Zamość
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Zamość
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce Kandydaci
1 pref./wszyscy
I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Zamościu ul.Akademicka 1 i 1H, 22-400, Zamość 227/529
1A, 1B MATEMATYCZNO – FIZYCZNA Z INFORMATYKĄ 43/149
1C EKONOMICZNA 34/179
1D PRAWNICZA 37/186
1E LINGWISTYCZNA 26/170
1F, 1G BIOLOGICZNO- MEDYCZNA 87/224
II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Zamościu ul.Partyzantów 68, 22-400, Zamość 227/576
A - matematyczno-informatyczna 20/118
B - biologiczno - matematyczna 26/168
C - językowa 44/179
D - humanistyczna 57/217
E - menadżerska 22/157
F - europejska 58/217
III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Zamościu ul.Kilińskiego 15, 22-400, Zamość 266/503
1A- matematyczno-fizyczna z programowaniem komputerowym pod patronatem UJ w Krakowie 40/118
1B,1F- biologiczno-medyczna 91/202
1C- lingwistyczna 43/162
1D- prawniczo-dziennikarska pod patronatem UMCS w Lublinie 47/155
1E- matematyczno-ekonomiczna 31/160
1G- matematyczno-informatyczna z rozszerzonym językiem angielskim 14/100
IV Liceum Ogólnokształcące w Zamościu ul.Hetmana Jana Zamoyskiego 62, 22-400, Zamość 70/207
1S oddział sportowy 27/74
1P klasa psychologiczno - społeczna 43/167
Technikum Nr 1 w Zamościu ul.Łukasińskiego 8, 22-400, Zamość 284/544
1A t.ekonomista 34/103
1B t.informatyk 42/146
1c t.hotelarstwa 27/84
1D t.fotografii i multimediów 43/129
1E t.grafiki i poligrafii cyfrowej 42/99
1F t.usług fryzjerskich 31/63
1G t.logistyk 44/107
1H t.handlowiec 0/24
1J t.przemysłu mody 0/29
1K t.spedytor 0/40
1L t.programista 21/106
1M t.rachunkowości 0/39
Technikum Nr 2 w Zamościu ul.Szczebrzeska 41, 22-400, Zamość 75/177
1F-technik mechatronik 11/54
1B-technik reklamy 4/21
1G-technik żywienia i usług gastronomicznych 9/27
1A -technik mechanik klasa wojskowa 16/52
1D-technik pojazdów samochodowych 15/63
1E-technik pojazdów samochodowych 15/35
1K-technik automatyk sterowania ruchem kolejowym 4/14
1C-technik elektroenergetyk transportu szynowego 1/15
Technikum Nr 3 w Zamościu ul.Hetmana Jana Zamoyskiego 62, 22-400, Zamość 191/317
1A Technik elektronik 28/111
1B Technik energetyk 7/70
1C Technik elektryk 29/107
1E Technik informatyk 28/160
1F Technik informatyk 44/129
1M Technik programista 55/147
Technikum Nr 4 w Zamościu ul.Marszałka J. Piłsudskiego 65, 22-400, Zamość 66/184
I TB technik budownictwa 5/30
I TRW technik robót wykończeniowych w budownictwie 10/27
I TG technik geodeta 11/42
I TI technik informatyk 22/77
I TTŻ technik technologii żywności 10/25
I TEO technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 5/16
I TBD technik budowy dróg 1/15
I TTD technik technologii drewna 2/5
I TIS technik inżynierii sanitarnej 0/7
I GAZ technik gazownictwa 0/3
I TA technik renowacji elementów architektury 0/6
Technikum Nr 5 w Zamościu ul.Szczebrzeska 102, 22-400, Zamość 84/158
1 TA technik architektury krajobrazu 9/32
1 TM technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 31/42
1 TR technik rolnik 6/27
1 TW technik weterynarii 20/44
1 TZ technik żywienia i usług gastronomicznych 17/49
1 TG technik geolog 0/6
1 TB technik agrobiznesu 1/4
1 TT technik turystyki na obszarach wiejskich 0/4
1 TK technik usług kelnerskich 0/4
