Krosno
Technikum
Technikum Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara
Zespół szkół
Adres
ul. ks. St. Szpetnara 9, 38-400 Krosno
E-mail
Strona www
Dyrektor
Bogdan Skotnicki
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
 • Szkoła
 • sala gimnastyczna
 • sala gimnastyczna
 • pracownia chemiczna
 • pracownia chemiczna
 • pracownia chemiczna
 • Dzień Języków Obcych
 • Dzień Języków Obcych
 • pracownia gastronomiczna
 • pracownia gastronomiczna
 • Festiwal Szarlotki
 • pracownia obsługi konsumenta
 • pracownia gastronomiczna
 • prace naszych uczniów
 • pracownia kosmetyczna
 • pracownia kosmetyczna
 • uroczystości szkolne
 • cheerleaderki
Opis

          Technikum Nr 2 w Krośnie im. Ks. Stanisława SzpetnaraTechnikum Nr 2 w Krośnie im. Ks. Stanisława Szpetnara wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawych Nr 2 to szkoła prężnie rozwijająca się, wychodząca naprzeciw oczekiwaniom uczniów i współczesnego rynku pracy.

Oferujemy kształcenie w zawodach:

technik żywienia i usług gastronomicznych – Twórca i dekorator mini deserów / Personalny trener zdrowia i urody

https://zsp2krosno.pl/kierunki_ksztalcenia/2023_24/technik_zywienia_i_uslug_gastronomicznych.pdf

 

technik usług fryzjerskich – Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca / Stylizacje reklamowe i kreator wizerunku

https://zsp2krosno.pl/kierunki_ksztalcenia/2023_24/technik_uslug_fryzjerskich.pdf

 

technik analityk – Kryminologia i analiza kryminalna / Technologia produkcji kosmetyków

https://zsp2krosno.pl/kierunki_ksztalcenia/2023_24/technik_analityk.pdf


technik technologii żywności (cukiernik) – Twórca i dekorator mini deserów

https://zsp2krosno.pl/kierunki_ksztalcenia/2023_24/technik_technologii_zywnosci.pdf


Uczniowie naszej szkoły swoje umiejętności zawodowe doskonalą na:

 • zajęciach praktycznych w profesjonalnie wyposażonych pracowniach,
 • praktykach zawodowych i płatnych stażach organizowanych u pracodawców,
 • praktykach zawodowych za granicą.

Dzięki temu zdobywają doświadczenie i poznają realne warunki pracy, a pracodawcy pozyskują młodego wykwalifikowanego pracownika.

Kompetencje zawodowe uczniów sprawdzane są w ramach egzaminów z kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie. Uczniowie naszej szkoły zdają egzaminy na  wysokim poziomie i uzyskują dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe oraz tytuł technika.

Po zakończeniu 5. letniej nauki uczeń technikum może przystąpić do egzaminu maturalnego, po zdaniu którego otrzymuje świadectwo dojrzałości. Nasi absolwenci są dobrze przygotowani do kontynuowania nauki na studiach, jak również do podjęcia pracy u pracodawcy lub na własny rachunek.

W ramach projektów unijnych realizowanych w naszej szkole uczniowie mają możliwość:

 • uczestniczyć w zagranicznych stażach zawodowych (Portugalia, Włochy, Hiszpania)
  w ramach Erasmus+. Dodatkowo nabywają umiejętność posługiwania się językiem angielskim oraz językiem kraju, w którym realizowany jest staż zawodowy.

Zatrudnienie

Absolwent w zawodzie technik usług fryzjerskich może znaleźć zatrudnienie w: salonach fryzjerskich i barberskich, studiach stylizacji fryzur, agencjach mody i reklamy, charakteryzatorniach w teatrze i na planie filmowym.

Absolwent w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych może znaleźć zatrudnienie w restauracjach, barach, kawiarniach oraz zakładach żywienia zbiorowego - stołówkach, sanatoriach, internatach, pensjonatach, szpitalach; instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywieniu i żywności itp. Ponadto może prowadzić własną działalność gospodarczą związaną z branżą gastronomiczną.

