Krosno
Szkoła Ponadpodstawowa
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara

Adres
ul.ks. St. Szpetnara 9, 38-400 Krosno
Telefon
13 43 223 19
E-mail
sekretariat@zsp2krosno.pl
Strona www
zsp2krosno.pl
Typ placówki
Zespół szkół i placówek oświatowych
OpisZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 2 IM. KS. STANISŁAWA SZPETNARA W KROŚNIE to szkoła z tradycjami i licznymi osiągnięciami edukacyjnymi zarówno na szczeblu krajowym, jak i światowym. Budynek, w którym mieści się obecnie ZSP Nr 2 został wybudowany przez ks. Stanisława Szpetnara jako bursa dla młodzieży kształcącej się na terenie Krosna. W 1965 roku została przekształcona w Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Pracujących. W ciągu 50 lat istnienia kilkakrotnie przechodziła zmiany, aż do powstania obecnego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Krośnie. 1 września 2000 roku nadano szkole imię ks. Stanisława Szpetnara.

Przez cały ten czas, prężnie rozwijająca się placówka, wielokrotnie dostosowywała kierunki kształcenia, uwzględniając oczekiwania uczniów, jak i zapotrzebowania rynku pracy.

Szkoła aktualnie kształci:

TECHNIKUM NR 2:

5-letnie dla absolwentów szkoły podstawowej

· technik usług fryzjerskich – Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca / Stylizacje reklamowe i kreator wizerunku

· technik żywienia i usług gastronomicznych – Twórca i dekorator mini deserów / Personalny trener zdrowia i urody

· technik analityk – Kryminologia i analiza kryminalna / Technologia produkcji kosmetyków

· technik technologii żywności (cukiernik) – Twórca i dekorator mini deserów

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2

3-letnia dla absolwentów szkoły podstawowej

· kucharz z innowacją pedagogiczną – Kreatywny gastronom

· fryzjer z innowacją pedagogiczną – Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca

· cukiernik z innowacją pedagogiczną – Twórca i dekorator mini deserów

· klasa wielozawodowa: fotograf, fryzjer, kelner, cukiernik, elektryk, elektronik, krawiec, piekarz, stolarz, przetwórca mięsa, sprzedawca, zegarmistrz, optyk – mechanik, mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, blacharz samochodowy, elektromechanik pojazdów samochodowych, monter izolacji przemysłowych, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, operator urządzeń przemysłu chemicznego, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie i inne wg klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego MEN.

NASZA SZKOŁA:

  • umożliwia kształcenie w wielu praktycznych zawodach, w których każdy uczeń bez trudu znajdzie zatrudnienie po ukończeniu szkoły, zarówno w kraju, jak i za granicą,
  • jest ośrodkiem egzaminacyjnym – osiągamy bardzo wysoką zdawalnością egzaminów zawodowych,
  • w celu podniesienia jakości i efektywności kształcenia zawodowego współpracuje z pracodawcami. Zarówno w szkole, jaki w zakładach pracy młodzi ludzie zdobywają wiedzę, umiejętności i doświadczenie niezbędne do funkcjonowania na rynku pracy,
  • zapewnia odpowiednią bazę dydaktyczną. Do nauki zawodu przystosowane są specjalistyczne sale tj. pracownie gastronomiczne, obsługi klienta, fryzjerskie, wizażu, chemiczna,
  • zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się na nowej pełnometrażowej sali gimnastycznej, organizowane są też zajęcia na basenie, lodowisku oraz zajęcia z nordic walking,
  • szkoła posiada wirtualną strzelnicę,
  • zapewnia opiekę przedmedyczną oraz dostęp do prężnie działającego sklepiku.

