Krosno
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara
Zespół szkół
Adres
ul.ks. St. Szpetnara 9, 38-400 Krosno
Telefon
(0-13) 43 223 19
Fax
(0-13) 43 689 48
E-mail
Strona www
Dyrektor
Ewa Starowiejska
Typ placówki
Branżowa Szkoła I stopnia
Zdjęcia
 • Zdjęcie
 • sala gimnastyczna
 • sala gimnastyczna
 • pracownia obsługi konsumenta
 • pracownia obsługi konsumenta
 • Uczniowie
 • Uczniowie
 • Akademia Młodego Zawodowca
 • Akademia Młodego Zawodowca
 • pracownia fryzjerska
 • pracownia kosmetyczna
 • pracownia kosmetyczna
Opis

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie wchodząca w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 to prężnie rozwijająca się szkoła, wychodząca naprzeciw oczekiwaniom uczniów i współczesnego rynku pracy.


Obecnie (3- letnia) Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 kształci w zawodach:


kucharz z innowacją pedagogiczną – catering dietetyczny

http://zsp2krosno.pl//kierunki_ksztalcenia/opis_branzowa_szkola_2020.pdf


fryzjer z innowacją pedagogiczną – kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca 

http://zsp2krosno.pl//kierunki_ksztalcenia/opis_branzowa_szkola_2020.pdf


a także

w klasie wielozawodowej: cieśla, fotograf, fryzjer, kelner, cukiernik, elektryk, elektromechanik, automatyk, elektronik, mechatronik, kowal, krawiec, piekarz, stolarz, przetwórca mięsa, sprzedawca, kuśnierz, tapicer, zegarmistrz, ogrodnik, złotnik – jubiler, optyk – mechanik, mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, blacharz samochodowy, elektromechanik pojazdów samochodowych, monter izolacji przemysłowych, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, operator urządzeń przemysłu chemicznego, drukarz fleksograficzny, drukarz offsetowy i innych wg klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego MEN.
http://zsp2krosno.pl//kierunki_ksztalcenia/opis_branzowa_szkola_2020.pdf


Pośrednikiem w organizowaniu zajęć praktycznych w firmach będzie 9-10 Hufiec Pracy.


Uczniowie naszej szkoły swoje umiejętności zawodowe doskonalą:

 • na zajęciach praktycznych u pracodawców,
 • w profesjonalnie wyposażonych pracowniach szkolnych,
 • na płatnych praktykach zawodowych u pracodawców,
 • na stażach zawodowych za granicą,
 • na płatnych stażach wakacyjnych.
 • uczniowie mają możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji przydatnych na rynku pracy m.in. kosmetyczka – wizażystka, spawacz (MAG i TIG), operator wózków widłowych, operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC.

Dzięki temu zdobywają doświadczenie i poznają realne warunki pracy, a pracodawcy pozyskują młodego wykwalifikowanego pracownika.

Po zakończeniu 3-letniej nauki uczeń szkoły branżowej może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub jako pracownik młodociany do egzaminu czeladniczego. Absolwenci są dobrze przygotowani do podjęcia pracy u pracodawcy lub do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. Mogą oni także kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia.


W celu podniesienia efektywności kształcenia szkoła współpracuje z:

 • wyższymi uczelniami – PWSZ Krosno, Wyższą Szkołą Prawa i Administracji w Rzeszowie, Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania
  w Rzeszowie,
  które objęły patronat naukowy nad szkołą
 • zakładami pracy: Hotel Nafta Krosno, który objął patronatem klasy technikum w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik usług kelnerskich, Piekarnia Kopacz, Piekarnia – Kiełtyka, Cukiernia – Jagusia, która objęła patronatem klasę technik technologii żywności oraz klasę branżową I stopnia – cukiernik, Cukiernia – Ania, Cukiernia Wołczański, Chocolatier – M. Pelczar, Salon fryzjerski – Reich Małgorzata, Studio Urody - Dawid Nastał, Salon fryzjerski Katrin, Salon fryzjersko – kosmetyczny Stanisława Samborska, Salon fryzjersko – kosmetyczny Laura, Biały Wilk Barber Krosno, Splast, AAglob, Celfast, Uzdrowisko Iwonicz S.A., PetroGeo, Mary Key, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Krośnieński Holding Komunalny, Wojewódzki Szpital Podkarpacki w Krośnie, Firmą Savpol z Gliwic, Hortino z Leżajska, Polmarkus z Pyskowic, Firmą Produkcyjno – Handlowo - Usługową pani Czesławy Kosiek w Krośnie, Zakładem Usług Zbiorowego Żywienia „Marta” pani Marty Pac w Krośnie,
 • Cechem Rzemiosł Różnych w Krośnie
 • Izbą Rzemieślniczą w Rzeszowie
 • Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie
 • Ośrodkami do koordynowania i przeprowadzania egzaminów zawodowych
 • Urzędem Miasta Krosna
 • Młodzieżową Radą Miasta Krosna
 • Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w Krośnie
 • Krośnieńskim Hospicjum
 • Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych.

Społeczność naszej szkoły bardzo aktywnie włącza się w życie środowiska lokalnego. W ramach współpracy z Urzędem Miasta Krosna, RCKP, Hospicjum, szkołami, parafiami, instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na terenie miasta i powiatu, organizujemy liczne imprezy i akcje m.in.: Fabryka Piernika, Pola Nadziei, Pierniczki dla Krośnieńskiego Hospicjum, KrosnoGra, Dobroczynny Bieg Nadziei, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Gala Medyczna dla pracowników Służby Zdrowia, Wigilia w Hospicjum, Wigilia w Oratorium, Spotkanie przy wigilijnym stole na krośnieńskim Rynku, Spotkanie wigilijne w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim w Krośnie, Pikniki rodzinne w szkołach podstawowych, Karpackie Klimaty, Jarmark Franciszkański, Michayland.


Dodatkowe informacje:

Uczniowie:

 • mają dostęp do bezpłatnych podręczników kształcenia zawodowego,
 • dojeżdżający do szkoły mogą korzystać z dofinansowania do biletów miesięcznych,
 • mogą korzystać z pomocy pedagoga szkolnego, oligofrenopedagoga, doradcy zawodowego.
 • W szkole funkcjonuje gabinet przedmedycznej opieki zdrowotnej, prężnie działający sklepik szkolny.
 • Baza szkoły – szkoła zapewnia odpowiednią bazę dydaktyczną. Do nauki zawodu przystosowane są specjalistyczne sale tj. pracownie gastronomii, obsługi klienta, fryzjerskie, wizażu.
 • Zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się na nowej pełnometrażowej sali gimnastycznej, organizowane są też zajęcia na basenie, lodowisku oraz zajęcia z nordic walking
 • Istnieje możliwość zamieszkania w internacie międzyszkolnym (sąsiadującym z naszą szkołą) z całodobowym wyżywieniem.


Piszą o nas - http://zsp2krosno.pl/pisza-o-nas

Profil na Facebooku -https://www.facebook.com/szkolasrednia/

Galerie zdjęć naflickr.com -https://www.flickr.com/photos/93775581@N03/albums

Kanał na YouTube.pl - https://www.youtube.com/channel/UCSMKQIN-xPRfTPpgUiRQvJQ

Platforma Moodle - http://moodle.zspnr2krosno.eu/

Strona internetowa dla kandydatów do szkoły - www.zsp2krosno.pl


Oferta
Dojazd
Szkoła znajduje się 1 km od głównego dworca PKS i PKP (boczna ulica ul. Czajkowskiego) http://zsp2krosno.pl/kontakt Uczeń dojeżdżający do szkoły może korzystać z dofinansowania do biletów miesięcznych
Historia

