Zamość
Technikum
Technikum Nr 2 w Zamościu
Zespół szkół
Adres
ul.Szczebrzeska 41, 22-400 Zamość
Telefon
846396028
Fax
846396028
E-mail
Strona www
Dyrektor
Renata Chyrchała
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
  • Zdjęcie
Opis
Technikum to pięcioletnia szkoła, która w swoim cyklu kształcenia przygotowuje absolwentów dla różnych dziedzin życia gospodarczego, administracji państwowej oraz do własnej działalności gospodarczej.Program kształcenia obejmuje przedmioty ogólnokształcące i zawodowe.Absolwenci po złożeniu egzaminu zawodowego uzyskują dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także umożliwiające uzyskanie świadectwa dojrzałości po złożeniu egzaminu maturalnego.Absolwenci technikum mogą kontynuować dalszą naukę w szkołach wyższych oraz szkołach policealnych uzyskując dodatkowe kwalifikacje zawodowe. Od kandydatów do technikum wymagane są zaświadczenia lekarskie z badań profilaktycznych, wydane przez lekarza medycyny pracy. Skierowanie na badania wydaje sekretariat szkoły.Zajęcia praktyczne organizuje szkoła w Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Zamościu, a praktyki zawodowe w zakładach przemysłowych na terenie powiatu zamojskiego.Dla uczniów spoza Zamościa istnieje możliwość zakwaterowania w Bursie Międzyszkolnej Nr 2 w Zamościu.Szczegółowych informacji o zakwaterowaniu udziela Dyrekcja Bursy.
Oferta
w przygotowaniu
Dojazd
Autobusami MZK linii: 0, 2, 11, 8 z dworca PKS w kierunku ul.Szczebrzeskiej
Historia
Powstanie szkoły sięga roku 1919. Kształcono tu specjalistów różnych branż w typach szkół, które ulegały wielokrotnie zmianom.W związku z Reformą Oświatową z 1999r. obecnie funkcjonujące czteroletnie technika na podbudowie gimnazjum powstały w wyniku przekształcenia techników pięcioletnich.W obecnym kształcie funkcjonują od 01 września 2002r. Pierwsi absolwenci tej szkoły ukończyli naukę w kwietniu 2006r. Od września 2019r. Technikum Nr 2 przekształciło się w szkołę ponadpodstawową, która dla absolwentów gimnazjum będzie szkołą o czteroletnim cyklu nauczania, zaś dla absolwentów szkoły podstawowej o cyklu pięcioletnim.
Koła zainteresowań
1.Koła komputerowe 2.Koła przedmiotowe 3.Koła sportowe 4.Koła artystyczne 5.Koła techniczne 6.Szkolny Zespół Muzyczny oferta kół zainteresowań jest na bieżąco dostosowywana do potrzeb i zainteresowań uczniów.
Kontakty zagraniczne
Od roku 2012 absolwenci naszej szkoły mają możliwość uczestniczenia w stażach zagranicznych. Jesienią 2012r. na staż do Niemiec wyjechało 10 osób i odbywało staż w branży gastronomicznej, hotelarskiej i mechanicznej. Kolejne dwa turnusy staży miały miejsce w 2013r. W roku 2015 w ramach współpracy WSZiA w programie ERASMUS+ odbyły się kolejne turnusy wyjazdów na staże zagraniczne do Niemiec absolwentów szkół naszego Zespołu w zawodach technicznych. Jesienią 2018r. 18 uczniów ze szkoły wyjechało na praktykę do Włoch w ramach projektu POWER. W kolejnych latach planujemy następne. Szkoła ma podpisaną umowę partnerstwa z niemiecką firmą z branży chłodnictwa i klimatyzacji. Ponadto obecnie realizowany jest projekt Dodatkowe Kwalifikacje Szansą na Zawodowy Sukces a zakończył się projekt Wachlarz Zawodowych Kompetencji obejmujący krajowe staże uczniów i liczne kursy.
Osiągnięcia
Szkoła zapewnia uczniom udział we wszelkich formach współzawodnictwa, zarówno na terenie szkoły, jak i poza nią. Odnotowuje się przy tym sukcesy na miarę możliwości uczniów.Corocznie uczniowie odnoszą znaczące osiągnięcia w dziedzinie motoryzacji i techniki. W 2013r. i w 2014r.. uczniowie naszej szkoły wygrali wojewódzkie eliminacje Turnieju Motoryzacyjnego i brali udział w finale ogólnopolskim w Poznaniu, zaś w 2015r. nasi uczniowie zajęli 5 miejsce w kraju.W kolejnych latach  również uczestniczyli w finałach ogólnopolskich .W 2017 r. uczennica klasy gastronomicznej uzyskała tytuł finalisty w Olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Dwukrotnie szkoła została uhonorowana Statuetką Dnia Przedsiębiorczości. Uczniowie odnosili znaczne sukcesy w ogólnopolskich konkursach historycznych, zdobywając tytuły laureatów lub finalistów. Umiejętności zawodowe potwierdzają także znaczne sukcesy naszych uczniów w turniejach zawodowych (turnieje motoryzacyjne, gastronomiczne i hotelarskie) na szczeblu powiatowym i wyższych. Niekwestionowanym atutem naszej szkoły jest fakt, że corocznie znajdujemy się w grupie zwycięzców kolejnych Edycji Turnieju "Młoda Krew Ratuje Życie". Znaczne sukcesy odnotowujemy w zakresie działalności wolontariackiej młodzieży, coraz liczniejszy i bezinteresowny udział młodzieży w akcjach charytatywnych i dobroczynnych na rzecz ludzi bezdomnych, chorych, ubogich i pokrzywdzonych przez los potwierdza prawdziwe człowieczeństwo tych młodych ludzi. Szkoła została kilkakrotnie  uhonorowana statuetką PEGAZA za osiągnięcia w ramach akcji Zbieraj makulaturę-ratuj konie. Uczniowie naszej szkoły realizują również swoje pasje sportowe, osiagając znaczące sukcesy w regionie i na szczeblu ogólnopolskim.