Zamość
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Zamość
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce Liczba miejsc Kandydaci
1 pref./wszyscy
I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Zamościu ul.Akademicka 8, 22-400, Zamość 32 0/0
1A MATEMATYCZNO – FIZYCZNA Z INFORMATYKĄ 4 0/0
1B MATEMATYCZNO – GEOGRAFICZNA/LINGWISTYCZNO - GEOGRAFICZNA 4 0/0
1C PRAWNICZA 9 0/0
1D BIOLOGICZNO - CHEMICZNA 5 0/0
1E BIOLOGICZNO - MEDYCZNA 10 0/0
II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Zamościu ul.Partyzantów 68, 22-400, Zamość 62 0/0
Ap - matematyczno-informatyczna 17 0/0
Bp - medyczna 9 0/0
Cp - językowa 8 0/0
Dp - humanistyczna 8 0/0
Ep - matematyczno-geograficzna 3 0/0
Fp - europejska 17 0/0
III Liceum Ogólnokształcące im Cypriana Kamila Norwida w Zamościu ul.Kilińskiego 15, 22-400, Zamość 252 0/0
1AP - MATEMATYCZNO-FIZYCZNA Z PROGRAMOWANIEM KOMPUTEROWYM 36 0/0
1BP, 1FP - BIOLOGICZNO-MEDYCZNA 72 0/0
1CP - LINGWISTYCZNA 36 0/0
1DP - PRAWNICZO-DZIENNIKARSKA POD PATRONATEM INSTYTUTU HISTORII UMCS 36 0/0
1EP - MATEMATYCZNO-EKONOMICZNA 36 0/0
1GP - MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNA Z ROZSZERZONYM PROGRAMEM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO 36 0/0
IV Liceum Ogólnokształcące w Zamościu ul.Hetmana Jana Zamoyskiego 62, 22-400, Zamość 16 0/0
I S medyczno-sportowa 6 0/0
I L geograficzno-lingwistyczna 0 0/0
I P psychologiczno-społeczna 10 0/0
Technikum Nr 1 w Zamościu ul.Łukasińskiego 8, 22-400, Zamość 52 0/0
1A t.ekonomista 3 0/0
1B t.informatyk 4 0/0
1C t.hotelarstwa 7 0/0
1D t.fotogafii i multimediów 5 0/0
1E t.grafiki i poligrafii cyfrowej 1 0/0
1F t.usług fryzjerskich 10 0/0
1G t.logistyk 5 0/0
1H t.handlowiec 17 0/0
1I t.przemysłu mody 0 0/0
1K t.spedytor 0 0/0
1L t.organizacji turystyki 0 0/0
Technikum Nr 2 w Zamościu ul.Szczebrzeska 41, 22-400, Zamość 79 0/0
1FP-technik mechatronik 14 0/0
1BP-technik reklamy 0 0/0
1GP-technik żywienia i usług gastronomicznych 24 0/0
1AP-technik mechanik-klasa wojskowa 19 0/0
1CP-technik elektroenergetyk transportu szynowego 0 0/0
1KP-technik automatyk sterowania ruchem kolejowym 0 0/0
1DP-technik poj.samochodowych 5 0/0
1HP-technik chłodnictwa i klimatyzacji 0 0/0
1EP-technik poj.samochodowych 17 0/0
Technikum Nr 3 w Zamościu ul.Hetmana Jana Zamoyskiego 62, 22-400, Zamość 48 0/0
1A technik-elektronik 5 0/0
1B technik energetyk 19 0/0
1C technik elektryk 19 0/0
1E technik informatyk 5 0/0
1F technik informatyk 0 0/0
1M technik teleinformatyk 0 0/0
1O technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 0 0/0
Technikum Nr 4 w Zamościu ul.Marszałka J. Piłsudskiego 65, 22-400, Zamość 68 0/0
I TB technik budownictwa 21 0/0
I TRW technik robót wykończeniowych w budownictwie 0 0/0
I TG technik geodeta 21 0/0
I TI technik informatyk 11 0/0
I TTŻ technik technologii żywności 15 0/0
I TEO technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 0 0/0
I TBD technik budowy dróg 0 0/0