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 wchodzi w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im. ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie. Początki szkolnictwa zawodowego sięgają końca XIX w., kiedy to w Krośnie utworzona została Uzupełniająca Szkoła Przemysłowa, gdzie teoretyczną wiedzę zawodową zdobywali terminatorzy lokalnych rzemieślników. Zapoczątkowaną wówczas w naszym mieście tradycję kształcenia zawodowego przejęła i do dzisiaj kontynuuje nasza szkoła. Szkoła wielokrotnie zmieniała swoją nazwę oraz kanon zawodów w ofercie edukacyjnej. Aktualnie Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 kształci w zawodach: Kucharz z innowacją pedagogiczną – Katering dietetyczny, Fryzjer z innowacją pedagogiczną – Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca, a także ze względu na duże zapotrzebowanie na fachowców w mało popularnych w ostatnich latach zawodach, szkoła umożliwia zdobycie każdego innego z niżej wymienionych zawodów – w klasie wielozawodowej: cukiernik, piekarz, krawiec, sprzedawca,  mechanik pojazdów samochodowych, złotnik – jubiler, cieśla, tapicer, drukarz, przetwórca mięsa, ogrodnik, zegarmistrz, optyk–mechanik, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, operator urządzeń przemysłu chemicznego, monter izolacji przemysłowych, mechanik - operator maszyn do produkcji drzewnej oraz inne zawody przewidziane w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego MEN. Po zakończeniu 3- letniej nauki uczniowie szkoły branżowej mogą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub jako pracownik młodociany do egzaminu czeladniczego. Absolwenci są dobrze przygotowani do podjęcia pracy u pracodawcy lub do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. Mogą oni także kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia. Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 kształci fachowców, którzy bez problemu znajdą zatrudnienie w kraju, jak i za granicą.

Koła zainteresowań
Uczniowie mogą rozwijać swoje pasje uczestnicząc w zajęciach dodatkowych:
 • Koła zainteresowań: kosmetyczne, kosmetyki naturalne, satyryczne, artystyczne, recytatorskie
 • Zajęcia z innowacji: Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca, Twórca i dekorator mini deserów,  Catering dietetyczny, Kreatywny gastronom
 • Koła przedmiotowe
 • Koło Europejskie
 • SKS
 • Szkolny Klub Honorowych Dawców Krwi
 • Szkolny Wolontariat Misyjny – Grupa Rafiki
 • Szkolny Klub Wolontariusza
 • Klub Historyczny AK
 • Samorząd Uczniowski
 • Młodzieżowa Rada Miasta Krosna
 • Podkarpacka Młodzieżowa Akademia Prawa i Bezpieczeństwa.
Kontakty zagraniczne
Współpraca międzynarodowa Branżowej Szkoły I stopnia Nr 2 w Krośnie rozpoczęła się jeszcze przed wejściem Polski do Unii Europejskiej. Obejmowała ona realizację cyklu projektów „Lekcja przyjaźni I – V” oraz projektu z Programu PHARE: Rzeźbimy umysł i ciało – młodzież i edukacja w nowej rzeczywistości wspólnej Europy”. Projekty te realizowane były ze Združená stredná škola odevná w Preszowie.

Kolejne projekty „Nowe doświadczenia zawodowe na stażu we Francji” i „Międzynarodowe przygotowanie zawodowe kluczem do sukcesu na europejskim rynku pracy” realizowane przez naszą szkołę dotyczyły programu Leonardo da Vinci. Obejmowały one podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz promowania mobilności pracowników na europejskim rynku pracy.

Szkoła od kilku lat realizuje projekty europejskie w ramach Erasmus+ oraz POWER, które skierowane są zarówno do uczniów, jak i nauczycieli. Szkoła współpracuje z organizacjami z: Hiszpanii (euroMind), Włoch (Sistema Turismoi EProjectConsult/"A Rocca" NGO), Portugalii (Associação de Mobilidade Intercultural Euromob i Intercultural Association Mobility Friends).


