Krosno
Technikum
Technikum Nr 1 im. Jana Szczepanika
Zespół szkół
Adres
ul. Podkarpacka 16, 38-400 Krosno
Telefon
134 321 681
Fax
134 321 681
E-mail
Strona www
Dyrektor
Andrzej Gregorczyk
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
 • Zdjęcie
 • Pokaz sukien ślubnych
 • Praktyki zagraniczne w zawodzie technik handlowiec
 • Spedytor na wesoło
 • Technik handlowiec
 • Technik hotelarstwa
 • Technik organizacji turystyki
 • Turystyczynie poznajemy świat
 • Wycieczka do Gdańska
 • Zajęcia w pracowni technika handlowca
 • Koło modelek Gracja
Opis

TECHNIKUM NR 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie to jedna ze szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie.

Kandydatom proponujemy wybór jednego z sześciu atrakcyjnych zawodów:

 • technik ekonomista
 • technik handlowiec
 • technik organizacji turystyki
 • technik hotelarstwa
 • technik spedytor
 • technik przemysłu mody

Szczegółowe informacje o poszczególnych zawodach znajdziesz w zakładce ODDZIAŁY.

Uczniom technikum zapewniamy możliwość bezpłatnego ukończenia kursów:

 • obsługi kas fiskalnych
 • komputerowego wspomagania procesu produkcji w zakładach odzieżowych.

W trakcie nauki uczniowie mają możliwość zdania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Dzięki wysokim wynikom egzaminów zawodowych i maturalnych nasze Technikum uzyskało certyfikat WIARYGODNA SZKOŁA.

Zapewniamy szeroką ofertę wyboru języków obcych: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, rosyjski. Gwarantujemy kontynuację jednego języka obcego, którego kandydat uczył się w szkole podstawowej. Szkoła dysponuje bardzo dobrymi warunkami technicznymi i kadrowymi do realizacji kształcenia zarówno w zakresie ogólnokształcącym jak i zawodowym:

 • w szkole pracuje 78 - osobowa kadra nauczycieli o wysokich kwalifikacjach, wśród których 62 to nauczyciele dyplomowani a 36 to egzaminatorzy egzaminów zewnętrznych (w tym egzaminów zawodowych),
 • mamy bogato wyposażone, przystosowane do ćwiczeń laboratoryjnych pracownie przedmiotowe,
 • dysponujemy nowocześnie wyposażonymi pracowniami zajęć praktycznych dla działu odzieżowego, w tym pracownią dla komputerowego projektowania odzieży i komputerowego wspomagania procesów produkcji,
 • mamy pięć pracowni komputerowych, w tym zawodowe pracownie komputerowe dla kierunku ekonomicznego, handlowego, spedycyjnego,hotelarskiego i turystycznego,
 • posiadamy nowoczesne centrum informacyjne z biblioteką i czytelnią multimedialną, w której uczniowie mają swobodny, indywidualny dostęp do internetu, wyposażone w skanery, odtwarzacze DVD, nagrywarki, drukarki, programy multimedialne; zbiory biblioteczne udostępniane elektronicznie; centrum jest oceniane jako jedno z najlepszych w Krośnie,
 • na szeroką skalę wprowadzamy informatykę do codziennej praktyki szkolnej; prowadzimy elektroniczny dziennik lekcyjny; prowadzimy kursy wspomagające nauczanie na platformie MOODLE; część zajęć z języka obcego odbywa się w pracowniach komputerowych i laboratorium językowym,
 • prowadzimy należącą do najlepszych szkolną stronę internetową,
 • dysponujemy doskonałą bazą sportową i rekreacyjną w hali o pow. 800 m2 (sala sportowa, siłownia, stoły do tenisa),
 • posiadamy nowoczesne wielofunkcyjne boisko sportowe o sztucznej nawierzchni (koszykówka, siatkówka, piłka nożna, piłka ręczna, tenis) i siłownię zewnętrzną,
 • uczniowie na terenie szkoły są objęci opieką pielęgniarki szkolnej .

