Krosno
Szkoła Ponadpodstawowa
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Jana Szczepanika

Adres
ul. Podkarpacka 16, 38-400 Krosno
Telefon
134 321 681
Fax
134 321 681
E-mail
szkola@zspg1.krosno.pl
Strona www
zsp1.fc.pl
Typ placówki
Zespół szkół i placówek oświatowych
Opis

 „SZCZEPANIK” - szkoła z pasją

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie to najstarsza szkoła średnia w Krośnie i najstarsza szkoła zawodowa w regionie krośnieńskim. Jest spadkobierczynią tradycji Szkoły Tkackiej, której historia sięga 1888 roku. Patronem szkoły jest Jan Szczepanik - wielki wynalazca, prekursor kolorowej kinematografii i telewizji, jeden z najsławniejszych mieszkańców Krosna. W 2022 roku będziemy obchodzić 150 rocznicę Jego urodzin. Z tej okazji zachęcamy do udziału w konkursach i imprezach towarzyszących obchodom tego wydarzenia.

W naszym Zespole Szkół kształci się obecnie  882 uczniów w 30 oddziałach, w tym 479 w Technikum, 403 w Liceum Ogólnokształcącym. W szkole pracuje 77 osobowa kadra nauczycieli o wysokich kwalifikacjach, wśród których 59 to nauczyciele dyplomowani,  a 34 to egzaminatorzy egzaminów zewnętrznych. 

Na rok szkolny 2022/2023 ósmoklasistom przedstawiamy atrakcyjną ofertę kształcenia.

https://scontent.fwaw6-1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/194221884_4252811691449739_6721494550876548358_n.png?_nc_cat=104&ccb=1-5&_nc_sid=e3f864&_nc_ohc=f-LDH005paQAX_wKI-S&_nc_ht=scontent.fwaw6-1.fna&oh=00_AT8yytmpfrphhmq5vdiJ6oHkpssyKGxHWnaAMwQjXJ6J0A&oe=62321A06


W V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. Jana Szczepanika kandydatom proponujemy naukę w jednym z następujących profilów:

w TECHNIKUM Nr 1 im. Jana Szczepanika oferujemy kształcenie w zawodach:


Dbamy o wysoki poziom szkoły:

 • nasi absolwenci uzyskują dobre wyniki egzaminu maturalnego,
 • uczniowie uzyskują liczne sukcesy w konkursach i olimpiadach,
 • nasi uczniowie uzyskują stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe: stypendia Prezesa Rady Ministrów, Prezydenta Miasta Krosna, stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych przyznawane przez Marszałka Województwa Podkarpackiego,
 • mamy bogato wyposażone, przystosowane do ćwiczeń laboratoryjnych pracownie przedmiotowe,
 • dysponujemy nowocześnie wyposażonymi pracowniami zajęć praktycznych dla działu odzieżowego, w tym pracownią komputerowego wspomagania procesów produkcji odzieży,
 • dysponujemy czterema pracowniami komputerowymi, w tym zawodowymi pracowniami komputerowymi dla kierunku ekonomicznego i handlowego, hotelarstwa, organizacji turystyki i spedycji,
 • posiadamy nowoczesne centrum informacyjne z biblioteką i czytelnią multimedialną, w której uczniowie mają swobodny, indywidualny dostęp do komputerów ze stałym łączem internetowym, wyposażonych w skanery, odtwarzacze DVD, nagrywarki, drukarki, programy multimedialne; zbiory biblioteczne udostępniamy elektronicznie; centrum jest oceniane jako jedno z najlepszych w Krośnie,
 • na szeroką skalę wprowadzamy informatykę do codziennej praktyki szkolnej; prowadzimy elektroniczny dziennik lekcyjny, wprowadzamy, elementy e-learningu,
 • organizujemy praktyki zawodowe u najlepszych pracodawców w Polsce i za granicą,
 • dysponujemy wielostanowiskowym parkingiem.

Troszczymy się o rozwój fizyczny młodzieży:

 • dysponujemy doskonałą bazą sportową i rekreacyjną,
 • posiadamy nowoczesne wielofunkcyjne boisko sportowe i siłownię zewnętrzną,
 • prowadzimy zajęcia SKS-u w kilku dyscyplinach sportów drużynowych,
 • organizujemy zajęcia na basenie oraz lodowisku,
 • uczniowie na terenie szkoły są objęci codzienną opieką szkolnej pielęgniarki.

Rozwijamy zainteresowania i inicjatywy uczniów:

 • przedstawiamy bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych - aktywnie pracuje ponad połowa uczniów; działają m. in. koła i zespoły: przedmiotowe, ekonomiczno, przedsiębiorczości, bibliotekarskie, informatyczne, multimedialne, modelek, teatralne, sportowe, strzeleckie; działają warsztaty plastyczne, chór szkolny, kabaret SSOK,
 • współpracujemy z uczelniami: Uniwersytetem Rzeszowskim, Wyższą Szkołą Prawa i Administracji w Rzeszowie, Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Karpacką Państwową Uczelnią w Krośnie  w ramach programu klas patronackich, Uniwersytetem Jagiellońskim, Politechniką Rzeszowską i Szkołą Artystycznego Projektowania Ubioru w Krakowie.
 • organizujemy konkursy, zawody szkolne i międzyszkolne dla uczniów szkół ponadpodstawowych i uczniów szkół podstawowych ("Kreator mody", "Junior Master of English", Podkarpacki Konkurs Turystyczny, Konkurs Języka Angielskiego). Nasi uczniowie systematycznie biorą udział w konkursach, zawodach, olimpiadach i odnoszą znaczące sukcesy,
 • organizujemy całodniowe imprezy: Święto Patrona Szkoły, Dzień Języków Obcych, Dzień Zawodowca, SzczepaniCon, a także barwne otrzęsiny, jasełka, koncerty, wystawy, pokazy mody,
 • zespół teatralno-kabaretowy SSOK występuje w przeglądach artystycznych i konkursach odnosząc systematycznie od 2006 roku sukcesy, np. podczas Przeglądów Młodzieżowych Wieczorów Rozrywkowych "BLAGA " (I miejsce w 2016 i 2017 roku), "O złotą beczkę śmiechu" w Lubaczowie w 2016r., I miejsce w wojewódzkim przeglądzie zespołów artystycznych w Dębicy w 2011 r.; SSOK prezentuje swój repertuar nie tylko krośnieńskiej publiczności, ale także wystąpił w Śródmiejskim Ośrodku Kultury w Krakowie,
 • uczniowie uczestniczą w akcjach charytatywnych; za tę działalność szkoła została odznaczona lazaretańskim medalem "Humanitaetsmadaille 1. Klasse", przyznanym przez Corps Saint Lazare International z siedzibą w Wiedniu i została w 2014 i 2015 laureatem konkursu „Zasłużony dla wolontariatu”,
 • aktywnie działa szkolny Klub Honorowego Dawcy Krwi,
 • coroczne uczniowie uczestniczą w programie "Dzień przedsiębiorczości" przygotowującym młodzież do wyboru drogi zawodowej, ścieżki edukacyjnej.

Otrzymaliśmy następujące certyfikaty jakości i tytuły:

 • od 2008 r. certyfikat jakości "Szkoła przedsiębiorczości",
 • od 2011 r. Certyfikat Enter Your Future,
 • od 2013 r. Certyfikat Kluczowych Kompetencji w Zakresie Wykorzystania Technologii Informacyjnej,
 • od 2014 r. certyfikat "Dobrze zaPROJEKTowana Szkoła",
 • od 2014 r. "Wiarygodna Szkoła",
 • od 2015 r. tytuł "Innowacyjna szkoła zawodowa",
 • od 2016 r. tytuł "Szkoły zawodowej najwyższej jakości",
 • w 2020 r. tytuł "Brązowej szkoły 2020" w rankingu najlepszych szkół w Polsce prowadzonym przez tygodnik "Perspektywy".

Prowadzimy szeroką współpracę z partnerami zagranicznymi:

 • ze szkołami: Gemeinschaftsschule Mettlach-Orscholz w Niemczech, Liceul Vocational Reformat Targu Mures w Rumunii, Németh László Gimnázium, Általános Iskola na Węgrzech, College Sainte-Anne we Francji w ramach realizacji projektu „Schengen 2.0, Leben in Europa ohne Grenzen” w ramach programu ERASMUS+
 • ze szkołą w Mettlach-Orscholz w Niemczech; w 2016 roku nasi uczniowie uczestniczyli w trójnarodowym spotkaniu bożonarodzeniowym w Spohns Haus w miejscowości Gersheim w kraju związkowym Saarland w Niemczech - Trinationale Weihnachtswoche,
 • ze Stredną odborną školą podnikania w Prešovie na Słowacji; efektem tej współpracy była realizacja zagranicznych praktyk zawodowych uczniów w ramach naszego projektu „Po doświadczenie na europejski rynek pracy!" oraz opracowanie wspólnego projektu w ramach współpracy transgranicznej INTERREG,
 • ze szkołą ENTEL FLS w Hangzhou koło Szanghaju w Chinach, uczniowie obu szkół odbyli kilkanaście tematycznych wideokonferencji,
 • z organizacją AIESEC, w ramach której zagraniczni studenci z Chin, Gruzji, Rumunii, Wietnamu, Tunezji prowadzili w języku angielskim zajęcia w naszej szkole.

Realizowaliśmy projekty współfinansowane przez Unię Europejską mające na celu wzbogacenie wyposażenia szkoły, podniesienie poziomu i uatrakcyjnienie zajęć:

 • w latach 2017 - 2020 realizowaliśmy projekt „Schengen 2.0, Leben in Europa ohne Grenzen” w ramach programu ERASMUS+, którego głównym celem było przybliżenie młodzieży zasad funkcjonowania rynków pracy, tradycji i kultury podczas wizyt w każdym z krajów w krajach partnerskich tj.: w Niemczech, Francji, Rumunii i na Węgrzech,
 • w latach 2016 - 2019 uczestniczyliśmy w projekcie „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”, w ramach którego uczniowie odbywali kursy: języka angielskiego zawodowego, komputerowego wspomagania firmy, obsługi kas fiskalnych, zakładania i prowadzenia własnej firmy, operatora wózków jezdniowych, stylizacji i makijażu,
 • realizowaliśmy trzy projekty w ramach akcji Comenius, ostatnio pn. Lights ... Camera ... ACTION! we współpracy ze szkołami z Hiszpanii, Francji, Szkocji i Słowenii (poprzednie projekty: "Transmission: a Coursebook for Fashion schools” ze szkołami z Holandii, Szkocji, Węgier, Litwy i Słowacji, "Choral Music and Poetry" we współpracy ze szkołami z Hiszpanii, Francji i Szkocji),
 • w latach 2016 - 2018 realizowaliśmy projekt „Po doświadczenie na europejski rynek pracy”, w ramach którego uczniowie technikum odbywali praktyki zawodowe w Niemczech i na Słowacji,
 • w ostatnich latach realizowaliśmy projekty: "Podkarpacie stawia na zawodowców""Już dziś tworzę własną firmę - program rozwojowy ZSP 1 w Krośnie", "Szkoła Kluczowych Kompetencji",
 • aplikujemy o udział w kolejnych projektach.