Zamość
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5 w Zamościu
Zespół szkół
Adres
ul.Szczebrzeska 102, 22-400 Zamość
Telefon
(84) 639-20-27
Fax
(84) 639-60-41
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr Antoni Turzyniecki
Typ placówki
Branżowa Szkoła I stopnia
Zdjęcia
  • Zdjęcie
Opis
Branżowa Szkoła I stopnia Nr5 wchodzi w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 Nauka trwa 3-lata. adres strony
Oferta
Dojazd
Szkoła znajduje się przy ulicy Szczebrzeskiej 102. Dojazd autobusami MZK nr: 0,1,2,8,11,33, 35, 42 i 47. Możliwy również dojazd autobusami PKS, Autonaprawy i komunikacją prywatną.
Historia
O historii szkoły można przeczytać na stronie internetowej www.zspnr5.zamosc.roztocze.pl
Koła zainteresowań
W naszej szkole uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach następujących kół zainteresowań: wokalnego, recytatorskiego, pszczelarskiego, PCK, Caritas i informatycznego. Oferujemy zajęcia w sekcjach sportowych: lekkoatletyka /we współpracy z Klubem Sportowym Agros, sekcja podnoszenia ciężarów. piłka siatkowa i ręczna oraz tenis stołowy.
Kontakty zagraniczne
Szkoła prowadzi współpracę z partnerami zagranicznymi.
Osiągnięcia
Szkoła zapewnia uczniom udział we wszelkich formach współzawodnictwa zarówno na terenie szkoły jak i poza nią. Odnotowuje się przy tym sukcesy w miarę możliwości uczniów tego typu szkoły.
Drzwi otwarte
1 kwietnia 2019 r. - Dni Otwarte