Szkoła organizuje praktyki zawodowe u najlepszych pracodawców w Polsce i za granicą. Każdy uczeń otrzymuje bezpłatnie do wypożyczenia komplet podręczników do kształcenia zawodowego. Uczeń dojeżdżający do szkoły może korzystać z dofinansowania do biletów miesięcznych. Szkoła przedstawia uczniom bardzo bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, w tym poszerzających kompetencje zawodowe.

Uczestniczymy w projektach:

 • „Przedsiębiorczość w praktyce V" - projekt jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu Programu Edukacji Ekonomicznej Narodowego Banku Polskiego, we współpracy z instytucjami życia społeczno-gospodarczego: ZUS, Wojewódzki Urząd Pracy, Izba Administracji Skarbowej, Urząd Marszałkowski w Rzeszowie. W projekcie biorą udział uczniowie szkół ponadpodstawowych z województwa podkarpackiego.
 • „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju Polsko - Słowackiego Pogranicza” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowany w ramach Osi priorytetowej 3. Rozwój edukacji transgranicznej i uczenie się przez całe życie,w ramach którego uczniowie będą bezpłatnie uczestniczyć w kursach: języka angielskiego zawodowego, animatora czasu wolnego, barmańskim, stylizacji i makijażu, w wizytach studyjnych w Polsce i na Słowacji i zagranicznych praktykach zawodowych.

Więcej informacji o szkole można znaleźć pod poniższymi adresami:

Oferta Technikum Nr 1

Szkolna strona internetowa

mapka położenia szkoły

Oferta
Dojazd

Szkoła ma dobrą lokalizację. Mieści się blisko stacji PKP oraz dworca PKS. W pobliżu, przy ul. Podkarpackiej, jest przystanek MKS (linie 0, 2, 10, B, E, G)

Każdy uczeń dojeżdżający do szkoły może korzystać z dofinansowania do biletów miesięcznych.

Mamy wygodny dojazd od strony ul. Kletówki oraz od strony ul. Podkarpackiej.  Posiadamy duży parking z wieloma miejscami do parkowania.

Historia

Technikum Nr 1 im. Jana Szczepanika to najstarsza szkoła wchodząca w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Jana Szczepanika. Jest bezpośrednim kontynuatorem tradycji najstarszej szkoły średniej na terenie miasta Krosna, sięgającej swoimi korzeniami lat 1887/88.

Pierwotnie w roku 1887 w Krośnie, na podstawie decyzji Rady Miasta z roku 1886 r. powołano do życia Szkołę Tkacką, która w 1889 r. została przekształcona w Cesarsko–Królewską Krajową Szkołę Tkacką. W latach 1890 – 91 wzniesiono nowy budynek szkoły na fundamentach dawnego kolegium jezuickiego, w którym szkoła znajdowała się do 2002 r.

Po I wojnie światowej szkołę przejęło na własność państwo i nadano jej nazwę Państwowa Szkoła Tkacka. W roku 1937 szkołę przekształcono w Państwowe Gimnazjum Tkackie, z czteroletnim cyklem nauczania oraz prawem przeprowadzania egzaminów dojrzałości. W okresie okupacji niemieckiej szkoła istniała nadal, ale została zdegradowana do stopnia „Handwerkerschule”.

Po wyzwoleniu Krosna w 1944r. wznowiło działalność Państwowe Gimnazjum Tkackie. W 1947 r. przy Gimnazjum powołano do życia Prywatne Liceum Włókiennicze, mające uprawnienia szkoły średniej. W 1949 r. Gimnazjum Tkackie zostało połączone z Liceum Włókienniczym i przekształcone w Liceum Tkackie I i II stopnia.

W kolejnych latach szkoła przechodziła liczne przeobrażenia, aby w 1973 roku przyjąć strukturę Zespołu Szkół, która funkcjonuje do dzisiaj.