NASI UCZNIOWIE:

· wygrywają liczne konkursy (m. in. gastronomiczne, cukiernicze, fryzjerskie, fotograficzne) na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim,

· rozwijają swoje talenty uczestnicząc w kołach zainteresowań,

· uczestniczą w dodatkowych kursach, m. in. zdobnictwa cukierniczego, barmańskim, baristycznym, kelnerskim, wizażu i stylizacji paznokci, przedłużania i zagęszczania włosów (poświadczonych zaświadczeniem o ich zakończeniu),

· mają dostęp do bezpłatnych podręczników do kształcenia zawodowego,

· mogą korzystać z pomocy pedagoga szkolnego, pedagoga specjalnego, psychologa, logopedy, oligofrenopedagoga, doradcy zawodowego,

· mają możliwość zamieszkania w internacie międzyszkolnym z całodobowym wyżywieniem.


PROJEKTY UNIJNE

Współpraca międzynarodowa ZSP Nr 2 w Krośnie rozpoczęła się jeszcze przed wejściem Polski do Unii Europejskiej. Obejmowała ona realizację cyklu projektów Lekcja przyjaźni I - V oraz projektu z Programu PHARE: Rzeźbimy umysł i ciało - młodzież i edukacja w nowej rzeczywistości wspólnej Europy. Projekty te realizowane były ze Združená stredná škola odevná w Preszowie. Kolejne projekty Nowe doświadczenia zawodowe na stażu we Francji i Międzynarodowe przygotowanie zawodowe kluczem do sukcesu na europejskim rynku pracy realizowane przez naszą szkołę dotyczyły programu Leonardo da Vinci. Obejmowały one podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz promowania mobilności pracowników na europejskim rynku pracy.

Nasza szkoła od wielu lat z powodzeniem realizuje projekty europejskie w ramach POWER oraz Erasmus+, które są współfinansowane przez Unię Europejską. Udział w zagranicznych mobilnościach umożliwia uczniom zdobycie międzynarodowych umiejętności zawodowych poprzez odbycie praktyk branżowych w zagranicznych firmach, natomiast nauczycielom pozwala na wymianę dobrych praktyk i unowocześnienie procesu dydaktycznego. Społeczność szkolna uczestniczyła w realizacji 9 projektów w ramach ERASMUS+ programu Unii Europejskiej i współpracuje z firmami we Włoszech, Hiszpanii i Portugalii. W czasie mobilności uczestnicy doskonalą i poszerzają swoje umiejętności zawodowe, znajomość języków obcych, kształtują kompetencje kluczowe i miękkie: komunikatywność, kreatywność, praca w grupie, organizacja pracy, itp. Otwierają się na nowe doświadczenia, a ich pewność siebie znacznie wzrasta. Dzięki licznym wycieczkom poznają też kulturę i zwyczaje innych narodów.

Aktualnie szkoła realizuje dwa projekty ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+). Projekt Edukacja dla przyszłości w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 skierowany jest do nauczycieli, natomiast projekt Otwarci na świat i nowy wymiar edukacji branżowej skierowany jest do uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych.
Na lata 2024-2027 szkoła otrzymała Akredytację w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe w ramach akcji 1. programu Erasmus+ na realizację praktyk branżowych dla uczniów i job shadowing dla nauczycieli. W ramach realizacji akredytacji szkoła ma zamiar poszerzyć współpracę międzynarodową o Czechy i Maltę.


Projekty Erasmus+ na Pinterest - https://pl.pinterest.com/zspn/boards/

Piszą o nas - http://zsp2krosno.pl/pisza-o-nas

Profil na Facebooku -https://www.facebook.com/szkolasrednia/

Instagram https://instagram.com/zsp_nr_2_krosno?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Galerie zdjęć naflickr.com -https://www.flickr.com/photos/93775581@N03/albums

Kanał na YouTube.pl - https://www.youtube.com/channel/UCSMKQIN-xPRfTPpgUiRQvJQ

Platforma Moodle - http://moodle.zspnr2krosno.eu/

Strona internetowa dla kandydatów do szkoły - www.zsp2krosno.pl