Zamość
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Zamość
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce Liczba miejsc Kandydaci
1 pref./wszyscy
I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Zamościu ul.Akademicka 8, 22-400, Zamość 160 115/591
1A MATEMATYCZNO – FIZYCZNA Z INFORMATYKĄ 32 35/105
1B MATEMATYCZNO – GEOGRAFICZNA/LINGWISTYCZNO - GEOGRAFICZNA 32 18/117
1C PRAWNICZA 32 20/112
1D BIOLOGICZNO - CHEMICZNA 32 16/123
1E BIOLOGICZNO - MEDYCZNA 32 26/134
II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Zamościu ul.Partyzantów 68, 22-400, Zamość 192 92/608
Ap - matematyczno-informatyczna 32 8/81
Bp - medyczna 32 21/106
Cp - językowa 32 15/103
Dp - humanistyczna 32 22/108
Ep - matematyczno-geograficzna 32 13/101
Fp - europejska 32 13/109
III Liceum Ogólnokształcące im Cypriana Kamila Norwida w Zamościu ul.Kilińskiego 15, 22-400, Zamość 224 146/584
1AP - MATEMATYCZNO-FIZYCZNA Z PROGRAMOWANIEM KOMPUTEROWYM 32 14/80
1BP, 1FP - BIOLOGICZNO-MEDYCZNA 64 54/129
1CP - LINGWISTYCZNA 32 21/102
1DP - PRAWNICZO-DZIENNIKARSKA POD PATRONATEM INSTYTUTU HISTORII UMCS 32 27/107
1EP - MATEMATYCZNO-EKONOMICZNA 32 18/95
1GP - MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNA Z ROZSZERZONYM PROGRAMEM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO 32 12/71
IV Liceum Ogólnokształcące w Zamościu ul.Hetmana Jana Zamoyskiego 62, 22-400, Zamość 96 15/103
I S medyczno-sportowa 32 4/32
I L geograficzno-lingwistyczna 32 3/23
I P psychologiczno-społeczna 32 8/48
Technikum Nr 1 w Zamościu ul.Łukasińskiego 8, 22-400, Zamość 352 126/462
1A t.ekonomista 32 15/51
1B t.informatyk 32 16/76
1C t.hotelarstwa 32 18/47
1D t.fotogafii i multimediów 32 17/56
1E t.grafiki i poligrafii cyfrowej 32 28/72
1F t.usług fryzjerskich 32 6/26
1G t.logistyk 32 14/60
1H t.handlowiec 32 3/21
1I t.przemysłu mody 32 1/4
1K t.spedytor 32 5/26
1L t.organizacji turystyki 32 3/23
Technikum Nr 2 w Zamościu ul.Szczebrzeska 41, 22-400, Zamość 288 28/99
1FP-technik mechatronik 32 4/21
1BP-technik reklamy 32 0/8
1GP-technik żywienia i usług gastronomicznych 32 4/20
1AP-technik mechanik-klasa wojskowa 32 4/11
1CP-technik elektroenergetyk transportu szynowego 32 1/1
1KP-technik automatyk sterowania ruchem kolejowym 32 1/1
1DP-technik poj.samochodowych 32 10/22
1HP-technik chłodnictwa i klimatyzacji 32 0/4
1EP-technik poj.samochodowych 32 4/11
Technikum Nr 3 w Zamościu ul.Hetmana Jana Zamoyskiego 62, 22-400, Zamość 256 65/296
1A technik-elektronik 32 11/40
1B technik energetyk 32 2/12
1C technik elektryk 64 10/42
1E technik informatyk 32 20/87
1F technik informatyk 32 20/69
1M technik teleinformatyk 32 2/31
1O technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 32 0/15
Technikum Nr 4 w Zamościu ul.Marszałka J. Piłsudskiego 65, 22-400, Zamość 384 21/98
I TB technik budownictwa 32 1/8
I TRW technik robót wykończeniowych w budownictwie 32 2/11
I TG technik geodeta 32 3/12
I TI technik informatyk 32 6/29
I TTŻ technik technologii żywności 32 7/21
I TEO technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 32 1/7