Absolwent w zawodzie technik analityk może znaleźć zatrudnienie w: laboratoriach kryminalistycznych, toksykologicznych, naukowo-badawczych, klinicznych, archeologicznych, geologicznych, historycznych, w przemyśle chemicznym, spożywczym (kontrola procesów technologicznych, analizy surowców i produktów), z obszaru rolnictwa (ocena jakości gleb, stopnia skażenia produktów rolnych), ochrony środowiska (analizy wód, gleb, atmosfery, ciągły monitoring zanieczyszczeń ekosfery).

Absolwent w zawodzie technik technologii żywności może znaleźć zatrudnienie w: cukierniach, kawiarniach, restauracjach, zakładach produkcji spożywczej, instytucjach badających jakość żywności (w laboratoriach zakładowych i przemyśle spożywczym, stacjach sanitarno – epidemiologicznych). Ponadto może prowadzić własną działalność gospodarczą związaną z branżą spożywczą (np. cukiernia, kawiarnia, lodziarniach itp.).


Studia wyższe

Po ukończeniu nauki absolwent może podjąć studia wyższe na kierunkach:

technik usług fryzjerskich: kosmetologia, fryzjerstwo i stylizacja, wizaż i stylizacja, marketing i reklama, inne;

technik żywienia i usług gastronomicznych: technologia żywności i żywienia człowieka, dietetyka, dietetyka kliniczna, gastronomia i hotelarstwo, turystyka, analiza chemiczna, towaroznawstwo, produkcja i bezpieczeństwo żywności i inne;

technik analityk: chemia, technologia chemiczna, ochrona środowiska, farmacja, medycyna, analityka medyczna i kryminalistyczna, towaroznawstwo, kosmetologia, biotechnologia, biochemia, chemia, technologia żywności i żywienia, ochrona środowiska, ratownictwo medyczne i inne.

technik technologii żywności: technologia żywności i żywienia człowieka, dietetyka, dietetyka kliniczna, gastronomia i hotelarstwo, turystyka, analiza chemiczna, towaroznawstwo, produkcja i bezpieczeństwo żywności i inne.


W celu podniesienia efektywności kształcenia szkoła współpracuje z:

 • wyższymi uczelniami – Państwową Akademią Nauk Stosowanych w Krośnie, Wyższą Szkołą Prawa i Administracji w Rzeszowie, Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, które objęły patronat naukowy nad szkołą
 • zakładami pracy: Hotelem Nafta Krosno, który objął patronatem klasy technikum w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, Piekarnią Kopacz, Piekarnią – Kiełtyka, Cukiernią – Jagusia, która objęła patronatem klasy technik technologii żywności oraz klasy branżowej szkoły I stopnia – cukiernik, Cukiernią Ania, Cukiernią Wołczański, Chocolatier – M. Pelczar, Marek Kiełtyka – Piekarnia Kiełtyka, Barbara Bassara – Cukiernia Bassara w Dębicy, Firmą Dawn Bielsko-Biała, Salonem fryzjerskim – Reich Małgorzata, Studiem Urody - Dawid Nastał, Salonem fryzjerskim Katrin, Salonem fryzjersko – kosmetycznym Stanisława Samborska, Salonem fryzjersko – kosmetycznym Laura, Biały Wilk Barber Krosno, Celfast, Uzdrowiskiem Iwonicz S.A., Mary Key, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Krośnie, Wojewódzkim Szpitalem Podkarpackim w Krośnie, Przychodnią Weterynaryjną „Pirania”, MedLifeCover Centrum Zdrowia Zakład Patomorfologii, Orlen Laboratorium sp. z o.o., Firmą Produkcyjno–Handlowo-Usługową pani Czesławy Kosiek, Zakładem Usług Zbiorowego Żywienia „Marta” pani Marty Pac, Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii z/s w Krośnie,  Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Krośnie - Krośnieńskim Holdingiem Komunalnym sp. z o.o., Hotelem Arłamów,  
 • Cechem Rzemiosł Różnych w Krośnie,
 • Izbą Rzemieślniczą w Rzeszowie,
 • Ośrodkami do koordynowania i przeprowadzania egzaminów zawodowych,
 • Urzędem Miasta Krosna,
 • Młodzieżową Radą Miasta Krosna,
 • Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w Krośnie,
 • Krośnieńskim Hospicjum,
 • Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych.

