Krosno
Technikum
Technikum Nr 3 im. Stanisława Staszica
Zespół szkół
Adres
ul.Tysiąclecia 5, 38-400 Krosno
Telefon
13 43 215 61
Fax
13 43 215 61
E-mail
Strona www
Dyrektor
Bogdan Adamski
Typ placówki
Technikum
Opis

Zespół Szkół Mechanicznych im. Stanisława Staszica w Krośnie to szkoła sięgająca swoją tradycją do 1892 roku. Od wielu lat kształci w zawodach nowoczesnych technologii takich jak: motoryzacja, mechanika, lotnictwo i mechatronika. Od 1 września 2022r. oferujemy NOWY zawód: technik robotyk!

• Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii – Centrum Kształcenia Zawodowego.
Mechanik posiada najbardziej nowoczesne laboratoria i pracownie w regionie podkarpackim. Dzięki nowoczesnym maszynom i urządzeniom każdy uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności na miarę XXI w. W nich prowadzone są ciekawe kursy i szkolenia oraz zajęcia dla uczniów technikum i branżowej szkoły.

• Mechatronika
To współczesna dziedzina gospodarki, która łączy przemysł elektroniczny, technologię informacyjną i mechanikę, a także automatykę i robotykę. W tej branży proponujemy zawody:
- technik robotyk w Technikum (NOWOŚĆ!)
- technik mechatronik w Technikum
- mechatronik w Branżowej Szkole I st.
To najwyższej klasy specjaliści poszukiwani w firmach elektronicznych, energetycznych i informatycznych lub teleinformatycznych. To wysokopłatne zawody, które potrzebuje rodzima i światowa gospodarka. Bardzo dobre przygotowanie gwarantują świetnie wyposażone laboratoria w Centrum Kształcenia Zawodowego.

 • Motoryzacja
Najpopularniejsza branża w „Mechaniku", a w niej zawody:
- technik pojazdów samochodowych w Technikum,
- mechanik pojazdów samochodowych w Branżowej Szkole I st.

Uczniowie Mechanika kilkukrotnie zdobywali tytuł Pierwszej Szkoły Samochodowej w Polsce. Sukcesy te są możliwe dzięki doskonałemu wyposażeniu w urządzenia do nauki teoretycznej i praktycznej w laboratoriach samochodowych w szkole i Centrum Kształcenia Zawodowego.

 • Lotnictwo
Już kilka lat rozwija się transport lotniczy. Staje się on coraz tańszym środkiem komunikacji dla pasażerów i towarów. Powstają nowe firmy związane z przemysłem lotniczym, a ich duża część jest zlokalizowana na Podkarpaciu w prężnie działającej Dolinie Lotniczej. Są to wysoko płatne zawody. Krośnieński Mechanik w tej branży proponuje kształcenie w zawodzie: technik mechanik lotniczy. Zajęcia szkoleniowe prowadzone są w nowoczesnych laboratoriach Centrum Kształcenia Zawodowego, a praktyki w firmach lotniczych Podkarpacia, Polski i Europy.
• Mechanika
Jest to branża związana z kształceniem w zawodzie: - technik mechanik. W nowoczesnych laboratoriach uczeń poznaje umiejętności programowania maszyn sterowanych numerycznych CNC oraz ich wykorzystanie w firmach, nie tylko mechanicznych ale i związanych np. z przemysłem nowoczesnych technologii. Absolwent to wysokiej klasy programista znajdujący zatrudnienie w każdej dziedzinie gospodarki.


Oferta
Dojazd

Szkoła mieści się w niedużej odległości od stacji PKP oraz dworca z przystankami MKS oraz  prywatnej komunikacji - BUS, a naprzeciwko szkoły znajduje się przystanek MKS. Uczniowie mający trudności z dojazdem mają możliwość zamieszkania w Bursie Międzyszkolnej w Krośnie.

