Krosno
Technikum
Technikum Nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza
Zespół szkół
Adres
ul.Bohaterów Westerplatte 20, 38-400 Krosno
Telefon
13 4321777
Fax
13 4321925
E-mail
Strona www
Dyrektor
Joanna Kubit
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
 • Po prostu "Naftówka"
 • Kultywujemy tradycję
 • Prace z wykorzystniem mikroskopu 3D
 • Geologia to nauka dla wszystkich
 • Technikum Nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza
 • Technikum Nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza
 • W kopalni gazu ziemnego
 • Nauka spawania i zgrzewania
 • Magazyny logistyczne
 • Wycieczki, integracja.....
 • Warsztaty geologiczne
 • Praktyki zawodowe geologów
 • Praktyka zawodowa wiertników
 • Wycieczka przedmiotowa
 • Praktyki zawdowe gazowników
 • Zajęcia w laboratorium
 • Na giełdzie minerałów
 • Wycieczka przedmiotowa logistyków
Opis

Krośnieńska „NAFTÓWKA” - Technikum Nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza to szkoła z tradycjami, nowoczesna i otwarta na zmiany związane z wymagającym rynkiem pracy.

KSZTAŁCIMY W ZAWODACH:
• technik wiertnik - wykonywanie, organizacja i prowadzenie prac wiertniczych i geoinżynieryjnych,
• technik górnictwa otworowego - eksploatacja płynnych surowców (ropy naftowej, gazu, siarki, soli, wód mineralnych i geotermalnych),
• technik geolog z elementami geoturystyki i geoinformatyki,
• technik gazownictwa - projektowanie, montaż instalacji i urządzeń gazowych,
• technik logistyk - magazynowanie, planowanie produkcji i dystrybucji, transport, spedycja, ekologistyka,
• technik spawalnictwa - spawanie różnymi metodami spawalniczymi.

Są to zawody, w których pracownicy są poszukiwani przez firmy krajowe i zagraniczne.
Wzrastające zapotrzebowanie na ropę naftową i gaz ziemny skutkuje intensywnymi poszukiwaniami tych kopalin.
W związku z tym światowe firmy naftowe poszukują pracowników wykwalifikowanych w zawodach kształconych w naszej szkole.
Prowadzimy elementy kształcenia dualnego, które odbywa się we współpracy z zakładami PGNiG Grupa ORLEN, a także nowoczesnymi metodami za pośrednictwem platformy e-learning MOODLE.
Oprócz kształcenia ogólnego i zawodowego w dobrze wyposażonych pracowniach, uczniowie podczas praktyk zawodowych organizowanych u pracodawcy, na terenie całego kraju i za granicą, zdobywają umiejętności przydatne w pracy zawodowej.
Pomaga im to w szybszym rozpoznaniu środowiska pracy, zdobyciu dodatkowych uprawnień i awansie zawodowym.
Uczniowie technikum mają dostęp do bezpłatnych podręczników kształcenia zawodowego w ramach programu: "Podręcznik dla Technika".
Absolwenci Technikum będą mogli ukończyć kwalifikacyjne kursy zawodowe organizowane w szkole w systemie zaocznym, dające możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji.

W Rankingu Perspektyw 2019 „Naftówka” otrzymała tytuł „BRĄZOWEJ SZKOŁY 2019”. W wysokie pozycje rankingowe wpisana jest liczba zwycięstw w olimpiadach i konkursach, punkty maturalne, pomyślnie zdane egzaminy zawodowe. To sukces wynikający ze współpracy grona pedagogicznego i ambitnych uczniów.

