Zamość
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące Lider w Zamościu
Adres
Partyzantów 21, 22-400 Zamość
Telefon
846391163
Fax
846391163
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr Piotr Czechoński
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
  • sala lekcyjna
  • tablica ogłoszeń
Opis

Liceum Ogólnokształcące "LIDER" w Zamościu zlokalizowane przy ul. Partyzantów 21, jest niepublicznym liceum młodzieżowym na podbudowie szkoły podstawowej . Liceum działa od września 2011r.. Uczyć się w niej można w klasie ogólnej. Osobą prowadzącą Szkołę jest Centrum Kształcenia "MENTOR" spółka z o.o. w Lublinie.

Nadrzędnym celem pracy edukacyjnej liceum jest dążenie do wszechstronnego rozwoju ucznia. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego i wartości kultur Europy i świata. Szkoła zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotowuje do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności, umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa maturalnego. Szkoła pomaga absolwentom w dokonaniu świadomego wyboru dalszego kształcenia oraz kreuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne. Relacje pomiędzy wszystkimi członkami społeczności szkolnej są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Działania podejmowane w tym zakresie są systematyczne i powszechne.


Liceum Ogólnokształcące "LIDER" to mała i bezpieczna szkoła. Społeczność szkolna dobrze się zna, wspiera się w realizacji zadań i osiąganiu celów. Dba o dobry klimat i przyjazne relacje. Każdy uczeń oraz rodzic jest traktowany podmiotowo i może liczyć na zrozumienie, wsparcie i pomoc.

Oferta
Historia

Liceum Ogólnokształcące "LIDER" w Zamościu rozpoczęło swoją działalność we wrześniu 2011r.

Liceum kształci w klasie ogólnej.

Koła zainteresowań
 
Kontakty zagraniczne
-
Współpraca z pracodawcami
-
Osiągnięcia
Nasi uczniowie i absolwenci osiągają znaczące sukcesy sportowe na arenach krajowych oraz zagranicznych w zapasach i sumo.
Zajęcia pozalekcyjne

Dodatkowe zajęcia z przedmiotów:

* język angielski

* język polski

* matematyka

Zakres wiekowy
15-18 lat
Dojazd
Dojazd ucznia do szkoły we własnym zakresie.
Drzwi otwarte