Zamość
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Zamość
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce
I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Zamościu ul.Akademicka 1 i 1H, 22-400, Zamość
1A MATEMATYCZNO – FIZYCZNA Z INFORMATYKĄ
1B MATEMATYCZNO – GEOGRAFICZNA/LINGWISTYCZNO - GEOGRAFICZNA
1C PRAWNICZA
1D BIOLOGICZNO - CHEMICZNA
1E BIOLOGICZNO - MEDYCZNA
II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Zamościu ul.Partyzantów 68, 22-400, Zamość
Ap - matematyczno-informatyczna
Bp - medyczna
Cp - językowa
Dp - humanistyczna
Ep - matematyczno-geograficzna
Fp - europejska
III Liceum Ogólnokształcące im Cypriana Kamila Norwida w Zamościu ul.Kilińskiego 15, 22-400, Zamość
1AP - MATEMATYCZNO-FIZYCZNA Z PROGRAMOWANIEM KOMPUTEROWYM
1BP, 1FP - BIOLOGICZNO-MEDYCZNA
1CP - LINGWISTYCZNA
1DP - PRAWNICZO-DZIENNIKARSKA POD PATRONATEM INSTYTUTU HISTORII UMCS
1EP - MATEMATYCZNO-EKONOMICZNA
1GP - MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNA Z ROZSZERZONYM PROGRAMEM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO
IV Liceum Ogólnokształcące w Zamościu ul.Hetmana Jana Zamoyskiego 62, 22-400, Zamość
I S medyczno-sportowa
I L geograficzno-lingwistyczna
I P psychologiczno-społeczna
Technikum Nr 1 w Zamościu ul.Łukasińskiego 8, 22-400, Zamość
1A t.ekonomista
1B t.informatyk
1C t.hotelarstwa
1D t.fotogafii i multimediów
1E t.grafiki i poligrafii cyfrowej
1F t.usług fryzjerskich
1G t.logistyk
1H t.handlowiec
1I t.przemysłu mody
1K t.spedytor
1L t.organizacji turystyki
Technikum Nr 2 w Zamościu ul.Szczebrzeska 41, 22-400, Zamość
1FP-technik mechatronik
1BP-technik reklamy
1GP-technik żywienia i usług gastronomicznych
1AP-technik mechanik-klasa wojskowa
1CP-technik elektroenergetyk transportu szynowego
1KP-technik automatyk sterowania ruchem kolejowym
1DP-technik poj.samochodowych
1HP-technik chłodnictwa i klimatyzacji
1EP-technik poj.samochodowych
Technikum Nr 3 w Zamościu ul.Hetmana Jana Zamoyskiego 62, 22-400, Zamość
1A technik-elektronik
1B technik energetyk
1C technik elektryk
1E technik informatyk
1F technik informatyk
1M technik teleinformatyk
1O technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Technikum Nr 4 w Zamościu ul.Marszałka J. Piłsudskiego 65, 22-400, Zamość
I TB technik budownictwa
I TRW technik robót wykończeniowych w budownictwie
I TG technik geodeta
I TI technik informatyk
I TTŻ technik technologii żywności
I TEO technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
I TBD technik budowy dróg
I TTD technik technologii drewna
I TIS technik inżynierii sanitarnej
I TW technik wiertnik
I TG technik gazownictwa
I TA technik renowacji elementów architektury
Technikum Nr 5 w Zamościu ul.Szczebrzeska 102, 22-400, Zamość
TA - technik architektury krajobrazu
TM - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
TR - technik rolnik
TW - technik weterynarii
TZ - technik żywienia i usług gastronomicznych
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 w Zamościu ul.Szczebrzeska 41, 22-400, Zamość
1bP-mechanik poj.samochodowych
1dP-elektromechanik poj.samochodowych
1cP-mechanik -monter maszyn i urządzeń
1eP-blacharz samochodowy
1hP-mechanik motocyklowy
1fP-kierowca mechanik
1gP-kucharz
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 3 w Zamościu ul.Hetmana Jana Zamoyskiego 62, 22-400, Zamość
1 I elektronik
1 J elektryk
1 K elektromechanik
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4 w Zamościu ul.Marszałka J. Piłsudskiego 65, 22-400, Zamość
I A kucharz
I B fryzjer
I C monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
I D monter sieci i instalacji sanitarnych
I E murarz-tynkarz
I F betoniarz-zbrojarz
I G stolarz
I H tapicer
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5 w Zamościu ul.Szczebrzeska 102, 22-400, Zamość
K - kucharz
M - mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych
R - rolnik
O - ogrodnik
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 6 w Zamościu ul.Łukasińskiego 8, 22-400, Zamość
1AP cukiernik
1BP piekarz
1CP sprzedawca
1DP krawiec
1EP magazynier-logistyk
Technikum ZDZ im. J. Kilińskiego w Zamościu ul.Peowiaków 3, 22-400 Zamość
1A INFORMATYK
1B INFORMATYK - KLASA POLICYJNA
1C INFORMATYK - KLASA WOJSKOWA
1D INFORMATYK - KLASA CELNA
1E FRYZJER
1F HANDLOWIEC
1G HOTELARSTWA
1 H GASTRONOMIA
Liceum Ogólnokształcące ZDZ im. J. Kilińskiego w Zamościu ul.Peowiaków 3, 22-400 Zamość
1 I INFORMATYCZNA
1 B BIOL-CHEM
1 C DYPLOMACJI
1 D DZIENNIKARSKA
1 H HUMANISTYCZNA
1 P PRAWNICZA
1 PS PSYCHOLOGICZNA
V Liceum Ogólnokształcące w Zamościu ul.Marszałka J. Piłsudskiego 65, 22-400, Zamość
I straż graniczna/służba celna/stylizacja i wizaż
VII Liceum Ogólnokształcące w Zamościu ul.Szczebrzeska 102, 22-400 Zamość
LP - profil policyjny
LW - profil wojskowy
Liceum Ogólnokształcące Lider w Zamościu Partyzantów 21, 22-400 Zamość
1a ogólna
1b sportowa
Technikum Lider w Zamościu PARTYZANTÓW 21, 22-400 ZAMOŚĆ
1at hotelarz
1bt gastronom
1ct logistyk
1dt informatyk