Krosno
Krosno
Dokumenty
Nazwa Plik
Wniosek do szkół ponadpodstawowych
Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych - Zarządzenie Podkarpackiego Kuratora Oświaty
Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych - Aneks do Zarządzenia Podkarpackiego Kuratora Oświaty
Zasady, terminy i kryteria naboru
Rekrutacja krok po kroku
Oświadczenie o samotnym wychowaniu kandydata w rodzinie
Oświadczenie o wielodzietności
Zaświadczenie - Pracownik młodociany