Krosno
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące im. Konstytucji 3 Maja
Zespół szkół
Adres
ul.Kisielewskiego 18, 38-400 Krosno
Telefon
134324559
Fax
134324559
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr Witold Deptuch
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
 • Zdjęcie
 • ORLIK
 • Nowa sala sportowa
 • Sala sportowa
 • Ścianka wspinaczkowa
 • Chór szkolny
 • II Liceum Ogólnokształcące im. Konstytucji 3 Maja
 • II Liceum Ogólnokształcące im. Konstytucji 3 Maja
 • II Liceum Ogólnokształcące im. Konstytucji 3 Maja
 • Szkolny Klub Wolontariatu
Opis
 • II Liceum Ogólnokształcące im. Konstytucji 3 Maja to szkoła o ponad 30-letniej tradycji, położona w południowej części Krosna na osiedlu Traugutta. Znana jest z wysokiego poziomu nauczania, prawie 100% zdawalności egzaminu maturalnego oraz bardzo dobrej atmosfery.
 • Od 1 września 2012 r. razem z SP Nr 15 wchodzi w skład Miejskiego Zespołu Szkół Nr 4 w Krośnie.
 • II LO kształci w tej chwili ponad 700 uczniów w 23 oddziałach. W roku szkolnym 2021/2022 prowadzony będzie nabór do 5 oddziałów.
 • Szkoła posiada nowoczesną pracownię komputerową (z 2019 roku) i centrum multimedialne ze stałym dostępem do internetu, funkcjonuje tu biblioteka z bogatym księgozbiorem i pięcioma stanowiskami komputerowymi z dostępem do internetu, gabinet stomatologa, gabinet medycyny szkolnej, gabinet pedagoga i psychologa, sala gimnastyczna, boisko do piłki nożnej i boisko wielofunkcyjne "Orlik", siłownia szkolna, sklepik wraz z kawiarenką.
 • Uczniowie prowadzą radiowęzeł szkolny oraz gazetę szkolną „Klan”. Zajęcia lekcyjne realizowane są w pracowniach przedmiotowych wyposażonych w nowoczesne pomoce naukowe. W ramach współpracy z wyższymi uczelniami organizowane są wyjazdy na wykłady i ćwiczenia laboratoryjne na uczelnie do Krakowa i Rzeszowa.
 • II LO włącza się aktywnie w życie miasta podejmując szereg inicjatyw i przedsięwzięć, prowadząc działalność charytatywną. Szkoła znana jest ze stałej współpracy z wieloma partnerami zagranicznymi.
 • Zajęcia on line odbywają się na platformie Google Classroom i Google MEET.
 • Uczniowie są bardzo dobrze przygotowani do egzaminu maturalnego i na studia wyższe.
 • W maju 2018 oddano do użytku nowoczesną salę gimnastyczną z pełnowymiarowym boiskiem do gier zespołowych, z trybunami na 180 miejsc i ścianką wspinaczkową oraz 4 nowe sale lekcyjne.
Oferta
Dojazd
 • Bardzo dogodny zarówno z dworca PKS jak i od ul. Lwowskiej. Przed szkołą znajduje się przystanek PKS, na którym zatrzymuje się autobus dowożący młodzież z okolic Dukli, Iwonicza i Miejsca Piastowego na godz. 7.40.
 • Bezpieczne położenie, z dala od ruchliwych szlaków komunikacyjnych.
 • Szkoła dysponuje dużym i wygodnym parkingiem na 60 miejsc.
Historia
 • Szkoła rozpoczęła działalność 1 września 1988 roku. Pierwszym dyrektorem została pani Zdzisława Drozdowicz. W czterech oddziałach rozpoczęło naukę 125 uczniów.
 • Grono Pedagogiczne liczyło 16 nauczycieli. Już w pierwszym roku rozpoczął działalność Samorząd Uczniowski, 16 drużyna harcerska, teatr szkolny, chór oraz SKKT PTTK, SKS, LOP i PCK. Rok później powstało koło fotograficzne, sportów obronnych, plastyczne, filmowe i PTSM. Bardzo szybko wzrastała liczba uczniów - 456 w roku szkolnym 1991/1992 i aż 763 w 21 oddziałach w roku szkolnym 2000/2001. Pierwsze ważne osiągnięcie to I miejsce w III Ogólnopolskim Rajdzie Warszawskim w 1990 roku. W maju 1989 i 1990 odbyły się Rajdy Szkolne do Rudawki Rymanowskiej, pierwsza zagraniczna wycieczka na Litwę i Białoruś w 1990 roku.
