Zamość
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Zamość
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce Liczba miejsc Kandydaci
1 pref./wszyscy
I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Zamościu ul.Akademicka 8, 22-400, Zamość 160 83/486
1A MATEMATYCZNO – FIZYCZNA Z INFORMATYKĄ 32 22/83
1B MATEMATYCZNO – GEOGRAFICZNA/LINGWISTYCZNO - GEOGRAFICZNA 32 11/92
1C PRAWNICZA 32 15/93
1D BIOLOGICZNO - CHEMICZNA 32 15/105
1E BIOLOGICZNO - MEDYCZNA 32 20/113
II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Zamościu ul.Partyzantów 68, 22-400, Zamość 192 67/484
Ap - matematyczno-informatyczna 32 2/61
Bp - medyczna 32 17/87
Cp - językowa 32 14/84
Dp - humanistyczna 32 19/92
Ep - matematyczno-geograficzna 32 5/73
Fp - europejska 32 10/87
III Liceum Ogólnokształcące im Cypriana Kamila Norwida w Zamościu ul.Kilińskiego 15, 22-400, Zamość 224 123/475
1AP - MATEMATYCZNO-FIZYCZNA Z PROGRAMOWANIEM KOMPUTEROWYM 32 13/62
1BP, 1FP - BIOLOGICZNO-MEDYCZNA 64 46/111
1CP - LINGWISTYCZNA 32 18/88
1DP - PRAWNICZO-DZIENNIKARSKA POD PATRONATEM INSTYTUTU HISTORII UMCS 32 23/86
1EP - MATEMATYCZNO-EKONOMICZNA 32 13/72
1GP - MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNA Z ROZSZERZONYM PROGRAMEM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO 32 10/56
IV Liceum Ogólnokształcące w Zamościu ul.Hetmana Jana Zamoyskiego 62, 22-400, Zamość 96 14/92
I S medyczno-sportowa 32 4/27
I L geograficzno-lingwistyczna 32 3/21
I P psychologiczno-społeczna 32 7/44
Technikum Nr 1 w Zamościu ul.Łukasińskiego 8, 22-400, Zamość 352 95/356
1A t.ekonomista 32 12/40
1B t.informatyk 32 14/64
1C t.hotelarstwa 32 13/35
1D t.fotogafii i multimediów 32 10/41
1E t.grafiki i poligrafii cyfrowej 32 24/59
1F t.usług fryzjerskich 32 3/19
1G t.logistyk 32 10/48
1H t.handlowiec 32 2/15
1I t.przemysłu mody 32 1/3
1K t.spedytor 32 3/14
1L t.organizacji turystyki 32 3/18
Technikum Nr 2 w Zamościu ul.Szczebrzeska 41, 22-400, Zamość 288 23/77
1FP-technik mechatronik 32 3/19
1BP-technik reklamy 32 0/7
1GP-technik żywienia i usług gastronomicznych 32 4/13
1AP-technik mechanik-klasa wojskowa 32 4/10
1CP-technik elektroenergetyk transportu szynowego 32 1/1
1KP-technik automatyk sterowania ruchem kolejowym 32 1/1
1DP-technik poj.samochodowych 32 6/16
1HP-technik chłodnictwa i klimatyzacji 32 0/3
1EP-technik poj.samochodowych 32 4/7
Technikum Nr 3 w Zamościu ul.Hetmana Jana Zamoyskiego 62, 22-400, Zamość 256 64/272
1A technik-elektronik 32 11/36
1B technik energetyk 32 2/12
1C technik elektryk 64 10/41
1E technik informatyk 32 20/78
1F technik informatyk 32 19/62
1M technik teleinformatyk 32 2/29
1O technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 32 0/14
Technikum Nr 4 w Zamościu ul.Marszałka J. Piłsudskiego 65, 22-400, Zamość 384 15/82
I TB technik budownictwa 32 0/5
I TRW technik robót wykończeniowych w budownictwie 32 2/8
I TG technik geodeta 32 3/11
I TI technik informatyk 32 3/26
I TTŻ technik technologii żywności 32 5/16
I TEO technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 32 1/6
