Krosno
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara
Zespół szkół
Adres
ul. ks. St. Szpetnara 9, 38-400 Krosno
Telefon
13 43 223 19
E-mail
Strona www
Dyrektor
Bogdan Skotnicki
Typ placówki
Branżowa Szkoła I stopnia
Zdjęcia
 • Zdjęcie
 • sala gimnastyczna
 • sala gimnastyczna
 • pracownia chemiczna
 • pracownia chemiczna
 • Dzień Języków Obcych
 • pracownia gastronomiczna
 • pracownia gastronomiczna
 • Dzień Języków Obcych
 • pracownia obsługi konsumenta
 • pracownia obsługi konsumenta
 • Festiwal Szarlotki
 • pracownia fryzjerska
 • prace naszych uczniów
 • prace naszych uczniów
 • prace naszych uczniów
 • prace naszych uczniów
 • prace naszych uczniów
 • prace naszych uczniów
 • prace naszych uczniów
 • prace naszych uczniów
 • pracownia kosmetyczna
 • pracownia kosmetyczna
 • uroczystości szkolne
 • cheerleaderki
Opis

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie


Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie wchodząca w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 to prężnie rozwijająca się szkoła, wychodząca naprzeciw oczekiwaniom uczniów i współczesnego rynku pracy.

Kształcimy w zawodach:

kucharz z innowacją pedagogiczną – kreatywny gastronom

https://zsp2krosno.pl/kierunki_ksztalcenia/2023_24/kucharz.pdf


cukiernik z innowacja pedagogiczną – twórca i dekorator mini deserów

https://zsp2krosno.pl/kierunki_ksztalcenia/2023_24/cukiernik.pdf

fryzjer – uczeń – z innowacją pedagogiczną kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca

https://zsp2krosno.pl/kierunki_ksztalcenia/2023_24/fryzjer.pdf


a także

w klasie wielozawodowej: fotograf, fryzjer, kelner, cukiernik, elektryk, elektronik, kowal, krawiec, złotnik-jubiler, piekarz, stolarz, przetwórca mięsa, sprzedawca, zegarmistrz, optyk – mechanik, mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, blacharz samochodowy, elektromechanik pojazdów samochodowych, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, operator urządzeń przemysłu chemicznego, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie i innych wg klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego MEN.

https://zsp2krosno.pl/kierunki_ksztalcenia/2023_24/klasa_wielozawodowa.pdf


Pośrednikiem w organizowaniu zajęć praktycznych w firmach jest 9-10 Hufiec Pracy.

Uczniowie naszej szkoły swoje umiejętności zawodowe doskonalą:

 • na zajęciach praktycznych u pracodawców,
 • w profesjonalnie wyposażonych pracowniach szkolnych,
 • na płatnych zajęciach praktycznych u pracodawców,
 • na stażach zawodowych za granicą,
 • uczniowie mają możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji przydatnych na rynku pracy m.in. florysta, spawacz MAG i TIG, operator wózków widłowych, operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, operator koparko-ładowarki, obsługa kas fiskalnych.

Dzięki temu zdobywają doświadczenie i poznają realne warunki pracy, a pracodawcy pozyskują młodego wykwalifikowanego pracownika.

Po zakończeniu 3-letniej nauki uczeń szkoły branżowej może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub jako pracownik młodociany do egzaminu czeladniczego. Absolwenci są dobrze przygotowani do podjęcia pracy u pracodawcy lub do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. Mogą także kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia.


W celu podniesienia efektywności kształcenia szkoła współpracuje z:

