Krosno
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Krosno
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce
I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika ul.Piotra Skargi 2, 38-400 Krosno
Oferta w przygotowaniu
II Liceum Ogólnokształcące im. Konstytucji 3 Maja ul.Kisielewskiego 18, 38-400 Krosno
Oferta w przygotowaniu
III Liceum Ogólnokształcące ul.Rzeszowska 10, 38-400 Krosno
Oferta w przygotowaniu
V Liceum Ogólnokształcące im. Jana Szczepanika ul. Podkarpacka 16, 38-400 Krosno
Oferta w przygotowaniu
VI Liceum Ogólnokształcące ul.Bohaterów Westerplatte 20, 38-400 Krosno
Oferta w przygotowaniu
Technikum Nr 1 im. Jana Szczepanika ul. Podkarpacka 16, 38-400 Krosno
Oferta w przygotowaniu
Technikum Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara ul. ks. St. Szpetnara 9, 38-400 Krosno
Oferta w przygotowaniu
Technikum Nr 3 im. Stanisława Staszica ul.Tysiąclecia 5, 38-400 Krosno
Oferta w przygotowaniu
Technikum Nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza ul.Bohaterów Westerplatte 20, 38-400 Krosno
Oferta w przygotowaniu
Technikum Nr 5 ul.Rzeszowska 10, 38-400 Krosno
Oferta w przygotowaniu
Technikum Nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego ul.ks. Piotra Skargi 3, 38-400 Krosno
Oferta w przygotowaniu
Technikum Nr 7 ul.ks. Piotra Skargi 1, 38-400 Krosno
Oferta w przygotowaniu
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara ul. ks. St. Szpetnara 9, 38-400 Krosno
Oferta w przygotowaniu
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 3 im. Stanisława Staszica ul.Tysiąclecia 5, 38-400 Krosno
Oferta w przygotowaniu
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4 ul.Bohaterów Westerplatte 20, 38-400 Krosno
Oferta w przygotowaniu
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego ul.ks. Piotra Skargi 3, 38-400 Krosno
Oferta w przygotowaniu