Zamość
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Zamościu
Adres
ul.Akademicka 1 i 1H, 22-400 Zamość
Telefon
084 639 22 06
Fax
084 639 28 01
E-mail
Strona www
Dyrektor
dr Bożena Krupa
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
  • Akademia Zamojska
  • Tymczasowa siedziba szkoły - Pałac Zamoyskich
Opis
    Nasze Liceum to szkoła, w której przeszłość spotyka się z teraźniejszością. Duchowy testament Patrona realizujemy poprzez edukację i wychowanie, przygotowując młodzież do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.
Wychodząc naprzeciw potrzebom młodzieży co roku przygotowujemy ofertę kształcenia w klasach o zróżnicowanych profilach. W tym roku szkolnym postaraliśmy się o to, by każda klasa pierwsza była objęta patronatem uczelni wyższej: Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie, Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
    W I Liceum uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania poprzez udział w zajęciach kół przedmiotowych, działalność Samorządu Uczniowskiego pracującego w sekcjach: charytatywnej, artystycznej, fotograficznej, parlamentarnej, technicznej i rozrywkowej. SU organizuje różne ciekawe przedsięwzięcia, takie jak dni tematyczne, wieczory filmowe, happeningi, kawiarenki. Młodzież naszej szkoły w czasie zajęć sportowych korzysta z obiektów OSiR - hali sportowej, siłowni, bieżni, krytej pływalni, a w okresie zimowym ze sztucznego lodowiska przy Ratuszu.
Ponadto uczniowie mają do dyspozycji nowoczesne pracownie komputerowe oraz centrum multimedialne z dostępem do internetu.
    Szkolna biblioteka jest skomputeryzowana i posiada ok. 40 tys. pozycji księgozbioru na bieżąco aktualizowanego.
    Efektem pracy uczniów i kadry pedagogicznej naszej szkoły są sukcesy odnoszone w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Angażujemy się w życie kulturalne miasta, ale i sami wychodzimy z inicjatywą organizując spotkania z ludźmi nauki, polityki, kultury, ponieważ zależy nam, aby I Liceum było miejscem tętniącym życiem i ważnym ośrodkiem na kulturalnej mapie Zamościa.
    Do kalendarza imprez szkolnych na stałe wpisały się takie przedsięwzięcia jak: Konkurs Matematyczny dla szkół podstawowych, Międzyszkolny Festiwal Twórczości Scenicznej w Językach Obcych, Konkurs Piosenki Angielskiej, Turniej Recytatorski, Miesiąc Opowiadań, Szkolny Konkurs Wiedzy o Języku Polskim, Spotkanie na Schodach, Noc Akademii, Szkolny Konkurs Informatyczny, konkursy językowe.
    Kształcąc uczniów, chcemy iść z duchem czasu, dlatego realizujemy innowacje: dwie z języka angielskiego, medialną, z robotyki, dwie z języka polskiego, z języka łacińskiego.
    Uczniowie I Liceum mogą ubiegać się o stypendia: motywacyjne za wysokie wyniki w nauce, sukcesy olimpijskie i sportowe, socjalne, stypendium im. Bolesława Hassa, Fundacji Zakładów Kórnickich, stypendium AirNet A. Pawluka. O stypendium im. B. Hassa mogą się ubiegać także uczniowie rozpoczynający naukę w naszej szkole. Dla młodzieży spoza miasta Zamościa istnieje możliwość zakwaterowania w Bursie Międzyszkolnej nr 1 przy ul. Okrzei 6A lub Bursie nr 2 przy ul. Szczebrzeskiej 41.
Linki:
Oferta
Dojazd
Szkoła mieści się na zamojskiej starówce przy ul. Akademickiej 1 i 1H w zabytkowym budynku Pałacu Zamoyskich. Uczniowie z Zamościa i okolic nie mają problemu z dojazdem do szkoły, która znajduje się w centrum miasta.
Historia

Nasze liceum istnieje od 1916 roku. Szkoła z ponad 100-letnią tradycją cieszy się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży Zamościa i regionu. Posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę, dobrze przygotowuje do egzaminu maturalnego. Od momentu powstania szkoła zajmuje znaczące miejsce w zamojskiej oświacie. Wymiernym dowodem osiągnięć uczniów i nauczycieli są wyniki wojewódzkich i ogólnopolskich olimpiad oraz konkursów przedmiotowych i artystycznych, których laureatami są uczniowie naszej szkoły, jak również fakt podejmowania studiów na najbardziej renomowanych uczelniach polskich i zagranicznych. Co roku niemal 100% uczniów zdaje egzamin maturalny, a wyniki znacznie przewyższają średnią krajową i są porównywalne z wynikami najlepszych szkół w Polsce.