 • wyższymi uczelniami – Państwową Akademią Nauk Stosowanych w Krośnie, Wyższą Szkołą Prawa i Administracji w Rzeszowie, Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, które objęły patronat naukowy nad szkołą
 • zakładami pracy: Hotelem Nafta Krosno, który objął patronatem klasy technikum w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, Piekarnią Kopacz, Piekarnią – Kiełtyka, Cukiernią – Jagusia, która objęła patronatem klasę technik technologii żywności oraz klasę branżową I stopnia – cukiernik, Cukiernią Ania, Cukiernią Wołczański, Chocolatier – M. Pelczar, Barbara Bassara – Cukiernia Bassara w Dębicy, Marek Kiełtyka – Piekarnia Kiełtyka, Firma Dawn – Bielsko-Biała, Salonem fryzjerskim – Reich Małgorzata, Studiem Urody - Dawid Nastał, Salonem fryzjerskim Katrin, Salonem fryzjersko – kosmetycznym Stanisława Samborska, Salonem fryzjersko – kosmetycznym Laura, Biały Wilk Barber Krosno, Celfast, Uzdrowiskiem Iwonicz S.A., Mary Key, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Krośnie, Wojewódzkim Szpitalem Podkarpackim w Krośnie, Przychodnia Weterynaryjna „Pirania”, MedLifeCover Centrum Zdrowia Zakład Patomorfologii, Orlen Laboratorium S.A z siedzibą w Płocku, Zakładem Usług Zbiorowego Żywienia „Marta” pani Marty Pac, Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii z/s w Krośnie, Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Krośnie - Krośnieńskim Holdingiem Komunalnym sp. z o.o., Hotelem Arłamów,
 • Cechem Rzemiosł Różnych w Krośnie,
 • Izbą Rzemieślniczą w Rzeszowie,
 • Ośrodkami do koordynowania i przeprowadzania egzaminów zawodowych,
 • Urzędem Miasta Krosna,
 • Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w Krośnie,
 • Krośnieńskim Hospicjum,
 • Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych.

Społeczność naszej szkoły bardzo aktywnie włącza się w życie środowiska lokalnego. W ramach współpracy z Urzędem Miasta Krosna, Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza, Hospicjum, szkołami, parafiami, instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na terenie miasta Krosna i powiatu krośnieńskiego, organizujemy liczne imprezy i akcje m.in.: Fabryka Piernika, Pola Nadziei, Pierniczki dla Krośnieńskiego Hospicjum, KrosnoGra, Dobroczynny Bieg Nadziei, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Gala Medyczna dla pracowników Służby Zdrowia, Wigilia w Hospicjum, Spotkanie przy wigilijnym stole na krośnieńskim Rynku, Spotkanie wigilijne w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim w Krośnie, Pikniki rodzinne w szkołach podstawowych, Karpackie Klimaty, Jarmark Franciszkański.


Dodatkowe informacje:

Uczniowie:

 • mają dostęp do bezpłatnych podręczników do kształcenia zawodowego,
 • mogą korzystać z pomocy pedagoga szkolnego, pedagoga specjalnego, psychologa, logopedy, oligofrenopedagoga, doradcy zawodowego,
 • mają zapewnioną przedmedyczną opiekę zdrowotną,
 • mogą korzystać z prężnie działającego sklepiku szkolnego,
 • mają możliwość zamieszkania w internacie międzyszkolnym z całodobowym wyżywieniem.

Baza szkoły

 • szkoła zapewnia odpowiednią bazę dydaktyczną. Do nauki zawodu przystosowane są specjalistyczne sale tj. pracownie gastronomiczne, obsługi klienta, fryzjerskie, wizażu, chemiczna,
 • zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się na nowej pełnometrażowej sali gimnastycznej, organizowane są też zajęcia na basenie, lodowisku oraz zajęcia z nordic walking,
 • szkoła posiada wirtualną strzelnicę.

Piszą o nas - http://zsp2krosno.pl/pisza-o-nas

Profil na Facebooku - https://tiny.pl/9lppq

Galerie zdjęć naflickr.com -https://www.flickr.com/photos/93775581@N03/albums

Kanał na YouTube.pl - https://www.youtube.com/channel/UCSMKQIN-xPRfTPpgUiRQvJQ

Platforma Moodle - http://moodle.zspnr2krosno.eu/

Strona internetowa szkoły - www.zsp2krosno.pl

Instagram https://instagram.com/zsp_nr_2_krosno?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Oferta
Dojazd

Szkoła znajduje się 1 km od głównego dworca PKS i PKP (boczna ulica ul. Czajkowskiego) http://zsp2krosno.pl/kontakt 


