Krosno
Technikum
Technikum Nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego
Zespół szkół
Adres
ul.ks. Piotra Skargi 3, 38-400 Krosno
Telefon
13 42 03 188
Fax
13 42 03 188
E-mail
Strona www
Dyrektor
Lidia Kasińska
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
 • Technikum Nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego
 • Technikum Nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego
 • Technikum Nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego
 • Technikum Nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego
 • Technikum Nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego
 • Technikum Nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego
 • Technikum Nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego
 • Technikum Nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego
 • Technikum Nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego
 • Technikum Nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego
 • Technikum Nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego
 • Technikum Nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego
Opis

Technikum Nr 6 im Jana Sas Zubrzyckiego  kształci na kierunkach architektoniczno – budowlanych. Nasi absolwenci są cenionymi fachowcami na rynku lokalnym, krajowym i europejskim, więc nie mają problemów ze znalezieniem dobrze płatnej pracy. Zawody w których kształcimy znajdują się na liście zawodów poszukiwanych przez pracodawców. Absolwenci będą mogli  podjąć pracę w firmach budowlanych, konserwatorskich, remontowych, geodezyjnych, biurach projektowych, w administracji rządowej i samorządowej, a także w firmach związanych z urządzaniem i pielęgnacją terenów zieleni oraz firmach związanych z aranżacją i dekorowaniem wnętrz.  Są również dobrze przygotowani do podjęcia pracy na własny rachunek.

 

W tym roku proponujemy nabór na następujące zawody :

·    Technik budownictwa -  innowacja „budownictwo niskoenergetyczne”

·    Technik robót wykończeniowych w budownictwie – innowacja „podstawy projektowania wnętrz”

·    Technik architektury krajobrazu – innowacja „niwaki – ogrodowe bonsai”

·    Technik renowacji elementów architektury – innowacja „dekoracja wnętrz”

·    Technik geodeta

 

Uczniowie naszej szkoły kształcą swoje umiejętności zawodowe na zajęciach praktycznych, praktykach zawodowych zarówno w kraju jak i za granicą (w ramach projektów unijnych) Poznają nowoczesne technologie na szkoleniach prowadzonych przez branżowe firmy, uzyskując odpowiednie certyfikaty. Współpracujemy również z Izbą Architektów RP w ramach programu edukacyjnego „Kształtowanie Przestrzeni”.


Technikum obejmuje 5– letni cykl kształcenia. Absolwenci są dobrze przygotowani zarówno do podjęcia pracy jak i dalszego pogłębiania wiedzy na studiach. Po zakończeniu nauki uczeń może przystąpić do egzaminu maturalnego, po zdaniu którego otrzymuje świadectwo dojrzałości otwierające drogę na studia. Nasi absolwenci są dobrze przygotowani do studiowania na wydziałach budownictwa, architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, konserwacji zabytków, inżynierii środowiska,  geodezji i kartografii, planowania przestrzennego i innych pokrewnych kierunków. Wiedza i umiejętności, które zdobywają w trakcie nauki w technikum skutkują tym, ze o wiele lepiej radzą sobie na w/w kierunkach studiów niż absolwenci liceów ogólnokształcących.


Kompetencje zawodowe uczniów będą sprawdzane w ramach egzaminów z dwóch kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie. Ukończenie szkoły i zdanie egzaminów potwierdzających wszystkie kwalifikacje w danym zawodzie pozwala uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Do podjęcia nauki w szkole wymagane jest zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zawodu. Zaświadczenia wydawane są przez lekarza medycyny pracy. W Krośnie przez ZOZ „Specmed” Centrum Medycyny Pracy ul. Grodzka 47a lub Centrum Usług Medycznych "Eskulap" ul. Kletówka 52 na podstawie skierowania ze szkoły.

Oferta
Dojazd


Główna siedziba szkoły mieści się przy ul ks. P. Skargi 3. Z dworca PKS dojazd autobusami wszystkich linii na przystanki przy ul. Grodzkiej (kino), Lwowskiej, pl. Konstytucji 3 maja, lub pl. Monte Casino.
Pracownie kształcenia praktycznego znajdują się na ul. Lewakowskiego 27b.

 

Historia

Krośnieńska „Budowlanka” jest jedną z młodszych szkół średnich zawodowych rejonu Podkarpacia. W roku 2023 będziemy obchodzić jubileusz 50 – lecia istnienia. W 2014 r. szkoły otrzymały imię architekta Jana Sas – Zubrzyckiego.

