Krosno
Technikum
Technikum Nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza
Zespół szkół
Adres
ul.Bohaterów Westerplatte 20, 38-400 Krosno
Telefon
13 432 17 77
Fax
13 432 19 25
E-mail
Strona www
Dyrektor
Joanna Kubit
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
 • Geologia to nauka dla wszystkich
 • Prace z wykorzystniem mikroskopu 3D
 • Technikum Nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza
 • Technikum Nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza
 • W kopalni gazu ziemnego
 • Nauka spawania i zgrzewania
 • Magazyny logistyczne
 • Wycieczki, integracja.....
 • Po prostu "Naftówka"
Opis

Krośnieńska „NAFTÓWKA” - Technikum Nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza to szkoła z tradycjami, nowoczesna i otwarta na zmiany związane z wymagającym rynkiem pracy.


KSZTAŁCIMY W ZAWODACH:

 • technik wiertnik - wykonywanie prac wiertniczych i geoinżynieryjnych,
 • technik górnictwa otworowego - eksploatacja otworowa złóż (ropy naftowej, gazu, siarki, soli, wód mineralnych i geotermalnych),
 • technik geolog z elementami geoturystyki,
 • technik gazownictwa - projektowanie, montaż instalacji i urządzeń gazowych,
 • technik logistyk – magazynowanie, planowanie produkcji i dystrybucji, transport, spedycja, ekologistyka,
 • technik spawalnictwa- spawanie różnymi metodami spawalniczymi,

Są to zawody, w których pracownicy są poszukiwani przez firmy krajowe i zagraniczne.
Wzrastające zapotrzebowanie na ropę naftową i gaz ziemny skutkuje intensywnymi poszukiwaniami tych kopalin.

W związku z tym światowe firmy naftowe poszukują pracowników wykwalifikowanych w zawodach kształconych w naszej szkole.

Prowadzimy nowatorskie kształcenie dualne, które odbywa się we współpracy z zakładami Grupy kapitałowej PGNiG, a także nowoczesnymi metodami za pośrednictwem platformy e-learning MOODLE.

Oprócz kształcenia ogólnego i zawodowego w dobrze wyposażonych pracowniach, uczniowie podczas praktyk zawodowych organizowanych u pracodawcy, na terenie całego kraju i za granicą, zdobywają umiejętności przydatne w pracy zawodowej.

Pomaga im to w szybszym rozpoznaniu środowiska pracy, zdobyciu dodatkowych uprawnień i awansie zawodowym.

Uczniowie technikum mają dostęp do bezpłatnych podręczników kształcenia zawodowego w ramach programu: "Podręcznik dla Technika".

Absolwenci Technikum będą mogli ukończyć kwalifikacyjne kursy zawodowe organizowane w szkole w systemie zaocznym, dające możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji.

W Rankingu Perspektyw 2019 „Naftówka” otrzymała tytuł „BRĄZOWEJ SZKOŁY 2019”. W wysokie pozycje rankingowe wpisana jest liczba zwycięstw w olimpiadach i konkursach, punkty maturalne, pomyślnie zdane egzaminy zawodowe. To sukces wynikający ze współpracy grona pedagogicznego i ambitnych uczniów.


Szkoła posiada następujące certyfikaty:

 • certyfikat Wyższego Urzędu Górniczego (wyróżnienie statuetką Św. Barbary dla najlepszej szkoły w Polsce kształcącej w zawodach górniczych),
 • certyfikat „Wiarygodna Szkoła”,
 • certyfikat „Szkoły Promującej Honorowe Oddawanie Krwi”,
 • certyfikat „Zadowolony Konsument”,
 • certyfikat „Bezpieczna Szkoła”,
 • certyfikat Biznes Klasa,
 • Certyfikat Ministerstwa Zdrowia – Szkoły promującej oddawanie krwi
 • Podziękowanie za wspieranie PCK w jego humanitarnej działalności,
 • Statuetki „Serce” dla 5 uczniów – wyróżnienie od Prezydenta Miasta Krosna.

Szkoła aktywnie współpracuje z:

· AGH w Krakowie,

· Politechniką Rzeszowską,

· WSPiA w Rzeszowie,

· PWSZ w Krośnie,

· Instytutem Nafty i Gazu, Państwowym Instytutem Badawczym w Krakowie,

·ośrodkami do koordynowania i przeprowadzania egzaminów zawodowych: Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej,

· zakładami pracy: PGNiG, EXALO, ORLEN, LOTOS itp.

Szczególnym powodem do dumy jest objęcie szkoły patronatem przez Grupę Kapitałową PGNiG.

Szkoła zapewnia fachową opiekę merytoryczną, kadra pedagogiczna w 65% posiada uprawnienia egzaminatorów do oceniania egzaminów maturalnych i zawodowych.

Szkoła posiada:

 • dobrą lokalizację,
 • bardzo dobrą bazę dydaktyczną: wszystkie klasopracownie wyposażone są w komputer i projektor multimedialny, a część z nich w tablice interaktywne i wizualizery,
 • 3 pracownie komputerowe, w tym jedna mobilną, wyposażone w specjalistyczne programy wykorzystywane w nauce przedmiotów zawodowych (AutoCAD, ZWCAD, Insert GT, E-mapa, Cartall truck, iScala i inne),
 • dwie nowoczesne pracownie do nauki języków obcych,
 • ogólnie dostępną dla uczniów sieć WiFi obejmującą swoim zasięgiem cały budynek szkoły,
 • skomputeryzowaną bibliotekę szkolną,
 • gabinet pedagoga szkolnego,
 • gabinet higieny szkolnej,
 • możliwość korzystania z hali sportowej - HALA KROSNO (3 boiska ze sztuczną trawą do piłki nożnej i innych rozgrywek) oraz basenu miejskiego znajdującego się 300 m od szkoły,
 • możliwość korzystania z Bursy Międzyszkolnej (bliskie sąsiedztwo), w której uczniowie mogą skorzystać z wyżywienia i zakwaterowania.

