Krosno
Technikum
Technikum Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara
Zespół szkół
Adres
ul.ks. St. Szpetnara 9, 38-400 Krosno
Telefon
(0-13) 43 223 19
Fax
(0-13) 43 689 48
E-mail
Strona www
Dyrektor
Ewa Starowiejska
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
 • Zdjęcie
 • sala gimnastyczna
 • sala gimnastyczna
 • pracownia obsługi konsumenta
 • pracownia obsługi konsumenta
 • Uczniowie
 • Uczniowie
 • Akademia Młodego Zawodowca
 • Akademia Młodego Zawodowca
 • pracownia fryzjerska
 • pracownia kosmetyczna
 • pracownia kosmetyczna
Opis

Technikum Nr 2 w Krośnie im. Ks. Stanisława Szpetnara wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawych Nr 2 to szkoła prężnie rozwijająca się, wychodząca naprzeciw oczekiwaniom uczniów i współczesnego rynku pracy.


Oferujemy kształcenie w zawodach:


technik żywienia i usług gastronomicznych – Personalny trener zdrowia i urody / Catering dietetyczny

http://zsp2krosno.pl//kierunki_ksztalcenia/opis_technikum_2020.pdf


technik usług fryzjerskich – Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca / Stylizacje reklamowe i kreator wizerunku

http://zsp2krosno.pl//kierunki_ksztalcenia/opis_technikum_2020.pdf
technik technologii żywności – cukiernik – Twórca i dekorator mini deserów

http://zsp2krosno.pl//kierunki_ksztalcenia/opis_technikum_2020.pdf


technik analityk – Analiza kryminalna i medyczna /Analiza biochemiczna

http://zsp2krosno.pl//kierunki_ksztalcenia/opis_technikum_2020.pdf


Uczniowie naszej szkoły swoje umiejętności zawodowe doskonalą na:

 • zajęciach praktycznych w profesjonalnie wyposażonych pracowniach,
 • praktykach zawodowych i płatnych stażach organizowanych u pracodawców,
 • praktykach zawodowych za granicą.
  Dzięki temu zdobywają doświadczenie i poznają realne warunki pracy, a pracodawcy pozyskują młodego wykwalifikowanego pracownika.

  Kompetencje zawodowe uczniów sprawdzane są w ramach egzaminów z kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie. Uczniowie naszej szkoły zdają egzaminy na bardzo wysokim poziomie i uzyskują dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie oraz tytuł technika.


  Po zakończeniu 5-letniej nauki uczeń technikum może przystąpić do egzaminu maturalnego, po zdaniu którego otrzymuje świadectwo dojrzałości. Nasi absolwenci są dobrze przygotowani do kontynuowania nauki na studiach, jak również do podjęcia pracy u pracodawcy lub na własny rachunek.


  W ramach projektów unijnych realizowanych w naszej szkole uczniowie mają możliwość:

  • uczestniczyć w zagranicznych praktykach zawodowych (Portugalia, Włochy, Hiszpania, Francja) w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Erasmus + „Świadomość różnic i podobieństw w kompetencjach zawodowych w Polsce i za granicą szansą na sukces w karierze zawodowej”,
  • bezpłatnie zdobywać dodatkowe kwalifikacje i umiejętności, uczestnicząc w kursach: zdobnictwa cukierniczego, barmańskim, baristycznym, kelnerskim, obsługi kas fiskalnych, wizażu i stylizacji paznokci, przedłużania i zagęszczania włosów (poświadczonych zaświadczeniem o ich zakończeniu),
  • uczestniczyć w odpłatnych stażach i praktykach zawodowych w okresie wakacji w ramach Projektu „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”.


  Zatrudnienie

  Absolwent w zawodzie technik usług fryzjerskich może znaleźć zatrudnienie w: salonach fryzjerskich i barberskich, studiach stylizacji fryzur, agencjach mody i reklamy, charakteryzatorniach w teatrze i na planie filmowym.

  Absolwent w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych może znaleźć zatrudnienie w: zakładach żywienia zbiorowego - stołówki, restauracje, bary, kawiarnie; instytucjach zajmujących się obrotem żywnością, służbie zdrowia - sanatoria, żłobki, służby sanitarno-epidemiologiczne, szpitale; organizacjach ochrony konsumenta, instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywieniu, żywności i placówkach prowadzących żywienie zbiorowe - domy opieki społecznej, domy dziecka, internaty, akademiki, pensjonaty, domy wczasowe itp.