Historia

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 wchodzi w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie. Początki szkolnictwa zawodowego sięgają końca XIX w., kiedy to w Krośnie utworzona została Uzupełniająca Szkoła Przemysłowa, gdzie teoretyczną wiedzę zawodową zdobywali terminatorzy lokalnych rzemieślników. Zapoczątkowaną wówczas w naszym mieście tradycję kształcenia zawodowego przejęła i do dzisiaj kontynuuje nasza szkoła. Szkoła wielokrotnie zmieniała swoją nazwę oraz kanon zawodów w ofercie edukacyjnej. Aktualnie Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 kształci w zawodach: Kucharz z innowacją pedagogiczną – Kreatywny gastronom, Fryzjer z innowacją pedagogiczną – Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca, Fryzjer - pracownik młodociany, cukiernik, a także ze względu na duże zapotrzebowanie na fachowców w mało popularnych w ostatnich latach zawodach, szkoła umożliwia zdobycie każdego innego z niżej wymienionych zawodów – w klasie wielozawodowej: piekarz, krawiec, sprzedawca,  mechanik pojazdów samochodowych, złotnik – jubiler, cieśla, przetwórca mięsa, zegarmistrz, optyk–mechanik, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, operator urządzeń przemysłu chemicznego, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz inne zawody przewidziane w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego MEiN. Po zakończeniu 3-letniej nauki uczniowie szkoły branżowej mogą przystąpić do egzaminu zawodowego lub jako pracownicy młodociani do egzaminu czeladniczego. Absolwenci są dobrze przygotowani do podjęcia pracy u pracodawcy lub do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. Mogą oni także kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia. Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 kształci fachowców, którzy bez problemu znajdą zatrudnienie w kraju, jak i za granicą.

Koła zainteresowań

Uczniowie mogą rozwijać swoje pasje uczestnicząc w zajęciach dodatkowych:

 • koła zainteresowań: kosmetyki naturalne,
 • zajęcia z innowacji: Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca, Twórca i dekorator mini deserów, Kreatywny gastronom,
 • koła przedmiotowe,
 • Szkolny Klub Sportowy,
 • Szkolny Klub Honorowych Dawców Krwi,
 • Szkolny Wolontariat Misyjny – Grupa Rafiki,
 • Grupa Wokalna Dream,
 • Szkolny Klub Wolontariusza,
 • Klub Historyczny AK,
 • Samorząd Uczniowski.
Kontakty zagraniczne

Współpraca międzynarodowa ZSP Nr 2 w Krośnie rozpoczęła się jeszcze przed wejściem Polski do Unii Europejskiej. Obejmowała ona realizację cyklu projektów Lekcja przyjaźni I - V oraz projektu z Programu PHARE: Rzeźbimy umysł i ciało - młodzież i edukacja w nowej rzeczywistości wspólnej Europy. Projekty te realizowane były ze Združená stredná škola odevná w Preszowie. Kolejne projekty Nowe doświadczenia zawodowe na stażu we Francji i Międzynarodowe przygotowanie zawodowe kluczem do sukcesu na europejskim rynku pracy realizowane przez naszą szkołę dotyczyły programu Leonardo da Vinci. Obejmowały one podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz promowania mobilności pracowników na europejskim rynku pracy.

Nasza szkoła od wielu lat z powodzeniem realizuje projekty europejskie w ramach POWER oraz Erasmus+, które są współfinansowane przez Unię Europejską. Udział w zagranicznych mobilnościach umożliwia uczniom zdobycie międzynarodowych umiejętności zawodowych poprzez odbycie praktyk branżowych w zagranicznych firmach, natomiast nauczycielom pozwala na wymianę dobrych praktyk i unowocześnienie procesu dydaktycznego. Społeczność szkolna uczestniczyła w realizacji 9 projektów w ramach ERASMUS+ programu Unii Europejskiej i współpracuje z firmami we Włoszech, Hiszpanii i Portugalii. W czasie mobilności uczestnicy doskonalą i poszerzają swoje umiejętności zawodowe, znajomość języków obcych, kształtują kompetencje kluczowe i miękkie: komunikatywność, kreatywność, praca w grupie, organizacja pracy, itp. Otwierają się na nowe doświadczenia, a ich pewność siebie znacznie wzrasta. Dzięki licznym wycieczkom poznają też kulturę i zwyczaje innych narodów.