I TBD technik budowy dróg 32 1/4
I TTD technik technologii drewna 32 0/3
I TIS technik inżynierii sanitarnej 32 0/2
I TW technik wiertnik 32 0/0
I TG technik gazownictwa 32 0/0
I TA technik renowacji elementów architektury 32 0/1
Technikum Nr 5 w Zamościu ul.Szczebrzeska 102, 22-400, Zamość 160 23/67
TA - technik architektury krajobrazu 32 5/14
TM - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 32 6/11
TR - technik rolnik 32 4/11
TW - technik weterynarii 32 6/16
TZ - technik żywienia i usług gastronomicznych 32 2/15
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 w Zamościu ul.Szczebrzeska 41, 22-400, Zamość 224 3/28
1bP-mechanik poj.samochodowych 32 3/12
1dP-elektromechanik poj.samochodowych 32 0/6
1cP-mechanik -monter maszyn i urządzeń 32 0/1
1eP-blacharz samochodowy 32 0/2
1hP-mechanik motocyklowy 32 0/2
1fP-kierowca mechanik 32 0/5
1gP-kucharz 32 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 3 w Zamościu ul.Hetmana Jana Zamoyskiego 62, 22-400, Zamość 96 0/14
1 I elektronik 32 0/4
1 J elektryk 32 0/5
1 K elektromechanik 32 0/5
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4 w Zamościu ul.Marszałka J. Piłsudskiego 65, 22-400, Zamość 160 4/17
I A kucharz 20 3/6
I B fryzjer 20 1/4
I C monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 20 0/6
I D monter sieci i instalacji sanitarnych 20 0/1
I E murarz-tynkarz 20 0/0
I F betoniarz-zbrojarz 20 0/0
I G stolarz 20 0/0
I H tapicer 20 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5 w Zamościu ul.Szczebrzeska 102, 22-400, Zamość 128 3/13
K - kucharz 32 0/1
M - mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych 32 2/5
R - rolnik 32 1/7
O - ogrodnik 32 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 6 w Zamościu ul.Łukasińskiego 8, 22-400, Zamość 160 4/17
1AP cukiernik 32 1/6
1BP piekarz 32 1/2
1CP sprzedawca 32 0/3
1DP krawiec 32 0/0
1EP magazynier-logistyk 32 2/6
Technikum ZDZ im. J. Kilińskiego w Zamościu ul.Peowiaków 3, 22-400 Zamość 240 3/32
1A INFORMATYK 30 0/1
1B INFORMATYK - KLASA POLICYJNA 30 1/5
1C INFORMATYK - KLASA WOJSKOWA 30 0/6
1D INFORMATYK - KLASA CELNA 30 0/6
1E FRYZJER 30 1/4
1F HANDLOWIEC 30 0/2
1G HOTELARSTWA 30 1/6
1 H GASTRONOMIA 30 0/2
Liceum Ogólnokształcące ZDZ im. J. Kilińskiego w Zamościu ul.Peowiaków 3, 22-400 Zamość 210 0/10
1 I INFORMATYCZNA 30 0/0
1 B BIOL-CHEM 30 0/1
1 C DYPLOMACJI 30 0/1
1 D DZIENNIKARSKA 30 0/2
1 H HUMANISTYCZNA 30 0/1
1 P PRAWNICZA 30 0/2
1 PS PSYCHOLOGICZNA 30 0/3
V Liceum Ogólnokształcące w Zamościu ul.Marszałka J. Piłsudskiego 65, 22-400, Zamość 32 7/11
I straż graniczna/służba celna/stylizacja i wizaż 32 7/11
VII Liceum Ogólnokształcące w Zamościu ul.Szczebrzeska 102, 22-400 Zamość 64 12/36
LP - profil policyjny 32 6/19
LW - profil wojskowy 32 6/17
Liceum Ogólnokształcące Lider w Zamościu Partyzantów 21, 22-400 Zamość 40 2/10
1a ogólna 20 2/6
1b sportowa 20 0/4
Technikum Lider w Zamościu PARTYZANTÓW 21, 22-400 ZAMOŚĆ 80 2/5
1at hotelarz 20 0/0
1bt gastronom 20 2/4
1ct logistyk 20 0/0
1dt informatyk 20 0/1