Projekty w latach 2015 - 2020:

„Międzynarodowy dialog zawodowy”. Staże dla 10 uczniów (klas II i III) zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie kucharz i technikum - technik żywienia i usług gastronomicznych oraz 4 nauczycieli kształcących w zawodzie fryzjer i zawodach gastronomicznych w Sewilli w Hiszpanii.

 

"Europejskie podróże po wiedzę i doświadczenie zawodowe - staże zagraniczne". Staże dla 48 uczniów (klas II i III) zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie kucharz, cukiernik i fryzjer, technikum - technik żywienia i usług gastronomicznych, technik usług fryzjerskich oraz praktyki zawodowe dla 4 nauczycieli kształcących w zawodach gastronomicznych w Hiszpanii, Włoszech i Portugalii.

 

"Międzynarodowa edukacja językowa i cyfrowa nauczycieli kluczem do profesjonalizmu zawodowego". Tygodniowy kurs z zakresu TIK (Aplikacje IT w edukacji) dla 8 nauczycieli w Portugalii.

 

„Wzrost kompetencji językowych i cyfrowych = wyższa jakość kształcenia”. Tygodniowy kurs językowy (j. angielskie) dla 6 nauczycieli na Malcie oraz tygodniowy kurs z zakresu TIK („Multimedialny warsztat pracy nauczyciela") dla 9 nauczycieli w Portugalii. Projekty dla nauczycieli mają na celu przygotowanie kadry do prowadzenia zajęć, które odpowiadają potrzebom kształcenia dla międzynarodowego rynku pracy oraz poprawę kompetencji językowych i cyfrowych.

 

„Stawiamy na zagraniczne doświadczenie zawodowe”Staże dla 47 uczniów (klas II i III) szkoły branżowej I stopnia w zawodzie kucharz, cukiernik i fryzjer; technikum - technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności,  technik usług fryzjerskich i technik analityk oraz praktyki zawodowe dla 5 nauczycieli kształcących w zawodach gastronomicznych, fryzjersko-kosmetycznych w Hiszpanii, Włoszech i Portugalii.


„Zagraniczny staż szansą rozwoju zawodowego” Staże dla 47 uczniów (klas II i III) szkoły branżowej I stopnia w zawodzie kucharz, cukiernik i fryzjer; technikum - technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności,  technik usług fryzjerskich i technik analityk oraz praktyki zawodowe dla 6 nauczycieli kształcących w zawodach gastronomicznychfryzjerskich i chemicznych w Hiszpanii, Włoszech i Portugalii.


Projekt dla nauczycieli


„Rozwój kompetencji kluczowych nauczycieli - sukcesem uczniów” - w ramach tego projektu grupa dziewięciu nauczycieli uczestniczyła w tygodniowym kursie  „Kluczowe umiejętności współczesnego nauczyciela” w Hiszpanii. Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych kadry pedagogicznej oraz poznanie nowoczesnych metod i form pracy z uczniami. Działania te przyczynią się do podniesienia jakości pracy szkoły oraz rozwoju osobistego uczniów i nauczycieli.


Projekty Erasmus+ na Pinterest - https://pl.pinterest.com/zspn/boards/

Oficjalna strona projektów Erasmus+ - http://projekty.zspnr2krosnoerasmus.eu

Osiągnięcia

Stypendia za wyniki w nauce:

Uczniowie osiągający najwyższe wyniki w nauce oraz sukcesy zawodowe mogą starać się o uzyskanie:


 • Stypendium Młodego Zawodowca


Corocznie uczniowie należący do SKHDK otrzymują Świadectwa Dojrzałości Społecznej i statuetki „Kropla krwi”. Szkoła została odznaczona odznaką Zasłużony Honorowy Dawca Krwi


Osiągnięcia zawodowe i sukcesy naszych uczniów na szczeblu międzyszkolnym, wojewódzkim i ogólnopolskim:


 • 2019 r. -  Turniej Piłki Nożnej Halowej Dziewcząt o Puchar Dyrektora II LO w  Krośnie - I miejsce
 • 2019 r. - II Halowy Turniej Piłki Nożnej  Dziewcząt o Puchar  Dyrektora ZSP Nr 2 w Krośnie - I miejsce
 • 2019 r. (Zręcin) IV Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz  Marsz NordicWalking - I i II miejsce – w kategorii
 • 2019 r. – XXI Krośnieński Bieg Konstytucji i Zawody NordicWalking z okazji Święta Konstytucji - I miejsce w kategorii K-19
 • 2019 r. IV Korczyński Bieg i NordicWalking „Do Prządek” -  I miejsce
 • 2019 r. (Czeluśnica)  VII Bieg Uliczny oraz IV Zawody NordicWalking, – II miejsce w kategorii
 • 2019 r. - XXIII Bieg Niepodległości i VI Krośnieńskie Zawody NordicWalking: II i III miejsce w kategorii
 • 2019 r. - Licealiada w piłce ręcznej dziewczątII miejsce
 •  2019 r. - Półfinał powiatowej Licealiady w piłce siatkowej dziewcząt II miejsce
 • 2019 r. II Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt o Puchar Dyrektora II LO Krosno – III miejsce
 • 2018 r. - XX Krośnieński Bieg Konstytucji oraz Zawody NordicWalking - I miejsce w kategorii
 • 2018 r.  - Licealiada w piłce ręcznej dziewczątII miejsce
 • 2018 r. XXII Bieg Niepodległości i V Krośnieńskie Zawody NordicWalking - I miejsce w kategorii
 • 2018 r. - Wojewódzki Turniej Najlepszy Uczeń w Zawodzie Fryzjer „Zalotne fale i loki w roli głównej – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krośnie – I, II, II miejsce
 • 2018 r. - IV Wojewódzki Konkurs  Fryzjerski - Zespół  Szkół Technicznych im. Prof. Karola Olszewskiego w Sędziszowie Małopolskim  „Twoja twarz wygląda znajomo” – I, II, III miejsce
 • 2018 r. - Konkurs Fryzjerski „Upięcie wieczorowe - najnowsze trendy” - Targi Beauty Expo w Rzeszowie – I miejsce
 • 2018 r. - Konkurs makijażu „Awangarda w makijażu” - Targi Beauty Expo w Rzeszowie - I miejsce
 • 2018 r. - Konkurs fryzjerski „Jesienne metamorfozy” Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krośnie – I miejsce
 • 2018 r. - Konkurs Fotografii Przyrodniczej Magurskiego Parku Narodowego - XIV edycja „Selfie w przyrodzie” – I, II, III miejsce
 •  2018 r. - XIX Małopolski Konkurs Szkół Gastronomicznych w Krakowie - wyróżnienie
 • 2018 r. - Konkurs kulinarny Kreatywny Kucharz  w Tarnobrzegu – II miejsce
 • 2018 r. - Konkurs kulinarny „Studencka bomba witaminowa” Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie - wyróżnienie za estetykę podania potraw