Aktualnie szkoła realizuje dwa projekty ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+). Projekt Edukacja dla przyszłości w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 skierowany jest do nauczycieli, natomiast projekt Otwarci na świat i nowy wymiar edukacji branżowej skierowany jest do uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych.
Na lata 2024-2027 szkoła otrzymała Akredytację w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe w ramach akcji 1. programu Erasmus+ na realizację praktyk branżowych dla uczniów i job shadowing dla nauczycieli. W ramach realizacji akredytacji szkoła ma zamiar poszerzyć współpracę międzynarodową o Czechy i Maltę.

 

Projekty Erasmus+ na Pinterest - https://pl.pinterest.com/zspn/boards/

Osiągnięcia

Stypendia za wyniki w nauce:

Uczniowie osiągający najwyższe wyniki w nauce oraz sukcesy zawodowe mogą starać się o uzyskanie:

 • motywacyjnego Prezydenta Miasta Krosna
 •  w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe 


Osiągnięcia zawodowe i sukcesy naszych uczniów na szczeblu międzyszkolnym, wojewódzkim i ogólnopolskim:


 • 2024 - Wojewódzki Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik - I miejsce

 •  2023 – Wojewódzki Etap Konkursu Wiedzy o Zasadach BHP - I miejsce
 • 2023 – Finał Ogólnopolski Konkursu Wiedzy o Zasadach BHP - IX miejsce
 • 2023 – V Wojewódzki Konkurs Fryzjerski pod hasłem Kobieta Kwiat  - III miejsce 
 • 2023 – XX Wojewódzkim Turnieju o tytuł Najlepszego ucznia w zawodzie fryzjer pod hasłem Fryzura na czerwony dywan - II miejsce

 • udział uczennicy w Ogólnopolskim Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik we Wrocławiu - uzyskała tytuł finalisty
 • Nagroda pieniężna dla naszej absolwentki! Absolwentka naszej szkoły która kształciła się w zawodzie cukiernik, otrzymała nagrodę pieniężną ufundowaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego - Departament Edukacji, Nauki i Sportu, w ramach realizacji Programu wspierania młodzieży uzdolnionej Nie zagubić talentu.

·      2023 r. – Wojewódzki Turniej Najlepszy Uczeń w Zawodzie Cukiernik „Współczesna architektura” – III miejsce 

·     2022 r. –  Wojewódzki Turniej Najlepszy Uczeń w Zawodzie Fryzjer „Kobieta Orientu" – Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Krośnie – I i II miejsce

·      2022 r. - Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego Forget-Me-Not – wyróżnienie

·     2021 r. – Międzyszkolny Konkurs Fryzjerski „Kwiaty we włosach” – Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa w Pilźnie – II miejsce

·     2021 r. - Licealiada w biegach przełajowych dziewcząt - II miejsce

·     2021 r. – Licealiada w piłce ręcznej dziewcząt - II miejsce

·     2021 r. - Turniej Piłki Nożnej Halowej Dziewcząt o Puchar Dyrektora II LO w Krośnie - II miejsce

·    2019 r. -  Turniej Piłki Nożnej Halowej Dziewcząt o Puchar Dyrektora II LO w Krośnie - I miejsce

