Zamość
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Zamość
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce Kandydaci
1 pref./wszyscy
I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Zamościu ul.Akademicka 1 i 1H, 22-400, Zamość 0/0
1A, 1B MATEMATYCZNO – FIZYCZNA Z INFORMATYKĄ 0/0
1C EKONOMICZNA 0/0
1D PRAWNICZA 0/0
1E LINGWISTYCZNA 0/0
1F, 1G BIOLOGICZNO- MEDYCZNA 0/0
II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Zamościu ul.Partyzantów 68, 22-400, Zamość 0/0
A - matematyczno-informatyczna 0/0
B - biologiczno - matematyczna 0/0
C - językowa 0/0
D - humanistyczna 0/0
E - menadżerska 0/0
F - europejska 0/0
III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Zamościu ul.Kilińskiego 15, 22-400, Zamość 0/0
1A- matematyczno-fizyczna z programowaniem komputerowym pod patronatem UJ w Krakowie 0/0
1B,1F- biologiczno-medyczna 0/0
1C- lingwistyczna 0/0
1D- prawniczo-dziennikarska pod patronatem UMCS w Lublinie 0/0
1E- matematyczno-ekonomiczna 0/0
1G- matematyczno-informatyczna z rozszerzonym językiem angielskim 0/0
IV Liceum Ogólnokształcące w Zamościu ul.Hetmana Jana Zamoyskiego 62, 22-400, Zamość 0/0
1S oddział sportowy 0/0
1P klasa psychologiczno - społeczna 0/0
Technikum Nr 1 w Zamościu ul.Łukasińskiego 8, 22-400, Zamość 0/0
1A t.ekonomista 0/0
1B t.informatyk 0/0
1c t.hotelarstwa 0/0
1D t.fotografii i multimediów 0/0
1E t.grafiki i poligrafii cyfrowej 0/0
1F t.usług fryzjerskich 0/0
1G t.logistyk 0/0
1H t.handlowiec 0/0
1J t.przemysłu mody 0/0
1K t.spedytor 0/0
1L t.programista 0/0
1M t.rachunkowości 0/0
Technikum Nr 2 w Zamościu ul.Szczebrzeska 41, 22-400, Zamość 0/0
1F-technik mechatronik 0/0
1B-technik reklamy 0/0
1G-technik żywienia i usług gastronomicznych 0/0
1A -technik mechanik klasa wojskowa 0/0
1D-technik pojazdów samochodowych 0/0
1E-technik pojazdów samochodowych 0/0
1K-technik automatyk sterowania ruchem kolejowym 0/0
1C-technik elektroenergetyk transportu szynowego 0/0
Technikum Nr 3 w Zamościu ul.Hetmana Jana Zamoyskiego 62, 22-400, Zamość 0/0
1A Technik elektronik 0/0
1B Technik energetyk 0/0
1C Technik elektryk 0/0
1E Technik informatyk 0/0
1F Technik informatyk 0/0
1M Technik programista 0/0
Technikum Nr 4 w Zamościu ul.Marszałka J. Piłsudskiego 65, 22-400, Zamość 0/0
I TB technik budownictwa 0/0
I TRW technik robót wykończeniowych w budownictwie 0/0
I TG technik geodeta 0/0
I TI technik informatyk 0/0
I TTŻ technik technologii żywności 0/0
I TEO technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 0/0
I TBD technik budowy dróg 0/0
I TTD technik technologii drewna 0/0
I TIS technik inżynierii sanitarnej 0/0
I GAZ technik gazownictwa 0/0
I TA technik renowacji elementów architektury 0/0
Technikum Nr 5 w Zamościu ul.Szczebrzeska 102, 22-400, Zamość 0/0
1 TA technik architektury krajobrazu 0/0
1 TM technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 0/0
1 TR technik rolnik 0/0
1 TW technik weterynarii 0/0
1 TZ technik żywienia i usług gastronomicznych 0/0
1 TG technik geolog 0/0
1 TB technik agrobiznesu 0/0
1 TT technik turystyki na obszarach wiejskich 0/0
1 TK technik usług kelnerskich 0/0
1 TS technik ochrony środowiska 0/0
1 TI technik inżynierii środowiska i melioracji 0/0