I TTD technik technologii drewna 0 0/0
I TIS technik inżynierii sanitarnej 0 0/0
I TW technik wiertnik 0 0/0
I TG technik gazownictwa 0 0/0
I TA technik renowacji elementów architektury 0 0/0
Technikum Nr 5 w Zamościu ul.Szczebrzeska 102, 22-400, Zamość 79 0/0
TA - technik architektury krajobrazu 18 0/0
TM - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 19 0/0
TR - technik rolnik 20 0/0
TW - technik weterynarii 3 0/0
TZ - technik żywienia i usług gastronomicznych 19 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 w Zamościu ul.Szczebrzeska 41, 22-400, Zamość 43 0/0
1bP-mechanik poj.samochodowych 17 0/0
1dP-elektromechanik poj.samochodowych 26 0/0
1cP-mechanik -monter maszyn i urządzeń 0 0/0
1eP-blacharz samochodowy 0 0/0
1hP-mechanik motocyklowy 0 0/0
1fP-kierowca mechanik 0 0/0
1gP-kucharz 0 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 3 w Zamościu ul.Hetmana Jana Zamoyskiego 62, 22-400, Zamość 0 0/0
1 I elektronik 0 0/0
1 J elektryk 0 0/0
1 K elektromechanik 0 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4 w Zamościu ul.Marszałka J. Piłsudskiego 65, 22-400, Zamość 35 0/0
I A kucharz 12 0/0
I B fryzjer 14 0/0
I C monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 9 0/0
I D monter sieci i instalacji sanitarnych 0 0/0
I E murarz-tynkarz 0 0/0
I F betoniarz-zbrojarz 0 0/0
I G stolarz 0 0/0
I H tapicer 0 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5 w Zamościu ul.Szczebrzeska 102, 22-400, Zamość 0 0/0
K - kucharz 0 0/0
M - mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych 0 0/0
R - rolnik 0 0/0
O - ogrodnik 0 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 6 w Zamościu ul.Łukasińskiego 8, 22-400, Zamość 0 0/0
1AP cukiernik 0 0/0
1BP piekarz 0 0/0
1CP sprzedawca 0 0/0
1DP krawiec 0 0/0
1EP magazynier-logistyk 0 0/0
Technikum ZDZ im. J. Kilińskiego w Zamościu ul.Peowiaków 3, 22-400 Zamość 218 0/0
1A INFORMATYK 28 0/0
1B INFORMATYK - KLASA POLICYJNA 24 0/0
1C INFORMATYK - KLASA WOJSKOWA 26 0/0
1D INFORMATYK - KLASA CELNA 27 0/0
1E FRYZJER 24 0/0
1F HANDLOWIEC 30 0/0
1G HOTELARSTWA 29 0/0
1 H GASTRONOMIA 30 0/0
Liceum Ogólnokształcące ZDZ im. J. Kilińskiego w Zamościu ul.Peowiaków 3, 22-400 Zamość 210 0/0
1 I INFORMATYCZNA 30 0/0
1 B BIOL-CHEM 30 0/0
1 C DYPLOMACJI 30 0/0
1 D DZIENNIKARSKA 30 0/0
1 H HUMANISTYCZNA 30 0/0
1 P PRAWNICZA 30 0/0
1 PS PSYCHOLOGICZNA 30 0/0
V Liceum Ogólnokształcące w Zamościu ul.Marszałka J. Piłsudskiego 65, 22-400, Zamość 32 0/0
I straż graniczna/służba celna/stylizacja i wizaż 32 0/0
VII Liceum Ogólnokształcące w Zamościu ul.Szczebrzeska 102, 22-400 Zamość 28 0/0
LP - profil policyjny 12 0/0
LW - profil wojskowy 16 0/0
Liceum Ogólnokształcące Lider w Zamościu Partyzantów 21, 22-400 Zamość 39 0/0
1a ogólna 19 0/0
1b sportowa 20 0/0
Technikum Lider w Zamościu PARTYZANTÓW 21, 22-400 ZAMOŚĆ 79 0/0
1at hotelarz 19 0/0
1bt gastronom 20 0/0
1ct logistyk 20 0/0
1dt informatyk 20 0/0