 • W latach 90-tych Szkoła zyskuje na znaczeniu - duża ilość sukcesów, wysoki poziom nauczania ma przełożenie na ilość kandydatów, którzy chcą uczęszczać do II LO – w roku 2002 o przyjęcie do klas pierwszych stara się 891 uczniów na 210 miejsc.
 • Szkoła odnosi sukcesy w olimpiadach przedmiotowych. W ciągu krótkiej historii uczniowie zostają finalistami Olimpiad: Literatury i Języka Polskiego, Języka Łacińskiego, Chemicznej, Filozoficznej, Historycznej, Wiedzy Ekologicznej i Ochrony Środowiska. W 2009 roku jeden uczeń został laureatem etapu centralnego Olimpiady Przedsiębiorczości. Wielu uczniów odnosi sukcesy w różnego rodzaju konkursach na szczeblu centralnym m.in. II miejsce w Polsce w Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym i w Ogólnopolskim Konkursie „Młodzi przeciwko patologiom społecznym” oraz IV miejsce w Ogólnopolskiej Społecznej Olimpiadzie Ekologicznej. Szkoła prowadzi aktywną działalność kulturalną. Już w 1993 r. powstały pierwsze gazetki szkolne: „Bzzz” i „Zlepek”, w 1995 r. „Wielkie Jajo” i „Bałagan” aż wreszcie w 1997 r. profesjonalnie prowadzony „Klan”. Bardzo aktywnie działa kabaret i chór szkolny. Kabaret dał się poznać społeczności krośnieńskiej podczas Młodzieżowych Wieczorów Rozrywkowych tzw. „Blagi” wielokrotnie zdobywając główną nagrodę.
 • W latach 2000-2005 II LO przygotowywało akademie środowiskowe dla miasta Krosna z okazji Święta 3 Maja. Młodzi artyści z II LO występowali także podczas festynów środowiskowych nie tylko w Krośnie.
 • Szkoła systematycznie poszerza swoją bazę. W 1991 r. powstała nowoczesna pracownia chemiczna, w 1992 r. pierwsza pracownia komputerowa, w 2001 r. druga pracownia, rok później kawiarenka szkolna i nowoczesna siłownia. Pierwszy egzamin dojrzałości odbył się w 1992 r . Do pierwszej tzw. „nowej matury” przystąpiło z powodzeniem 7 odważnych śmiałków.
 • W maju 1996 r. odbywa się uroczystość nadania Szkole imienia Konstytucji 3 Maja i przekazania uczniom sztandaru ufundowanego przez Radę Rodziców. W uroczystości uczestniczyli władze miejskie i samorządowe. Prezydent Miasta Krosna Pan Roman Zimka dokonał odsłonięcia pamiątkowej tablicy. Uczniowie złożyli przyrzeczenie na sztandar. Od tej pory poczet sztandarowy uczestniczy w ważnych uroczystościach miejskich. 2 maja 1998 r. odbyły się uroczyste obchody dziesięciolecia II LO, podczas którego po raz pierwszy został wykonany hymn Szkoły.
 • Przez cały okres swojego istnienia Szkoła organizuje atrakcyjne wyjazdy zagraniczne. Pierwszy miał miejsce w 1990 r. na Litwę i Białoruś, drugi w 1993 do Anglii, wreszcie w 1996 r. została nawiązana współpraca z francuskim liceum ogólnokształcącym w Millau, która zaowocowała kilkukrotną wymianą młodzieży. W 1999 r. odbyła się wycieczka do Włoch, podczas której uczniowie uczestniczyli w audiencji generalnej papieża Jana Pawła II.