Od 2017 roku funkcję dyrektora pełni Pani dr Bożena Krupa.

Koła zainteresowań
W szkole prowadzone są dodatkowe zajęcia z uczniami w ramach kół przedmiotowych: języków obcych, matematycznych, fizycznych, chemicznych, biologicznych, politologicznych, literackich, medialnych, informatycznych. Z myślą o uczniach szczególnie zainteresowanych nauką chemii powstała Kuźnia chemiczna, dla pasjonatów fizyki prowadzone są Spotkania z fizyką, a dla przyszłych informatyków zajęcia z robotyki, działa również Szkolny Klub Przedsiębiorczości. Uczniowie prowadzą szkolny blog, na którym piszą o rzeczach dla siebie ważnych. W I Liceum każdy odnajdzie swoje miejsce, gdyż może zaangażować się w działalność wolontariatu, Szkolnego Koła Caritas, czy przyłączyć się do Szkolnego Chóru Reprezentacyjnego. Mamy także bogatą ofertę zajęć sportowych: aerobik, piłka siatkowa, piłka ręczna, piłka koszykowa, lekkoatletyka, pływanie, sztuki walki, siłownia.
Kontakty zagraniczne
Od 2013 roku uczniowie mogą uczestniczyć w wymianie z gimnazjum Berthold we Freiburgu (Niemcy), co daje możliwość poznania innej kultury i doskonalenia języka.
Osiągnięcia

CERTYFIKATY:

Tytuł Srebrnej Tarczy Rankingu Perspektyw 2020

Srebrna Europejska Szkoła Praworządności w RP 2020

Tytuł Srebrnej Tarczy Rankingu Perspektyw 2019

Tytuł Srebrnej Tarczy Rankingu Perspektyw 2018

Brązowa Europejska Szkoła Praworządności w RP 2019

Dobrze zaPROJEKTowana Szkoła 2019

Szkoła Kompetencji Przyszłości 2018

Szkoła Myślenia Pozytywnego 2018

Ranking Szkół Olimpijskich 2017 - jedyna szkoła publiczna z zamojszczyzny

Platynowa Szkoła - Ranking Olimpijski - 2017 Złota Europejska Szkoła Praworządności RP

Innowacyjna Szkoła, Innowacyjny Dyrektor, Innowacyjny Nauczyciel , Innowacyjny Uczeń - 2017.2018

Certyfikat Wysokiej Jakości Kształcenia - najwyższa ocena ewaluacji zewnętrznej nadana przez Kuratora Oświaty

Szkoła Sukcesu

Szkoła z Klasą

Szkoła Odkrywców Talentów

WF z Klasą

Szkoła E(x)plory

Szkoła Dobrych Praktyk

Stacja Kultury Animator Kultury Zamościa 2016

Stacja Kultury 2017, 2016

Uczniowie naszej szkoły uczestnicząc w wielu olimpiadach i konkursach przedmiotowych zdobyli ponad 200 tytułów laureatów i finalistów m.in. Olimpiady Biologicznej Olimpiady Chemicznej Olimpiady Ekologicznej Olimpiady Filozoficznej Olimpiady Fizycznej Olimpiady Historycznej Olimpiady Języka Angielskiego Olimpiady Języka Francuskiego Olimpiady Języka Łacińskiego Olimpiady Języka Niemieckiego Olimpiady Mediewistycznej Olimpiady Teologii Katolickiej Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka Olimpiady Wiedzy o Prawie Olimpiady Wiedzy Technicznej Olimpiady Diamentowy Indeks AGH Olimpiady Wiedzy o Mediach Konkursach Religijno-Teologicznych Konkursach Historycznych Konkursach Informatycznych Konkursach Językowych Konkursach Matematycznych Zawodach sportowychNASI LAUREACI i FINALIŚCI MIĘDZYNARODOWYCH I OGÓLNOPOLSKICH CENTRALNYCH OLIMPIAD PRZEDMIOTOWYCH

