Krosno
Szkoła Ponadpodstawowa
Zespół Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie

Adres
ul.Bohaterów Westerplatte 20, 38-400 Krosno
Telefon
13 4321777
Fax
13 4321925
E-mail
zsng@naftowka.pl
Strona www
www.naftowka.pl
Typ placówki
Zespół szkół i placówek oświatowych
Opis
Opis zespołu szkół

Zespół Szkół Naftowo- Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie, w środowisku lokalnym znany jako "NAFTÓWKA".
Jest to jedyna taka placówka w Polsce, która kontynuuje 130 letnią tradycję kształcenia w zawodach naftowo - gazowniczych i od 76 lat prowadzi nieprzerwanie kształcenie w zawodach dla branży górniczej.
Patronat nad szkołą sprawuje Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo.
Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie pozostają wierni ideałom, które wcielał w życie Ignacy Łukasiewicz – patron szkoły.

Typy szkół w Zespole

Technikum Nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza - zawody:
- technik wiertnik,
- technik górnictwa otworowego,
- technik gazownictwa,
- technik geolog,
- technik logistyk,
- technik spawalnictwa.

VI Liceum Ogólnokształcące - kierunki:
- ratowniczo-obronny,
- bezpieczeństwo wewnętrzne.

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4
- ślusarz.

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w obrębie zawodów kształconych w szkole ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej

Dokładne informacje można znaleźć w opisach poszczególnych typów szkół.

Szkoła otrzymała następujące certyfikaty
- certyfikat Wyższego Urzędu Górniczego (wyróżnienie statuetką Św. Barbary dla najlepszej szkoły w Polsce kształcącej w zawodach górniczych)
- certyfikat „Wiarygodna Szkoła”,
- certyfikat „Szkoły Promującej Honorowe Oddawanie Krwi.”,
- certyfikat „Zadowolony Konsument”,
- certyfikat „Bezpieczna Szkoła”.

W jubileuszowym XX rankingu Perspektyw na najlepszą szkołę nasze Technikum Nr 4 znalazło się na 13 pozycji w województwie i 258 w Polsce. Otrzymaliśmy zaszczytny tytuł „Brązowej Szkoły 2018” i utrzymaliśmy tę pozycję również w 2019 r.

Szkoła aktywnie współpracuje z:
- wyższymi uczelniami:
- AGH w Krakowie,
- PANS w Krośnie,
- WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa,

- WSZOP w Katowicach,
- Instytutem Nafty i Gazu, Państwowym Instytutem Badawczym w Krakowie,
- Skansenem w Bóbrce,
- ośrodkami do koordynowanie i przeprowadzania egzaminów zawodowych: CKE Warszawa, OKE Kraków, ORE Warszawa,
- Wojewódzkim Szpitalem Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie,
- zakładami pracy.

Obecnie we wszystkich typach szkól kształci się około 970 osób w 32 oddziałach. Szkoła zapewnia fachową opiekę merytoryczną (50 nauczycieli dyplomowanych, czyli 75% kadry nauczycielskiej). Uprawnienia egzaminatora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ma prawie 65% wysoko kwalifikowanej kadry nauczycielskiej.

Szkoła realizowała projekty unijne w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: COMENIUS oraz "Podkarpacie stawia na zawodowców" mające na celu zdobycie nowych kwalifikacji, wzbogacenie wyposażenia szkoły, podniesienie poziomu i uatrakcyjnienie zajęć oraz nawiązanie kontaktów rówieśniczych, a przez to naukę języków obcych.

W latach 2016 – 2019 w szkole realizowano projekty w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: ERASMUS + „ Świadomość różnic i podobieństw w kompetencjach zawodowych w Polsce i za granicą szansą na sukces w karierze zawodowej” oraz działanie 9.4 „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”. Obecnie realizujemy projekt „Do kariery zawodowej nie ma żadnej windy, trzeba iść po schodach” ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Szkoła jest przyjazna i bezpieczna dla uczniów, umożliwia ich wszechstronny rozwój. Jest aktywna w środowisku lokalnym poprzez współpracę m.in. z PCK, Wojewódzkim Szpitalem w Krośnie i innymi stowarzyszeniami i klubami oraz organizację imprez o charakterze środowiskowym.

Uczniowie Naftówki osiągają spore sukcesy w konkursach zawodowych (Ogólnopolskie Olimpiady i Konkursy Logistyczne i Logistyczno-Spedycyjne, Ogólnopolski Konkurs Geologiczny, Konkursy Techniczne), przedmiotowych, zawodach sportowych, strzeleckich, konkursach pierwszej pomocy.

Co roku nasi uczniowie uzyskują stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe:

- Prezesa Rady Ministrów,
- Marszałka Województwa Podkarpackiego,
oraz od 2014 r. stypendia ufundowane w ramach Programu Stypendialnego Rady Miasta Krosna i Prezydenta Miasta Krosna:
- „Krośnieński Omnibus”,
- „Semper in Altum",
- „Stypendium Młodego Zawodowca”,

Szkoła posiada dobrą lokalizację, zapewnia odpowiednią bazę dydaktyczną: dobrze wyposażone klasopracownie (wszystkie sale wyposażone są w komputer i projektor multimedialny, a część z nich w tablice interaktywne i wizualizery), 3 pracownie komputerowe (24 i 16 stanowisk i 16 stanowiskowa pracownia mobilna ) z szybkim światłowodowym łączem internetowym wyposażone w specjalistyczne programy wykorzystywane w nauce przedmiotów zawodowych (AutoCad, ZWCad, Insert GT, E-mapa, Cartalltruck i inne), dwie nowoczesne pracownie do nauki języków obcych (24 i 16 stanowisk) i ogólnodostępną dla uczniów sieć WiFi obejmującą swoim zasięgiem cały budynek oraz klasopracownie do prowadzenia kształcenia zawodowego.
Oprócz tego dysponujemy salą gimnastyczną, wielofunkcyjnym boiskiem sportowym, halą sportową - HALA KROSNO - 3 boiska ze sztuczną trawą, skomputeryzowaną biblioteką z dużym zasobem zbiorów i Multimedialnym Centrum Informacji (10 stanowisk komputerowych).
Uczniowie mogą korzystać z pomocy pedagoga i psychologa szkolnego.
W szkole funkcjonuje gabinet higieny szkolnej.

W szkole prężnie działa wiele kół zainteresowań, w których młodzież ZSNG może realizować swoje pasje i rozwijać uzdolnienia:
Są to m. in.: strzelectwo sportowe, Szkolne Koło PCK i Młodzieżowy Klub Honorowych Dawców Krwi, Szkolne Koło Aktywności Twórczej.
Corocznie SK HDK zajmuje czołowe miejsca pod względem ilości oddanej krwi, a uczniowie otrzymują Świadectwa Dojrzałości Społecznej.
Działa także Szkolny Klub Wolontariatu, Klub Caritas oraz Klub Historyczny im. Armii Krajowej.
Swoje zainteresowania można realizować w wielu różnych kół przedmiotowych takich jak: logistyczne, geologiczno-geoturystyczne, artystyczne, multimedialne, fotograficzne, matematyczne, biologiczne, geograficzne, językowe (angielski, niemiecki, rosyjski), sportowe (różne dyscypliny: siatkówka, piłka nożna, piłka koszykowa, unihokej, zajęcia na pływalni, a zimą na lodowisku), strzeleckie.
Oferta kół zainteresowań jest co roku aktualizowana zgodnie z oczekiwaniami młodzieży.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do bliższego poznania bogatej oferty edukacyjnej naszej szkoły.
Pełną informację znajdziesz na naszej stronie internetowej www.naftowka.pl

Dane do informatora przekazane przez dyrektora szkoły.

Ostatnia aktualizacja dokonana przez szkołę w dniu 21.02.2023 r.