Od kilkudziesięciu lat szkoła kształci w branży ekonomicznej i odzieżowej, a od 2000 roku w Liceum Ogólnokształcącym. W 2002 r. szkoła otrzymała nazwę Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika i równocześnie nastąpiła przeprowadzka do wyremontowanych, nowocześnie wyposażonych budynków przy ulicy Podkarpackiej, gdzie dawniej mieściły się warsztaty szkolne. Od 1 września 2019 roku nastąpiła zmiana nazwy na Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Jana Szczepanika.

Po ponad 130 latach istnienia szkoły jesteśmy przygotowani na wyzwania przyszłości i wymagań, które niesie postęp cywilizacyjny oraz oczekiwania młodzieży i lokalnego rynku pracy.

Ze szczegółową historią szkoły można zapoznać się na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy do szkoły, która potrafi łączyć tradycje z nowoczesną wizją przyszłości.

Koła zainteresowań

Oferujemy uczniom bogatą paletę zajęć pozalekcyjnych.

Obecnie aktywnie, w ponad 50 grupach zajęć pracuje blisko połowa uczniów. Działają m. in. koła i zespoły: matematyczne, polonistyczne, biologiczne, fizyczne, chemiczne, geograficzne, historyczne, języka francuskiego, języka angielskiego, języka hiszpańskiego, wiedzy o społeczeństwie, ekonomiczno-informatyczne, przedsiębiorczości, bibliotekarskie, informatyczne (grafika komputerowa), multimedialne, modelek, filmowe, teatralne, sportowe (aerobik, unihokej, koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, szachy), strzeleckie; działają warsztaty plastyczne, chór szkolny, kabaret SSOK. W szkole działa Uczniowski Klub Sportowy "Szczepanik". W sezonie 2019/2020 jego zawodniczki reprezentują szkołę w Amatorskiej Lidze Piłki Siatkowej Dziewcząt.

Kontakty zagraniczne

Współpracujemy ze szkołami: Gemeinschaftsschule Mettlach-Orscholz w Niemczech, Liceul Vocational Reformat Targu Mures w Rumunii, Németh László Gimnázium, Általános Iskola na Węgrzech, College Sainte-Anne we Francji w ramach realizacji projektu „Schengen 2.0, Leben in Europa ohne Grenzen” w ramach programu ERASMUS+.

Wspólnie ze szkołą z Prešova obecnie współpracujemy w ramach wymiany transgranicznej INTERREG „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju Polsko - Słowackiego Pogranicza”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowany w ramach Osi priorytetowej 3. Rozwój edukacji transgranicznej i uczenie się przez całe życie,w ramach którego uczniowie bezpłatnie uczestniczyć będą w kursach: języka angielskiego zawodowego, obsługi kas fiskalnych, stylizacji i makijażu, w wizytach studyjnych w Polsce i na Słowacji i zagranicznych praktykach zawodowych.

W ramach projektu „Po doświadczenie na europejski rynek pracy!” współpracowaliśmy z VITALIS Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH w Schkeuditz w Niemczech oraz Stredną odborną školą podnikania w Prešovie na Słowacji. Efektem tej współpracy była realizacja miesięcznych praktyk zagranicznych dla 72 uczniów technikum.

Współpracujemy ze szkołą w Mettlach-Orscholz w Niemczech; w 2016 roku nasi uczniowie uczestniczyli w trójnarodowym spotkaniu bożonarodzeniowym w Spohns Haus w miejscowości Gersheim w kraju związkowym Saarland w Niemczech - Trinationale Weihnachtswoche. Realizowaliśmy trzy projekty w ramach akcji Comenius, ostatnio pn. Lights ... Camera ... ACTION! we współpracy ze szkołami z Hiszpanii, Francji, Szkocji i Słowenii (poprzednie projekty we współpracy ze szkołami z Holandii, Szkocji, Węgier, Litwy, Słowacji,Hiszpanii, Francji. W ramach współpracy z organizacją AIESEC zagraniczni studenci z Chin, Gruzji, Rumunii, Wietnamu, Tunezji, Indonezji prowadzili w języku angielskim zajęcia w naszej szkole (ostatnio w styczniu 2017 roku).