  Absolwent w zawodzie technik analityk może znaleźć zatrudnienie w: laboratoriach kryminalistycznych, toksykologicznych, naukowo-badawczych, klinicznych, archeologicznych, geologicznych, historycznych, w przemyśle chemicznym, spożywczym (kontrola procesów technologicznych, analizy surowców i produktów), z obszaru rolnictwa (ocena jakości gleb, stopnia skażenia produktów rolnych), ochrony środowiska (analizy wód, gleb, atmosfery, ciągły monitoring zanieczyszczeń ekosfery).

  Absolwent w zawodzie technik technologii żywności może znaleźć zatrudnienie w: zakładach gastronomiczno-handlowych, cukierniach, kawiarniach, restauracjach, hotelach, zakładach produkcji spożywczej, instytucjach badających jakość żywności (w laboratoriach zakładowych i przemyśle spożywczym, stacjach sanitarno – epidemiologicznych).

  Studia wyższe

  Po ukończeniu nauki uczeń może podjąć studia wyższe na kierunkach:

  technik analityk: chemia, technologia chemiczna, ochrona środowiska, farmacja, medycyna, analityka medyczna i kryminalistyczna, towaroznawstwo, kosmetologia, biotechnologia, biochemia, chemia, technologia żywności i żywienia, ochrona środowiska, ratownictwo medyczne i inne.

  technik technologii żywności, technik żywienia i usług gastronomicznych: technologia żywności i żywienia człowieka, dietetyka, dietetyka kliniczna, gastronomia i hotelarstwo, turystyka, analiza chemiczna, towaroznawstwo, inne.

  technik usług fryzjerskich: kosmetologia nowoczesna, fryzjerstwo i stylizacja, wizaż i stylizacja, marketing i reklama, inne.

  W celu podniesienia efektywności kształcenia szkoła współpracuje z:

  • wyższymi uczelniami – PWSZ Krosno, Wyższą Szkołą Prawa i Administracji
   w Rzeszowie, Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, które objęły patronat naukowy nad szkołą
  • zakładami pracy: Hotel Nafta Krosno, który objął patronatem klasy technikum w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik usług kelnerskich, Piekarnia Kopacz, Piekarnia – Kiełtyka, Cukiernia – Jagusia, która objęła patronatem klasę technik technologii żywności oraz klasę branżową I stopnia – cukiernik, Cukiernia – Ania, Cukiernia Wołczański, Chocolatier – M. Pelczar, Salon fryzjerski – Reich Małgorzata, Studio Urody - Dawid Nastał, Salon fryzjerski Katrin, Salon fryzjersko – kosmetyczny Stanisława Samborska, Salon fryzjersko – kosmetyczny Laura, Biały Wilk Barber Krosno, Splast, AAglob, Celfast, Uzdrowisko Iwonicz S.A., PetroGeo, Mary Key, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Krośnieński Holding Komunalny, Wojewódzki Szpital Podkarpacki w Krośnie, Firmą Savpol z Gliwic, Hortino z Leżajska, Polmarkus z Pyskowic, Firmą Produkcyjno – Handlowo - Usługową pani Czesławy Kosiek w Krośnie, Zakładem Usług Zbiorowego Żywienia „Marta” pani Marty Pac w Krośnie,
  • Cechem Rzemiosł Różnych w Krośnie
  • Izbą Rzemieślniczą w Rzeszowie
  • Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie
  • Ośrodkami do koordynowania i przeprowadzania egzaminów zawodowych
  • Urzędem Miasta Krosna
  • Młodzieżową Radą Miasta Krosna
  • Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w Krośnie
  • Krośnieńskim Hospicjum
  • Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych


   Dodatkowe informacje:

   Uczniowie:

   • mają dostęp do bezpłatnych podręczników kształcenia zawodowego
   • dojeżdżający do szkoły mogą korzystać z dofinansowania do biletów miesięcznych
   • mogą korzystać z pomocy pedagoga szkolnego, oligofrenopedagoga, doradcy zawodowego.
   • W szkole funkcjonuje gabinet przedmedycznej opieki zdrowotnej, prężnie działający sklepik szkolny.
   • Baza szkoły – szkoła zapewnia odpowiednią bazę dydaktyczną. Do nauki zawodu przystosowane są specjalistyczne sale tj. pracownie gastronomii, obsługi klienta, fryzjerskie, wizażu.
   • Zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się na nowej pełnometrażowej sali gimnastycznej, organizowane są też zajęcia na basenie, lodowisku oraz zajęcia z nordic walking.
   • Istnieje możliwość zamieszkania w internacie międzyszkolnym (sąsiadującym z naszą szkołą) z całodobowym wyżywieniem.


   Piszą o nas - http://zsp2krosno.pl/pisza-o-nas

   Profil na Facebooku -https://www.facebook.com/szkolasrednia/

   Galerie zdjęć naflickr.com -https://www.flickr.com/photos/93775581@N03/albums

   Kanał na YouTube.pl - https://www.youtube.com/channel/UCSMKQIN-xPRfTPpgUiRQvJQ

   Platforma Moodle - http://moodle.zspnr2krosno.eu/

   Strona internetowa dla kandydatów do szkoły - www.zsp2krosno.pl

   Filmy reklamujące szkołę:


   https://www.youtube.com/watch?v=Dgyx2XZFtlg – technik analityk

   Oferta
   Dojazd
   Szkoła znajduje się 1 km od głównego dworca PKS i PKP. (boczna ulica ul. Czajkowskiego) MAPKA: http://zsp2krosno.pl/kontakt Uczeń dojeżdżający do szkoły może korzystać z dofinansowania do biletów miesięcznych
   Historia

   Technikum Nr 2 wchodzi w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im. ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie. W roku 1992 ówczesna Zasadnicza Szkoła Zawodowa otworzyła swe podwoje dla pierwszych uczniów Technikum Odzieżowego, co przyczyniło się do przekształcenia szkoły w Zespół Szkół Zawodowych Nr 2. W kolejnych latach oferta kształcenia została wzbogacona o licea zawodowe o profilach: handlowym, spożywczym, fryzjerskim, gastronomicznym. W 2002 r. po reformie oświaty, miejsce dotychczasowych liceów zawodowych, zajęło technikum o czteroletnim cyklu kształcenia w następujących zawodach: technik handlowiec, technik technologii odzieży i technik organizacji usług gastronomicznych, kucharz. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom lokalnego rynku pracy w następnym roku utworzono w szkole nowy zawód technik usług fryzjerskich.
   Od 1 września 2012 r. w wyniku połączenia zawodów kucharz, technik organizacji usług gastronomicznych oraz technik żywienia i gospodarstwa domowego powstał zawód technik żywienia i usług gastronomicznych. Prężnie rozwijająca się szkoła, wielokrotnie dostosowywała kierunki kształcenia, uwzględniając oczekiwania uczniów, jak i zapotrzebowania na rynku pracy. Aktualnie Technikum Nr 2 oferuje kształcenie w zawodach: technik analityk – Analiza kryminalna i medyczna /Analiza biochemiczna, technik usług fryzjerskich –  Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca /
   Stylizacje reklamowe i kreator wizerunku, technik żywienia i usług gastronomicznych – Personalny trener zdrowia i urody / Catering dietetyczny, technik technologii żywności – Cukiernik – Twórca i dekorator mini deserów. Kompetencje zawodowe uczniów sprawdzane są w ramach egzaminów z kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie. Uczniowie naszej szkoły zdają egzaminy na bardzo wysokim poziomie i uzyskują dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe oraz tytuł technika. Po zakończeniu 5-letniej nauki uczniowie technikum mogą przystąpić do egzaminu maturalnego, po zdaniu którego otrzymują świadectwo dojrzałości. Absolwenci Technikum Nr 2 są dobrze przygotowani do kontynuowania nauki na studiach, jak również do podjęcia pracy w wyuczonym zawodzie.