 • Od 2005 r. II LO uczestniczy systematycznie w międzynarodowych programach w ramach "Socrates-Comenius", a następnie "Comenius" którego efektem są wyjazdy uczniów do Włoch, Irlandii, Hiszpanii, Francji, Słowacji, Czech, Portugalii, na Litwę i na Cypr. Uczniowie działający w teatrze obcojęzycznym „Vacuum” wielokrotnie wyjeżdżali na festiwal bajek i baśni do Niemiec, odwiedzając także pobliskie kraje: Francję, Luksemburg i Czechy.
 • Szkoła w swoich murach gościła wielu znakomitych gości. Wizytę składali m.in. Jerzy Osiatyński, Tadeusz Mazowiecki, Andrzej Szczypiorski, Olga Krzyżanowska, dwukrotnie Janusz Onyszkiewicz i Tomasz Grodzki - Marszałek Senatu.
 • Od 2003 r. w pierwszy dzień wiosny odbywa się Dzień Europejski – impreza promująca historię i kulturę krajów europejskich. W styczniu 2006 r. nastąpiła inauguracja programu edukacyjnego „Szkoła Zarządzająca Wiedzą”, nad którym honorowy patronat objął Zastępca Prezydenta Miasta Krosna Pan Bronisław Baran.
 • Oferta edukacyjna II LO ulegała stopniowym zmianom. Początkowo młodzież kształciła się w profilach matematyczno-fizycznym, biologiczno-chemicznym, humanistycznym i ogólnym.
 • W 2002 r. czteroletnie liceum zostaje przekształcone w trzyletnią szkołę ponadgimnazjalną. Szkoła rozpoczęła kształcenie na kierunkach: matematyczno-informatycznym, proekonomicznym, przyrodniczym, proprawniczym, lingwistycznym i promedycznym.
 • Po reformie oświaty w 2012 roku szkoła oferuje 5 profili: matematyczno-fizyczny, ekonomiczny-geograficzny, humanistyczno-prawniczy, dziennikarsko-językowy i promedyczny.
 • Od 1 września 2012 r. II LO weszło w skład MZS Nr 4 w Krośnie. W 2016 r. II LO znalazło się wśród 300 najlepszych liceów w Polsce i otrzymało tytuł Srebrnej Szkoły, w 2017 i 2018 r. - otrzymało tytuł "Brązowej Szkoły", a w 2019, 2020 i 2021 r.  tytuł "Srebrnej Szkoły" w rankingu "Perspektyw".
 • W maju 2018 oddano do użytku nowoczesną halę sportową, w październiku 2018 obchodzono Jubileusz 30-lecia Szkoły.

  • Od 01.09.2019 r. liceum funkcjonuje jako 4-letnia szkoła ponadpodstawowa, nauka odbywa się na 1 zmianę.
  Koła zainteresowań
  • II LO posiada bardzo szeroką i zróżnicowaną ofertę zajęć pozalekcyjnych.
  • Prowadzone są zajęcia przedmiotowe, przygotowujące do egzaminu maturalnego, wyrównawcze lub mające pomóc w osiągnięciu sukcesu podczas olimpiad czy konkursów przedmiotowych. Prowadzone są także zajęcia o charakterze artystycznym czy sportowym.
  • W roku szkolnym 2020/21 prowadzono następujące koła zainteresowań: • koła sportowe: piłka siatkowa, piłka nożna dziewcząt, piłka nożna chłopców, koszykówka,  • koła przedmiotowe: matematyczne, historyczne, wos, biologiczne, geograficzne, chemiczne, fizyczne, j. polskiego, j. angielskiego, j. niemieckiego, j, rosyjskiego, j. francuskiego. • inne: dziennikarskie, teatr obcojęzyczny "Vacuum", kabaret szkolny, ekologiczne, ekonomiczne, robotyka i chór szkolny • organizacje: Klub Honorowych Dawców Krwi, Szkolny Klub Wolontariusza, SK PCK, gazeta szkolna „Klan”. Ze względu na pandemię większość zajęć odbywa się on line na platformie Google MEET.
  Kontakty zagraniczne

   • II LO w latach 2005-2012 zrealizowało 3 projekty międzynarodowe w ramach programu Socrates – Comenius i Comenius.
   • Nasi uczniowie mieli możliwość odwiedzić wiele krajów: Cypr Irlandię, Włochy, Czechy, Słowację, Francję, Turcję, Litwę, Portugalię, Hiszpanię - wiele z tych krajów wielokrotnie.