Certyfikaty i wyróżnienia:
• certyfikat Wyższego Urzędu Górniczego (wyróżnienie statuetką Św. Barbary dla najlepszej szkoły w Polsce kształcącej w zawodach górniczych),
• Wiarygodna Szkoła,
• certyfikat „Szkoły Promującej Honorowe Oddawanie Krwi”,
• certyfikat „Zadowolony Konsument”,
• certyfikat „Bezpieczna Szkoła”,
• Biznes Klasa,
• Certyfikat Ministerstwa Zdrowia – Szkoły promującej oddawanie krwi,
• Podziękowanie za wspieranie PCK w jego humanitarnej działalności,
• Statuetki „Serce” dla 5 uczniów – wyróżnienie od Prezydenta Miasta Krosna.

Szkoła aktywnie współpracuje z:
• AGH w Krakowie,
• Politechniką Rzeszowską,
• WSPiA w Rzeszowie,
• PANS w Krośnie,
• Instytutem Nafty i Gazu, Państwowym Instytutem Badawczym w Krakowie,
• ośrodkami do koordynowania i przeprowadzania egzaminów zawodowych: Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, ORE,
• zakładami pracy: PGNiG, EXALO, itp.

Szczególnym powodem do dumy jest objęcie szkoły patronatem przez Grupę Kapitałową PGNiG Grupa Orlen.
Szkoła zapewnia fachową opiekę merytoryczną, kadra pedagogiczna w 65% posiada uprawnienia egzaminatorów do oceniania egzaminów maturalnych i zawodowych.

Szkoła posiada:
• dobrą lokalizację,
• bardzo dobrą bazę dydaktyczną: wszystkie klasopracownie wyposażone są w komputer i projektor multimedialny, a część z nich w tablice interaktywne i wizualizery,
• 3 pracownie komputerowe, w tym jedna mobilną, wyposażone w specjalistyczne programy wykorzystywane w nauce przedmiotów zawodowych (AutoCAD, ZWCAD, Insert GT, E-mapa, Cartall truck, iScala i inne),
• dwie nowoczesne pracownie do nauki języków obcych,
• ogólnie dostępną dla uczniów sieć WiFi obejmującą swoim zasięgiem cały budynek szkoły,
• skomputeryzowaną bibliotekę szkolną,
• gabinet pedagoga szkolnego,
• gabinet higieny szkolnej,
• możliwość korzystania z hali sportowej - HALA KROSNO (3 boiska ze sztuczną trawą do piłki nożnej i innych rozgrywek), Balonu oraz basenu miejskiego znajdującego się 300 m od szkoły,
• możliwość korzystania z Bursy Międzyszkolnej (bliskie sąsiedztwo), w której uczniowie mogą skorzystać z wyżywienia i zakwaterowania.

Szkoła realizowała i realizuje projekty finansowane z UE:
• dwustronny polsko-słowacki projekt w ramach programu COMENIUS "Uczenie się przez całe życie",
• projekt systemowy "Podkarpacie stawia na zawodowców",
• projekt pt. „Świadomość różnic i podobieństw w kompetencjach zawodowych w Polsce i za granicą szansą na sukces w karierze zawodowej”, celem którego była organizacja miesięcznych praktyk w Irlandii w ramach POWER na zasadach programu Erasmus+,
• projekt pt. „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”,
• projekt pt. „Kwalifikacje zawodowe bez granic” w ramach programu Erasmus+, celem którego jest organizacja miesięcznych praktyk w Irlandii,
• projektu „Do kariery zawodowej nie ma żadnej windy, trzeba iść po schodach” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Dodatkowe kursy i szkolenia dla młodzieży, podnoszące ich kwalifikacje zawodowe:
• Kurs spawalnictwa,
• Kurs AutoCAD

Innowacyjność  w logistyce:
• Blender Danych - System monitorujący rynek pracy,
• Wirtualny Festiwal Umiejętności Zawodowych – Akademii Umiejętności Eurocash,
• „Wirtualne Laboratoria Logistyczno-Spedycyjne i Magazynowe”, w oparciu o system ERP iScala,
• AKADEMIA MŁODEGO LOGISTYKA formuła spotkań on-line,
• Wirtualne WSL.