   Koła zainteresowań

   Uczniowie mogą rozwijać swoje pasje, uczestnicząc w zajęciach dodatkowych:

   • Koła zainteresowań: kosmetyczne, kosmetyki naturalne, satyryczne, artystyczne, recytatorskie
   • Zajęcia z innowacji: Stylizacje reklamowe i kreator wizerunku,  Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca, Twórca i dekorator mini deserów, Catering dietetyczny, Kreatywny gastronom, Trener personalny zdrowia i urody
   • Koła przedmiotowe
   • Koło Europejskie
   • SKS
   • Szkolny Klub Honorowych Dawców Krwi
   • Szkolny Wolontariat Misyjny – Grupa Rafiki
   • Szkolny Klub Wolontariusza
   • Klub Historyczny AK
   • Samorząd Uczniowski
   • Młodzieżowa Rada Miasta Krosna
   • Podkarpacka Młodzieżowa Akademia Prawa i Bezpieczeństwa
   • Zajęcia w laboratoriach Podkarpackiego Centrum Kryminalistyki, Kryminologii i Medycyny Sądowej
   • Zajęcia na pracowniach chemicznych i towaroznawstwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie i Politechniki Rzeszowskiej.
   Kontakty zagraniczne

   Współpraca międzynarodowa Technikum Nr 2 w Krośnie rozpoczęła się jeszcze przed wejściem Polski do Unii Europejskiej. Obejmowała ona realizację cyklu projektów „Lekcja przyjaźni I – V” oraz projektu z Programu PHARE: Rzeźbimy umysł i ciało – młodzież i edukacja w nowej rzeczywistości wspólnej Europy”. Projekty te realizowane były ze Združená stredná škola odevná w Preszowie.

   Kolejne projekty „Nowe doświadczenia zawodowe na stażu we Francji” i „Międzynarodowe przygotowanie zawodowe kluczem do sukcesu na europejskim rynku pracy” realizowane przez naszą szkołę dotyczyły programu Leonardo da Vinci. Obejmowały one podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz promowania mobilności pracowników na europejskim rynku pracy.

   Szkoła od kilku lat realizuje projekty europejskie w ramach Erasmus+ oraz POWER, które skierowane są zarówno do uczniów, jak i nauczycieli. Szkoła współpracuje z organizacjami z: Hiszpanii (euroMind), Włoch (Sistema Turismoi EProjectConsult/"A Rocca" NGO), Portugalii (Associação de Mobilidade Intercultural Euromob i Intercultural Association Mobility Friends).   Projekty w latach 2015 - 2020:

   „Międzynarodowy dialog zawodowy”. Staże dla 10 uczniów (klas II i III) zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie kucharz i technikum - technik żywienia i usług gastronomicznych oraz 4 nauczycieli kształcących w zawodzie fryzjer i zawodach gastronomicznych w Sewilli w Hiszpanii.

    

   "Europejskie podróże po wiedzę i doświadczenie zawodowe - staże zagraniczne". Staże dla 48 uczniów (klas II i III) zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie kucharz, cukiernik i fryzjer, technikum - technik żywienia i usług gastronomicznych, technik usług fryzjerskich oraz praktyki zawodowe dla 4 nauczycieli kształcących w zawodach gastronomicznych w Hiszpanii, Włoszech i Portugalii.

    

   "Międzynarodowa edukacja językowa i cyfrowa nauczycieli kluczem do profesjonalizmu zawodowego". Tygodniowy kurs z zakresu TIK (Aplikacje IT w edukacji) dla 8 nauczycieli w Portugalii.

    

   „Wzrost kompetencji językowych i cyfrowych = wyższa jakość kształcenia”. Tygodniowy kurs językowy (j. angielskie) dla 6 nauczycieli na Malcie oraz tygodniowy kurs z zakresu TIK („Multimedialny warsztat pracy nauczyciela") dla 9 nauczycieli w Portugalii. Projekty dla nauczycieli mają na celu przygotowanie kadry do prowadzenia zajęć, które odpowiadają potrzebom kształcenia dla międzynarodowego rynku pracy oraz poprawę kompetencji językowych i cyfrowych.

    

   „Stawiamy na zagraniczne doświadczenie zawodowe”Staże dla 47 uczniów (klas II i III) szkoły branżowej I stopnia w zawodzie kucharz, cukiernik i fryzjer; technikum - technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności,  technik usług fryzjerskich i technik analityk oraz praktyki zawodowe dla 5 nauczycieli kształcących w zawodach gastronomicznych, fryzjersko-kosmetycznych w Hiszpanii, Włoszech i Portugalii.


