Zamość
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Zamość
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce
I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Zamościu ul.Akademicka 1 i 1H, 22-400, Zamość
1A, 1B MATEMATYCZNO – FIZYCZNA Z INFORMATYKĄ
1C EKONOMICZNA
1D PRAWNICZA
1E LINGWISTYCZNA
1F, 1G BIOLOGICZNO- MEDYCZNA
II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Zamościu ul.Partyzantów 68, 22-400, Zamość
A - matematyczno-informatyczna
B - biologiczno - matematyczna
C - językowa
D - humanistyczna
E - menadżerska
F - europejska
III Liceum Ogólnokształcące im Cypriana Kamila Norwida w Zamościu ul.Kilińskiego 15, 22-400, Zamość
1A- matematyczno-fizyczna z programowaniem komputerowym pod patronatem UJ w Krakowie
1B,1F- biologiczno-medyczna
1C- lingwistyczna
1D- prawniczo-dziennikarska pod patronatem UMCS w Lublinie
1E- matematyczno-ekonomiczna
1G- matematyczno-informatyczna z rozszerzonym językiem angielskim
IV Liceum Ogólnokształcące w Zamościu ul.Hetmana Jana Zamoyskiego 62, 22-400, Zamość
1S oddział sportowy
1P klasa psychologiczno - społeczna
Technikum Nr 1 w Zamościu ul.Łukasińskiego 8, 22-400, Zamość
1A t.ekonomista
1B t.informatyk
1c t.hotelarstwa
1D t.fotografii i multimediów
1E t.grafiki i poligrafii cyfrowej
1F t.usług fryzjerskich
1G t.logistyk
1H t.handlowiec
1J t.przemysłu mody
1K t.spedytor
1L t.programista
1M t.rachunkowości
Technikum Nr 2 w Zamościu ul.Szczebrzeska 41, 22-400, Zamość
1F-technik mechatronik
1B-technik reklamy
1G-technik żywienia i usług gastronomicznych
1A -technik mechanik klasa wojskowa
1D-technik pojazdów samochodowych
1E-technik pojazdów samochodowych
1K-technik automatyk sterowania ruchem kolejowym
1C-technik elektroenergetyk transportu szynowego
Technikum Nr 3 w Zamościu ul.Hetmana Jana Zamoyskiego 62, 22-400, Zamość
1A Technik elektronik
1B Technik energetyk
1C Technik elektryk
1E Technik informatyk
1F Technik informatyk
1M Technik programista
Technikum Nr 4 w Zamościu ul.Marszałka J. Piłsudskiego 65, 22-400, Zamość
I TB technik budownictwa
I TRW technik robót wykończeniowych w budownictwie
I TG technik geodeta
I TI technik informatyk
I TTŻ technik technologii żywności
I TEO technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
I TBD technik budowy dróg
I TTD technik technologii drewna
I TIS technik inżynierii sanitarnej
I GAZ technik gazownictwa
I TA technik renowacji elementów architektury
Technikum Nr 5 w Zamościu ul.Szczebrzeska 102, 22-400, Zamość
1 TA technik architektury krajobrazu
1 TM technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
1 TR technik rolnik
1 TW technik weterynarii
1 TZ technik żywienia i usług gastronomicznych
1 TG technik geolog
1 TB technik agrobiznesu
1 TT technik turystyki na obszarach wiejskich
1 TK technik usług kelnerskich
1 TS technik ochrony środowiska
1 TI technik inżynierii środowiska i melioracji
1 TŁ technik górnictwa otworowego
1 TO technik ogrodnik
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 w Zamościu ul.Szczebrzeska 41, 22-400, Zamość
1b-mechanik pojazdów samochocowych
1d-elektromechanik pojazdów samochocowych
1a-blacharz
1c-mechanik-monter maszyn i urządzeń
1e-blacharz samochodowy
1f-kierowca mechanik
1g-kucharz
1h-mechanik motocyklowy
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 3 w Zamościu ul.Hetmana Jana Zamoyskiego 62, 22-400, Zamość
1I elektronik
1J elektryk
1K elektromechanik
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4 w Zamościu ul.Marszałka J. Piłsudskiego 65, 22-400, Zamość
I A kucharz
I B fryzjer
I C monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
I D monter sieci i instalacji sanitarnych
I E murarz-tynkarz
I F stolarz
I G tapicer
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5 w Zamościu ul.Szczebrzeska 102, 22-400, Zamość
1 R rolnik
1 K kucharz
1 M mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych
1 O ogrodnik
1 Ke kelner
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 6 w Zamościu ul.Łukasińskiego 8, 22-400, Zamość
1AP cukiernik
1BP piekarz
1CP sprzedawca
1DP krawiec
1EP magazynier-logistyk
1FP pracownik obsługi hotelowej
Technikum ZDZ im. J. Kilińskiego w Zamościu ul.Peowiaków 3, 22-400 Zamość
1A INFORMATYK
1B INFORMATYK - KLASA MUNDUROWA
1 C PROGRAMISTA
1D TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH
1E TECHNIK HANDLOWIEC
1F TECHNIK HOTELARSTWA
1G TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
Liceum Ogólnokształcące ZDZ im. J. Kilińskiego w Zamościu ul.Peowiaków 3, 22-400 Zamość
1 A MEDYCZNA
1 B DYPLOMACJI
1 C PRAWNICZA
1 D DZIENNIKARSKA
1 E PSYCHOLOGICZNA
1 F HUMANISTYCZNA
1 G INFORMATYCZNA
V Liceum Ogólnokształcące w Zamościu ul.Marszałka J. Piłsudskiego 65, 22-400, Zamość
I LO SG/SC/SW
VII Liceum Ogólnokształcące w Zamościu ul.Szczebrzeska 102, 22-400 Zamość
1 LP - klasa policyjna
1 LW - klasa wojskowa
Liceum Ogólnokształcące Lider w Zamościu Partyzantów 21, 22-400 Zamość
1a
1b
Technikum Lider w Zamościu PARTYZANTÓW 21, 22-400 ZAMOŚĆ
1at
1bt
1ct
1dt
1et
1ft
Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I Stopnia w Zamościu Krasnobrodzka 9, 22-400 Zamość
Oferta w przygotowaniu
I Prywatne Technikum Hotelarskie w Zamościu Krasnobrodzka 22a, 22-400 ZAMOŚĆ
Oferta w przygotowaniu