Zamość
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Zamość
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce Kandydaci
1 pref./wszyscy
I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Zamościu ul.Akademicka 8, 22-400, Zamość 28/49
MATEMATYCZNO - FIZYCZNA 6/13
EKONOMICZNA 8/21
HUMANISTYCZNO - PRAWNICZA 5/20
PSYCHOLOGICZNO - LINGWISTYCZNA 3/25
BIOLOGICZNO - MEDYCZNA 6/17
II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Zamościu ul.Partyzantów 68, 22-400, Zamość 27/67
A - matematyczna 0/16
B - biologiczno - chemiczna / psychologiczna 9/23
C - językowa / humanistyczna 10/36
D - europejska / menadżerska 8/28
III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Zamościu ul.Kilińskiego 15, 22-400, Zamość 18/50
1A matematyczno-biznesowa 3/18
1B biologiczno-medyczna z rozszerzonym językiem angielskim 3/12
1C lingwistyczna - prawnicza 7/22
1D humanistyczno-psychologiczna 5/24
IV Liceum Ogólnokształcące w Zamościu ul.Hetmana Jana Zamoyskiego 62, 22-400, Zamość 13/34
1P - klasa psychologiczno - społeczna 8/29
1S - oddział sportowy 5/14
Technikum Nr 1 w Zamościu Waleriana Łukasińskiego 8, 22-400, Zamość 14/43
1Ae technik ekonomista 0/12
1Al technik logistyk 5/12
1Bh technik hotelarstwa 1/7
1Bf technik fotografii i multimediów 1/11
1Cg technik grafiki i poligrafii cyfrowej 4/12
1Cp technik programista 3/14
Technikum Nr 2 w Zamościu ul.Szczebrzeska 41, 22-400, Zamość 6/21
1A-technik mechanik – Oddział Przygotowania Wojskowego 1/6
1G-technik żywienia i usług gastronomicznych - dietetyka i bloger kulinarny Oddział Przygotowania Wojskowego 1/1
1E-technik pojazdów samochodowych Oddział Przygotowania Wojskowego 2/4
1D-technik pojazdów samochodowych 1/10
1B-technik reklamy z grafiką 3D 0/4
1F-technik mechatronik 1/5
Technikum Nr 3 w Zamościu ul.Hetmana Jana Zamoyskiego 62, 22-400, Zamość 17/32
1AC - technik elektronik/technik elektryk 10/21
1EM - technik informatyk/technik programista 7/24
Technikum Nr 4 w Zamościu ul.Marszałka J. Piłsudskiego 65, 22-400, Zamość 6/24
I TG technik geodeta 0/8
I TI technik informatyk 2/6
I TTŻ technik technologii żywności 0/3
I TAW technik aranżacji wnętrz 4/12
Technikum Nr 5 w Zamościu ul.Szczebrzeska 102, 22-400, Zamość 8/22
1 TA - technik architektury krajobrazu 1/9
1 TM - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 4/8
1 TW - technik weterynarii 2/8
1 TZ - technik żywienia i usług gastronomicznych 1/10
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 w Zamościu ul.Szczebrzeska 41, 22-400, Zamość 3/7
1b-mechanik pojazdów samochodowych 2/5
1d-elektromechanik pojazdów samochodowych 1/5
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 3 w Zamościu ul.Hetmana Jana Zamoyskiego 62, 22-400, Zamość 0/0
Oferta w przygotowaniu
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4 w Zamościu ul.Marszałka J. Piłsudskiego 65, 22-400, Zamość 1/5
I A kucharz 0/5
I B fryzjer 1/2
I C monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5 w Zamościu ul.Szczebrzeska 102, 22-400, Zamość 0/0
Oferta w przygotowaniu
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 6 w Zamościu Waleriana Łukasińskiego 8, 22-400, Zamość 0/0
Oferta w przygotowaniu
Technikum ZDZ im. J. Kilińskiego w Zamościu ul.Peowiaków 3, 22-400 Zamość 2/3
1A TECHNIK INFORMATYK 0/0
1B TECHNIK INFORMATYK - KLASA MUNDUROWA 1/2
1C TECHNIK PROGRAMISTA 0/0
1D TECHNIK HOTELARSTWA 0/0
1E TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH 1/1
1F TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH 0/0
1G TECHNIK LOGISTYK 0/0
Liceum Ogólnokształcące ZDZ im. J. Kilińskiego w Zamościu ul.Peowiaków 3, 22-400 Zamość 0/0
1A INFORMATYCZNA 0/0
V Liceum Ogólnokształcące w Zamościu ul.Marszałka J. Piłsudskiego 65, 22-400, Zamość 0/0
Oferta w przygotowaniu
VII Liceum Ogólnokształcące w Zamościu ul.Szczebrzeska 102, 22-400 Zamość 16/28
1 LP - klasa policyjna 9/18
1 OPW - oddział przygotowania wojskowego 7/16
Liceum Ogólnokształcące Lider w Zamościu Partyzantów 21, 22-400 Zamość 0/0
1a - klasa ogólna 0/0
Technikum Lider w Zamościu PARTYZANTÓW 21, 22-400 ZAMOŚĆ 0/1
1at - technik żywienia i usług gastronomicznych 0/0
1bt - technik hotelarstwa 0/0
1ct - technik logistyk 0/0
1dt - technik informatyk 0/0
1et - technik usług fryzjerskich 0/1