OLIMPIADA CHEMICZNA nauczyciel przygotowujący Włodzimierz Kuśmierczuk

2009 Paweł Bartnik

2010 Paweł Bartnik

2011 Arkadiusz Sakowicz

2014 Mateusz Szczygieł

2015 Paweł Flis

2016 Paweł Flis

2017 Katarzyna Tymura

2017 Paweł Flis

"ZŁOTY INDEKS" POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ

2019 Piotr Pizoń nauczyciel przygotowujący Marta Dynowska

2020 Bartłomiej Jaworski nauczyciel przygotowujący Iwona Zych Wężyk

MIĘDZYNARODOWA OLIMPIADA CHEMICZNA nauczyciel przygotowujący Włodzimierz Kuśmierczuk

2014 HANOI ZŁOTY MEDAL Mateusz Szczygieł

OLIMPIADA EKOLOGICZNA nauczyciel przygotowujący Krzysztof Bałuka

2013 Michał Komornik

2014 Aneta Komisarczuk

2015 Aneta Komisarczuk

OLIMPIADA FILOZOFICZNA nauczyciel przygotowujący Beata Hawrylak

2015 Paweł Gontarz

OLIMPIADA FIZYCZNA nauczyciel przygotowujący Andrzej Mazurkiewicz

2011 Michał Korzeń

2017 Paweł Flis

2018 Michał Węgrzyn

OLIMPIADA HISTORYCZNA

2013 Jakub Kozak, nauczyciel przygotowujący Anna Szyszka

2017 Ilona Rębisz, Inga Szczerbińska, nauczyciel przygotowujący Michał Pałczyński

2020 Marcin Sokołowski nauczyciel przygotowujący Michał Pałczyński

OLIMPIADA JĘZYKA ANGIELSKIEGO nauczyciel przygotowujący Małgorzata Struk

2002 Katarzyna Kołtun

2003 Katarzyna Kołtun

OLIMPIADA JĘZYKA FRANCUSKIEGO nauczyciel przygotowujący Katarzyna Wyszyńska Gwozda i Agnieszka Guzowska

 2012 Julia Paszko

OLIMPIADA JĘZYKA ŁACIŃSKIEGO nauczyciel przygotowujący Mirosława Podhajny

2003 Sylwia Magdziak

2007 Anna Łata

2012 Martyna Słomianowska

2015 Patrycja Ejsmont

2015 Oliwia Rybczyńska

2016 Aleksandra Kwiecińska, Oliwia Rybczyńska

2018 Sandra Pliżga

2019 Krystian Petz

2020 Paulina Wróblewska

OLIMPIADA JĘZYKA NIEMIECKIEGO nauczyciel przygotowujący Barbara Kołaczkiewicz

2002 Tomasz Oberda

OLIMPIADA MEDIEWISTYCZNA nauczyciel przygotowujący Michał Pałczyński

2009 Michał Gierszon, Paweł Wysłocki

OLIMPIADA TEOLOGII KATOLICKIEJ

2010 Katarzyna Chmiel, nauczyciel przygotowujący ks.Bogdan Nowicki

2011 Katarzyna Chmiel, nauczyciel przygotowujący ks.Bogdan Nowicki, Piotr Kończyński, nauczyciel przygotowujący Bożena Kukułowicz

2013 Natalia Kucharska, nauczyciel przygotowujący ks. Bogdan Nowicki

2017 Mateusz Duma, nauczyciel przygotowujący Bożena Kukułowicz

2018 Mateusz Duma, nauczyciel przygotowujący Bożena Kukułowicz

OLIMPIADA WIEDZY O MEDIACH nauczyciel przygotowujący Magdalena Lis

2016 Sylwia Sarzyńska, Sylwia Sadło

2017 Sylwia Sadło

OLIMPIADA WIEDZY O POLSCE I ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM nauczyciel przygotowujący Zygmunt Kamiński

2002 Jolanta Grygiel, Magdalena Adamczuk

2006 Anna Kołtunowska, Agnieszka Zakrzewska

2007 Sylwia Szymańska

2009 Kamil Słomiany

2010 Hubert Mielnik

2011 Arkadiusz Legieć

2014 Patryk Kozak

2017 Krzysztof Łoza, Inga Szczerbińska

OLIMPIADA WIEDZY O PRAWACH CZŁOWIEKA nauczyciel przygotowujący Zygmunt Kamiński

2002 Jolanta Grygiel, Mariusz Rogalski, Sylwia Greszta, Magdalena Adamczuk, Adriana Brodowska

2003 Maciej Repeć, Jakub Hycki

2006 Sylwia Szymańska

2007 Sylwia Szymańska

2009 Kamil Słomiany

2010 Arkadiusz Legieć

2011 Arkadiusz Legieć

2014 Piotr Korzeniowski

2015 Krzysztof Łoza

2016 Krzysztof Łoza, Inga Szczerbińska, Ilona Rębisz, nauczyciel przygotowujący Zygmunt Kamiński, Daniel Rybak, nauczyciel przygotowujący Paulina Adamowicz