   • W 2016 Szkoła zakończyła realizację kolejnego projektu, tym razem w ramach programu "Erasmus" zrealizowany z 6 partnerami (Turcja, Hiszpania, Włochy, Węgry, Bułgaria i Grecja).
   • Od 8 lat współpracujemy z organizacją studencką AIESEC, w ramach której zajęcia w języku angielskim z młodzieżą prowadzili studenci z Chin, Wietnamu, Egiptu, Gruzji, Mołdawii, Brazylii, Indonezji i Kirgistanu.
   • W roku szk. 2013/14 II LO uczestniczyło w realizacji projektu "Obywatel PRO" współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
   • W grudniu 2013 nawiązana została współpraca z niemieckim liceum w Marl, która zaowocowała już 10 wymianami młodzieży.
   • Od 1 września 2020 planowano kolejną edycję wymiany w ramach "Erasmusa" - ze względu na pandemię wymiana została zawieszona.
   Osiągnięcia
   • II LO rokrocznie odnosi sukcesy dydaktyczne, sportowe i artystyczne. W ostatnich 5 latach szkoła odniosła znaczące sukcesy w postaci 5 laureatów i 12 finalistów etapu centralnego: Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, Olimpiady Wiedzy o Mediach, Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH, Olimpiady "Myśli Jana Pawła II", Ogólnopolskiego Podkarpackiego Konkursu Chemicznego i Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego organizowanego przez Uniwersytet Toruński.
   • Uczniowie zdobywają wiele nagród i wyróżnień w konkursach literackich i artystycznych. W 2015 r po raz pierwszy w historii Konkursu poezji Bronisławy Betlej przyznano nagrodę dla szkoły - otrzymało ją II LO.
   • Najważniejsze sukcesy sportowe to kolejno w 2010, 2011, 2012 i 2013 r. I m. w finale wojewódzkim w tenisie stołowym chłopców, IV miejsce w finale mistrzostw Polski w 2011 i III w 2012 r, I m. w 2016 r. i II m. w 2015 r. w finale wojewódzkiej Licealiady w aerobiku, I miejsce w województwie w sztafecie dziewcząt w pływaniu w 2018 i 2019 r. oraz III m. w 2020 r., II miejsce w województwie w sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt w 2017, 2018 i 2019 r. oraz I m. w województwie w drużynowych biegach przełajowych dziewcząt w 2019 r. W klasyfikacji Podkarpackiego Szkolnego Związku Sportowego II LO co roku zajmuje wysokie miejsca         (w 2019 roku zostało najlepszą szkołą sportową w Krośnie - VII miejsce w województwie).
   • Tradycyjnie też II LO święci sukcesy podczas Blagi. W ostatnich latach II LO zawsze zdobywało wysokie lokaty, w 2017 roku nagroda publiczności i nagrody dla najlepszego aktora i aktorki.
   • W latach 2019-2021 II LO znalazło się wśród 400  najlepszych szkół w Polsce według rankingu "Perspektyw" ( tytuł "Srebrnej Szkoły", miejsca: 2019 - 395 m., 2020 - 375 m., 2021 - 347 m.) Ostatnia aktualizacja dokonana przez szkołę w dniu 19.02.2021 r.
   Zakres wiekowy
   15-19 lat
   Drzwi otwarte
   • Ze względu na pandemię II LO nie zorganizuje Dni Otwartych w tym roku. Zachęcamy do odwiedzin naszej strony internetowej, w szczególności Rozdziału "Rekrutacja".
   Zajęcia pozalekcyjne
   • Opisano w rozdziale "Koła zainteresowań".
   Współpraca z pracodawcami
   • Ze względu na charakter Szkoły współpracujemy z uczelniami wyższymi (ponad 90% naszych absolwentów podejmuje studia wyższe, głównie na uczelniach krakowskich - ponad 50% maturzystów studiuje w Krakowie). Szkoła współpracuje z Uniwersytetem Jagiellońskim (np. zajęcia laboratoryjne), Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie (Rok Zerowy AGH), Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie (patronat nad klasą mat.-geogr.), Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie i Karpacką Państwową Uczelnią w Krośnie (realizacja różnych projektów dydaktycznych).