Zamość
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Zamość
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce Liczba miejsc Kandydaci
1 pref./wszyscy
I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Zamościu ul.Akademicka 8, 22-400, Zamość 160 222/506
1A MATEMATYCZNO – FIZYCZNA Z INFORMATYKĄ 32 64/214
1B MATEMATYCZNO – GEOGRAFICZNA/LINGWISTYCZNO - GEOGRAFICZNA 32 27/242
1C PRAWNICZA 32 41/215
1D BIOLOGICZNO - CHEMICZNA 32 45/242
1E BIOLOGICZNO - MEDYCZNA 32 45/261
II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Zamościu ul.Partyzantów 68, 22-400, Zamość 192 203/615
Ap - matematyczno-informatyczna 32 20/182
Bp - medyczna 32 37/231
Cp - językowa 32 36/233
Dp - humanistyczna 32 32/221
Ep - matematyczno-geograficzna 32 31/219
Fp - europejska 32 47/256
III Liceum Ogólnokształcące im Cypriana Kamila Norwida w Zamościu ul.Kilińskiego 15, 22-400, Zamość 224 328/585
1AP - MATEMATYCZNO-FIZYCZNA Z PROGRAMOWANIEM KOMPUTEROWYM 32 42/178
1BP, 1FP - BIOLOGICZNO-MEDYCZNA 64 116/266
1CP - LINGWISTYCZNA 32 56/215
1DP - PRAWNICZO-DZIENNIKARSKA POD PATRONATEM INSTYTUTU HISTORII UMCS 32 47/209
1EP - MATEMATYCZNO-EKONOMICZNA 32 39/207
1GP - MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNA Z ROZSZERZONYM PROGRAMEM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO 32 28/176
IV Liceum Ogólnokształcące w Zamościu ul.Hetmana Jana Zamoyskiego 62, 22-400, Zamość 96 71/214
I S medyczno-sportowa 32 38/108
I L geograficzno-lingwistyczna 32 9/65
I P psychologiczno-społeczna 32 24/120
Technikum Nr 1 w Zamościu ul.Łukasińskiego 8, 22-400, Zamość 352 313/618
1A t.ekonomista 32 40/133
1B t.informatyk 32 48/236
1C t.hotelarstwa 32 27/115
1D t.fotogafii i multimediów 32 46/153
1E t.grafiki i poligrafii cyfrowej 32 63/177
1F t.usług fryzjerskich 32 24/70
1G t.logistyk 32 32/127
1H t.handlowiec 32 12/57
1I t.przemysłu mody 32 6/26
1K t.spedytor 32 8/67
1L t.organizacji turystyki 32 7/65
Technikum Nr 2 w Zamościu ul.Szczebrzeska 41, 22-400, Zamość 288 89/212
1FP-technik mechatronik 32 15/60
1BP-technik reklamy 32 1/27
1GP-technik żywienia i usług gastronomicznych 32 10/52
1AP-technik mechanik-klasa wojskowa 32 17/46
1CP-technik elektroenergetyk transportu szynowego 32 1/5
1KP-technik automatyk sterowania ruchem kolejowym 32 2/4
1DP-technik poj.samochodowych 32 25/69
1HP-technik chłodnictwa i klimatyzacji 32 0/15
1EP-technik poj.samochodowych 32 18/45
Technikum Nr 3 w Zamościu ul.Hetmana Jana Zamoyskiego 62, 22-400, Zamość 256 239/412
1A technik-elektronik 32 32/142
1B technik energetyk 32 12/64
1C technik elektryk 64 47/155
1E technik informatyk 32 68/263
1F technik informatyk 32 75/212
1M technik teleinformatyk 32 5/77
1O technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 32 0/52
Technikum Nr 4 w Zamościu ul.Marszałka J. Piłsudskiego 65, 22-400, Zamość 384 64/224
I TB technik budownictwa 32 7/36
I TRW technik robót wykończeniowych w budownictwie 32 4/29
I TG technik geodeta 32 10/44
I TI technik informatyk 32 19/104
I TTŻ technik technologii żywności 32 17/56
I TEO technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 32 3/26