1 TŁ technik górnictwa otworowego 0/0
1 TO technik ogrodnik 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 w Zamościu ul.Szczebrzeska 41, 22-400, Zamość 0/0
1b-mechanik pojazdów samochocowych 0/0
1d-elektromechanik pojazdów samochocowych 0/0
1a-blacharz 0/0
1c-mechanik-monter maszyn i urządzeń 0/0
1e-blacharz samochodowy 0/0
1f-kierowca mechanik 0/0
1g-kucharz 0/0
1h-mechanik motocyklowy 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 3 w Zamościu ul.Hetmana Jana Zamoyskiego 62, 22-400, Zamość 0/0
1I elektronik 0/0
1J elektryk 0/0
1K elektromechanik 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4 w Zamościu ul.Marszałka J. Piłsudskiego 65, 22-400, Zamość 0/0
I A kucharz 0/0
I B fryzjer 0/0
I C monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 0/0
I D monter sieci i instalacji sanitarnych 0/0
I E murarz-tynkarz 0/0
I F stolarz 0/0
I G tapicer 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5 w Zamościu ul.Szczebrzeska 102, 22-400, Zamość 0/0
1 R rolnik 0/0
1 K kucharz 0/0
1 M mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych 0/0
1 O ogrodnik 0/0
1 Ke kelner 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 6 w Zamościu ul.Łukasińskiego 8, 22-400, Zamość 0/0
1AP cukiernik 0/0
1BP piekarz 0/0
1CP sprzedawca 0/0
1DP krawiec 0/0
1EP magazynier-logistyk 0/0
1FP pracownik obsługi hotelowej 0/0
Technikum ZDZ im. J. Kilińskiego w Zamościu ul.Peowiaków 3, 22-400 Zamość 0/0
1A INFORMATYK 0/0
1B INFORMATYK - KLASA MUNDUROWA 0/0
1 C PROGRAMISTA 0/0
1D TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH 0/0
1E TECHNIK HANDLOWIEC 0/0
1F TECHNIK HOTELARSTWA 0/0
1G TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH 0/0
Liceum Ogólnokształcące ZDZ im. J. Kilińskiego w Zamościu ul.Peowiaków 3, 22-400 Zamość 0/0
1 A MEDYCZNA 0/0
1 B DYPLOMACJI 0/0
1 C PRAWNICZA 0/0
1 D DZIENNIKARSKA 0/0
1 E PSYCHOLOGICZNA 0/0
1 F HUMANISTYCZNA 0/0
1 G INFORMATYCZNA 0/0
V Liceum Ogólnokształcące w Zamościu ul.Marszałka J. Piłsudskiego 65, 22-400, Zamość 0/0
I LO SG/SC/SW 0/0
VII Liceum Ogólnokształcące w Zamościu ul.Szczebrzeska 102, 22-400 Zamość 0/0
1 LP - klasa policyjna 0/0
1 LW - klasa wojskowa 0/0
Liceum Ogólnokształcące Lider w Zamościu Partyzantów 21, 22-400 Zamość 0/0
1a OGÓLNA 0/0
1b OGÓLNA 0/0
Technikum Lider w Zamościu PARTYZANTÓW 21, 22-400 ZAMOŚĆ 0/0
1at GASTRONOMIA 0/0
1bt HOTELARSTWO 0/0
1ct LOGISTYK 0/0
1dt INFORMATYK 0/0
1et GEODETA 0/0
1ft FRYZJER 0/0
Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I Stopnia w Zamościu Krasnobrodzka 9, 22-400 Zamość 0/0
1ak kucharz 0/0
1ac cukiernik 0/0
1ap piekarz 0/0
1bs stolarz 0/0
1bd dekarz 0/0
1bk krawiec 0/0
1bf fryzjer 0/0
1dmt murarz-tynkarz 0/0
1dmz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 0/0
1dms monter sieci i instalacji sanitarnych 0/0
1cb blacharz samochodowy 0/0
1cl lakiernik samochodowy 0/0
1cm mechanik pojazdów samochodowych 0/0
1ce elektromechanik pojazdów samochodowych 0/0
1 cs ślusarz 0/0
1co operator obrabiarek skrawających 0/0
I Prywatne Technikum Hotelarskie w Zamościu Krasnobrodzka 22a, 22-400 ZAMOŚĆ 0/0
1 A technik hotelarstwa 0/0
1 B technik żywienia i usług gastronomicznych 0/0