 • 2017 r. - Międzyszkolny Konkurs Fryzjerski w Tarnobrzegu pod hasłem ,,Wenecka noc, wenecki bal’’ - III miejsce
 • 2017 r. - Ogólnopolski Konkurs Fryzjerski w Warszawie pod hasłem Geometryczne eksplozje” - wyróżnienie
 • 2017 r. - Wojewódzki Turniej ,,Najlepszy uczeń w zawodzie fryzjer” Krosno pod hasłem „Geometryczne fantazje” - III miejsce
 • 2017 r. - Konkurs recytatorski poezji Jana Zycha - wyróżnienie
 • 2017 r. - powiatowy Konkurs Polskiej Poezji Sybirackiej - wyróżnienie
 • 2017 r. -XXIII Przegląd Młodzieżowych Wieczorów Rozrywkowych „Blaga 2017″ - I wyróżnienie
 • 2017 r. – PWSZ „Studencka bomba witaminowa” - III miejsce
 • 2017 r. - Wojewódzki konkurs o tytuł „Najlepszego ucznia w zawodzie cukiernik” Krosno - II miejsce
 • 2017 r. –„Poszukiwacze zaginionych baterii" konkurs organizowany przez UM Krosno - I miejsce w kategorii szkoły ponadgimnazjalne
 • 2016 r. – V Międzyszkolny Konkurs Szkół Gastronomicznych w Tarnobrzegu „Kreatywny Kucharz” – wyróżnienie
 • 2016 r.- Konkurs Międzynarodowy w Sanoku „Desery w nowoczesnej odsłonie” – I miejsce
 • 2016 r. - Ponadregionalny Konkurs Wiedzy i Umiejętności Fryzjerskich w Trzcianie pod hasłem ,,Nowoczesna wizja fryzury kobiecej” - I miejsce, wyróżnienie
 • 2016 r. - Wojewódzki Turniej ,,Najlepszy uczeń w zawodzie fryzjer” Krosno pod hasłem ,,Wieczorowa fantazja’’ - I miejsce
 • 2016 r. – Wojewódzki konkurs o tytuł „Najlepszego ucznia w zawodzie cukiernik” Krosno – II i III miejsce
 • 2015 r. - Wojewódzki Turniej ,,Najlepszy uczeń w zawodzie fryzjer’’ Krosno pod hasłem ,,Hiszpańska awangarda’’ - wyróżnienie
 • 2015 r. – Wojewódzki konkurs o tytuł „Najlepszego ucznia w zawodzie cukiernik” Krosno – I miejsce
Zajęcia pozalekcyjne
Uczniowie mogą rozwijać swoje pasje uczestnicząc w zajęciach dodatkowych:
 • Koła zainteresowań: kosmetyczne, kosmetyki naturalne, satyryczne, artystyczne, recytatorskie
 • Zajęcia z innowacji: Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca, Twórca i dekorator mini deserów,  Catering dietetyczny, Kreatywny gastronom
 • Koła przedmiotowe
 • Koło Europejskie
 • SKS
 • Szkolny Klub Honorowych Dawców Krwi
 • Szkolny Wolontariat Misyjny – Grupa Rafiki
 • Szkolny Klub Wolontariusza
 • Klub Historyczny AK
 • Samorząd Uczniowski
 • Młodzieżowa Rada Miasta Krosna
 • Podkarpacka Młodzieżowa Akademia Prawa i Bezpieczeństwa.
Współpraca z pracodawcami