Dodatkowe informacje:

Uczniowie:

 • mają dostęp do bezpłatnych podręczników do kształcenia zawodowego,
 • mogą korzystać z pomocy pedagoga szkolnego, pedagoga specjalnego, psychologa, logopedy, oligofrenopedagoga, doradcy zawodowego,
 • mają zapewnioną przedmedyczną opiekę zdrowotną,
 • mogą korzystać z prężnie działającego sklepiku szkolnego,
 • mają możliwość zamieszkania w internacie międzyszkolnym z całodobowym wyżywieniem.

Baza szkoły

 • szkoła zapewnia odpowiednią bazę dydaktyczną. Do nauki zawodu przystosowane są specjalistyczne sale tj. pracownie gastronomiczne, obsługi klienta, fryzjerskie, wizażu, chemiczna,
 • zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się na nowej pełnometrażowej sali gimnastycznej, organizowane są też zajęcia na basenie, lodowisku oraz zajęcia z nordic walking.

Piszą o nas - http://zsp2krosno.pl/pisza-o-nas

Profil na Facebooku -https://www.facebook.com/szkolasrednia/

Galerie zdjęć naflickr.com -https://www.flickr.com/photos/93775581@N03/albums

Kanał na YouTube.pl - https://www.youtube.com/channel/UCSMKQIN-xPRfTPpgUiRQvJQ

Platforma Moodle - http://moodle.zspnr2krosno.eu/

https://instagram.com/zsp_nr_2_krosno?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Strona internetowa dla kandydatów do szkoły - www.zsp2krosno.pl

Filmy reklamujące szkołę:


https://www.youtube.com/watch?v=Dgyx2XZFtlg – technik analityk


Oferta
Dojazd

Szkoła znajduje się 1 km od głównego dworca PKS i PKP. (boczna ulica ul. Czajkowskiego) MAPKA: http://zsp2krosno.pl/kontakt 


Historia

Technikum Nr 2 wchodzi w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie. W roku 1992 ówczesna Zasadnicza Szkoła Zawodowa otworzyła swe podwoje dla pierwszych uczniów Technikum Odzieżowego, co przyczyniło się do przekształcenia szkoły w Zespół Szkół Zawodowych Nr 2. W kolejnych latach oferta kształcenia została wzbogacona o licea zawodowe o profilach: handlowym, spożywczym, fryzjerskim, gastronomicznym. W 2002 r. po reformie oświaty, miejsce dotychczasowych liceów zawodowych, zajęło technikum o czteroletnim cyklu kształcenia w następujących zawodach: technik handlowiec, technik technologii odzieży, technik organizacji usług gastronomicznych oraz kucharz. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom lokalnego rynku pracy w następnym roku utworzono w szkole nowy zawód technik usług fryzjerskich.

Od 1 września 2012 r. w wyniku połączenia zawodów kucharz, technik organizacji usług gastronomicznych oraz technik żywienia i gospodarstwa domowego powstał zawód technik żywienia i usług gastronomicznych. Prężnie rozwijająca się szkoła, wielokrotnie dostosowywała kierunki kształcenia, uwzględniając oczekiwania uczniów, jak i zapotrzebowania na rynku pracy. Aktualnie Technikum Nr 2 kształci w zawodach: technik analityk – Kryminologia i analiza kryminalna / Produkcja kosmetyków, technik usług fryzjerskich – Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca /Stylizacje reklamowe i kreator wizerunku, technik żywienia i usług gastronomicznych – Twórca i dekorator mini deserów / Personalny trener zdrowia i urody, technik technologii żywności (cukiernik) – Twórca i dekorator mini deserów. Kompetencje zawodowe uczniów sprawdzane są w ramach egzaminów z kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie. Uczniowie naszej szkoły zdają egzaminy na wysokim poziomie i uzyskują dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe oraz tytuł technika. Po zakończeniu 5-letniej nauki uczniowie technikum mogą przystąpić do egzaminu maturalnego, po zdaniu którego otrzymują świadectwo dojrzałości. Absolwenci Technikum Nr 2 są dobrze przygotowani do kontynuowania nauki na studiach, jak również do podjęcia pracy w wyuczonym zawodzie.

