J. Kilińskiego w Zamościu
Zespół szkół
Adres
ul.Peowiaków 3, 22-400 Zamość
Telefon
084 639 28 21
Fax
084 639 28 21
E-mail
Strona www
Dyrektor
Seweryn Wyszyński
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
  • Budynek Szkoły ZDZ ul. Peowiaków 3
  • Liceum ogólnokształcące
  • Liceum Ogólnokształcące
  • SALA DYDAKTYCZNA
Opis
Mając na uwadze potrzebę zwiększenia dostępu do kształcenia ogólnego na poziomie ponadgimnazjalnym w regionie, zdecydowaliśmy rozszerzyć swoją ofertę. BEZPŁATNE Liceum Ogólnokształcące rozpoczęło swoją działalność od roku szkolnego 2010/2011. Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży to nowoczesna szkoła otwarta na potrzeby ucznia, przyjazna, dająca szerokie spojrzenie na świat, siebie i własne nieograniczone możliwości. Liceum ogólnokształcące przygotowuje uczniów do egzaminu maturalnego oraz kształtuje umiejętności ogólne, z naciskiem na rozszerzony zakres nauki wybranego języka obcego lub innych przedmiotów, które będą podstawą do dalszego kształcenia w wybranej szkole wyższej. Po ukończeniu szkoły, uczeń będzie przygotowany do kontynuowania nauki w szkołach wyższych na kierunkach uniwersyteckich. Oficjalna strona internetowa naszej szkoły.
Oferta
Dojazd
Szkoła znajduje się niedaleko Starówki przy ul.Peowiaków 3 obok "Starego Szpitala" (bardzo blisko przystanek MZK, BUS we wszystkich kierunkach wyjazdowych z miasta).
Historia
Szkoły ZDZ funkcjonują od lat 60-tych, a od 1997 r. jako szkoły niepubliczne z uprawnieniami szkół publicznych.. Początkowo jako Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Liceum Zawodowe i Policealne Studium Zawodowe. Liceum Zawodowe zostało centralnie zlikwidowane, a utworzono zostało Liceum Profilowane. Od roku szkolnego 2007/2008 funkcjonuje Technikum, a od roku szkolnego 2010/2011 także Liceum Ogólnokształcące.
Koła zainteresowań
W ramach Liceum Ogólnokształcącego funkcjonują koła zainteresowań zgodnie z zapotrzebowaniem uczniów.
Kontakty zagraniczne
Szkoła jest w trakcie przygotowań do współpracy z ośrodkami zagranicznymi.
Osiągnięcia
Uczniowie naszej szkoły systematycznie biorą udział w projektach z podstaw przedsiębiorczości t.j. Dni Przedsiębiorczości, Otwarta Firma, Przedsiębiorczy uczeń na rynku pracy. Zajmują czołowe miejsca w wielu konkursach t.j.OMNIBUS, ortograficznych. Pomimo krótkiej historii szkoły mamy uczniów otrzymujących Stypendium Prezesa Rady Ministrów.