 • 2019 r. - II Halowy Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt o Puchar Dyrektora ZSP Nr 2 w Krośnie - I miejsce
 • 2019 r. - (Zręcin) IV Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz Marsz NordicWalking - I i II miejsce
 • 2019 r. – XXI Krośnieński Bieg Konstytucji i Zawody NordicWalking z okazji Święta Konstytucji - I miejsce w kategorii K-19
 • 2019 r. - IV Korczyński Bieg i NordicWalking „Do Prządek” - I miejsce
 • 2019 r. - (Czeluśnica) VII Bieg Uliczny oraz IV Zawody NordicWalking, – II miejsce
 • 2019 r. - XXIII Bieg Niepodległości i VI Krośnieńskie Zawody NordicWalking: II i III miejsce
 • 2019 r. - Licealiada w piłce ręcznej dziewczątII miejsce
 •  2019 r. - Półfinał powiatowej Licealiady w piłce siatkowej dziewcząt II miejsce
 • 2019 r. - II Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt o Puchar Dyrektora II LO Krosno – III miejsce
 • 2018 r. - XX Krośnieński Bieg Konstytucji oraz Zawody NordicWalking - I miejsce
 • 2018 r.  - Licealiada w piłce ręcznej dziewcząt – II miejsce
 • 2018 r. - XXII Bieg Niepodległości i V Krośnieńskie Zawody NordicWalking - I miejsce
 • 2018 r. - Wojewódzki Turniej Najlepszy Uczeń w Zawodzie Fryzjer „Zalotne fale i loki w roli głównej" – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krośnie – I, II, II miejsce
 • 2018 r. - IV Wojewódzki Konkurs Fryzjerski - Zespół Szkół Technicznych im. Prof. Karola Olszewskiego w Sędziszowie Małopolskim „Twoja twarz wygląda znajomo” – I, II, III miejsce
 • 2018 r. - Konkurs Fryzjerski „Upięcie wieczorowe - najnowsze trendy” - Targi Beauty Expo w Rzeszowie – I miejsce
 • 2018 r. - Konkurs makijażu „Awangarda w makijażu” - Targi Beauty Expo w Rzeszowie - I miejsce
 • 2018 r. - Konkurs fryzjerski „Jesienne metamorfozy” Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krośnie – I miejsce
 • 2018 r. - Konkurs Fotografii Przyrodniczej Magurskiego Parku Narodowego - XIV edycja „Selfie w przyrodzie” – I, II, III miejsce
 •  2018 r. - XIX Małopolski Konkurs Szkół Gastronomicznych w Krakowie - wyróżnienie
 • 2018 r. - Konkurs kulinarny Kreatywny Kucharz w Tarnobrzegu – II miejsce
 • 2018 r. - Konkurs kulinarny „Studencka bomba witaminowa” Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie - wyróżnienie za estetykę podania potraw


Zajęcia pozalekcyjne

Uczniowie mogą rozwijać swoje pasje, uczestnicząc w zajęciach dodatkowych:

 • koła zainteresowań: kosmetyki naturalne,
 • zajęcia z innowacji: Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca, Twórca i dekorator mini deserów,  Kreatywny gastronom,
 • koła przedmiotowe,
 • SKS,
 • Szkolny Klub Honorowych Dawców Krwi,
 • Szkolny Wolontariat Misyjny – Grupa Rafiki,
 • Grupa Wokalna Dream,
 • Szkolny Klub Wolontariusza,
 • Klub Historyczny AK,
 • Samorząd Uczniowski,
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
 • zajęcia przygotowujące do egzaminów zawodowych,
 • zajęcia rozwijające kompetencje zawodowe. 
Współpraca z pracodawcami

Na wysoką jakość kształcenia zawodowego wpływa efektywna współpraca szkół z pracodawcami. Zarówno w szkole, jaki w zakładach pracy młodzi ludzie zdobywają wiedzę, umiejętności i doświadczenie niezbędne do funkcjonowania na rynku pracy. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie od ponad 50 lat utrzymuje stałą współpracę z pracodawcami włączając ich w proces kształcenia.  Współpraca ta ma  rozbudowany charakter, a jej efekty wpływają na proces kształcenia i jego kompleksowość. Proces kształcenia realizowany we  współpracy z pracodawcami  przekłada się na wyższą jakość kształcenia oraz większą wiedzę i umiejętność, co jest obecnie poszukiwane na  rynku pracy nie tylko lokalnym, ale i europejskim. Dzięki temu mamy pewność, że absolwenci kończący naszą szkołę znają  środowisko pracy w poszczególnych zawodach i mają realną szansę na zatrudnienie, a nabyte kompetencje są zgodne z oczekiwaniami przedsiębiorców.

