Krosno
Technikum
Technikum Nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego
Zespół szkół
Adres
ul.ks. Piotra Skargi 3, 38-400 Krosno
Telefon
13 42 03 188
Fax
13 42 03 188
E-mail
Strona www
Dyrektor
Lidia Kasińska
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
 • Technikum Nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego
 • Technikum Nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego
 • Technikum Nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego
 • Technikum Nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego
 • Technikum Nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego
 • Technikum Nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego
 • Technikum Nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego
 • Technikum Nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego
 • Technikum Nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego
 • Technikum Nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego
 • Technikum Nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego
 • Technikum Nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego
Opis

Technikum Nr 6 im Jana Sas Zubrzyckiego kształci na kierunkach architektoniczno – budowlanych. Nasi absolwenci są cenionymi fachowcami na rynku lokalnym, krajowym i europejskim, więc nie mają problemów ze znalezieniem dobrze płatnej pracy. Zawody takie jak technik budownictwa, technik geodeta, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej i technik renowacji elementów architektury znajdują się na liście zawodów bardzo poszukiwanych przez pracodawców. Absolwenci będą mogli podjąć pracę w firmach budowlanych, konserwatorskich, remontowych, geodezyjnych, związanych z odnawialnymi źródłami energii, biurach projektowych, w administracji rządowej i samorządowej, a także w firmach związanych z urządzaniem i pielęgnacją terenów zieleni oraz firmach związanych z aranżacją i dekorowaniem wnętrz. Są również dobrze przygotowani do podjęcia pracy na własny rachunek.

W tym roku proponujemy nabór na następujące zawody :

• Technik budownictwa -  innowacja budownictwo niskoenergetyczne

• Technik architektury krajobrazu – innowacja „niwaki – ogrodowe bonsai”,

• Technik renowacji elementów architektury – innowacja „dekoracja wnętrz”

• Technik geodeta

• Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej


Uczniowie naszej szkoły kształcą swoje umiejętności zawodowe na zajęciach praktycznych, praktykach zawodowych zarówno w kraju jak i za granicą (w ramach projektów unijnych) Poznają nowoczesne technologie na szkoleniach prowadzonych przez branżowe firmy, uzyskując odpowiednie certyfikaty. Współpracujemy również z Izbą Architektów RP w ramach programu edukacyjnego „Kształtowanie Przestrzeni”.

 

Technikum nr 6 w Krośnie znane jest z tego, że w szkole funkcjonuje drużyna specjalizująca się w zawodach sportowo – obronnych „Sprawni jak żołnierze” wielokrotnie zdobywając mistrzostwo Polski, pokonując w rywalizacji tzw. „szkoły mundurowe”.

Pomimo tego, że jesteśmy szkołą techniczną osoby z artystyczną duszą również znajdą u nas swoje miejsce realizując się w działalności plastycznej oraz inscenizacjach historycznych – przede wszystkim cykl „Żołnierze wyklęci”


Technikum obejmuje 5– letni cykl kształcenia. Aby lepiej przygotować absolwentów do zdania matury i podjęcia dalszej nauki na wyższych uczelniach uczeń będzie realizował przedmioty ogólnokształcące w zakresie rozszerzonym. Umożliwiamy realizację kształcenia w zakresie rozszerzonym z takich przedmiotów jak: historia sztuki, geografia, język angielski. Po zakończeniu nauki uczeń może przystąpić do egzaminu maturalnego, po zdaniu którego otrzymuje świadectwo dojrzałości otwierające drogę na studia. Nasi absolwenci są dobrze przygotowani do studiowania na wydziałach budownictwa, architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, konserwacji zabytków, inżynierii środowiska, odnawialnych źródeł energii, geodezji i kartografii, planowania przestrzennego.


Kompetencje zawodowe uczniów będą sprawdzane w ramach egzaminów z dwóch kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie. Ukończenie szkoły i zdanie egzaminów potwierdzających wszystkie kwalifikacje w danym zawodzie pozwala uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Do podjęcia nauki w szkole wymagane jest zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zawodu. Zaświadczenia wydawane są przez lekarza medycyny pracy. W Krośnie przez ZOZ „Specmed” Centrum Medycyny Pracy ul. Grodzka 47a lub Centrum Usług Medycznych "Eskulap" ul. Kletówka 52 na podstawie skierowania ze szkoły.

Dojazd

Główna siedziba szkoły mieści się przy ul ks. P. Skargi 3. Z dworca PKS dojazd autobusami wszystkich linii na przystanki przy ul. Grodzkiej (kino), Lwowskiej, pl. Konstytucji 3 maja, lub pl. Monte Casino.
Pracownie kształcenia praktycznego znajdują się na ul. Lewakowskiego 27b.

