Krosno
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4
Zespół szkół
Adres
ul.Bohaterów Westerplatte 20, 38-400 Krosno
Telefon
13 432-17-77
Fax
13 432-19-25
E-mail
Strona www
Dyrektor
Joanna Kubit
Typ placówki
Branżowa Szkoła I stopnia
Zdjęcia
  • Rozwiercanie
  • Montaż zbiornika
  • Prace ślusarskie
  • Szlifowanie
  • Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4
Opis

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4 w Krośnie

W szkole zawodowej od wielu lat dużą popularnością cieszy się zawód ślusarz - spawacz

Nauka trwa trzy lata, obejmuje przedmioty ogólne i zawodowe oraz naukę zawodu bezpośrednio w zakładach pracy (pracownik młodociany).
Kształcenie odbywa się jednocześnie w szkole i u pracodawcy.
Uczniowie zdobywają zawód przydatny na rynku pracy, uzyskują dodatkowe kwalifikacje spawalnicze (MAG i TIG), operatora wózków widłowych, operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC i inne.

Szkoła posiada dobrą lokalizację, zapewnia odpowiednią bazę dydaktyczną: dobrze wyposażone klasopracownie (wszystkie sale wyposażone są w komputer i projektor multimedialny, a część z nich w tablice interaktywne i wizualizery), 3 pracownie komputerowe (24 i 16 stanowisk i 16 stanowiskową pracownia mobilna ) z szybkim światłowodowym łączem internetowym wyposażone w specjalistyczne programy wykorzystywane w nauce przedmiotów zawodowych (AutoCad, ZWCad, Insert GT, E-mapa, Cartalltruck i inne) dwie nowoczesne pracownie do nauki języków obcych (24 i 16 stanowisk ) i ogólnie dostępną dla uczniów sieć WiFi obejmującą swoim zasięgiem cały budynek oraz skomputeryzowaną biblioteką z dużym zasobem zbiorów i Multimedialnym Centrum Informacji (10 stanowisk komputerowych z drukarkami i skanerami) oraz klasopracownie do kształcenia zawodowego.
Uczniowie mogą korzystać z pomocy pedagoga szkolnego.
W szkole funkcjonuje gabinet higieny szkolnej.

W czasie zajęć wychowania fizycznego młodzież korzysta z sali gimnastycznej, hali sportowej - HALA KROSNO - 3 boiska ze sztuczną trawą do piłki nożnej i innych rozgrywek grupowych, boiska wielofunkcyjnego, prowadzone są też zajęcia na krytym basenie znajdującym się w odległości ok. 300 m od szkoły.
Organizowane są również zajęcia WF na lodowisku, oraz wyjazdy na narty (szkoła dysponuje m.in. 20 parami nart zjazdowych).

Oferta
Dojazd

Dojazd autobusami MKS:
- przystanek 05 ul. Bohaterów Westerplatte - linie: 0, 2, 7, 11, E, K
- przystanek 06 ul. Bohaterów Westerplatte - linie: 10, 11, E,
- przystanek 06 ul. Sikorskiego - linie: 2, 4, 5, 11, 20 oraz busy z kierunku Brzozowa, Domaradza, Jasienicy Rosielnej itp.
- przystanek ul. Lwowska: autobusy z kierunku Rymanowa, Dukli i z Dworca PKS.
Jadąc pociągiem należy dojechać do stacji "Krosno Miasto".

Historia

Branżowa Szkoła istnieje w „Naftówce” już prawie 60 lat. W tym czasie kształcono młodzież w różnych zawodach starając się dopasować kierunki do zapotrzebowania miejscowego rynku pracy.

Koła zainteresowań

W szkole prężnie działa wiele kół zainteresowań, w których młodzież ZSNG może realizować swoje pasje i rozwijać uzdolnienia. Są to m. in:
koło strzeleckie,
Szkolne Koło PCK,
Młodzieżowy Klub Honorowych Dawców Krwi,
Szkolny Klub Wolontariatu,
Klub Historyczny im. Armii Krajowej,
koło multimedialne – dziennikarskie,
koło fotograficzne,
koła sportowe (różne dyscypliny: siatkówka, piłka nożna, piłka koszykowa, unihokej, zajęcia na pływalni, a zimą na lodowisku i stokach narciarskich),
koło artystyczne,
i inne.
Oferta kół zainteresowań jest co roku aktualizowana zgodnie z oczekiwaniami młodzieży.

Kontakty zagraniczne

„Pielęgnując tradycje - uczymy się tolerancji” - projekt międzynarodowy realizowany z Litwą oraz „Międzykulturowe aspiracje Polski, Gruzji i Ukrainy”- projekt dla młodzieży z w/w krajów.

Osiągnięcia