Krosno
Liceum ogólnokształcące
VI Liceum Ogólnokształcące
Zespół szkół
Adres
ul.Bohaterów Westerplatte 20, 38-400 Krosno
Telefon
13 4321777
Fax
13 4321925
E-mail
Strona www
Dyrektor
Joanna Kubit
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
  • W szkole i na polgonie
  • VI Liceum Ogólnokształcące
  • VI Liceum Ogólnokształcące
  • Kultywujemy tradycję
  • W jedności siła
  • Ratownicy w akcji
  • VI Liceum Ogólnokształcące
  • VI Liceum Ogólnokształcące
  • Oddajemy krew
Opis

VI Liceum Ogólnokształcące kształci w kierunkach:

• Ratowniczo-obronnym,
• Bezpieczeństwo wewnętrzne

W klasie bezpieczeństwo wewnętrzne oprócz przedmiotów objętych podstawowym programem nauczania realizowane będą w zakresie rozszerzonym: język angielski i wiedza o społeczeństwie oraz dodatkowe przedmioty kierunkowe: podstawy ratownictwa i obronności, edukacja diagnozowania i zwalczania zagrożeń oraz kryminalistyka z kryminologią. Patronat naukowy nad młodzieżą tych klas obejmuje Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa.
Program nauczania w klasie ratowniczo- obronnej obejmuje naukę biologii i chemii w zakresie rozszerzonym, a także naukę dodatkowego kierunkowego przedmiotu podstawy ratownictwa medycznego oraz języka angielskiego medycznego.
W programie nauczania przewidziana jest także nauka języka migowego na poziomie A1.

Uczniowie aktywnie angażują się w życie kulturalno-oświatowe społeczności szkolnej oraz środowiska lokalnego. Współpracują z następującymi instytucjami: Wojewódzkim Szpitalem Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie, gdzie odbywają wolontariat, PCK w Krośnie, Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Krośnie, PANS w Krośnie, WSPiA w Rzeszowie, Komendą Miejską Policji w Krośnie, Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie, Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Krośnie.
Młodzież uczestniczy w prelekcjach, spotkaniach z ciekawymi ludźmi, wystawach i wycieczkach. Zabezpiecza pomoc przedmedyczną na imprezach organizowanych na terenie miasta.

Certyfikaty, wyróżnienia:

- Biznes Klasa,
- Certyfikat Ministerstwa Zdrowia – Szkoły promującej oddawanie krwi,
- Podziękowanie za wspieranie PCK w jego humanitarnej działalności,
- Zadowolony Konsument

Statuetki „Serce” dla 5 uczniów – wyróżnienie od Prezydenta Miasta Krosna.
Szkoła posiada dobrą lokalizację, zapewnia odpowiednią bazę dydaktyczną: dobrze wyposażone klasopracownie (w komputer i projektor multimedialny, w tablice interaktywne i wizualizery), pracownie komputerowe (24 i 16 stanowisk oraz 16-stanowiskową pracownię mobilną) z szybkim światłowodowym łączem internetowym, dwie nowoczesne pracownie do nauki języków obcych (24 i 16 stanowisk) i ogólnie dostępną dla uczniów sieć WiFi obejmującą swoim zasięgiem cały budynek oraz skomputeryzowaną bibliotekę z dużym zasobem zbiorów i Multimedialnym Centrum Informacji (10 stanowisk).

Uczniowie mogą korzystać z pomocy pedagoga i psychologa szkolnego. W szkole funkcjonuje również gabinet higieny szkolnej.

W czasie zajęć wychowania fizycznego młodzież korzysta z sali gimnastycznej, hali sportowej - HALA KROSNO - 3 boiska ze sztuczną trawą do piłki nożnej i innych rozgrywek grupowych, boiska wielofunkcyjnego, prowadzone są też zajęcia na krytym basenie znajdującym się w odległości ok. 300 m od szkoły.
Organizowane są również zajęcia WF na lodowisku oraz wyjazdy na narty (szkoła dysponuje m.in. 20 parami nart zjazdowych).

Szkoła zapewnia fachową opiekę merytoryczną (50 nauczycieli dyplomowanych, co stanowi 75% kadry nauczycielskiej). Uprawnienia egzaminatora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, do oceniania egzaminów maturalnych, ma 65% wysoko kwalifikowanej kadry nauczycielskiej.

W szkole realizowane były projekty unijne w ramach programu COMENIUS "Uczenie się przez całe życie" oraz PO WER „Świadomość różnic i podobieństw w kompetencjach zawodowych w Polsce i za granicą szansą na sukces w karierze zawodowej”.


Zapraszamy do zapoznania się z opisami poszczególnych kierunków.

Dane do informatora przekazane przez dyrektora szkoły.

Oferta
Dojazd

Dojazd autobusami MKS:
- przystanek 05 ul. Bohaterów Westerplatte - linie: 0, 2, 7, 11, E, K,
- przystanek 06 ul. Bohaterów Westerplatte - linie: 10, 11, E,
- przystanek 06 ul. Sikorskiego - linie: 2, 4, 5, 11, 20 oraz busy z kierunku Brzozowa, Domaradza, Jasienicy Rosielnej itp.
- przystanek ul. Lwowska: autobusy z kierunku Rymanowa, Dukli i z Dworca PKS,
Jadąc pociągiem należy dojechać do stacji "Krosno Miasto".


Historia

Od 2002 r. szkoła oferuje także możliwość kształcenia w Liceum Ogólnokształcącym jako kontynuacja Liceum Technicznego. Obecnie są to kierunki: ratowniczo-obronny i od 2017 r. bezpieczeństwo wewnętrzne.

Koła zainteresowań