Swą działalność „Krośnieńska Budowlanka” rozpoczęła kształcąc w dwóch zawodach Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Następnie powstało Technikum Budowlane. W miarę upływu lat powstawały nowe kierunki i profile kształcenia. Liceum Zawodowe powstało, jako jedyne na Podkarpaciu kształcące młodzież na kierunku renowator zabytków architektury o specjalności murarz-sztukator. Później powstało 5-letnie Technikum Budowlane o specjalności dokumentacja budowlana, a następnie Technikum Budowlane o specjalności budowa obiektów ochrony środowiska. W 2001r. zostało uruchomione Liceum Profilowane o profilu kształtowanie środowiska.
Obecnie kształcimy młodzież w technikum i branżowej szkole I stopnia. Kierunki kształcenia, które proponujemy nadal związane są z branżą architektoniczno – budowlaną i zmieniają się w zależności od sytuacji na rynku pracy i zainteresowania uczniów.

Od września 2012 główna siedziba szkoły mieści się przy ul. ks. Piotra Skargi 3, a na ul. Lewakowskiego 27  pozostały pracownie kształcenia praktycznego. We wrześniu 2013 r Technikum nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego i Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego weszły w skład Miejskiego Zespołu Szkół nr 5. Od września 2019 r. Technikum nr 6 im Jana Sas Zubrzyckiego wchodzi w skład Zespołu Szkół Architektoniczno – Budowlanych w Krośnie.

Koła zainteresowań

Konstrukcyjno - budowlane

Architektoniczne

Historyczno - inscenizacyjne

Strzeleckie

Szkolne Koło Sportowe

Szkolne koło Ligii Ochrony Przyrody
Szkolne Koło Wolontariatu

Szkolne Koło Honorowego Krwiodawcy

Kontakty zagraniczne

2015/16 projekt „Europejskie praktyki zawodowe dla uczniów” w  ramach Programu Erasmus +  -  15 uczniów realizowało 4- tygodniowe praktyki zawodowe w Irlandii.


2016/17 projekt „Mobilności europejskie szansą lepszego zatrudnienia dla uczniów i rozwoju szkoły” w ramach programu POWER VET – 15 uczniów uczestniczyło w  praktykach zawodowych w Berlina.


2017/18 i 2018/19 w ramach programu POWER w związku z realizacja projektu „ Europejski praktyki szansą lepszej pracy” co roku 15 uczniów wyjedzie na praktyki do Barcelony


W 2017/18 wyjazdy uczniów na płatne praktyki do Stuttgartu w ramach współpracy z firmą HARTBEX


W 2021 i 2022 r. realizowany jest  projekt „Europejski praktyki – sukces w pracy” w ramach którego uczniowie byli na praktykach w Portugalii, a w maju wyjadą do Hiszpanii.


W 2022 i 2023 realizowany jest projekt „Aktywni zawodowo w Europie” w ramach którego uczniowie wyjeżdżają na praktyki do Grecji i do Portugalii.

Osiągnięcia

·       2022 – stypendia dla wybitnych uczniów: 2 uczniów otrzymało Stypendium Prezesa Rady Ministrów, 2 uczniów stypendium Gminy Miasto Krosno

·       2021 r. - stypendia dla wybitnych uczniów:  2 uczennice otrzymały Stypendium Prezesa Rady Ministrów, 5 uczniów stypendia unijne

·       2020 r. – stypendia dla wybitnych uczniów:  15 uczniów otrzymało stypendia Prezydenta Miasta Krosna, 2 uczennice Stypendium Prezesa Rady Ministrów, 8 uczniów stypendia unijne

·       2019 r. – stypendia dla wybitnych uczniów: 15 uczniów otrzymało stypendia Prezydenta Miasta Krosna, 1 uczennica Stypendium Prezesa Rady Ministrów i 3 uczniów stypendia unijne

·       2018 r. - stypendia dla wybitnych uczniów: 14 uczniów otrzymało stypendium Prezydenta Miasta Krosna, 1 uczennica Stypendium Prezesa Rady Ministrów i 4 uczniów stypendia unijne


·       2017 r. – stypendia dla wybitnych uczniów: 12 uczniów otrzymało stypendium Prezydenta Miasta Krosna oraz 1 uczennica stypendium Prezesa Rady Ministrów

·       2016 r. – stypendia dla wybitnych uczniów: 15 uczniów otrzymało stypendium Prezydenta Miasta Krosna, 3 uczniów otrzymało stypendia unijne oraz 1 uczennica stypendium Prezesa Rady Ministrów

·       2022 r. dwie finalistki etapu centralnego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, blok Architektura Krajobrazu

·       2022 r. II miejsce na etapie ogólnopolskim „Inkubator Szkolnych Biznesów”

·       2020 r. - Uczniowie zostali laureatami ogólnopolskiego konkursu historycznego „Historia, którą chciałbym wam opowiedzieć. Pokolenie Kolumbów w setną rocznicę urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego”.

·       2019 r. – II msc.  w finale ogólnopolskiego konkursu historycznego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Nie jestem żadną bohaterką. Irena Sendlerowa na tle historii II wojny światowej na ziemiach polskich (1939-1945)”.

·       2021 r. -  III miejsce w ogólnopolskim konkursie ekonomicznym „Szkolne Mistrzostwa Menedżerskie 4” z wykorzystaniem branżowych symulacji biznesowych.

