Krosno
Technikum
Technikum Nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza
Zespół szkół
Adres
ul.Bohaterów Westerplatte 20, 38-400 Krosno
Telefon
13 4321777
Fax
13 4321925
E-mail
Strona www
Dyrektor
Joanna Kubit
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
 • Po prostu "Naftówka"
 • Kultywujemy tradycję
 • Prace z wykorzystniem mikroskopu 3D
 • Geologia to nauka dla wszystkich
 • Technikum Nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza
 • Technikum Nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza
 • W kopalni gazu ziemnego
 • Nauka spawania i zgrzewania
 • Magazyny logistyczne
 • Wycieczki, integracja.....
 • Warsztaty geologiczne
 • Praktyki zawodowe geologów
 • Praktyka zawodowa wiertników
 • Wycieczka przedmiotowa
 • Praktyki zawdowe gazowników
 • Zajęcia w laboratorium
 • Na giełdzie minerałów
 • Wycieczka przedmiotowa logistyków
Opis

Krośnieńska „NAFTÓWKA” - Technikum Nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza to szkoła z tradycjami, nowoczesna i otwarta na zmiany związane z wymagającym rynkiem pracy.


KSZTAŁCIMY W ZAWODACH:

 • technik wiertnik -wykonywanie, organizacja i prowadzenie prac wiertniczych i geoinżynieryjnych,
 • technik górnictwa otworowego - eksploatacja płynnych surowców (ropy naftowej, gazu, siarki, soli, wód mineralnych
  i geotermalnych),
 • technik geolog z elementami geoturystyki i geoinformatyki,
 • technik gazownictwa - projektowanie, montaż instalacji i urządzeń gazowych,
 • technik logistyk – magazynowanie, planowanie produkcji i dystrybucji, transport, spedycja, ekologistyka,
 • technik spawalnictwa- spawanie różnymi metodami spawalniczymi,

Są to zawody, w których pracownicy są poszukiwani przez firmy krajowe i zagraniczne. Wzrastające zapotrzebowanie na ropę naftową i gaz ziemny skutkuje intensywnymi poszukiwaniami tych kopalin. W związku z tym światowe firmy naftowe poszukują pracowników wykwalifikowanych w zawodach kształconych w naszej szkole. Prowadzimy elementy kształcenia dualnego we współpracy z zakładami Grupy kapitałowej PGNiG, a także nowoczesnymi metodami za pośrednictwem platformy e-learning MOODLE. Oprócz kształcenia ogólnego i zawodowego w dobrze wyposażonych pracowniach, uczniowie podczas praktyk zawodowych organizowanych u pracodawcy, na terenie całego kraju i za granicą, zdobywają umiejętności przydatne w pracy zawodowej. Pomaga im to w szybszym rozpoznaniu środowiska pracy, zdobyciu dodatkowych uprawnień i awansie zawodowym. Uczniowie technikum mają dostęp do bezpłatnych podręczników kształcenia zawodowego
w ramach programu: "Podręcznik dla Technika".
Absolwenci Technikum będą mogli ukończyć kwalifikacyjne kursy zawodowe organizowane w szkole w systemie zaocznym, dające możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji.


W Rankingu Perspektyw 2019 „Naftówka” otrzymała tytuł „BRĄZOWEJ SZKOŁY 2019”. W wysokie pozycje rankingowe wpisana jest liczba zwycięstw w olimpiadach i konkursach, punkty maturalne, pomyślnie zdane egzaminy zawodowe. To sukces wynikający ze współpracy grona pedagogicznego i ambitnych uczniów.


Certyfikaty i wyróżnienia:

 • certyfikat Wyższego Urzędu Górniczego (wyróżnienie statuetką Św. Barbary dla najlepszej szkoły w Polsce kształcącej
  w zawodach górniczych),
 • Wiarygodna Szkoła,
 • certyfikat „Szkoły Promującej Honorowe Oddawanie Krwi”,
 • certyfikat „Zadowolony Konsument”,
 • certyfikat „Bezpieczna Szkoła”,
 • Biznes Klasa,
 • Certyfikat Ministerstwa Zdrowia – Szkoły promującej oddawanie krwi
 • Podziękowanie za wspieranie PCK w jego humanitarnej działalności,
 • Statuetki „Serce” dla 5 uczniów – wyróżnienie od Prezydenta Miasta Krosna.

