Zamość
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Zamość
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce Kandydaci
1 pref./wszyscy
I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Zamościu ul.Akademicka 1 i 1H, 22-400, Zamość 78/164
1A MATEMATYCZNO - FIZYCZNA 6/31
1B MATEMATYCZNA Z ROZSZERZONYM JĘZYKIEM ANGIELSKIM 12/44
1C GEOGRAFICZNA Z ROZSZERZONYM JĘZYKIEM ANGIELSKIM 9/48
1D HUMANISTYCZNO - PRAWNICZA 16/60
1E LINGWISTYCZNA 6/66
1F ,1G BIOLOGICZNO - MEDYCZNA 29/77
II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Zamościu ul.Partyzantów 68, 22-400, Zamość 66/188
A - matematyczny 6/36
B - biologiczno - chemiczny 14/70
C - językowy 19/71
D - humanistyczny 12/73
E - europejski 10/59
F - menadżerski 5/35
III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Zamościu ul.Kilińskiego 15, 22-400, Zamość 55/138
1A matematyczno-fizyczna z programowaniem komputerowym 5/22
1B, 1F biologiczno-medyczne z rozszerzonym językiem angielskim 26/68
1C lingwistyczna 6/47
1D prawniczo-dziennikarska pod paronatem Instytutu Historii UMCS w Lublinie 12/38
1E, 1G matematyczno-ekonomiczne 6/29
IV Liceum Ogólnokształcące w Zamościu ul.Hetmana Jana Zamoyskiego 62, 22-400, Zamość 31/74
1P - klasa psychologiczno - społeczna 17/63
1S - klasa sportowa 14/27
Technikum Nr 1 w Zamościu Waleriana Łukasińskiego 8, 22-400, Zamość 69/133
1A technik ekonomista 2/21
1B technik informatyk 7/31
1C technik hotelarstwa 9/19
1D technik fotografii i multimediów 7/43
1E technik grafiki i poligrafii cyfrowej 16/37
1F technik usług fryzjerskich 8/12
1G technik logistyk 13/29
1H technik handlowiec 1/8
1K technik spedytor 1/13
1L technik programista 3/27
1M technik rachunkowości 0/12
1N technik organizacji turystyki 2/10
Technikum Nr 2 w Zamościu ul.Szczebrzeska 41, 22-400, Zamość 16/44
1A-technik mechanik – klasa wojskowa 2/10
1B-technik reklamy z grafiką 3D 0/7
1C-technik automatyk sterowania ruchem kolejowym 0/4
1D-technik pojazdów samochodowych 8/19
1E-technik pojazdów samochodowych 1/10
1F-technik mechatronik 4/13
1G-technik żywienia i usług gastronomicznych 1/4
Technikum Nr 3 w Zamościu ul.Hetmana Jana Zamoyskiego 62, 22-400, Zamość 36/63
1A - technik elektronik 6/23
1B - technik energetyk 0/11
1C - technik elektryk 10/26
1E - technik informatyk 1/27
1F - technik informatyk 9/32
1M - technik programista 10/35
Technikum Nr 4 w Zamościu ul.Marszałka J. Piłsudskiego 65, 22-400, Zamość 7/34
I TB technik budownictwa 0/6
I TRW technik robót wykończeniowych w budownictwie 1/7
I TG technik geodeta 0/9
I TI technik informatyk 3/15
I TTŻ technik technologii żywności 2/5
I TEO technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 0/3
I TBD technik budowy dróg 0/1
I TTD technik technologii drewna 0/1
I TIS technik inżynierii sanitarnej 1/1
I TG technik gazownictwa 0/1
I TA technik renowacji elementów architektury 0/0
Technikum Nr 5 w Zamościu ul.Szczebrzeska 102, 22-400, Zamość 23/54
1 TA - technik architektury krajobrazu 4/9
1 TM - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 4/9
1 TR - technik rolnik 2/6
1 TW - technik weterynarii 9/20
1 TZ - technik żywienia i usług gastronomicznych 2/20
1 TB - technik agrobiznesu 1/5
1 TG - technik geolog 0/4
1 TŁ - technik górnictwa otworowego 0/1
1 TI - technik inżynierii środowiska i melioracji 0/3
1 TS - techni ochrony środowiska 0/7
1 TO - technik ogrodnik 0/2
1 TT - technik turystyki na obszarach wiejskich 0/1
1 TK - technik usług kelnerskich 1/5
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 w Zamościu ul.Szczebrzeska 41, 22-400, Zamość 4/10
1b-mechanik pojazdów samochocowych 2/8
1c-mechanik-monter maszyn i urządzeń 0/0
1d-elektromechanik pojazdów samochocowych 2/5
1e-blacharz samochodowy 0/0
1f-kierowca mechanik 0/2
1g-kucharz 0/1
1h-mechanik motocyklowy 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 3 w Zamościu ul.Hetmana Jana Zamoyskiego 62, 22-400, Zamość 0/3
1I - elektronik 0/1
1J - elektryk 0/1
1K - elektromechanik 0/3
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4 w Zamościu ul.Marszałka J. Piłsudskiego 65, 22-400, Zamość 4/9
I A kucharz 1/5
I B fryzjer 0/1
I C monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 2/3
I D monter sieci i instalacji sanitarnych 1/2
I E murarz-tynkarz 0/0
I F stolarz 0/0
I G tapicer 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5 w Zamościu ul.Szczebrzeska 102, 22-400, Zamość 0/6
1 Ke - kelner 0/0
1 Ku - kucharz 0/1
1 M - mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych 0/4
1 O - ogrodnik 0/1
1 R - rolnik 0/3
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 6 w Zamościu Waleriana Łukasińskiego 8, 22-400, Zamość 1/8
1AP cukiernik 0/2
1BP piekarz 1/2
1CP sprzedawca 0/0
1DP magazynier-logistyk 0/2
1EP pracownik obsługi hotelowej 0/4
Technikum ZDZ im. J. Kilińskiego w Zamościu ul.Peowiaków 3, 22-400 Zamość 7/12
1A TECHNIK INFORMATYK 3/4
1B TECHNIK INFORMATYK - KLASA MUNDUROWA 2/3
1G TECHNIK PROGRAMISTA 0/2
1D TECHNIK HANDLOWIEC 0/0
1E TECHNIK HOTELARSTWA 0/2
1C TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH 0/1
1F TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH 2/3
Liceum Ogólnokształcące ZDZ im. J. Kilińskiego w Zamościu ul.Peowiaków 3, 22-400 Zamość 0/1
1A OGÓLNA 0/1
V Liceum Ogólnokształcące w Zamościu ul.Marszałka J. Piłsudskiego 65, 22-400, Zamość 3/12
I LO e-sport 0/4
I LO stylizacja i wizaż 3/8
I LO business class 0/0
VII Liceum Ogólnokształcące w Zamościu ul.Szczebrzeska 102, 22-400 Zamość 21/31
1 LP - klasa policyjna 5/17
1 OPW - oddział przygotowania wojskowego 16/23
Liceum Ogólnokształcące Lider w Zamościu Partyzantów 21, 22-400 Zamość 1/1
1a - klasa ogólna 1/1
Technikum Lider w Zamościu PARTYZANTÓW 21, 22-400 ZAMOŚĆ 3/8
1at - technik żywienia i usług gastronomicznych 3/3
1bt - technik hotelarstwa 0/2
1ct - technik logistyk 0/2
1dt - technik informatyk 0/1