TECHNIKUM SZKOŁĄ DOBREGO WYBORU!
Zapraszamy do zapoznania się z opisami poszczególnych zawodów.

Oferta
Dojazd

Autobusami MKS:
- przystanek 05 ul. Bohaterów Westerplatte - linie: 0, 2, 7, 11, E, K
- przystanek 06 ul. Bohaterów Westerplatte - linie: 10, 11, E,
- przystanek 06 ul. Sikorskiego - linie: 2, 4, 5, 11, 20 oraz busy z kierunku Brzozowa, Domaradza, Jasienicy Rosielnej itp.
- przystanek ul. Lwowska: autobusy z kierunku Rymanowa, Dukli i z Dworca PKS.
Jadąc pociągiem należy dojechać do stacji "Krosno Miasto".

Historia
Historia przemysłu naftowego zrodziła się na Podkarpaciu. Wszystko zaczęło się w Bóbrce koło Krosna. To tutaj żył i pracował Ignacy Łukasiewicz - wynalazca i twórca pierwszej lampy naftowej, pionier przemysłu naftowego, patriota i społecznik.
W tym regionie powstały pierwsze kopalnie i pierwsze szkoły naftowe. Jedna z nich - krośnieńska Naftówka działa prężnie do dziś.
W kraju wyzwolonym spod okupacji niemieckiej, podnoszącym się ze zniszczeń wojennych powstała pierwsza szkoła zawodowa.
W roku 1947 Instytut Naftowy w Krośnie na podstawie zezwolenia Ministra Przemysłu i Handlu powołał szkołę Przemysłowo-Naftową dla młodocianych. Od tego roku datuje się bogata historia krośnieńskiej „Naftówki”. Po wielu zmianach szkoła obecnie nosi nazwę: Zespół Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie. Chociaż na przestrzeni lat zmieniały się nazwy szkoły, to podstawowy profil kształcenia pozostał taki sam: wiertnictwo, eksploatacja, urządzenia przemysłu naftowego i gazowniczego, geologia. Naftówka przetrwała kolejne reformy, jej bogatą historię tworzą pracownicy, a przede wszystkim kilkanaście tysięcy absolwentów. Są wśród nich osobowości wybitne i powszechnie znane takie jak profesorowie wyższych uczelni, prezesi i dyrektorzy firm branży wydobywczo - eksploatacyjnej. Wychowankowie naszej szkoły mają ogromny wkład w rozwój przemysłu naftowego i gazowniczego na terenie całego kraju, są twórcami myśli technicznej w tym zakresie, konstruktorami wielu urządzeń wiertniczych i gazowniczych. Piastują wysokie stanowiska w całej grupie kapitałowej PGNiG Grupa ORLEN. Absolwenci szkoły stanowią znaczący procent pracowników Grup Kapitałowych PGNiG Grupa ORLEN oraz wielkich branżowych koncernów zagranicznych. 

Koła zainteresowań

W szkole prężnie działa wiele kół zainteresowań, w których młodzież ZSNG może realizować swoje pasje i rozwijać uzdolnienia.

Są to m.in:

· Szkolne Koło PCK,

· Młodzieżowy Klub Honorowych Dawców Krwi,

· Szkolny Klub Wolontariatu,

· Szkolny Klub Filmowy,

· Koło Caritas,

· Klub Historyczny im. Armii Krajowej,

· Koło fotograficzne,

· Koło językowe (j.angielski, j.niemiecki, j.rosyjski),

· Koło geologiczno - geoturysryczne "Geotur",

· Koła sportowe (różne dyscypliny: siatkówka, piłka nożna, piłka koszykowa, unihokej, badminton, basen, lodowisko),

· Koło Aktywności Twórczej,

· Koło „Logistyka bez tajemnic”,

· Chór szkolny.

Oferta kół zainteresowań jest co roku aktualizowana zgodnie z oczekiwaniami młodzieży.
Kontakty zagraniczne