I TBD technik budowy dróg 32 1/10
I TTD technik technologii drewna 32 2/12
I TIS technik inżynierii sanitarnej 32 1/7
I TW technik wiertnik 32 0/1
I TG technik gazownictwa 32 0/6
I TA technik renowacji elementów architektury 32 0/5
Technikum Nr 5 w Zamościu ul.Szczebrzeska 102, 22-400, Zamość 160 69/152
TA - technik architektury krajobrazu 32 13/43
TM - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 32 17/34
TR - technik rolnik 32 8/29
TW - technik weterynarii 32 23/56
TZ - technik żywienia i usług gastronomicznych 32 8/54
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 w Zamościu ul.Szczebrzeska 41, 22-400, Zamość 224 28/62
1bP-mechanik poj.samochodowych 32 17/45
1dP-elektromechanik poj.samochodowych 32 8/25
1cP-mechanik -monter maszyn i urządzeń 32 0/5
1eP-blacharz samochodowy 32 0/8
1hP-mechanik motocyklowy 32 0/8
1fP-kierowca mechanik 32 2/21
1gP-kucharz 32 1/4
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 3 w Zamościu ul.Hetmana Jana Zamoyskiego 62, 22-400, Zamość 96 3/42
1 I elektronik 32 0/13
1 J elektryk 32 2/28
1 K elektromechanik 32 1/19
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4 w Zamościu ul.Marszałka J. Piłsudskiego 65, 22-400, Zamość 160 30/75
I A kucharz 20 11/21
I B fryzjer 20 10/29
I C monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 20 8/24
I D monter sieci i instalacji sanitarnych 20 0/5
I E murarz-tynkarz 20 0/1
I F betoniarz-zbrojarz 20 0/0
I G stolarz 20 1/6
I H tapicer 20 0/2
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5 w Zamościu ul.Szczebrzeska 102, 22-400, Zamość 128 5/21
K - kucharz 32 2/6
M - mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych 32 1/7
R - rolnik 32 2/9
O - ogrodnik 32 0/3
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 6 w Zamościu ul.Łukasińskiego 8, 22-400, Zamość 160 11/43
1AP cukiernik 32 3/18
1BP piekarz 32 2/6
1CP sprzedawca 32 0/9
1DP krawiec 32 0/1
1EP magazynier-logistyk 32 6/18
Technikum ZDZ im. J. Kilińskiego w Zamościu ul.Peowiaków 3, 22-400 Zamość 240 18/66
1A INFORMATYK 30 0/8
1B INFORMATYK - KLASA POLICYJNA 30 6/15
1C INFORMATYK - KLASA WOJSKOWA 30 4/13
1D INFORMATYK - KLASA CELNA 30 3/17
1E FRYZJER 30 4/19
1F HANDLOWIEC 30 0/5
1G HOTELARSTWA 30 0/8
1 H GASTRONOMIA 30 1/9
Liceum Ogólnokształcące ZDZ im. J. Kilińskiego w Zamościu ul.Peowiaków 3, 22-400 Zamość 210 1/14
1 I INFORMATYCZNA 30 0/0
1 B BIOL-CHEM 30 0/2
1 C DYPLOMACJI 30 0/1
1 D DZIENNIKARSKA 30 0/3
1 H HUMANISTYCZNA 30 1/4
1 P PRAWNICZA 30 0/2
1 PS PSYCHOLOGICZNA 30 0/8
V Liceum Ogólnokształcące w Zamościu ul.Marszałka J. Piłsudskiego 65, 22-400, Zamość 32 20/39
I straż graniczna/służba celna/stylizacja i wizaż 32 20/39
VII Liceum Ogólnokształcące w Zamościu ul.Szczebrzeska 102, 22-400 Zamość 64 34/90
LP - profil policyjny 32 17/57
LW - profil wojskowy 32 17/58
Liceum Ogólnokształcące Lider w Zamościu Partyzantów 21, 22-400 Zamość 40 5/17
1a ogólna 20 4/11
1b sportowa 20 1/8
Technikum Lider w Zamościu PARTYZANTÓW 21, 22-400 ZAMOŚĆ 80 13/28
1at hotelarz 20 2/6
1bt gastronom 20 9/20
1ct logistyk 20 1/3
1dt informatyk 20 1/3