Szkoła aktywnie współpracuje z:

AGH w Krakowie,

Politechniką Rzeszowską,

WSPiA w Rzeszowie,

KPU w Krośnie,

Instytutem Nafty i Gazu, Państwowym Instytutem Badawczym w Krakowie,

Ośrodkami do koordynowania i przeprowadzania egzaminów zawodowych: CKE, OKE i ORE,

Zakładami pracy: PGNiG, EXALO, ORLEN, LOTOS itp.


Szczególnym powodem do dumy jest objęcie szkoły patronatem przez Grupę Kapitałową PGNiG oraz Orlen Upstream.

Szkoła zapewnia fachową opiekę merytoryczną, kadra pedagogiczna w 65% posiada uprawnienia egzaminatorów do oceniania egzaminów maturalnych i zawodowych.

Szkoła posiada:

 • dobrą lokalizację,
 • bardzo dobrą bazę dydaktyczną: wszystkie klasopracownie wyposażone są w komputer i projektor multimedialny, a część
  z nich
  w tablice interaktywne i wizualizery,
 • 3 pracownie komputerowe, w tym jedna mobilną, wyposażone w specjalistyczne programy wykorzystywane w nauce przedmiotów zawodowych (AutoCAD, ZWCAD, Insert GT, E-mapa, Cartall truck, iScala i inne),
 • dwie nowoczesne pracownie do nauki języków obcych,
 • ogólnie dostępną dla uczniów sieć WiFi obejmującą swoim zasięgiem cały budynek szkoły,
 • skomputeryzowaną bibliotekę szkolną,
 • gabinet pedagoga szkolnego,
 • gabinet higieny szkolnej,
 • możliwość korzystania z hali sportowej - HALA KROSNO (3 boiska ze sztuczną trawą do piłki nożnej i innych rozgrywek) oraz basenu miejskiego znajdującego się 300 m od szkoły,
 • możliwość korzystania z Bursy Międzyszkolnej (bliskie sąsiedztwo), w której uczniowie mogą skorzystać z wyżywienia
  i zakwaterowania.

Szkoła realizowała i realizuje projekty finansowane z UE:

 • dwustronny polsko-słowacki projekt w ramach programu COMENIUS "Uczenie się przez całe życie",
 • projekt systemowy "Podkarpacie stawia na zawodowców",
 • projekt pt. „Świadomość różnic i podobieństw w kompetencjach zawodowych w Polsce i za granicą szansą na sukces w karierze zawodowej”, celem którego była organizacja miesięcznych praktyk w Irlandii w ramach POWER na zasadach programu Erasmus+,
 • projekt pt. „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”,
 • projekt pt. „Kwalifikacje zawodowe bez granic” w ramach programu Erasmus+, celem którego jest organizacja miesięcznych praktyk
  w Irlandii,
 • projektu Do kariery zawodowej nie ma żadnej windy, trzeba iść po schodach” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Dodatkowe kursy i szkolenia dla młodzieży, podnoszące ich kwalifikacje zawodowe:

 • Kurs spawalnictwa,
 • Kurs AutoCAD,
 • Wirtualne Laboratoria Logistyczno-Spedycyjne i Magazynowe - w oparciu o system EpicoriScala,
 • obsługa kas fiskalnych,
 • szkolenie EPAL - "Certyfikat palet EPAL i EUR",
 • harmonogram pracy kierowców zawodowych – pytania i odpowiedzi.

TECHNIKUM SZKOŁĄ DOBREGO WYBORU!

Zapraszamy do zapoznania się z opisami poszczególnych zawodów.

Oferta
Dojazdautobusami MKS:
- przystanek 05 ul. Bohaterów Westerplatte - linie: 0, 2, 7, 11, E, K
- przystanek 06 ul. Bohaterów Westerplatte - linie: 10, 11, E,
- przystanek 06 ul. Sikorskiego - linie: 2, 4, 5, 11, 20 oraz busy z kierunku Brzozowa, Domaradza, Jasienicy Rosielnej itp.
- przystanek ul. Lwowska: autobusy z kierunku Rymanowa, Dukli i z Dworca PKS.
Jadąc pociągiem należy dojechać do stacji "Krosno Miasto".

Historia