Zamość
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Zamość
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce
I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Zamościu ul.Akademicka 1 i 1H, 22-400, Zamość
1A MATEMATYCZNO - FIZYCZNA
1B MATEMATYCZNA Z ROZSZERZONYM JĘZYKIEM ANGIELSKIM
1C GEOGRAFICZNA Z ROZSZERZONYM JĘZYKIEM ANGIELSKIM
1D HUMANISTYCZNO - PRAWNICZA
1E LINGWISTYCZNA
1F BIOLOGICZNO - CHEMICZNA
1G BIOLOGICZNO - MEDYCZNA
II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Zamościu ul.Partyzantów 68, 22-400, Zamość
A - matematyczno-informatyczna
B - biologiczno - chemiczna
C - językowa
D - humanistyczna
E - menadżerska
F - europejska
III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Zamościu ul.Kilińskiego 15, 22-400, Zamość
Matematyczno - fizyczna z programowaniem komputerowym
Matematyczno - ekonomiczna
Biologiczno - medyczna pod patronatem Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Lingwistyczna
Prawniczo - dziennikarska pod patronatem UMCS w Lublinie
IV Liceum Ogólnokształcące w Zamościu ul.Hetmana Jana Zamoyskiego 62, 22-400, Zamość
1S - oddział sportowy
1P - klasa psychologiczno - społeczna
Technikum Nr 1 w Zamościu ul.Łukasińskiego 8, 22-400, Zamość
1A technik ekonomista
1B technik informatyk
1C technik hotelarstwa
1D technik fotografii i multimediów
1E technik grafiki i poligrafii cyfrowej
1F technik usług fryzjerskich
1G technik logistyk
1H technik handlowiec
1K technik spedytor
1L technik programista
1M technik rachunkowości
Technikum Nr 2 w Zamościu ul.Szczebrzeska 41, 22-400, Zamość
1A-Technik mechanik – klasa wojskowa
1B-technik reklamy
1C-Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym
1D-technik pojazdów samochodowych
1E-technik pojazdów samochodowych
1F-technik mechatronik
1G- technik żywienia i usług gastronomicznych
Technikum Nr 3 w Zamościu ul.Hetmana Jana Zamoyskiego 62, 22-400, Zamość
1A - technik elektronik
1B - technik energetyk
1C - technik elektryk
1E - technik informatyk
1F - technik informatyk
1M - technik programista
Technikum Nr 4 w Zamościu ul.Marszałka J. Piłsudskiego 65, 22-400, Zamość
I TB technik budownictwa
I TRW technik robót wykończeniowych w budownictwie
I TG technik geodeta
I TI technik informatyk
I TTŻ technik technologii żywności
I TEO technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
I TBD technik budowy dróg
I TTD technik technologii drewna
I TIS technik inżynierii sanitarnej
I TG technik gazownictwa
I TA technik renowacji elementów architektury
Technikum Nr 5 w Zamościu ul.Szczebrzeska 102, 22-400, Zamość
1 TA - technik architektury krajobrazu
1 TM - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
1 TR - technik rolnik
1 TW- technik weterynarii
1 TZ - technik żywienia i usług gastronomicznych
1 BT - technik agrobiznesu
1 TG - technik geolog
1 TŁ - technik górnictwa otworowego
1 TI - technik inzynierii środowiska i melioracji
1 TS - technik ochrony środowiska
1 TO - technik ogrodnik
1 TT - technik turystyki na obszarach wiejskich
1 TK - technik usług kelnerskich
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 w Zamościu ul.Szczebrzeska 41, 22-400, Zamość
1b-mechanik pojazdów samochodowych
1c-mechanik-monter maszyn i urządzeń
1d-elektromechanik pojazdów samochodowych
1e-blacharz samochodowy
1f-kierowca mechanik
1g-kucharz
1h-mechanik motocyklowy
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 3 w Zamościu ul.Hetmana Jana Zamoyskiego 62, 22-400, Zamość
1I - elektronik
1J - elektryk
1K - elektromechanik
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4 w Zamościu ul.Marszałka J. Piłsudskiego 65, 22-400, Zamość
I A kucharz
I B fryzjer
I C monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
I D monter sieci i instalacji sanitarnych
I E murarz-tynkarz
I F stolarz
I G tapicer
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5 w Zamościu ul.Szczebrzeska 102, 22-400, Zamość
1 Ke - kelner
1 Ku - kucharz
1 M - mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych
1 O - ogrodnik
1 R - rolnik
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 6 w Zamościu ul.Łukasińskiego 8, 22-400, Zamość
1AP cukiernik
1BP piekarz
1CP sprzedawca
1DP krawiec
1EP magazynier-logistyk
1FP pracownik obsługi hotelowej
Technikum ZDZ im. J. Kilińskiego w Zamościu ul.Peowiaków 3, 22-400 Zamość
1 A INFORMATYK
1 B INFORMATYK - KLASA MUNDUROWA
1C TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH
1 D HANDLOWIEC
1 E TECHNIK HOTELARSTWA
1 F TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMINCZYCH
Liceum Ogólnokształcące ZDZ im. J. Kilińskiego w Zamościu ul.Peowiaków 3, 22-400 Zamość
1 A OGÓLNA
1 B BIOL-CHEM
1 C DYPLOMACJI
1 D DZIENNIKARSKA
1 E PRAWNICZA
1 F HUMANISTYCZNA
1 G PSYCHOLOGICZNA
V Liceum Ogólnokształcące w Zamościu ul.Marszałka J. Piłsudskiego 65, 22-400, Zamość
I LO straż graniczna/służba celna/stylizacja i wizaż
VII Liceum Ogólnokształcące w Zamościu ul.Szczebrzeska 102, 22-400 Zamość
1LP - klasa policyjna
1 LW - oddział przygotowania wojskowego
Liceum Ogólnokształcące Lider w Zamościu Partyzantów 21, 22-400 Zamość
1a - klasa ogólna
Technikum Lider w Zamościu PARTYZANTÓW 21, 22-400 ZAMOŚĆ
1at - technik żywienia i usług gastronomicznych
1bt - technik hotelarstwa
1ct - technik logistyk
1dt - technik informatyk
1et - technik usług fryzjerskich