  
Film promujący szkołę Film promujący szkołę Film z obchodów 40-lecia szkoły Wywiad o kształtowaniu przestrzeni Program kształtowanie przestrzeni Ogólnie o budownictwie Plakaty ze strony KOWEZiU Plakaty ze strony KOWEZiU Filmy ze strony KOWEZU Filmy ze strony KOWEZU,

https://inzynieria.com/wpis-branzy/rankingi/10/54300,najlepiej-oplacane-zawody-w-budownictwie

Oferta
Dojazd

Główna siedziba szkoły mieści się przy ul ks. P. Skargi 3. Z dworca PKS dojazd autobusami wszystkich linii na przystanki przy ul. Grodzkiej (kino), Lwowskiej, pl. Konstytucji 3 maja, lub pl. Monte Casino.
Pracownie kształcenia praktycznego znajdują się na ul. Lewakowskiego 27b w pobliżu dworca autobusowego.

Historia


Krośnieńska „Budowlanka” jest jedną z młodszych szkół średnich zawodowych rejonu Podkarpacia. W roku 2013 obchodziliśmy jubileusz 40 – lecia istnienia, a w 2014 r. szkoły otrzymały imię architekta Jana Sas – Zubrzyckiego.

Swą działalność „Krośnieńska Budowlanka” rozpoczęła kształcąc w dwóch zawodach Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Następnie powstało Technikum Budowlane. W miarę upływu lat powstawały nowe kierunki i profile kształcenia. Liceum Zawodowe powstało, jako jedyne na Podkarpaciu kształcące młodzież na kierunku renowator zabytków architektury o specjalności murarz-sztukator. Później powstało 5-letnie Technikum Budowlane o specjalności dokumentacja budowlana, a następnie Technikum Budowlane o specjalności budowa obiektów ochrony środowiska. W 2001r. zostało uruchomione Liceum Profilowane o profilu kształtowanie środowiska.
Obecnie kształcimy młodzież w 4-letnim technikum i 3-letniej branżowej szkole I stopnia. Od 1 września 2019 r. rozpoczęliśmy  kształcenie w 5-letnim technikum dla absolwentów szkół podstawowych.  Kierunki kształcenia, które proponujemy nadal związane są z branżą architektoniczno – budowlaną i zmieniają się w zależności od sytuacji na rynku pracy i zainteresowania uczniów.

Od września 2012 główna siedziba szkoły mieści się przy ul. ks. Piotra Skargi 3, a na ul. Lewakowskiego 27 b pozostały pracownie kształcenia praktycznego. We wrześniu 2013 r Technikum nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego i Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego weszły w skład Miejskiego Zespołu Szkół nr 5. Od września Technikum nr 6 im Jana Sas Zubrzyckiego wchodzi w skład Zespołu Szkół Architektoniczno – Budowlanych w Krośnie.


Koła zainteresowań

Konstrukcyjno - budowlane

Architektoniczne

Teatralne

Historyczno - inscenizacyjne

Strzeleckie

Sprawni jak żołnierze
Szkolne Koło Sportowe

Szkolne koło Ligii Ochrony Przyrody
Szkolne Koło Wolontariatu

Szkolne Koło Honorowego Krwiodawcy

Kontakty zagraniczne

W roku szkolnym 2014/15 sześcioro uczniów uczestniczyło w płatnych praktykach i stażach zagranicznych w firmie Hartinger Gartenbau w Bawarii.

2015/16 projekt „Europejskie praktyki zawodowe dla uczniów” w  ramach Programu Erasmus +  -  15 uczniów realizowało 4- tygodniowe praktyki zawodowe w Irlandii.

2016/17 projekt „Mobilności europejskie szansą lepszego zatrudnienia dla uczniów i rozwoju szkoły” w ramach programu POWER VET – 15 uczniów uczestniczyło w  praktykach zawodowych w Berlina.

2017/18 i 2018/19 w ramach programu POWER w związku z realizacja projektu „ Europejski praktyki szansą lepszej pracy” co roku 15 uczniów wyjedzie na praktyki do Barcelony

W 2017/18 wyjazdy uczniów na płatne praktyki do Stuttgartu w ramach współpracy z firmą HARTBEX

Osiągnięcia

·         2017, 2015, 2014 r. – otrzymanie certyfikatu „Wiarygodna szkoła” certyfikat przyznawany jest szkołom, które reprezentują właściwy poziom edukacyjny i wychowawczy oraz zapewniają odpowiednie bezpieczeństwo swoich uczniom.

·         2019 r. – stypendia dla wybitnych uczniów: 15 uczniów otrzymało stypendia Prezydenta Miasta Krosna, 1 uczennica Stypendium Prezesa Rady Ministrów i 3 uczniów stypendia unijne

·         2018 r. - stypendia dla wybitnych uczniów: 14 uczniów otrzymało stypendium Prezydenta Miasta Krosna, 1 uczennica Stypendium Prezesa Rady Ministrów i 4 uczniów stypendia unijne

·         2017 r. – stypendia dla wybitnych uczniów: 12 uczniów otrzymało stypendium Prezydenta Miasta Krosna oraz 1 uczennica stypendium Prezesa Rady Ministrów

·         2016 r. – stypendia dla wybitnych uczniów: 15 uczniów otrzymało stypendium Prezydenta Miasta Krosna, 3 uczniów otrzymało stypendia unijne oraz 1 uczennica stypendium Prezesa Rady Ministrów

·         2015 r. – stypendia dla wybitnych uczniów: 13 uczniów otrzymało stypendium Prezydenta Miasta Krosna, 4 uczennice otrzymały stypendia unijne oraz 1 uczennica stypendium Prezesa Rady Ministrów

·         2019 r. - konkurs „Inkubator szkolnych biznesów” 3 msc na etapie ogólnopolskim

·         2019 r. - Laureat Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

·         2019 r. – II msc.  w finale ogólnopolskiego konkursu historycznego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Nie jestem żadną bohaterką. Irena Sendlerowa na tle historii II wojny światowej na ziemiach polskich (1939-1945)”.