Osiągnięcia

Corocznie uczniowie szkoły zajmują wysokie lokaty w konkursach, zawodach, turniejach, przeglądach, na szczeblu wojewódzkim, rejonowym, powiatowym.


2019/2020

 • I miejsce w Wojewódzkiej Licealiadzie w tenisie stołowym dziewcząt i awans do Finału Ogólnopolskiego
 • I miejsce w Licealiadzie Rejonowej i awans do Półfinału Wojewódzkiego w koszykówce dziewcząt
 • II miejsce w Licealiadzie Rejonowej i awans do Półfinału Wojewódzkiego w piłce siatkowej dziewcząt
 • III miejsce w konkursie piosenki rosyjskiej w ramach IV Festiwalu Języka Rosyjskiego województwa podkarpackiego organizowanego przez Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie
 • finalista Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Kreacje-Prowokacje"
 • kwalifikacja do etapu wojewódzkiego Olimpiady "Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych"
 • kwalifikacja do etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy o Turystyce

2018/2019

 • I miejsce w finale konkursu "Przedsiębiorczość w praktyce IV edycja"
 • I miejsce w Rejonowej i II miejsce w Wojewódzkiej Licealiadzie w tenisie stołowym dziewcząt
 • I miejsce w Półfinale i awans do finału Wojewódzkiego w koszykówce dziewcząt
 • III miejsce w Półfinale Wojewódzkim w badmintonie dziewcząt
 • II miejsce w Rejonowych mistrzostwach pierwszej pomocy PCK
 • kwalifikacja do etapu wojewódzkiego Olimpiady "Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych"
 • kwalifikacja do etapu wojewódzkiego Podkarpackiego Konkursu Wiedzy o Podatkach
 • kwalifikacja do etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy o Turystyce

2017/2018

 • I miejsce w XXIII Przeglądzie Młodzieżowych Wieczorów Rozrywkowych BLAGA 2017
 • I miejsce w Finale Wojewódzkim i i awans do Finału Ogólnopolskiego "Licealiady" szkół ponadgimnazjalnych w Tenisie Stołowym Dziewcząt
 • I miejsce w Rejonowej i awans do Półfinału Wojewódzkiego Licealiady w koszykówce dziewcząt
 • I miejsce w Półfinale Wojewódzkim i IV miejsce w Finale Wojewódzkim Licealiady w piłce ręcznej dziewcząt
 • awans do etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy o Turystyce
 • awans do etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy o ubezpieczeniach społecznych
 • awans do etapu okręgowego Olimpiady Logistycznej
 • I miejsce w Rejonowej i III miejsce w Półfinale Wojewódzkim Licealiady w unihokeju dziewcząt

2016/2017

 • Złota Beczka Śmiechu dla kabaretu SSOK na X Przeglądzie Sztuki Rozrywkowej w Lubaczowie
 • I miejsce w XXII Przeglądzie Młodzieżowych Wieczorów Rozrywkowych BLAGA 2016
 • finalistka IV Olimpiady Wiedzy o Turystyce ph. „Turystyka kulinarna – apetyt na region”
 • I miejsce i wyróżnienie w IV Międzynarodowych Mistrzostwach Polski w Szyciu
 • Finał Wojewódzki Licealiady w pływaniu dziewcząt
 • I miejsce w Finale Wojewódzkim i VII miejsce w Finale Ogólnopolskim "Licealiady" szkół ponadgimnazjalnych w Tenisie Stołowym Dziewcząt
 • I miejsce w Rejonowe Licealiadzie w unihokeju chłopców
 • Finał Wojewódzki Licealiady w Lidze lekkoatletycznej dziewcząt i chłopców

