Krosno
Technikum
Technikum Nr 3 im. Stanisława Staszica
Zespół szkół
Adres
ul.Tysiąclecia 5, 38-400 Krosno
Telefon
13 43 215 61
Fax
13 43 215 61
E-mail
Strona www
Dyrektor
Bogdan Adamski
Typ placówki
Technikum
Opis

Zespół Szkół Mechanicznych im. Stanisława Staszica w Krośnie to szkoła sięgająca swoją tradycją do 1892 roku. Od wielu lat kształci w zawodach nowoczesnych technologii takich jak: motoryzacja, mechanika, lotnictwo i mechatronika. Od 1 września 2022r. oferujemy NOWY zawód: technik robotyk!

• Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii – Centrum Kształcenia Zawodowego.
Mechanik posiada najbardziej nowoczesne laboratoria i pracownie w regionie podkarpackim. Dzięki nowoczesnym maszynom i urządzeniom każdy uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności na miarę XXI w. W nich prowadzone są ciekawe kursy i szkolenia oraz zajęcia dla uczniów technikum i branżowej szkoły.

• Mechatronika
To współczesna dziedzina gospodarki, która łączy przemysł elektroniczny, technologię informacyjną i mechanikę, a także automatykę i robotykę. W tej branży proponujemy zawody:
- technik robotyk w Technikum (NOWOŚĆ!)
- technik mechatronik w Technikum
- mechatronik w Branżowej Szkole I st.
To najwyższej klasy specjaliści poszukiwani w firmach elektronicznych, energetycznych i informatycznych lub teleinformatycznych. To wysokopłatne zawody, które potrzebuje rodzima i światowa gospodarka. Bardzo dobre przygotowanie gwarantują świetnie wyposażone laboratoria w Centrum Kształcenia Zawodowego.

 • Motoryzacja
Najpopularniejsza branża w „Mechaniku", a w niej zawody:
- technik pojazdów samochodowych w Technikum,
- mechanik pojazdów samochodowych w Branżowej Szkole I st.

Uczniowie Mechanika kilkukrotnie zdobywali tytuł Pierwszej Szkoły Samochodowej w Polsce. Sukcesy te są możliwe dzięki doskonałemu wyposażeniu w urządzenia do nauki teoretycznej i praktycznej w laboratoriach samochodowych w szkole i Centrum Kształcenia Zawodowego.

 • Lotnictwo
Już kilka lat rozwija się transport lotniczy. Staje się on coraz tańszym środkiem komunikacji dla pasażerów i towarów. Powstają nowe firmy związane z przemysłem lotniczym, a ich duża część jest zlokalizowana na Podkarpaciu w prężnie działającej Dolinie Lotniczej. Są to wysoko płatne zawody. Krośnieński Mechanik w tej branży proponuje kształcenie w zawodzie: technik mechanik lotniczy. Zajęcia szkoleniowe prowadzone są w nowoczesnych laboratoriach Centrum Kształcenia Zawodowego, a praktyki w firmach lotniczych Podkarpacia, Polski i Europy.
• Mechanika
Jest to branża związana z kształceniem w zawodzie: - technik mechanik. W nowoczesnych laboratoriach uczeń poznaje umiejętności programowania maszyn sterowanych numerycznych CNC oraz ich wykorzystanie w firmach, nie tylko mechanicznych ale i związanych np. z przemysłem nowoczesnych technologii. Absolwent to wysokiej klasy programista znajdujący zatrudnienie w każdej dziedzinie gospodarki.


Oferta
Dojazd

Szkoła mieści się w niedużej odległości od stacji PKP oraz dworca z przystankami MKS oraz  prywatnej komunikacji - BUS, a naprzeciwko szkoły znajduje się przystanek MKS. Uczniowie mający trudności z dojazdem mają możliwość zamieszkania w Bursie Międzyszkolnej w Krośnie.