·       2020 r. Konkurs „Inkubator szkolnych biznesów” – uczniowie uplasowali się w pierwszej piątce na etapie ogólnopolskim

·       2019 r. – III miejsce w ogólnopolskim  konkursie „Inkubator szkolnych biznesów”

·       2019 r. - Laureat Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

·       2019 r.  – I miejsce drużynowo w Regionalnym Turnieju Systemów Dociepleń

·       2015, 2014, 2013, 2012 i 2011 –Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych /etap centralny – 1 laureat, 5 finalistów , 5 uczestników.

·       2022 r. III miejsce w finale krajowym licealiady w tenisie stołowym drużynowym chłopców

·       2021 r. - zawody „Sprawni jak żołnierze” drużyna chłopców IV miejsce na etapie centralnym

·       2019 r. -  zawody „Sprawni jak Żołnierze” drużyna dziewcząt  VIII miejsce na etapie centralnym

·       2018 r. -  zawody „Sprawni jak żołnierze” drużyna chłopców II miejsce na etapie centralnym

·       2017 r. -  Zawody "Sprawni jak żołnierze" drużyna dziewcząt 3 miejsce na etapie centralnym, drużyna chłopców 4 miejsce oraz tytuł najlepszego strzelca, a także tytuł najlepszego zawodnika;

·       2016 r. -  Zawody "Sprawni jak żołnierze" drużyny dziewcząt i chłopców I miejsce na etapie wojewódzkim, drużyna dziewcząt 4 miejsce na etapie centralnym;

·       2018, 2016, 2014 r. – nagroda główna w ogólnopolskim konkursie architektonicznym organizowanym przez Izbę Architektów RP

·       2019, 2018, 2016 r – statuetka zasłużony dla wolontariatu w kategorii wolontariat indywidualny dla uczniów Technikum

·       2015 statuetka zasłużony dla wolontariatu dla grupy uczniów Technikum

·       2021 r. XV Memoriał Bogusława Dziury w strzelectwie sportowym    Drużyna dziewcząt  II miejsce, drużyna chłopców III miejsce.

·       2018 r. – III miejsce drużynowo w XI Memoriale Bogusława Dziury w strzelectwie sportowym

·       2017 r. – I miejsce drużynowo w XI Memoriale Bogusława Dziury i  II miejsce drużynowo w XXV Memoriale im Jana Barana w strzelectwie sportowym

·       2017, 2015, 2014 r. – otrzymanie certyfikatu „Wiarygodna szkoła” certyfikat przyznawany jest szkołom, które reprezentują właściwy poziom edukacyjny i wychowawczy oraz zapewniają odpowiednie bezpieczeństwo swoich uczniom.Ostatnia aktualizacja dokonana przez szkołę w dniu 20.02.2023 r.

 

 


https://barometrzawodow.pl/modul/prognozy-na-plakatach?publication=county&province=15&county=346&year=2021&form-group%5B%5D=all

https://www.wnp.pl/budownictwo/jakie-bedzie-budownictwo-w-2021-roku-oto-prognozy-liderow-rynku,438774.html

https://www.muratorplus.pl/biznes/raporty-i-prognozy/zarobki-w-budownictwie-w-2020-kto-w-budownictwie-zarabia-najwiecej-aa-WpvY-ecb4-nhNN.html

https://architektura.info/wiadomosci   

https://www.facebook.com/renowator.krosno/   

https://www.facebook.com/Technik-Architektury-Krajobrazu-Krosno-549628595192246/?ref=py_c

 

Współpraca z pracodawcami

Firmy patronackie:

 • Greinplast Podkarpacie Sp. z o.o
 • Leroy Merlin Polska Sp. zo. o.
 • Hartbex Przedsiębiorstwo Budowlane Sp.zo.o

Pozostałe firmy współpracujące:

 • PRO-INVEST Mariusz Szczepański
 • Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „Mal-Bud” Sp.j, G.G.Malinowscy
 • Firma Budowlano-Usługowa „BUDEKOR” Adam Golonka
 • F.U.„KORZENIOWSKI” Józef Korzeniowski, Lubatowa 81a
 • Zakład Remontowo-Budowlany „LATER” Sp. z o.o.
 • Firma Usługowo Handlowo Produkcyjna „ŁOŚ-BUD” Wiesław Łoś
 • Firma Remontowo-Budowlana "Dekor-Styl" Tomasz Sabat
 • Zakład Budowlany Frysztak
 • Usługi Remontowo-Budowlane Dariusz Pigoń
 • ZPUH "Kwiaton" Pracownia Sztukatorska Wiesław Kwiatkowski
 • Firma Handlowo-Usługowa EL-GRANIT Wiesław Mączka
 • Szkółka Roślin Ozdobnych Anna i Roman Gutkowscy
 • FHPU Hurtownia Ogrodnicza „Ogród” – Sanocki i Wspólnicy Sp.j.
 • Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska „SOPEX”