·         2019 r.  – I miejsce drużynowo w Regionalnym Turnieju Systemów Dociepleń

·         2015, 2014, 2013, 2012 i 2011 –Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych /etap centralny – 1 laureat, 5 finalistów , 5 uczestników.

·         2019 r. -  zawody „Sprawni jak Żołnierze drużyna dziewcząt”  8 miejsce na etapie centralnym

·         2018 r. -  zawody „Sprawni jak żołnierze” drużyna chłopców II miejsce na etapie centralnym

·         2017 r. -  Zawody "Sprawni jak żołnierze" drużyna dziewcząt 3 miejsce na etapie centralnym, drużyna chłopców 4 miejsce oraz tytuł najlepszego strzelca, a także tytuł najlepszego zawodnika;

·         2016 r. -  Zawody "Sprawni jak żołnierze" drużyny dziewcząt i chłopców I miejsce na etapie wojewódzkim, drużyna dziewcząt 4 miejsce na etapie centralnym;

·         2018, 2016, 2014 r. – nagroda główna w ogólnopolskim konkursie architektonicznym organizowanym przez Izbę Architektów RP

·         2019, 2018, 2016 r – statuetka zasłużony dla wolontariatu w kategorii wolontariat indywidualny dla uczniów Technikum

·         2015 statuetka zasłużony dla wolontariatu dla grupy uczniów Technikum

·         2017 r. – II miejsce drużynowo w XXV Memoriale im Jana Barana w strzelectwie sportowym

·         2018 r. – III miejsce drużynowo w XI Memoriale Bogusława Dziury w strzelectwie sportowym

·         2017 r. – I miejsce drużynowo w XI Memoriale Bogusława Dziury w strzelectwie sportowym


Ostatnia aktualizacja dokonana przez szkołę w dniu 20.02.2020 r.

Drzwi otwarte
 • 27.02. 2020 r. - Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie projekt edukacyjny "Śladami historii" dla uczniów szkół podstawowych
 • 06.04. 2020 r.godz. 8.30 - 14.30 - budynek szkoły ul. Piotra Skargi 3 -  Dzień otwarty powiązany z Targami edukacyjnymi w Krośnie
 • 28. 04 2020 r. - teren szkoły ul. Piotra Skargi 3 - Dzień otwarty: "Poznaj zawody architektoniczno- budowlane "
 • 08.05.2020 r. - teren szkoły ul. Piotra Skargi 3 - widowisko plenerowe - "Cud nad Wisłą"
 • 12.05.2020 r. - aula szkolna ul. Piotra Skargi 3 - gala na zakończenie programu "Zostań architektem swojej przyszłości" . Podsumowanie konkursów.
Współpraca z pracodawcami

Firmy patronackie:

 • Greinplast Podkarpacie Sp. z o.o
 • Leroy Merlin Polska Sp. zo. o.
 • Hattbex Przedsiębiorstwo Budowlane Sp.zo.o

Pozostałe firmy współpracujące:

 • PRO-INVEST Mariusz Szczepański
 • Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „Mal-Bud” Sp.j, G.G.Malinowscy
 • Firma Budowlano-Usługowa „BUDEKOR” Adam Golonka
 • F.U.„KORZENIOWSKI” Józef Korzeniowski, Lubatowa 81a
 • Zakład Remontowo-Budowlany „LATER” Sp. z o.o.
 • Firma Usługowo Handlowo Produkcyjna „ŁOŚ-BUD” Wiesław Łoś
 • Firma Remontowo-Budowlana "Dekor-Styl" Tomasz Sabat
 • Zakład Budowlany Frysztak
 • Usługi Remontowo-Budowlane Dariusz Pigoń
 • ZPUH "Kwiaton" Pracownia Sztukatorska Wiesław Kwiatkowski
 • Firma Handlowo-Usługowa EL-GRANIT Wiesław Mączka
 • Szkółka Roślin Ozdobnych Anna i Roman Gutkowscy
 • Gospodarstwo Ogrodnicze KWIATY PELCZAR Żaneta i Bartłomiej Pelczar
 • WOMAR FOOD sp. z o.o.- s.k.
 • FHPU Hurtownia Ogrodnicza „Ogród” – Sanocki i Wspólnicy Sp.j.
 • Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska „SOPEX”
 • MPGK Krosno sp. z o.o., /Oddział Energetyki Cieplnej/
 • Zakład Instalacyjny Ryszard Staroń
 • F.H.U. „INSTALATOR” Witold Bolanowski
 • INWENTECH Group Sp. z o.o.
 • Predom-Klimatech