Krosno
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 im. Jana Szczepanika
Zespół szkół
Adres
ul.Podkarpacka 16, 38-400 Krosno
Telefon
134 321 681
Fax
134 321 681
E-mail
Strona www
Dyrektor
Andrzej Gregorczyk
Typ placówki
Branżowa Szkoła I stopnia
Zdjęcia
  • Zdjęcie
Opis
BRANŻOWA SZKOŁA I stopnia NR 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie to jedna ze szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie. Kandydatom proponujemy wybór jednego z dwóch atrakcyjnych zawodów: >> krawiec >> sprzedawca. Uczniom szkoły zapewniamy możliwość bezpłatnego ukończenia kursów: > obsługi kas fiskalnych > komputerowego wspomagania procesu produkcji w zakładach odzieżowych. W trakcie nauki uczniowie mają możliwość zdania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Absolwenci będą mogli ukończyć kursy dające możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji. Szczegółowe informacje o poszczególnych zawodach znajdziesz w zakładce ODDZIAŁY. >> Zapewniamy szeroką ofertę wyboru języków obcych: angielski, niemiecki, rosyjski. Gwarantujemy kontynuację jednego języka obcego, którego kandydat uczył się w gimnazjum. >> Szkoła dysponuje bardzo dobrymi warunkami technicznymi i kadrowymi do realizacji kształcenia zarówno w zakresie ogólnokształcącym jak i zawodowym: • w szkole pracuje 70 - osobowa kadra nauczycieli o wysokich kwalifikacjach, wśród których 57 to nauczyciele dyplomowani a 35 to egzaminatorzy egzaminów zewnętrznych (w tym egzaminów zawodowych) • mamy bogato wyposażone, przystosowane do ćwiczeń laboratoryjnych pracownie przedmiotowe (np. do biologii, chemii, fizyki) • dysponujemy nowocześnie wyposażonymi pracowniami zajęć praktycznych dla działu odzieżowego, w tym pracownią dla komputerowego projektowania odzieży i komputerowego wspomagania procesów produkcji • mamy pięć pracowni komputerowych (po 16 - 25 stanowisk każda) ze stałym łączem internetowym, w tym zawodowe pracownie komputerowe dla kierunku ekonomicznego, handlowego, spedycyjnego, turystycznego • posiadamy nowoczesne centrum informacyjne z biblioteką i czytelnią multimedialną, w której uczniowie mają swobodny, indywidualny dostęp do internetu, wyposażone w skanery, odtwarzacze DVD, nagrywarki, drukarki, programy multimedialne; zbiory biblioteczne udostępniane elektronicznie; centrum jest oceniane jako jedno z najlepszych w Krośnie • na szeroką skalę wprowadzamy informatykę do codziennej praktyki szkolnej; prowadzimy elektroniczny dziennik lekcyjny; prowadzimy kursy wspomagające nauczanie na platformie MOODLE; część zajęć z języka obcego odbywa się w pracowniach komputerowych i laboratorium językowym • prowadzimy należącą do najlepszych w województwie szkolną stronę internetową, która kilkakrotnie zajmowała czołowe lokaty w wojewódzkim konkursie "Witryna internetowa mojej szkoły" • dysponujemy doskonałą bazą sportową i rekreacyjną w hali o pow. 800 m2 (sala sportowa, siłownia, stoły do tenisa) • posiadamy nowoczesne wielofunkcyjne boisko sportowe o sztucznej nawierzchni (koszykówka, siatkówka, piłka nożna, piłka ręczna, tenis) i siłownię zewnętrzną • uczniowie na terenie szkoły są objęci opieką pielęgniarki szkolnej . >> Szkoła organizuje wszystkie zajęcia lekcyjne i zajęcia praktyczne w budynku szkolnym. >> Każdy uczeń otrzymuje bezpłatnie do wypożyczenia komplet podręczników do kształcenia zawodowego. >>Uczeń dojeżdżający do szkoły może korzystać z dofinansowania do biletów miesięcznych. >> Szkoła przedstawia uczniom bardzo bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, w tym poszerzających kompetencje zawodowe. Szkolna strona internetowa Oferta Branżowej Szkoły I stopnia Nr 1 Mapka położenia szkoły
Oferta
w przygotowaniu
Dojazd
Mamy bardzo dobrą lokalizację. Szkoła mieści się w niedużej odległości od stacji PKP oraz dworca PKS, w pobliżu są przystanki MKS przy ul. Podkarpackiej, ma wygodny dojazd od strony ul. Kletówki oraz od strony ul. Podkarpackiej. Posiadamy duży parking. Uczniowie dojeżdżający do szkoły uzyskują dofinansowanie do biletów miesięcznych.
Historia
Szkoła rozpocznie swoją działalność z dniem 1 września 2017 roku zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/816/17 Rady Miasta Krosna z dnia 31 stycznia 2017 roku. W tym roku rozpoczynamy nabór do klasy, chociaż szkoła jest kontynuatorem działalności wcześniejszej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1, która kształciła między innymi w zawodach krawieckich i handlowych.
Koła zainteresowań
Oferujemy swoim uczniom bogatą paletę zajęć pozalekcyjnych. Obecnie aktywnie, w ponad 50 grupach zajęć pracuje blisko połowa uczniów. Działają m. in. koła i zespoły: matematyczne, polonistyczne, biologiczne, fizyczne, chemiczne, geograficzne, historyczne, języka francuskiego, języka angielskiego, wiedzy o społeczeństwie, ekonomiczno-informatyczne, przedsiębiorczości, bibliotekarskie, informatyczne (grafika komputerowa), multimedialne, modelek, rękodzieła artystycznego, filmowe, teatralne, sportowe (aerobik, unihokej, koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, szachy), strzeleckie; działają warsztaty plastyczne, chór szkolny, kabaret SSOK.
Kontakty zagraniczne
Współpracujemy ze szkołami w Niemczech, Słowacji, Hiszpanii, Francji, Szkocji, Słowenii, Holandii, Węgier, Litwy,
Osiągnięcia
Czekamy na osiągnięcia pierwszych uczniów!