I TBD technik budowy dróg 32 1/4
I TTD technik technologii drewna 32 0/3
I TIS technik inżynierii sanitarnej 32 0/2
I TW technik wiertnik 32 0/0
I TG technik gazownictwa 32 0/0
I TA technik renowacji elementów architektury 32 0/1
Technikum Nr 5 w Zamościu ul.Szczebrzeska 102, 22-400, Zamość 160 13/43
TA - technik architektury krajobrazu 32 2/10
TM - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 32 1/4
TR - technik rolnik 32 3/5
TW - technik weterynarii 32 6/14
TZ - technik żywienia i usług gastronomicznych 32 1/10
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 w Zamościu ul.Szczebrzeska 41, 22-400, Zamość 224 2/18
1bP-mechanik poj.samochodowych 32 2/9
1dP-elektromechanik poj.samochodowych 32 0/4
1cP-mechanik -monter maszyn i urządzeń 32 0/0
1eP-blacharz samochodowy 32 0/1
1hP-mechanik motocyklowy 32 0/1
1fP-kierowca mechanik 32 0/3
1gP-kucharz 32 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 3 w Zamościu ul.Hetmana Jana Zamoyskiego 62, 22-400, Zamość 96 0/7
1 I elektronik 32 0/2
1 J elektryk 32 0/3
1 K elektromechanik 32 0/2
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4 w Zamościu ul.Marszałka J. Piłsudskiego 65, 22-400, Zamość 160 4/14
I A kucharz 20 3/5
I B fryzjer 20 1/3
I C monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 20 0/5
I D monter sieci i instalacji sanitarnych 20 0/1
I E murarz-tynkarz 20 0/0
I F betoniarz-zbrojarz 20 0/0
I G stolarz 20 0/0
I H tapicer 20 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5 w Zamościu ul.Szczebrzeska 102, 22-400, Zamość 128 3/11
K - kucharz 32 0/1
M - mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych 32 2/4
R - rolnik 32 1/6
O - ogrodnik 32 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 6 w Zamościu ul.Łukasińskiego 8, 22-400, Zamość 160 3/14
1AP cukiernik 32 1/5
1BP piekarz 32 1/1
1CP sprzedawca 32 0/3
1DP krawiec 32 0/0
1EP magazynier-logistyk 32 1/5
Technikum ZDZ im. J. Kilińskiego w Zamościu ul.Peowiaków 3, 22-400 Zamość 240 3/30
1A INFORMATYK 30 0/1
1B INFORMATYK - KLASA POLICYJNA 30 1/5
1C INFORMATYK - KLASA WOJSKOWA 30 0/6
1D INFORMATYK - KLASA CELNA 30 0/6
1E FRYZJER 30 1/3
1F HANDLOWIEC 30 0/2
1G HOTELARSTWA 30 1/6
1 H GASTRONOMIA 30 0/1
Liceum Ogólnokształcące ZDZ im. J. Kilińskiego w Zamościu ul.Peowiaków 3, 22-400 Zamość 210 0/9
1 I INFORMATYCZNA 30 0/0
1 B BIOL-CHEM 30 0/1
1 C DYPLOMACJI 30 0/1
1 D DZIENNIKARSKA 30 0/2
1 H HUMANISTYCZNA 30 0/1
1 P PRAWNICZA 30 0/2
1 PS PSYCHOLOGICZNA 30 0/2
V Liceum Ogólnokształcące w Zamościu ul.Marszałka J. Piłsudskiego 65, 22-400, Zamość 32 4/6
I straż graniczna/służba celna/stylizacja i wizaż 32 4/6
VII Liceum Ogólnokształcące w Zamościu ul.Szczebrzeska 102, 22-400 Zamość 64 10/30
LP - profil policyjny 32 6/17
LW - profil wojskowy 32 4/13
Liceum Ogólnokształcące Lider w Zamościu Partyzantów 21, 22-400 Zamość 40 2/8
1a ogólna 20 2/5
1b sportowa 20 0/3
Technikum Lider w Zamościu PARTYZANTÓW 21, 22-400 ZAMOŚĆ 80 1/3
1at hotelarz 20 0/0
1bt gastronom 20 1/3
1ct logistyk 20 0/0
1dt informatyk 20 0/0