   „Zagraniczny staż szansą rozwoju zawodowego” Staże dla 47 uczniów (klas II i III) szkoły branżowej I stopnia w zawodzie kucharz, cukiernik i fryzjer; technikum - technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności,  technik usług fryzjerskich i technik analityk oraz praktyki zawodowe dla 6 nauczycieli kształcących w zawodach gastronomicznychfryzjerskich i chemicznych w Hiszpanii, Włoszech i Portugalii.

   Projekt dla nauczycieli

   „Rozwój kompetencji kluczowych nauczycieli - sukcesem uczniów” - w ramach tego projektu grupa dziewięciu nauczycieli uczestniczyła w tygodniowym kursie  „Kluczowe umiejętności współczesnego nauczyciela” w Hiszpanii. Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych kadry pedagogicznej oraz poznanie nowoczesnych metod i form pracy z uczniami. Działania te przyczynią się do podniesienia jakości pracy szkoły oraz rozwoju osobistego uczniów i nauczycieli.


   Projekty Erasmus+ na Pinterest - https://pl.pinterest.com/zspn/boards/

   Oficjalna strona projektów Erasmus+ - http://projekty.zspnr2krosnoerasmus.eu

   Osiągnięcia

   Stypendia za wyniki w nauce:

   Uczniowie osiągający najwyższe wyniki w nauce oraz sukcesy zawodowe mogą starać się o uzyskanie stypendiów:


   • Prezesa Rady Ministrów
   • Semper in altum
   • Stypendium Młodego Zawodowca


   Corocznie uczniowie należący do SKHDK otrzymują Świadectwa Dojrzałości Społecznej i statuetki „Kropla krwi”. Szkoła została odznaczona odznaką Zasłużony Honorowy Dawca Krwi


   Osiągnięcia zawodowe i sukcesy naszych uczniów na szczeblu międzyszkolnym, wojewódzkim i ogólnopolskim:

    • 2019 r. -  Turniej Piłki Nożnej Halowej Dziewcząt o Puchar Dyrektora II LO w  Krośnie - I miejsce
    • 2019 r. - II Halowy Turniej Piłki Nożnej  Dziewcząt o Puchar  Dyrektora ZSP Nr 2 w Krośnie - I miejsce
    • 2019 r. (Zręcin) IV Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz  Marsz NordicWalking - I i II miejsce – w kategorii
    • 2019 r. – XXI Krośnieński Bieg Konstytucji i Zawody NordicWalking z okazji Święta Konstytucji - I miejsce w kategorii K-19
    • 2019 r. IV Korczyński Bieg i NordicWalking „Do Prządek” -  I miejsce
    • 2019 r. (Czeluśnica)  VII Bieg Uliczny oraz IV Zawody NordicWalking, – II miejsce w kategorii
    • 2019 r. - XXIII Bieg Niepodległości i VI Krośnieńskie Zawody NordicWalking: II i III miejsce w kategorii
    • 2019 r. - Licealiada w piłce ręcznej dziewczątII miejsce
    •  2019 r. - Półfinał powiatowej Licealiady w piłce siatkowej dziewcząt II miejsce
    • 2019 r. II Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt o Puchar Dyrektora II LO Krosno – III miejsce
    • 2018 r. - XX Krośnieński Bieg Konstytucji oraz Zawody NordicWalking - I miejsce w kategorii
    • 2018 r.  - Licealiada w piłce ręcznej dziewczątII miejsce
    • 2018 r. XXII Bieg Niepodległości i V Krośnieńskie Zawody NordicWalking - I miejsce w kategorii
   • 2018 r. - Wojewódzki Turniej Najlepszy Uczeń w Zawodzie Fryzjer „Zalotne fale i loki w roli głównej – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krośnie – I, II, II miejsce
   • 2018 r. - IV Wojewódzki Konkurs  Fryzjerski - Zespół  Szkół Technicznych im. Prof. Karola Olszewskiego w Sędziszowie Małopolskim  „Twoja twarz wygląda znajomo” – I, II, III miejsce
   • 2018 r. - Konkurs Fryzjerski „Upięcie wieczorowe - najnowsze trendy” - Targi Beauty Expo w Rzeszowie – I miejsce
   • 2018 r. - Konkurs makijażu „Awangarda w makijażu” - Targi Beauty Expo w Rzeszowie - I miejsce
   • 2018 r. - Konkurs fryzjerski „Jesienne metamorfozy” Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krośnie – I miejsce
   • 2018 r. - Konkurs Fotografii Przyrodniczej Magurskiego Parku Narodowego - XIV edycja „Selfie w przyrodzie” – I, II, III miejsce
   •  2018 r. - XIX Małopolski Konkurs Szkół Gastronomicznych w Krakowie - wyróżnienie
   • 2018 r. - Konkurs kulinarny Kreatywny Kucharz  w Tarnobrzegu – II miejsce
   • 2018 r. - Konkurs kulinarny „Studencka bomba witaminowa” Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie - wyróżnienie za estetykę podania potraw
   • 2017 r. - Międzyszkolny Konkurs Fryzjerski w Tarnobrzegu pod hasłem ,,Wenecka noc, wenecki bal’’ - III miejsce
   • 2017 r. - Ogólnopolski Konkurs Fryzjerski w Warszawie pod hasłem Geometryczne eksplozje” - wyróżnienie
   • 2017 r. - Wojewódzki Turniej ,,Najlepszy uczeń w zawodzie fryzjer” Krosno pod hasłem „Geometryczne fantazje” - III miejsce
   • 2017 r. - Konkurs recytatorski poezji Jana Zycha - wyróżnienie
   • 2017 r. - powiatowy Konkurs Polskiej Poezji Sybirackiej - wyróżnienie
   • 2017 r. -XXIII Przegląd Młodzieżowych Wieczorów Rozrywkowych „Blaga 2017″ - I wyróżnienie
   • 2017 r. – PWSZ „Studencka bomba witaminowa” - III miejsce
   • 2017 r. - Wojewódzki konkurs o tytuł „Najlepszego ucznia w zawodzie cukiernik” Krosno - II miejsce
   • 2017 r. –„Poszukiwacze zaginionych baterii" konkurs organizowany przez UM Krosno - I miejsce w kategorii szkoły ponadgimnazjalne
   • 2016 r. – V Międzyszkolny Konkurs Szkół Gastronomicznych w Tarnobrzegu „Kreatywny Kucharz” – wyróżnienie
   • 2016 r.- Konkurs Międzynarodowy w Sanoku „Desery w nowoczesnej odsłonie” – I miejsce
   • 2016 r. - Ponadregionalny Konkurs Wiedzy i Umiejętności Fryzjerskich w Trzcianie pod hasłem ,,Nowoczesna wizja fryzury kobiecej” - I miejsce, wyróżnienie
   • 2016 r. - Wojewódzki Turniej ,,Najlepszy uczeń w zawodzie fryzjer” Krosno pod hasłem ,,Wieczorowa fantazja’’ - I miejsce
   • 2016 r. – Wojewódzki konkurs o tytuł „Najlepszego ucznia w zawodzie cukiernik” Krosno – II i III miejsce
   • 2015 r. - Wojewódzki Turniej ,,Najlepszy uczeń w zawodzie fryzjer’’ Krosno pod hasłem ,,Hiszpańska awangarda’’ - wyróżnienie
   • 2015 r. – Wojewódzki konkurs o tytuł „Najlepszego ucznia w zawodzie cukiernik” Krosno – I miejsce
   Drzwi otwarte

   27 lutego 2020 r.