W celu podniesienia efektywności kształcenia szkoła współpracuje z:

 • wyższymi uczelniami – Państwową Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie, Wyższą Szkołą Prawa i Administracji w Rzeszowie, Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, które objęły patronat naukowy nad szkołą
 • zakładami pracy: Hotelem Nafta Krosno, który objął patronatem klasy technikum w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, Piekarnią Kopacz, EKO - Piekarnią – Kiełtyka,  Piekarnią Guzik , Piekarnią Krukierek,  Piekarnią – Cukiernią Sajdak, Cukiernią – Jagusia, która objęła patronatem klasę technik technologii żywności oraz klasę branżową I stopnia – cukiernik,  Cukiernią Ania, Cukiernią Maestro Tomasz Podkul Dębica, Cukiernią Wołczański, Chocolatier – M. Pelczar, Cukiernią W – Zetka, Salonem fryzjerskim – Reich Małgorzata, Studiem Urody - Dawid Nastał, Salonem fryzjerskim Katrin, Salonem fryzjersko – kosmetycznym Stanisława Samborska, Salonem fryzjersko – kosmetycznym Laura, Biały Wilk Barber Krosno, Salonem fryzjerskim VIVA – Monika Pojnar, Salonem fryzjerskim WIKI – Jolanta Piróg, Salonem fryzjerskim Studio Szkoleniowe - Arek Bar, Celfast, Zakładem Usług Zbiorowego Żywienia „Marta” pani Marty Pac, BeDar – Salonem odzieżowym – Bernadeta Wacławska, Sklepem Top Secret, Studiem grafiki i reklamy EFEKT Jakub Olczyk, Firmą handlowo-usługowa Plus Bis – Andrzej Gonet Korczyna, PREDOM – KLIMATECH Beata Durał,  Zakładem Tapicerskim Ross Tone – Beata Ross, GROM – Wojciech Borek, AGZ sp. z o.o. - G. Zarzycki, Naprawa Pojazdów Samochodowych – Roman Frączek, FH Partner Delikatesy „Zielony Koszyk” Podkul Daniel, Podkul Damian, Gminną Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Korczynie, Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii z/s w Krośnie,  Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Krośnie - Krośnieńskim Holdingiem Komunalnym sp. z o.o., Hotelem Arłamów.
 • Cechem Rzemiosł Różnych w Krośnie,
 • Izbą Rzemieślniczą w Rzeszowie,
 • Wojewódzkim Szpitalem Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie,
 • Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Krośnie,
 • Powiatowym Urzędem Pracy,
 • Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży,
 • 9 – 10 HP w Krośnie,
 • Ośrodkami do koordynowania i przeprowadzania egzaminów zawodowych,
 • Urzędem Miasta Krosna,
 • Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w Krośnie,
 • Krośnieńskim Hospicjum,
 • Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych.

W przypadku kształcenia w klasach wielozawodowych zajęcia praktyczne będą organizowane u pracodawców. Uczeń będzie wtedy pracownikiem młodocianym i za swoją pracę będzie otrzymywał wynagrodzenie, a lata nauki będą mu się liczyły do stażu pracy. Pośrednikiem w organizowaniu zajęć praktycznych w firmach jest 9-10 Hufiec Pracy. Wymagane jest zaświadczenie od pracodawcy o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu (druk zaświadczenia do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły).

Wychodząc naprzeciw potrzebom  zmieniającego się  rynku usług edukacyjnych i rynku pracy, poszukujemy ciągle nowych partnerów i pracodawców, którzy pozwolą młodym ludziom na realizację procesu kształcenia w realnych warunkach, co w przyszłości przełoży się na lepsze ich funkcjonowanie na rynku pracy. 

Drzwi otwarte
11 kwietnia 2024 r. 
Zakres wiekowy
15 - 18
Współpraca z uczelniami wyższymi
 • Państwową Akademią Nauk Stosowanych w Krośnie,
 • Wyższą Szkołą Prawa i Administracji w Rzeszowie,
 • Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie,

które objęły patronat naukowy nad szkołą

Adres email IODO
inspektorgdpr@gmail.com
Nazwa i adres jednostki przetwarzającej dane
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im. Ks. St. Szpetnara w Krośnie, 38-400 Krosno ul. ks. St. Szpetnara 9
Telefon jednostki przetwarzającej dane
13 43 223 19
E-mail jednostki przetwarzającej dane
sekretariat@zsp2krosno.pl