Krosno
Krosno
Aktualności

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły

22 lipca 2021 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły

25 czerwca – 14 lipca 2021 r. do godz. 1500

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego oraz złożenie nowego wniosku w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje