Krosno
Liceum ogólnokształcące
VI Liceum Ogólnokształcące
Zespół szkół
Adres
ul.Bohaterów Westerplatte 20, 38-400 Krosno
Telefon
13 432-17-77
Fax
13 432-19-25
E-mail
Strona www
Dyrektor
Joanna Kubit
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
  • W szkole i na polgonie
  • VI Liceum Ogólnokształcące
  • VI Liceum Ogólnokształcące
  • Kultywujemy tradycję
  • W jedności siła
  • Ratownicy w akcji
  • VI Liceum Ogólnokształcące
  • VI Liceum Ogólnokształcące
Opis

VI Liceum Ogólnokształcące kształci w kierunkach:
• Ratowniczo-obronnym,
• Bezpieczeństwo wewnętrzne

Zapraszamy wszystkich uczniów gimnazjum do obejrzenia szkoły w czasie Drzwi Otwartych, w dniach 10 i 11 marca 2020 r.
Przygotowaliśmy dla Was atrakcyjne zajęcia i prezentacje związane z kierunkowymi przedmiotami (języki obce).

W klasie bezpieczeństwo wewnętrzne oprócz przedmiotów objętych podstawowym programem nauczania realizowane będą w zakresie rozszerzonym: język angielski i wiedza o społeczeństwie oraz dodatkowe przedmioty kierunkowe: podstawy ratownictwa i obronności, edukacja diagnozowania i zwalczania zagrożeń oraz kryminalistyka z kryminologią. Przedmiot ten wykładany będzie przez nauczycieli akademickich w ZSNG w Krośnie, a częściowo także na patronackiej uczelni w laboratorium kryminalistycznym.

Patronat naukowy nad młodzieżą tych klas obejmuje Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa.

Program nauczania w klasie ratowniczo-obronnej obejmuje naukę biologii i wiedzy o społeczeństwie w zakresie rozszerzonym, a także naukę dodatkowego kierunkowego przedmiotu podstawy ratownictwa medycznego oraz języka angielskiego medycznego.


Uczniowie aktywnie angażują się w życie kulturalno-oświatowe społeczności szkolnej oraz środowiska lokalnego. Współpracują z następującymi instytucjami:  Wojewódzkim Szpitalem Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie,gdzie odbywają wolontariat, PCK w Krośnie, Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Krośnie,PWSZ w Krośnie, WSPiA w Rzeszowie, Komendą Miejską Policji w Krośnie, Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie.

Młodzież uczestniczy w prelekcjach, spotkaniach z ciekawymi ludźmi, wystawach i wycieczkach. Zabezpiecza pomoc przedmedyczną na imprezach organizowanych na terenie miasta.Oferta
Dojazd

Dojazd autobusami MKS:
- przystanek 05 ul. Bohaterów Westerplatte - linie: 0, 2, 7, 11, E, K
- przystanek 06 ul. Bohaterów Westerplatte - linie: 10, 11, E,
- przystanek 06 ul. Sikorskiego - linie: 2, 4, 5, 11, 20 oraz busy z kierunku Brzozowa, Domaradza, Jasienicy Rosielnej itp.
- przystanek ul. Lwowska: autobusy z kierunku Rymanowa, Dukli i z Dworca PKS.
Jadąc pociągiem należy dojechać do stacji "Krosno Miasto".


Historia

Od 2002 r. szkoła oferuje także możliwość kształcenia w Liceum Ogólnokształcącym jako kontynuacja Liceum Technicznego. Obecnie są to kierunki: ratowniczo-obronny i od 2017 r. bezpieczeństwo wewnętrzne.


Koła zainteresowań

W szkole prężnie działa wiele kół zainteresowań, w których młodzież ZSNG może realizować swoje pasje i rozwijać uzdolnienia. Są to:

 

Koło Ratownictwa, którego członkami są uczniowie wykazujący się poszerzoną wiedzą i umiejętnościami z zakresu pomocy przedmedycznej i kwalifikowanej.Zajęcia prowadzi instruktor i wykładowca Europejskiej Rady Resuscytacji BLS/AED, instruktor pierwszej pomocy Zarządu Głównego PCK, instruktor BRD PZM. Uczniowie mają możliwość ukończenia kursu pierwszej pomocy z Certyfikatem Unii Europejskiej, kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy z uzyskaniem tytułu ratownika oraz kursu ratownika drogowego PZM.

koło strzeleckie,
Szkolne Koło PCK,
Młodzieżowy Klub Honorowych Dawców Krwi,
Szkolne Koło Caritas,
Klub Historyczny im. Armii Krajowej,
koło fotograficzne,
koło matematyczne,
koła językowe (j.angielski, niemiecki , rosyjski, polski),
koła sportowe (różne dyscypliny: siatkówka, piłka nożna, piłka koszykowa, unihokej, zajęcia na pływalni, a zimą na lodowisku i stokach narciarskich),
Koło Aktywności Twórczej

chór szkolny
i inne.
Oferta kół zainteresowań jest co roku aktualizowana zgodnie z oczekiwaniami młodzieży.

Kontakty zagraniczne