Krosno
Technikum
Technikum Nr 1 im. Jana Szczepanika
Zespół szkół
Adres
ul. Podkarpacka 16, 38-400 Krosno
Telefon
134 321 681
Fax
134 321 681
E-mail
Strona www
Dyrektor
Dariusz Niepokój
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
 • Mural patrona naszej szkoły Jana Szczepanika
 • Dzień Zawodowca - pokaz mody
 • Dzień piżamy w ramach akcji charytatywnej
 • Ekonomiści na warsztatach z finansów - klasa patronacka na WSiZ Rzeszów
 • Hotelarze na szkoleniu baristycznym
 • Integracja w Enegylandii
 • Wycieczka integracyjna
 • Wycieczka przedmiotowa handlowców na otwarcie ALDI
 • Hotelarze zapraszają do Szczepanika
 • Profesjonalna obsługa uroczystości szkolnych w wykonaniu HOTELARZY
 • Mikołajkowe otrzęsiny klas I
 • Warsztaty stylizacji i kreowania ubioru z p. Arturem Michelis
 • Lekcja w praktyce - śniadanie wielkanocne
 • Technik organizacji turystyki w akcji..
 • Wycieczka przedmiotowa do szwalni
 • Turyści ze SZCZEPANIKA na warsztatach z animacji czasu wolnego
 • A tak wędrujemy po szlakach...
 • Spedytorzy na dniach otwartych szkoły
 • Warsztat projektowania w Biurze Wystaw Artystycznych
 • Ekonomości i handlowcy nad Morskim Okiem
 • Na szlaku...
 • Dzień bez plecaka w Szczepaniku
 • Spedytorzy na wycieczce przedmiotowej
Opis

TECHNIKUM NR 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie to jedna ze szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie.

Kandydatom proponujemy wybór jednego z sześciu atrakcyjnych zawodów:

Szczegółowe informacje o poszczególnych zawodach znajdziesz w zakładce ODDZIAŁY.

Uczniom technikum zapewniamy możliwość bezpłatnego ukończenia kursów:

 • obsługi kas fiskalnych
 • baristy.

W trakcie nauki uczniowie mają możliwość zdania egzaminów zawodowych. Dzięki wysokim wynikom egzaminów zawodowych i maturalnych nasze Technikum po raz kolejny uzyskało tytuł Brązowej Szkoły w rankingu PERSPEKTYW - NAJLEPSZE TECHNIKA.

Zapewniamy szeroką ofertę wyboru języków obcych: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, rosyjski. Gwarantujemy kontynuację jednego języka obcego, którego kandydat uczył się w szkole podstawowej. Szkoła dysponuje bardzo dobrymi warunkami technicznymi i kadrowymi do realizacji kształcenia zarówno w zakresie ogólnokształcącym jak i zawodowym:

 • w szkole pracuje 75 - osobowa kadra nauczycieli o wysokich kwalifikacjach, wśród których 61 to nauczyciele dyplomowani a 32 to egzaminatorzy egzaminów zewnętrznych (w tym egzaminów zawodowych),
 • mamy bogato wyposażone, przystosowane do ćwiczeń laboratoryjnych pracownie przedmiotowe,
 • dysponujemy nowocześnie wyposażonymi pracowniami zajęć praktycznych dla działu odzieżowego, w tym pracownią dla komputerowego projektowania odzieży i komputerowego wspomagania procesów produkcji,
 • mamy pięć pracowni komputerowych, w tym zawodowe pracownie komputerowe dla kierunku ekonomicznego, handlowego, spedycyjnego, hotelarskiego i turystycznego,
 • posiadamy nowoczesne centrum informacyjne z biblioteką i czytelnią multimedialną, w której uczniowie mają swobodny, indywidualny dostęp do internetu, wyposażone w skanery, odtwarzacze DVD, nagrywarki, drukarki, programy multimedialne; zbiory biblioteczne udostępniane elektronicznie; centrum jest oceniane jako jedno z najlepszych w Krośnie,
 • na szeroką skalę wprowadzamy informatykę do codziennej praktyki szkolnej; prowadzimy elektroniczny dziennik lekcyjny;  część zajęć z języka obcego odbywa się w pracowniach komputerowych i laboratorium językowym,
 • organizujemy kursy barmańskie i dress code,
 • prowadzimy szkolną stronę internetową,facebook, instagram, TIKTOK,
 • dysponujemy doskonałą bazą sportową i rekreacyjną w hali o pow. 800 m2,
 • posiadamy nowoczesne wielofunkcyjne boisko sportowe o sztucznej nawierzchni i siłownię zewnętrzną,
 • uczniowie na terenie szkoły są objęci opieką pielęgniarki szkolnej .

Szkoła organizuje praktyki zawodowe u najlepszych pracodawców w Polsce i za granicą. Szkoła przedstawia uczniom bardzo bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, w tym poszerzających kompetencje zawodowe.


Uczestniczymy w projekcie:

„Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO” realizowanym w ramach Programu Rozwój Lokalny


Uczestniczyliśmy w projektach:

 • „Przedsiębiorczość w praktyce V" - projekt był realizowany dzięki wsparciu finansowemu Programu Edukacji Ekonomicznej Narodowego Banku Polskiego, we współpracy z instytucjami życia społeczno-gospodarczego: ZUS, Wojewódzki Urząd Pracy, Izba Administracji Skarbowej, Urząd Marszałkowski w Rzeszowie. W projekcie brali udział uczniowie szkół ponadpodstawowych z województwa podkarpackiego.
 • „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju Polsko - Słowackiego Pogranicza” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowany w ramach Osi priorytetowej 3. Rozwój edukacji transgranicznej i uczenie się przez całe życie,w ramach którego uczniowie będą bezpłatnie uczestniczyli w kursach: języka angielskiego zawodowego, animatora czasu wolnego, barmańskim, stylizacji i makijażu, w wizytach studyjnych w Polsce i na Słowacji i zagranicznych praktykach zawodowych.

Więcej informacji o szkole można znaleźć pod poniższymi adresami:

Oferta Technikum Nr 1

Szkolna strona internetowa

mapka położenia szkołyOferta