Krosno
Szkoła Ponadpodstawowa
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara

Adres
ul.ks. St. Szpetnara 9, 38-400 Krosno
Telefon
(0-13) 43 223 19
Fax
(0-13) 43 689 48
E-mail
sekretariat@zsp2krosno.pl
Strona www
zsp2krosno.pl
Typ placówki
Zespół szkół i placówek oświatowych
Opis



ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 2 IM. KS. STANISŁAWA SZPETNARA W KROŚNIE to szkoła z tradycjami i licznymi osiągnięciami edukacyjnymi zarówno na szczeblu krajowym, jak i światowym.

Budynek, w którym mieści się obecnie ZSP Nr 2 został wybudowany przez ks. Stanisława Szpetnara jako bursa dla młodzieży kształcącej się na terenie Krosna.
W 1965 roku została przekształcona w Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Pracujących. W ciągu 50 lat istnienia kilkakrotnie przechodziła zmiany, aż do powstania obecnego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Krośnie. 1 września 2000 roku nadano szkole imię ks. Stanisława Szpetnara.

Przez cały ten czas, prężnie rozwijająca się placówka, wielokrotnie dostosowywała kierunki kształcenia, uwzględniając oczekiwania uczniów, jak i zapotrzebowania rynku pracy.


Szkoła aktualnie kształci:

TECHNIKUM NR 2:

5-letnie dla absolwentów szkoły podstawowej

 

·         technik usług fryzjerskich – Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca / Stylizacje reklamowe i kreator wizerunku


·         technik żywienia i usług gastronomicznych – Twórca i dekorator mini deserów / Personalny trener zdrowia i urody


·         technik analityk – Kryminologia i analiza kryminalna / Technologia produkcji kosmetyków


·         technik technologii żywności – Cukiernik – Twórca i dekorator mini deserów

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2

3-letnia dla absolwentów szkoły podstawowej

 

·         kucharz z innowacją pedagogiczną – Kreatywny gastronom

·         fryzjer z innowacją pedagogiczną – Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca


·         cukiernik z innowacją pedagogiczną - Twórca i dekorator mini deserów

·      klasa wielozawodowa: cieśla, fotograf, fryzjer, kelner, cukiernik, elektryk, elektronik,  krawiec, piekarz, stolarz, przetwórca mięsa, sprzedawca, zegarmistrz, optyk – mechanik, mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, blacharz samochodowy, elektromechanik pojazdów samochodowych, monter izolacji przemysłowych, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego i inne wg klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego MEiN.

 

NASZA SZKOŁA:


 • umożliwia kształcenie w wielu praktycznych zawodach, w których każdy uczeń bez trudu znajdzie zatrudnienie po ukończeniu szkoły, zarówno w kraju, jak i za granicą,
 • jest ośrodkiem egzaminacyjnym – osiągamy bardzo wysoką zdawalnością egzaminów zawodowych,
 • w celu podniesienia jakości i efektywności kształcenia zawodowego współpracuje z pracodawcami. Zarówno w szkole, jaki w zakładach pracy młodzi ludzie zdobywają wiedzę, umiejętności i doświadczenie niezbędne do funkcjonowania na rynku pracy,
 • zapewnia odpowiednią bazę dydaktyczną. Do nauki zawodu przystosowane są specjalistyczne sale tj. pracownie gastronomii, obsługi klienta, fryzjerskie, wizażu, chemiczna,
 • zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się na nowej pełnometrażowej sali gimnastycznej, organizowane są też zajęcia na basenie, lodowisku oraz zajęcia z nordic walking,
 • zapewnia opiekę przedmedyczną oraz dostęp do prężnie działającego sklepiku szkolnego.

 

NASI UCZNIOWIE:


 • wygrywają liczne konkursy (m. in. gastronomiczne, cukiernicze, fryzjerskie, fotograficzne) na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim,
 • rozwijają swoje talenty uczestnicząc w kołach zainteresowań,
 • mają dostęp do bezpłatnych podręczników do kształcenia zawodowego,
 • mogą korzystać z pomocy pedagoga szkolnego, oligofrenopedagoga, doradcy zawodowego,
 • mają możliwość zamieszkania w internacie międzyszkolnym (sąsiadującym z nasza szkołą) z całodobowym wyżywieniem.

 

PROJEKTY UNIJNE

 

Szkoła nasza od lat z powodzeniem realizuje projekty europejskie, które umożliwiają uczniom podnoszenie kwalifikacji zawodowych poza granicami kraju. Projekty realizowane są w ramach ERASMUS+.


Obecnie szkoła realizuje projekty:


·         „Zagraniczny staż – szansą rozwoju zawodowego” w ramach którego  uczniowie kształcący się w zawodach: kucharz, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności, cukiernik, fryzjer i technik usług fryzjerskich, analityk odbędą staże zawodowe w Hiszpanii, Portugalii i we Włoszech. Poza uczniami w projekcie bierze udział 5 nauczycieli przedmiotów gastronomicznych i fryzjerskich.


·         „Zagraniczny staż = lepsza przyszłość” w ramach którego  uczniowie kształcący się w zawodach: kucharz, technik technologii żywności, technik żywienia i usług gastronomicznych, cukiernik, fryzjer i technik usług fryzjerskich, analityk odbędą staże zawodowe w Hiszpanii, Portugalii i we Włoszech. Poza uczniami w projekcie wezmą również udział nauczyciele przedmiotów gastronomicznych i fryzjerskich.

 

Projekty Erasmus+ na Pinterest - https://pl.pinterest.com/zspn/boards/

Oficjalna strona projektów Erasmus+ - http://projekty.zspnr2krosnoerasmus.eu

 

Piszą o nashttp://zsp2krosno.pl/pisza-o-nas

Profil na Facebooku - Facebook ZSP Nr 2 Krosno

Galerie zdjęć naflickr.com -https://www.flickr.com/photos/93775581@N03/albums

Kanał na YouTube.pl - ZSP Nr 2 Krosno na YouTube

Strona internetowa szkoły - zsp2krosno.pl