Historia

Technikum i Branżowa Szkoła I stopnia - to szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stanisława Staszica w Krośnie. Szkoła sięga swoją tradycją do roku 1891, kiedy to z inicjatywy Wydziału Krajowego Sejmu podjęto próby utworzenia Uzupełniającej Szkoły Przemysłowej. Placówka zaczęła funkcjonować od 15 sierpnia 1892 roku jako 6 klasowa szkoła męska. 23 grudnia 1892 roku Wydział Krajowy zatwierdził akt założenia Szkoły Uzupełniającej i z dniem 15 stycznia 1893 roku rozpoczęto naukę. Przez lata starano się rozwijać kształcenie zawodowe uwzględniające potrzeby lokalnych firm i zakładów rzemieślniczych. Od 1975r. pojawiła się nazwa szkoły, która na długie lata zapisała się w pamięci uczniów, nauczycieli i mieszkańców regionu jako Zespół Szkół Mechanicznych. W 2002 r. ZSM został przekształcony w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Stanisława Staszica, ale określenie „Mechanik” pozostało dla lepszej identyfikacji w środowisku. W 2004r. do zespołu szkół włączono Centrum Kształcenia Praktycznego, które w 2019r. zostało przekształcone w Centrum Kształcenia Zawodowego.

W 2006r. powstał Regionalny Ośrodek Egzaminacyjny dla uczniów, Ośrodek Kursowo Szkoleniowy dla uczniów i dorosłych oraz Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii. Powstało także Muzeum Motoryzacji, w którym zgromadzono ponad setkę jednośladów i ok. 20 samochodów osobowych reprezentujących przemysł motoryzacyjny XX w. Obecnie posiadamy także Centrum Szkolenia Lotniczego i Centrum Edukacji Technicznej Haas.

Od 1 września 2019r. powróciliśmy do poprzedniej nazwy Zespół Szkół Mechanicznych w Krośnie.

Bliższe informacje dostępne są na www.zsm.krosno.pl

Koła zainteresowań

Tradycją szkoły jest bogata i różnorodna, ciesząca się dużym zainteresowaniem młodzieży działalność pozalekcyjna. W ramach prowadzonych zajęć uczniowie mają możliwość rozwijania talentów, poszerzania swoich zainteresowań sportowych, lotniczych i motoryzacyjnych. Szeroka oferta kół zainteresowań stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju młodego człowieka.

Kontakty zagraniczne

Szkoła współpracuje z ośrodkami edukacyjnymi, firmami motoryzacyjnymi i lotniczymi na terenie Unii Europejskiej. Od ponad 15 lat szkoła nieprzerwanie realizuje projekty edukacyjne, których celem jest przygotowanie uczniów do potrzeb międzynarodowego rynku pracy. Udział w kursach, szkoleniach, zagranicznych praktykach czy stażach zawodowych, to ogromna szansa dla naszej młodzieży, aby rozwijać swoje pasje, poznawać świat, a przede wszystkim zdobywać nowe umiejętności i realizować osobiste ambicje zawodowe. Od roku 2015 w naszej szkole realizowane są projekty finansowane z programu Erasmus+, których głównym celem jest podniesienie kompetencji zawodowych i językowych uczniów szkoły. W 2019r. za realizację w/w projektów szkoła otrzymała Kartę Jakości Mobilności, co pozwoliło znaleźć się w gronie 26 instytucji z całej Polski odznaczających się organizacją mobilności na najwyższym poziomie. W sektorze kształcenie i szkolenia zawodowe programu Erasmus+ zostaliśmy również wyróżnieni akredytacją programu na lata 2021-27 co umożliwi naszym uczniom bezpłatne wyjazdy na praktyk ii staże do firm w krajach Unii Europejskiej.  