Szkoła realizowała i realizuje projekty finansowane z UE:

 • dwustronny polsko-słowacki projekt w ramach programu COMENIUS "Uczenie się przez całe życie",
 • projekt systemowy "Podkarpacie stawia na zawodowców",
 • projekt pt. „Świadomość różnic i podobieństw w kompetencjach zawodowych w Polsce i za granicą szansą na sukces w karierze zawodowej”, celem którego była organizacja miesięcznych praktyk w Irlandii w ramach POWER na zasadach programu Erasmus+,
 • projekt pt. „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”,
 • projekt pt. „Kwalifikacje zawodowe bez granic” w ramach programu Erasmus+, celem którego jest organizacja miesięcznych praktyk w Irlandii.

Dodatkowe kursy i szkolenia dla młodzieży, podnoszące ich kwalifikacje zawodowe:

 • Kurs AutoCAD,
 • Wirtualne Laboratoria Logistyczno-Spedycyjne i Magazynowe - w oparciu o system EpicoriScala,
 • obsługa kas fiskalnych,
 • szkolenie EPAL - "Certyfikat palet EPAL i EUR",
 • harmonogram pracy kierowców zawodowych – pytania i odpowiedzi.

TECHNIKUM SZKOŁĄ DOBREGO WYBORU!

Zapraszamy do zapoznania się z opisami poszczególnych zawodów.

Oferta
Dojazd

Dojazd  autobusami MKS:
- przystanek 05 ul. Bohaterów Westerplatte - linie: 0, 2, 7, 11, E, K
- przystanek 06 ul. Bohaterów Westerplatte - linie: 10, 11, E,
- przystanek 06 ul. Sikorskiego - linie: 2, 4, 5, 11, 20 oraz busy z kierunku Brzozowa, Domaradza, Jasienicy Rosielnej itp.
- przystanek ul. Lwowska: autobusy z kierunku Rymanowa, Dukli i z Dworca PKS.
Jadąc pociągiem należy dojechać do stacji "Krosno Miasto".

Historia

Historia przemysłu naftowego zrodziła się na Podkarpaciu. Wszystko zaczęło się w Bóbrce koło Krosna. To tutaj żył i pracował Ignacy Łukasiewicz - wynalazca i twórca pierwszej lampy naftowej, pionier przemysłu naftowego, patriota i społecznik.

W tym regionie powstały pierwsze kopalnie i pierwsze szkoły naftowe. Jedna z nich - krośnieńska Naftówka działa prężnie do dziś. W kraju wyzwolonym spod okupacji niemieckiej, podnoszącym się ze zniszczeń wojennych powstała pierwsza szkoła zawodowa. W roku 1947 Instytut Naftowy w Krośnie na podstawie zezwolenia Ministra Przemysłu i Handlu powołał szkołę Przemysłowo-Naftową dla młodocianych. Od tego roku datuje się bogata historia krośnieńskiej „Naftówki”. Po wielu zmianach szkoła obecnie nosi nazwę: Zespół Szkół Naftowo- Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie.

Chociaż na przestrzeni lat zmieniały się nazwy szkoły, to podstawowy profil kształcenia pozostał taki sam: wiertnictwo, eksploatacja, urządzenia przemysłu naftowego i gazowniczego, geologia. Naftówka przetrwała kolejne reformy, jej bogatą historię tworzą pracownicy, a przede wszystkim kilkanaście tysięcy absolwentów. Są wśród nich osobowości wybitne i powszechnie znane takie jak profesorowie (np. prof. Roman Kuźniar), twórcy i pracownicy PWSZ w Krośnie, wykładowcy AGH oraz pracownik PAN i NASA.

Wychowankowie naszej szkoły mają ogromny wkład w rozwój przemysłu naftowego i gazowniczego na terenie całego kraju, są twórcami myśli technicznej w tym zakresie, konstruktorami wielu urządzeń wiertniczych i gazowniczych. Piastują wysokie stanowiska w całej grupie kapitałowej PGNiG.

Absolwenci szkoły stanowią znaczący procent pracowników Grup Kapitałowych PGNiG i ORLEN oraz wielkich branżowych koncernów zagranicznych.

Koła zainteresowań

W szkole prężnie działa wiele kół zainteresowań, w których młodzież ZSNG może realizować swoje pasje i rozwijać uzdolnienia. Są to m. in:

·         koło strzeleckie przy Międzyszkolnym Górniczym Klubie Sportowym "NAFTA" Krosno,

·         Szkolne Koło PCK,

·         Młodzieżowy Klub Honorowych Dawców Krwi,

·         Szkolny Klub Wolontariatu,

·         Szkolny Klub Filmowy,

·         Koło Caritas,

·         Klub Historyczny im. Armii Krajowej,

·         koło fotograficzne,

·         koło językowe (j.angielski, j.niemiecki, j.rosyjski),

·         koło geologiczno-geoturysryczne "Geotur",

·         koła sportowe (różne dyscypliny: siatkówka, piłka nożna, piłka koszykowa, unihokej, badminton, zajęcia na pływalni, a zimą ma lodowisku i stokach narciarskich),

·         Koło Aktywności Twórczej,

·         Szkolne Koło Geologiczne - "Historia zaklęta w skałach",

·         koło „Logistyka bez tajemnic”,

·         chór szkolny,

Oferta kół zainteresowań jest co roku aktualizowana zgodnie z oczekiwaniami młodzieży.

Kontakty zagraniczne