Krosno
Krosno
Aktualności

Rekrutacja uzupełniająca w szkołach posiadających wolne miejsca.


02 - 05.08. 2022 r. - Rekrutacja uzupełniająca w szkołach posiadających wolne miejsca.Wolne miejsca w szkołach ponadpodstawowych w KrośnieSzkoła Oddział Wolne miejsca
III Liceum Ogólnokształcące
ul. Rzeszowska 10
1d LO sportowa (piłka siatkowa dziewcząt) 5
1f LO medyczna 5
V Liceum Ogólnokształcące
im. Jana Szczepanika
ul. Podkarpacka 17
1a LO humanistyczno - językowy 4
1c LO pożarniczy 6
Technikum Nr 1
im. Jana Szczepanika
ul. Podkarpacka 16
1 TM - technik przemysłu mody 4
1 THot - technik hotelarstwa 4
Technikum Nr 2
im. Ks. Stanisława Szpetnara
ul. ks. Stanisława Szpetnara 9
1 TA - technik analityk 4
Technikum Nr 3
im. Stanisława Staszica
ul. Tysiaclecia 5
1 E T - technik mechanik lotniczy 2
Technikum Nr 5
ul. Rzeszowska 10
1at - technik elektryk 3
1bt - technik elektronik 3
Technikum Nr 7
ul. ks. Piotra Skargi 1
1 technik fotografii i multimediów 2
1 technik grafiki i poligrafii cyfrowej 4
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2
im. Ks. Stanisława Szpetnara
ul. ks. Stanisława Szpetnara 9
1 K - kucharz 3
1 C - cukiernik 2