   Dzień Otwarty - Event Młodych Przedsiębiorców

   http://zsp2krosno.pl/38-archiwum/archiwum/1837-dzie%C5%84-otwarty-w-zsp-nr-2
   Zajęcia pozalekcyjne
   Uczniowie mogą rozwijać swoje pasje, uczestnicząc w zajęciach dodatkowych:
   • Koła zainteresowań: kosmetyczne, kosmetyki naturalne, satyryczne, artystyczne, recytatorskie
   • Zajęcia z innowacji: Stylizacje reklamowe i kreator wizerunku,  Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca, Twórca i dekorator mini deserów, Catering dietetyczny, Kreatywny gastronom, Trener personalny zdrowia i urody
   • Koła przedmiotowe
   • Koło Europejskie
   • SKS
   • Szkolny Klub Honorowych Dawców Krwi
   • Szkolny Wolontariat Misyjny – Grupa Rafiki
   • Szkolny Klub Wolontariusza
   • Klub Historyczny AK
   • Samorząd Uczniowski
   • Młodzieżowa Rada Miasta Krosna
   • Podkarpacka Młodzieżowa Akademia Prawa i Bezpieczeństwa
   • Zajęcia w laboratoriach Podkarpackiego Centrum Kryminalistyki, Kryminologii i Medycyny Sądowej
   • Zajęcia na pracowniach chemicznych i towaroznawstwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie i Politechniki Rzeszowskiej.
   Współpraca z pracodawcami

   Na wysoką jakość kształcenia zawodowego wpływa efektywna współpraca szkół z pracodawcami. Zarówno w szkole, jaki w zakładach pracy młodzi ludzie zdobywają wiedzę, umiejętności i doświadczenie niezbędne do funkcjonowania na rynku pracy. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie od ponad 50 lat utrzymuje stałą współpracę z pracodawcami włączając ich w proces kształcenia.  Współpraca ta ma  rozbudowany charakter, a jej efekty wpływają na proces kształcenia i jego kompleksowość. Proces kształcenia realizowany we  współpracy z pracodawcami  przekłada się na wyższą jakość kształcenia oraz większą wiedzę i umiejętność, co jest obecnie poszukiwane na  rynku pracy nie tylko lokalnym, ale i europejskim. Dzięki temu mamy pewność, że absolwenci kończący naszą szkołę znają  środowisko pracy w poszczególnych zawodach i mają realną szansę na zatrudnienie, a nabyte kompetencje są zgodne z oczekiwaniami przedsiębiorców.

   W celu podniesienia efektywności kształcenia  szkoła współpracuje z:

   • wyższymi uczelniami – PWSZ Krosno, Wyższą Szkołą Prawa i Administracji w Rzeszowie, Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, które objęły patronat naukowy nad szkołą
   • zakładami pracy: Hotel Nafta Krosno, który objął patronatem klasy technikum w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik usług kelnerskich, Piekarnia Kopacz, Piekarnia – Kiełtyka, Cukiernia – Jagusia, która objęła patronatem klasę technik technologii żywności oraz klasę branżową I stopnia – cukiernik, Cukiernia – Ania, Cukiernia Wołczański, Chocolatier – M. Pelczar, Piekarnia W. J. Sajdak, Cukiernia W-Zetka W. Fejkiel, Salon fryzjerski – Reich Małgorzata, Studio Urody - Dawid Nastał, Salon fryzjerski Katrin, Salon fryzjersko – kosmetyczny Stanisława Samborska, Salon fryzjersko – kosmetyczny Laura, Salon fryzjerski EDIT - E. Zdeb, Biały Wilk Barber Krosno, Splast, AAglob, Celfast, Uzdrowisko Iwonicz S.A., PetroGeo, Mary Key, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Krośnieński Holding Komunalny, Wojewódzki Szpital Podkarpacki w Krośnie, Firmą Savpol z Gliwic, Hortino z Leżajska, Polmarkus z Pyskowic, Firmą Produkcyjno – Handlowo - Usługową pani Czesławy Kosiek w Krośnie, Zakładem Usług Zbiorowego Żywienia „Marta” pani Marty Pac w Krośnie, Hotelem Arłamów
   • Cechem Rzemiosł Różnych w Krośnie
   • Izbą Rzemieślniczą w Rzeszowie
   • Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie
   • Wojewódzkim Szpitalem Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie
   • Powiatową Stacją Sanitarno  - Epidemiologiczną w Krośnie
   Wychodząc naprzeciw  potrzebom  zmieniającego się  rynku usług edukacyjnych i rynku pracy, poszukujemy ciągle nowych partnerów i pracodawców, którzy pozwolą młodym ludziom na realizację procesu kształcenia w realnych warunkach, co w przyszłości przełoży się na lepsze ich funkcjonowanie na rynku pracy.

    

   Zakres wiekowy
   15 - 20