Krosno
Szkoła Ponadpodstawowa
Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych w Krośnie

Adres
ul. Ks. Piotra Skargi 3, 38-400 Krosno
Telefon
13 42 03 188
Fax
13 42 03 188
E-mail
zs.budowlankakrosno@gmail.com
Strona www
www.budowlankakrosno.pl/
Typ placówki
Zespół szkół i placówek oświatowych
Opis
 • Technikum nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego i Branżowa Szkoła I stopnia nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego wchodzą w skład Zespołu Szkół Architektoniczno – Budowlanych w Krośnie.

  W prognozie zapotrzebowania na zawody 2022 r. istotne miejsce zajmuje branża budowlana, która znajduje się wśród branż o największym zapotrzebowaniu na pracowników. Zapotrzebowanie to nie uległo istotnemu zmniejszeniu w trakcie epidemii COVID-19. W branży wciąż występują znaczne niedobory pracowników w niektórych zawodach. Przewiduje się dalsze znaczne zapotrzebowanie na pracowników branży w kolejnych latach na skutek utrzymującej się aktywności budownictwa mieszkaniowego oraz planowanych inwestycji infrastrukturalnych. Dodatkowo zerwanie łańcuchów dostaw półproduktów z Azji może zwiększyć krajowe potrzeby inwestycyjne. Nasi absolwenci są cenionymi fachowcami na rynku lokalnym, krajowym i europejskim, więc nie mają problemów ze znalezieniem dobrze płatnej pracy. Wielu naszych absolwentów prowadzi własne firmy i również szuka osób do pracy w budownictwie.


  Na rok szkolny 2022/23 proponujemy nabór na następujące zawody:


  Technikum nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego

  • Technik budownictwa
  • Technik robót wykończeniowych w budownictwie- nowość!
  • Technik architektury krajobrazu
  • Technik renowacji elementów architektury
  • Technik geodeta

  Branżowa szkoła I stopnia nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego

  • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
  • Monter sieci i instalacji sanitarnych (pracownik młodociany)
  Oto argumenty przemawiające za tym, aby wybrać naszą szkołę jako następny etap kształcenia:

  • Kształcimy w zawodach architektoniczno – budowalnych. Nasi absolwenci są cenionymi fachowcami w swoich zawodach zarówno w kraju jak i za granicą i nie mają problemów ze znalezieniem dobrze płatnej pracy;
  • Realizujemy innowacje pedagogiczne zgodne z aktualnymi oczekiwaniami pracodawców: „Dekoracja wnętrz” w zawodzie technik renowacji elementów architektury”, „Niwaki – ogrodowe bonsai” w zawodzie technik architektury krajobrazu, a w zawodzie technik budownictwa – „Budownictwo niskoenergetyczne”. W zawodzie Technik robót wykończeniowych w budownictwie proponujemy innowację – „Podstawy projektowania wnętrz”
  • Nasi nauczyciele dobrze przygotują do matury i egzaminów zawodowych o czym świadczą wyniki naszych uczniów na egzaminach i wskaźniki EWD (edukacyjna wartość dodana);
  • Uczniowie są finalistami i laureatami olimpiad i konkursów zawodowych, architektonicznych,  plastycznych i historycznych.
  • Nasi uczniowie otrzymują stypendia Prezesa Rady Ministrów, oraz stypendia dla uzdolnionych uczniów;
  • Pomimo tego, że jesteśmy szkołą techniczną, osoby z artystyczną duszą również znajdą u nas swoje miejsce realizując się w działalności plastycznej lub inscenizacjach historycznych – przede wszystkim cykl „Żołnierze wyklęci”

   · W szkole funkcjonują drużyny specjalizujące się w zawodach sportowo – obronnych „Sprawni jak żołnierze”, które co roku reprezentują województwo podkarpackie w zawodach centralnych, pokonując w rywalizacji tzw. „szkoły mundurowe”;

   · W szkole panuje przyjazna atmosfera, uczniowie mają realny wpływ na życie szkoły, a prężnie działający samorząd organizuje różnego rodzaju imprezy;

   · Uczniowie kształcą się w wyremontowanych dobrze wyposażonych salach i pracowniach kształcenia praktycznego. Mają dostęp do nowoczesnych obiektów sportowych (hala sportowa, mała sala do aerobiku, siłownia, sala do tenisa stołowego, strzelnica, wielofunkcyjne boisko) i terenów rekreacyjnych;

   · Nauka odbywa się na jedną zmianę. Zajęcia rozpoczynamy od godziny 8.00, a kończymy przed 15.00;

   · Szkoła ma bardzo dobrą lokalizację w centrum miasta, w pobliżu przystanków komunikacji masowej;

   · Zapewniamy bezpłatny dostęp do podręczników z kształcenia zawodowego. W bibliotece są dostępne szkolne lektury i laptopy z dostępem do Internetu;

   · Absolwenci technikum są dobrze przygotowani do podjęcia dalszego kształcenia i studiują na takich kierunkach jak: budownictwo, architektura, architektura krajobrazu, architektura wnętrz, konserwacja zabytków, inżynieria środowiska, geodezja i kartografia oraz innych zgodnych z aktualnymi zainteresowaniami;


  Ostatnia aktualizacja dokonana przez szkołę w dniu 24.02.2022 r.


   https://barometrzawodow.pl

   https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/zarobki-w-budownictwie-pensje-siegaja-30-tys-zl/xl1eexq

   https://www.money.pl/gospodarka/pracownicy-budowlani-pilnie-poszukiwani-zarobki-zaskakuja-6639627043936800a.html

   https://www.facebook.com/renowator.krosno/

   https://www.facebook.com/Technik-Architektury-Krajobrazu-Krosno-549628595192246/?ref=py_c

   https://dziennikustaw.gov.pl/M2022000012001.pdf