Krosno
Krosno
Dokumenty
Nazwa Plik Opis
Terminy postępowania rekrutacyjnego 2020/2021
Zasady, terminy i kryteria naboru - rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021
Rekrutacja - poradnik
Instrukcja dot. elektronicznego wysyłania dokumentów
Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie
Zaświadczenie - pracownik młodociany