Osiągnięcia

Postawiliśmy na jakość kształcenia i na nowoczesne technologie, gdzie nasz absolwent nie ma problemu z zatrudnieniem, zdawaniem egzaminów państwowych kwalifikacyjnych i kontynuowaniem nauki na uczelniach wyższych technicznych. Uczniowie ZSM w Krośnie corocznie biorą udział w kolejnych edycjach Ogólnopolskiej Olimpiady Techniki Samochodowej, organizowanej przez redakcję „Auto Moto Serwis” i Wydawnictwo Komunikacji i Łączności pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej, w Ogólnopolskim Konkursie Motoryzacyjnym Castrol Professional Academy w Warszawie oraz w Ogólnopolskich Mistrzostwach Mechaników w Poznaniu zdobywając czołowe miejsca w Polsce i aż czterokrotnie uzyskując tytuł Pierwszej Szkoły Samochodowej w Polsce. Największym sukcesem naszych uczniów jest jednak to, że po ukończeniu szkoły nie mają problemów z zatrudnieniem. W każdej branży uczniowie mogą wybierać miejsce pracy i firmę. Są też doskonale przygotowani do studiów wyższych.

Drzwi otwarte

W dniu 30 maja 2023 r. (wtorek)

zapraszamy na  DZIEŃ OTWARTY

Zespołu Szkół Mechanicznych w Krośnie

podczas  XI Krośnieńskiego Festiwalu Nauki i Techniki

 

Przyjdź, poznaj nas, dokonaj mądrego wyboru!

Zajęcia pozalekcyjne

Tradycją szkoły jest bogata i różnorodna, ciesząca się dużym zainteresowaniem młodzieży działalność pozalekcyjną. W ramach prowadzonych zajęć uczniowie mają możliwość rozwijania talentów, poszerzania swoich zainteresowań sportowych, lotniczych i motoryzacyjnych. Szeroka oferta kół zainteresowań stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju młodego człowieka. Na terenie zespołu szkół działają: * Koło literackie * Kółko humanistyczne * „English for everyone” * Koło historyczne * Matematyka „Nie tylko dla orłów” * Matematyka w technice * Koło ekologiczne * Koło pasjonatów „Starych i nowych pojazdów” * Koło motoryzacyjne „Turbo” * Młodzieżowe Kółko Motoryzacyjne * Koło Mechatroniki Samochodowej * Koło Modelarskie – lotnicze * Koło Miłośników Lotnictwa * Zajęcia sportowo – rekreacyjne - piłka siatkowa * Zajęcia sportowo-rekreacyjne - piłka koszykowa * Zajęcia sportowo rekreacyjne – pływanie.

Współpraca z pracodawcami

Celem szkoły jest również współpraca z pracodawcami lokalnego, ogólnopolskiego i międzynarodowego rynku pracy, działającymi w obszarze nauczanych zawodów. Organizujemy praktyki zawodowe w wiodących stacjach obsługi pojazdów, firmach produkcyjnych branży mechanicznej i mechatronicznej oraz organizacjach obsługowych samolotów cywilnych, gdzie nasi uczniowie zdobywają wiedzę i doświadczenie zawodowe. W ubiegłym roku szkolnym szkoła nawiązała współpracę z firmą LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o., która jest największym w Polsce dostawcą usług związanych z techniczną obsługą samolotów cywilnych i która objęła patronatem kierunek lotniczy w naszej szkole. Efektem tej współpracy jest realizacja projektu „Kształcenie wysokich lotów", Trzyletni projekt zakłada udział naszych uczniów w płatnych stażach realizowanych hangarach firmy LOT AMS na terenie lotniska Warszawa Okęcie, jak również cykl szkoleń branżowych oraz wsparcie merytoryczne nauczycieli ZSM w Krośnie.

Pracodawcy coraz chętniej zgłaszają chęć współpracy ze szkołą pod kątem organizowania wycieczek zawodowych oraz przeprowadzania wykładów dotyczących zawodu oraz branży, którą reprezentują, co daje naszym uczniom poczucie właściwego doboru ścieżki kształcenia poparte realnym zainteresowaniem ze strony rynku pracy. Na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego w Krośnie znajduje się Centrum Edukacji Technicznej Haas. Dzięki współpracy z firmą Abplanalp w naszej placówce znajdują się obrabiarki CNC z najnowszymi wersjami oprogramowania na których uczniowie mogą nabywać wiedzę i doświadczenie oraz uzyskiwać praktyczne porady, oczekiwane przez przyszłych pracodawców. Jesteśmy również członkiem Stowarzyszenia Dolina Lotnicza i CEXO.