Historia

Technikum i Branżowa Szkoła I stopnia - to szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stanisława Staszica w Krośnie. Szkoła sięga swoją tradycją do roku 1891, kiedy to z inicjatywy Wydziału Krajowego Sejmu podjęto próby utworzenia Uzupełniającej Szkoły Przemysłowej. Placówka zaczęła funkcjonować od 15 sierpnia 1892 roku jako 6 klasowa szkoła męska. 23 grudnia 1892 roku Wydział Krajowy zatwierdził akt założenia Szkoły Uzupełniającej i z dniem 15 stycznia 1893 roku rozpoczęto naukę. Przez lata starano się rozwijać kształcenie zawodowe uwzględniające potrzeby lokalnych firm i zakładów rzemieślniczych. Od 1975r. pojawiła się nazwa szkoły, która na długie lata zapisała się w pamięci uczniów, nauczycieli i mieszkańców regionu jako Zespół Szkół Mechanicznych. W 2002 r. ZSM został przekształcony w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Stanisława Staszica, ale określenie „Mechanik” pozostało dla lepszej identyfikacji w środowisku. W 2004r. do zespołu szkół włączono Centrum Kształcenia Praktycznego, które w 2019r. zostało przekształcone w Centrum Kształcenia Zawodowego.

Od 1 września 2019r. powróciliśmy do poprzedniej nazwy Zespół Szkół Mechanicznych w Krośnie. W 2006r. powstał Regionalny Ośrodek Egzaminacyjny dla uczniów, Ośrodek Kursowo Szkoleniowy dla uczniów i dorosłych oraz Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii. Powstało także Muzeum Motoryzacji, w którym zgromadzono ponad setkę jednośladów i ok. 20 samochodów osobowych reprezentujących przemysł motoryzacyjny XX w. Obecnie posiadamy także Centrum Szkolenia Lotniczego i Centrum Edukacji Technicznej Haas.

Bliższe informacje dostępne są na www.zsm.krosno.pl

Koła zainteresowań

Tradycją szkoły jest bogata i różnorodna, ciesząca się dużym zainteresowaniem młodzieży działalność pozalekcyjna. W ramach prowadzonych zajęć uczniowie mają możliwość rozwijania talentów, poszerzania swoich zainteresowań sportowych, lotniczych i motoryzacyjnych. Szeroka oferta kół zainteresowań stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju młodego człowieka.

Kontakty zagraniczne

Szkoła współpracuje z ośrodkami edukacyjnymi, firmami motoryzacyjnymi i lotniczymi na terenie Unii Europejskiej. Od ponad 15 lat szkoła nieprzerwanie realizuje projekty edukacyjne, których celem jest przygotowanie uczniów do potrzeb międzynarodowego rynku pracy. Udział w kursach, szkoleniach, zagranicznych praktykach czy stażach zawodowych, to ogromna szansa dla naszej młodzieży, aby rozwijać swoje pasje, poznawać świat, a przede wszystkim zdobywać nowe umiejętności i realizować osobiste ambicje zawodowe. Od roku 2015 w naszej szkole realizowane są projekty finansowane z programu Erasmus+, których głównym celem jest podniesienie kompetencji zawodowych i językowych uczniów szkoły. W 2019r. za realizację w/w projektów szkoła otrzymała Kartę Jakości Mobilności, co pozwoliło znaleźć się w gronie 26 instytucji z całej Polski odznaczających się organizacją mobilności na najwyższym poziomie. W sektorze kształcenie i szkolenia zawodowe programu Erasmus+ zostaliśmy również wyróżnieni akredytacją programu na lata 2021-27 co umożliwi naszym uczniom bezpłatne wyjazdy na praktyk ii staże do firm w krajach Unii Europejskiej.  

Osiągnięcia

Postawiliśmy na jakość kształcenia i na nowoczesne technologie, gdzie nasz absolwent nie ma problemu z zatrudnieniem, zdawaniem egzaminów państwowych kwalifikacyjnych i kontynuowaniem nauki na uczelniach wyższych technicznych. Uczniowie ZSM w Krośnie corocznie biorą udział w kolejnych edycjach Ogólnopolskiej Olimpiady Techniki Samochodowej, organizowanej przez redakcję „Auto Moto Serwis” i Wydawnictwo Komunikacji i Łączności pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej, w Ogólnopolskim Konkursie Motoryzacyjnym Castrol Professional Academy w Warszawie oraz w Ogólnopolskich Mistrzostwach Mechaników w Poznaniu zdobywając czołowe miejsca w Polsce i aż czterokrotnie uzyskując tytuł Pierwszej Szkoły Samochodowej w Polsce. Największym sukcesem naszych uczniów jest jednak to, że po ukończeniu szkoły nie mają problemów z zatrudnieniem. W każdej branży uczniowie mogą wybierać miejsce pracy i firmę. Są też doskonale przygotowani do studiów wyższych.

Drzwi otwarte