Na wysoką jakość kształcenia zawodowego wpływa efektywna współpraca szkół z pracodawcami. Zarówno w szkole, jaki w zakładach pracy młodzi ludzie zdobywają wiedzę, umiejętności i doświadczenie niezbędne do funkcjonowania na rynku pracy. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie od ponad 50 lat utrzymuje stałą współpracę z pracodawcami włączając ich w proces kształcenia.  Współpraca ta ma  rozbudowany charakter, a jej efekty wpływają na proces kształcenia i jego kompleksowość. Proces kształcenia realizowany we  współpracy z pracodawcami  przekłada się na wyższą jakość kształcenia oraz większą wiedzę i umiejętność, co jest obecnie poszukiwane na  rynku pracy nie tylko lokalnym, ale i europejskim. Dzięki temu mamy pewność, że absolwenci kończący naszą szkołę znają  środowisko pracy w poszczególnych zawodach i mają realną szansę na zatrudnienie, a nabyte kompetencje są zgodne z oczekiwaniami przedsiębiorców.

W celu podniesienia efektywności kształcenia  szkoła współpracuje z:

 • wyższymi uczelniami – PWSZ Krosno, Wyższą Szkołą Prawa i Administracji
  w Rzeszowie, Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, które objęły patronat naukowy nad szkołą
 • zakładami pracy:

Hotel Nafta Krosno, który objął patronatem klasy technikum w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik usług kelnerskich, Piekarnia Kopacz, EKO - Piekarnia – Kiełtyka,  Piekarnia Guzik , Piekarnia Krukierek,  Piekarnia – Cukiernia Sajdak, Cukiernia – Jagusia, która objęła patronatem klasę technik technologii żywności oraz klasę branżową I stopnia – cukiernik,  Cukiernia „Ania” Chorkówka, Cukiernia Maestro Tomasz Podkul Dębica, Cukiernia Wołczański, Chocolatier – M. Pelczar, Cukiernia W – Zetka, Salon fryzjerski – Reich Małgorzata, Studio Urody - Dawid Nastał, Salon fryzjerski Katrin, Salon fryzjersko – kosmetyczny Stanisława Samborska, Salon fryzjersko – kosmetyczny Laura, Biały Wilk Barber Krosno, Salon fryzjerski VIVA – Monika Pojnar, Salon fryzjerski WIKI – Jolanta Piróg, Salon fryzjerski. Studio Szkoleniowe - Arek Bar,  Celfast, FPHUą pani Czesławy Kosiek, Zakład Usług Zbiorowego Żywienia „Marta” pani Marty Pac, Be Dar – Salon odzieżowy – Wacławska Bernadeta, Sklep Top Secret Krosno, Studio grafiki i reklamy „EFEKT” Jakub Olczyk, Jubiler – Jaracz Tomasz, Firma handlowo -  usługowa Plus Bis – Andrzej Gonet Korczyna, PREDOM – KLIMATECH Beata Durał,  Firma handlowo -  usługowa Edmat – wystrój wnętrz – Edward Barański, Zakład Tapicerski Ross Tone – Beata Ross, ELPRIM – Jacek Gorczyca, FHU GROM – Wojciech Borek, AGZ sp. z o.o. - G. Zarzycki, Naprawa Pojazdów Samochodowych – Roman Frączek, FH Partner Delikatesy „Zielony koszyk” Podkul Daniel, Podkul Damian, Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Korczynie

  • Cechem Rzemiosł Różnych w Krośnie
  • Izbą Rzemieślniczą w Rzeszowie
  • Wojewódzkim Szpitalem Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie
  • Powiatową Stacją Sanitarno  - Epidemiologiczną w Krośnie
  • Powiatowym Urzędem Pracy
  • Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
  • 9 – 10 HP w Krośnie
  • Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie
  • Ośrodkami do koordynowania i przeprowadzania egzaminów zawodowych
  • Urzędem Miasta Krosna
  • Młodzieżową Radą Miasta Krosna
  • Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w Krośnie
  • Krośnieńskim Hospicjum
  • Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych.

W przypadku kształcenia w klasach wielozawodowych  zajęcia praktyczne będą organizowane u pracodawców. Uczeń będzie wtedy pracownikiem młodocianym i za swoją pracę będzie otrzymywał wynagrodzenie, a lata nauki będą mu się liczyły do stażu pracy. Pośrednikiem w organizowaniu zajęć praktycznych w firmach będzie 9-10 Hufiec Pracy. Wymagane jest zaświadczenie od pracodawcy o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu (druk zaświadczenia do pobrania w sekretariacie szkoły).


Wychodząc naprzeciw  potrzebom  zmieniającego się  rynku usług edukacyjnych i rynku pracy, poszukujemy ciągle nowych partnerów i pracodawców, którzy pozwolą młodym ludziom na realizację procesu kształcenia w realnych warunkach, co w przyszłości przełoży się na lepsze ich funkcjonowanie na rynku pracy.

Drzwi otwarte

27 lutego 2020 r.

Dzień Otwarty - Event Młodych Przedsiębiorców

http://zsp2krosno.pl/38-archiwum/archiwum/1837-dzie%C5%84-otwarty-w-zsp-nr-2

Zakres wiekowy
15 - 18