1 TS technik ochrony środowiska 0/9
1 TI technik inżynierii środowiska i melioracji 0/5
1 TŁ technik górnictwa otworowego 0/0
1 TO technik ogrodnik 0/5
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 w Zamościu ul.Szczebrzeska 41, 22-400, Zamość 27/59
1b-mechanik pojazdów samochocowych 15/41
1d-elektromechanik pojazdów samochocowych 8/19
1a-blacharz 0/2
1c-mechanik-monter maszyn i urządzeń 0/3
1e-blacharz samochodowy 0/3
1f-kierowca mechanik 3/15
1g-kucharz 0/2
1h-mechanik motocyklowy 1/10
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 3 w Zamościu ul.Hetmana Jana Zamoyskiego 62, 22-400, Zamość 0/11
1I elektronik 0/5
1J elektryk 0/8
1K elektromechanik 0/4
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4 w Zamościu ul.Marszałka J. Piłsudskiego 65, 22-400, Zamość 27/53
I A kucharz 8/17
I B fryzjer 4/13
I C monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 12/21
I D monter sieci i instalacji sanitarnych 0/4
I E murarz-tynkarz 0/5
I F stolarz 3/5
I G tapicer 0/1
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5 w Zamościu ul.Szczebrzeska 102, 22-400, Zamość 0/12
1 R rolnik 0/2
1 K kucharz 0/1
1 M mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych 0/9
1 O ogrodnik 0/1
1 Ke kelner 0/1
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 6 w Zamościu ul.Łukasińskiego 8, 22-400, Zamość 1/14
1AP cukiernik 0/6
1BP piekarz 0/1
1CP sprzedawca 0/2
1DP krawiec 0/1
1EP magazynier-logistyk 1/6
1FP pracownik obsługi hotelowej 0/2
Technikum ZDZ im. J. Kilińskiego w Zamościu ul.Peowiaków 3, 22-400 Zamość 15/42
1A INFORMATYK 2/8
1B INFORMATYK - KLASA MUNDUROWA 7/16
1 C PROGRAMISTA 1/5
1D TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH 2/10
1E TECHNIK HANDLOWIEC 0/2
1F TECHNIK HOTELARSTWA 2/5
1G TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH 1/2
Liceum Ogólnokształcące ZDZ im. J. Kilińskiego w Zamościu ul.Peowiaków 3, 22-400 Zamość 2/22
1 A MEDYCZNA 0/2
1 B DYPLOMACJI 1/4
1 C PRAWNICZA 0/6
1 D DZIENNIKARSKA 0/2
1 E PSYCHOLOGICZNA 1/13
1 F HUMANISTYCZNA 0/9
1 G INFORMATYCZNA 0/2
V Liceum Ogólnokształcące w Zamościu ul.Marszałka J. Piłsudskiego 65, 22-400, Zamość 12/26
I LO SG/SC/SW 12/26
VII Liceum Ogólnokształcące w Zamościu ul.Szczebrzeska 102, 22-400 Zamość 57/97
1 LP - klasa policyjna 24/50
1 LW - klasa wojskowa 33/63
Liceum Ogólnokształcące Lider w Zamościu Partyzantów 21, 22-400 Zamość 2/6
1a OGÓLNA 2/6
1b OGÓLNA 0/2
Technikum Lider w Zamościu PARTYZANTÓW 21, 22-400 ZAMOŚĆ 6/13
1at GASTRONOMIA 1/4
1bt HOTELARSTWO 2/4
1ct LOGISTYK 1/2
1dt INFORMATYK 2/4
1et GEODETA 0/0
1ft FRYZJER 0/3
Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I Stopnia w Zamościu Krasnobrodzka 9, 22-400 Zamość 2/21
1ak kucharz 0/1
1ac cukiernik 0/0
1ap piekarz 0/1
1bs stolarz 0/1
1bd dekarz 0/0
1bk krawiec 0/0
1bf fryzjer 0/3
1dmt murarz-tynkarz 0/1
1dmz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 2/2
1dms monter sieci i instalacji sanitarnych 0/1
1cb blacharz samochodowy 0/1
1cl lakiernik samochodowy 0/1
1cm mechanik pojazdów samochodowych 0/6
1ce elektromechanik pojazdów samochodowych 0/6
1 cs ślusarz 0/0
1co operator obrabiarek skrawających 0/0
I Prywatne Technikum Hotelarskie w Zamościu Krasnobrodzka 22a, 22-400 ZAMOŚĆ 0/2
1 A technik hotelarstwa 0/1
1 B technik żywienia i usług gastronomicznych 0/1