2015/2016

 • I miejsce kabaretu SSOK na XXI Przeglądzie Młodzieżowych Wieczorów Rozrywkowych "BLAGA 2015"
 • III miejsce dziewcząt i IV miejsce chłopców w Rejonowej Lidze Lekkoatletycznej
 • wyróżnienie podczas Krośnieńskiej Gali Wolontariatu
 • tytuł "Innowacyjnej szkoły zawodowej na rynku pracy"
 • laureat konkursu "Zasłużony dla wolontariatu" w kategorii "Szkolny Klub Wolontariuszy"
 • wyróżnienie w konkursie „ Wy(ko)miksuj się z dopalaczy”
 • VI miejsce w Mistrzostwach Województwa Podkarpackiego w Sztafetowych Biegach Przełajowych 2016 w kat. chłopców
 • V miejsce w Mistrzostwach Województwa Podkarpackiego w Sztafetowych Biegach Przełajowych 2016 w kat. dziewcząt
 • laureatka III Olimpiady Wiedzy o Turystyce ph. „Szlaki turystyczne - od pomysłu do realizacji”
 • IV miejsce w Finale Wojewódzkim Licealidy w koszykówce dziewcząt
 • III miejsce w Powiatowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK
 • II miejsce w IX Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Prawach Konsumenta ph. „Kupuj z głową”
 • VI miejsce w Finale Wojewódzkim Licealiady w Lidze Lekkoatletycznej - kat. chłopców

Certyfikaty i wyróżnienia:

 • w 2008 r. certyfikat jakości "Szkoła przedsiębiorczości",
 • w 2013 r. Certyfikat Kluczowych Kompetencji w Zakresie Wykorzystania Technologii Informacyjnej,
 • w 2014 roku certyfikat "Dobrze zaPROJEKTowana Szkoła",
 • w 2014, 2015, 2016, 2017 i w 2018 roku certyfikat "Wiarygodna Szkoła",
 • w 2016 r. dyplom „Biznes Klasa”,
 • w 2015 r. tytuł „Innowacyjna szkoła zawodowa na rynku pracy”,
 • w 2016 r. tytuł „Szkoła zawodowa najwyższej jakości”.
Drzwi otwarte

W celu bezpośredniego poznania szkoły i jej oferty zapraszamy  6 i 28 kwietnia 2020 roku w godzinach 8.00 - 15.00, a także w każdym innym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu.

W czasie Dni Otwartych Drzwi będzie można:

 • zwiedzić szkołę,
 • spotkać się z dyrekcją i samorządem uczniowskim,
 • wziąć udział w lekcjach otwartych, warsztatach zawodowych,
 • uczestniczyć w spektaklu kabaretu SSOK.

http://zsp1.fc.pl/images/Rotator/dnio.png

W programie przewidujemy również liczne konkursy z nagrodami, degustacje, pokazy.

Współpraca z pracodawcami
Na wysoką jakość kształcenia zawodowego wpływa efektywna współpraca szkoły z pracodawcami. Zarówno w szkole, jak i w przedsiębiorstwach młodzi ludzie zdobywają wiedzę, umiejętności i doświadczenie niezbędne do funkcjonowania na rynku pracy. Ta współpraca jest korzystna dla każdej ze stron. Współpracujemy z ponad 70-cioma pracodawcami, głównie w zakresie organizacji i programu praktyk zawodowych oraz staży wakacyjnych. Pracodawcy uczestniczą w realizacji projektów, seminariów, konkursów. Szkoła ma podpisane porozumienia - listy intencyjne w zakresie współpracy, m.in. z:
 • MERKURY MARKET Sp. z o.o., Sp. Kom. w Krośnie, który objął patronatem klasy ekonomiczne, handlowe i spedytorskie, funduje nagrody i stypendia dla uczniów
 • Restauracją Hotel TWIST w Krośnie, który objął patronatem klasy technikum hotelarstwa
 • PTTK Oddział w Krośnie oraz Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie objęli patronatem klasy w zawodzie technik organizacji turystyki
 • wyższymi uczelniami - PWSZ im. S. Pigonia w Krośnie, Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w ramach projektu "Uczelnie szkołom"