Zamość
Szkoła Ponadpodstawowa
Zakład Doskonalenia Zawodowego

Adres
ul.Peowiaków 3, 22-400 Zamość
Telefon
(84) 639-28-21
Fax
(84) 639-28-21
E-mail
szkola@zdz-zamosc.pl
Strona www
https://www.zdz-zamosc.pl
Typ placówki
Zespół szkół i placówek oświatowych
Opis

Szkoły ZDZ funkcjonują od lat 60-tych , a od 1997 roku jako szkoły niepubliczne z uprawnieniami szkoły publicznej. Wykształciliśmy już kilka tysięcy FACHOWCÓW w kilkunastu zawodach. Początkowo jako Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Liceum Zawodowe i Policealne Studium Zawodowe. Od roku szkolnego 2007/2008 bardzo dobrze funkcjonuje technikum, a od roku szkolnego 2010/2011 także liceum ogólnokształcące. Wszystkie szkoły rozwijają się dynamicznie. Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywają się w nowocześnie wyposażonych pracowniach własnych. Uczniowie kończąc szkołę otrzymują wykształcenie średnie, zdają egzamin maturalny oraz egzaminy z kwalifikacji zawodowych, potwierdzone dyplomem technika w danym zawodzie. Szkoły fryzjerskie współpracują ze znanymi stylistami fryzjerstwa i Lubelską Izbą Rzemieślniczą. Szkoła kosmetyczna ściśle współpracuje z przodującymi firmami i koncernami kosmetycznymi poprzez pokazy, warsztaty. Uczniowie otrzymują certyfikaty renomowanych firm podnoszące ich kwalifikacje zawodowe. Tylko u nas istnieje możliwość uzyskania tytułu CZELADNIKA w zawodzie zwiększający szansę otwarcia własnej działalności gospodarczej. Od roku szkolnego 2009/2010 nauka w Technikum i Liceum Ogólnokształcącym jest BEZPŁATNA. Od roku szkolnego 2011/2012 szkoła zmieniła siedzibę z ul. Podwale 6 na UL. PEOWIAKÓW 3. NOWA lokalizacja!!! NOWE możliwości!!!

Ucz się z najlepszymi !!!