Krosno
Krosno
Dokumenty
Nazwa Plik Opis
Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolnym 2021/2022
Zasady, terminy i kryteria naboru
Rekrutacja krok po kroku
Instrukcja składania dokumentów w formie elektronicznej
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie
Oświadczenie o wielodzietności
Zaświadczenie - pracownik młodociany