2017 Krzysztof Łoza, Ilona Rębisz, Szymon Sirko

OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI nauczyciel przygotowujący Zygmunt Kamiński

2016 Krzysztof Łoza

OLIMPIADA WIEDZY O PRAWIE nauczyciel przygotowujący Zygmunt Kamiński

2008 Katarzyna Gruszka

2009 Wojciech Saciuk

2010 Hubert Mielnik

2011 Arkadiusz Legieć, nauczyciel przygotowujący Zygmunt Kamiński, Adrianna Otłowska, nauczyciel przygotowujący Paulina Adamowicz

2012 Magdalena Dłuś, nauczyciel przygotowujący Paulina Adamowicz i Zygmunt Kamiński

2014 Damian Świstowski

2015 Paweł Gontarz

2016 Inga Szczerbińska, Krzysztof Łoza

2017 Ilona Rębisz, Inga Szczerbińska, Krzysztof Łoza, Marcin Witkowski

2019 Krystian Petz nauczyciel przygotowujący Paulina Adamowicz

OLIMPIADA WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE nauczyciel przygotowujący Zygmunt Kamiński

2016 Krzysztof Łoza, Inga Szczerbińska, Ilona Rębisz, Marcin Witkowski

2017 Krzysztof Łoza, Ilona Rębisz, Marcin Witkowski, Szymon Sirko, Monika Głazowska

2018 Paweł Kołodziejczuk, nauczyciel przygotowujący Paulina Adamowicz

OLIMPIADA WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ (BIAŁYSTOK) nauczyciel przygotowujący Zygmunt Kamiński

2014 Patryk Kozak

2015 Krzysztof Łoza

2016 Krzysztof Łoza

2017 Krzysztof Łoza, Ilona Rębisz

2019 Julia Poździk

OLIMPIADA WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ (PUŁTUSK) nauczyciel przygotowujący Zygmunt Kamiński

2004 Maciej Repeć

2006 Anna Kołtunowska

2007 Sylwia Szymańska

2009 Kamil Słomiany

2010 Arkadiusz Legieć, Hubert Mielnik

OLIMPIADA WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ (SZCZECIN) nauczyciel przygotowujący Zygmunt Kamiński

2005 Anna Kołtunowska

2006 Anna Kołtunowska

2007 Sylwia Szymańska

OLIMPIADA WIEDZY TECHNICZNEJ

2014 Tomasz Czerwieniec, nauczyciel przygotowujący Andrzej Mazurkiewicz

OLIMPIADA WIEDZY O III RP nauczyciel przygotowujący Zygmunt Kamiński

2013 Przemysław Furmanek, Marcin Kudełka, Patryk Kozak, nauczyciel przygotowujący Paulina Adamowicz i Zygmunt Kamiński

2014 Karolina Kamińska, Patryk Kozak

2015 Inga Szczerbińska

2016 Inga Szczerbińska, Krzysztof Łoza

2017 Ilona Rębisz, Krzysztof Łoza, Marcin Witkowski

Zakres wiekowy
15-19
Zajęcia pozalekcyjne

Kuźnia chemiczna,

Spotkania z fizyką,

Spotkania z robotyką,

Koło medialne,

Zajęcia przygotowujące do matury, olimpiad i konkursów przedmiotowych,

Różnorodne sekcje Samorządu Uczniowskiego,

Chór, grupa muzyczna, grupa teatralna ,

Zajęcia rekreacyjno - sportowe: sztuki walki, aerobik, siłownia i inne,

Wolontariat

Współpraca z pracodawcami

I LO prowadzi bardzo owocną współpracę z wieloma firmami, które udzielają znaczącego, wieloaspektowego wsparcia, w tym wsparcia finansowego dla najbardziej uzdolnionych uczniów, rozwijających swoje pasje i zainteresowania. Prezes firmy Betasoap Pan Bogusław Hass jest fundatorem stypendium im. Bolesława Hassa. Firma AirNet Pana Antoniego Pawluka funduje stypendia za działalność społeczną.