 

Koła zainteresowań

 Uczniowie mogą rozwijać swoje pasje, uczestnicząc w zajęciach dodatkowych:

 • Koła zainteresowań: kosmetyki naturalne,
 • Zajęcia z innowacji: Stylizacje reklamowe i kreator wizerunku, Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca, Twórca i dekorator mini deserów, Kreatywny gastronom, Trener personalny zdrowia i urody, Kryminologia i analiza kryminalna, Technologia produkcji kosmetyków,
 • Koła przedmiotowe,
 • Szkolny Klub Sportowy,
 • Szkolny Klub Honorowych Dawców Krwi,
 • Szkolny Wolontariat Misyjny – Grupa Rafiki,
 • Zespół Wokalny Dream,
 • Szkolny Klub Wolontariusza,
 • Klub Historyczny AK,
 • Samorząd Uczniowski,
 • W laboratoriach Podkarpackiego Centrum Kryminalistyki, Kryminologii i Medycyny Sądowej,
 • W pracowniach chemicznych i towaroznawstwa Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie i Politechniki Rzeszowskiej.
Kontakty zagraniczne

Współpraca międzynarodowa Technikum Nr 2 w Krośnie rozpoczęła się jeszcze przed wejściem Polski do Unii Europejskiej. Obejmowała ona realizację cyklu projektów „Lekcja przyjaźni I – V” oraz projektu z Programu PHARE: Rzeźbimy umysł i ciało – młodzież i edukacja w nowej rzeczywistości wspólnej Europy”. Projekty te realizowane były ze Združená stredná škola odevná w Preszowie.

Kolejne projekty „Nowe doświadczenia zawodowe na stażu we Francji” i „Międzynarodowe przygotowanie zawodowe kluczem do sukcesu na europejskim rynku pracy” realizowane przez naszą szkołę dotyczyły programu Leonardo da Vinci. Obejmowały one podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz promowania mobilności pracowników na europejskim rynku pracy.

Szkoła od kilku lat realizuje projekty europejskie w ramach Erasmus+ oraz POWER, które skierowane są zarówno do uczniów, jak i nauczycieli. Współpracuje z organizacjami z: Hiszpanii (euroMind), Włoch (Sistema Turismoi EProjectConsult/"A Rocca" NGO), Portugalii (WakeUp Projects, WE ARE Lda., Associação de Mobilidade Intercultural Euromob i Intercultural Association Mobility Friends).

Projekty w latach 2015 - 2020:

„Międzynarodowy dialog zawodowy”. Staże dla 10 uczniów (klas II i III) zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie kucharz i technikum - technik żywienia i usług gastronomicznych oraz 4 nauczycieli kształcących w zawodzie fryzjer i zawodach gastronomicznych w Sewilli w Hiszpanii.

"Europejskie podróże po wiedzę i doświadczenie zawodowe - staże zagraniczne". Staże dla 48 uczniów (klas II i III) zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie kucharz, cukiernik i fryzjer, technikum - technik żywienia i usług gastronomicznych, technik usług fryzjerskich oraz praktyki zawodowe dla 4 nauczycieli kształcących w zawodach gastronomicznych w Hiszpanii, Włoszech i Portugalii.

„Stawiamy na zagraniczne doświadczenie zawodowe” - staże dla 47 uczniów (klas II i III) szkoły branżowej I stopnia w zawodzie kucharz, cukiernik i fryzjer, technikum - technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności, technik usług fryzjerskich i technik analityk oraz praktyki zawodowe dla 5 nauczycieli kształcących w zawodach gastronomicznych, fryzjersko-kosmetycznych w Hiszpanii, Włoszech i Portugalii.

„Zagraniczny staż szansą rozwoju zawodowego” - staże dla 47 uczniów (klas II i III) szkoły branżowej I stopnia w zawodzie kucharz, cukiernik i fryzjer, technikum - technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności,  technik usług fryzjerskich i technik analityk oraz praktyki zawodowe dla 6 nauczycieli kształcących w zawodach gastronomicznych, fryzjerskich i chemicznych w Hiszpanii, Włoszech i Portugalii.


„Zagraniczny staż = lepsza przyszłość” w ramach którego  47 uczniów kształcących się w zawodach: kucharz, technik technologii żywności, technik żywienia i usług gastronomicznych, cukiernik, fryzjer, technik usług fryzjerskich i technik analityk odbyło staże zawodowe w Hiszpanii, Portugalii i we Włoszech. Poza uczniami w projekcie wzięło również udział 5 nauczycieli przedmiotów gastronomicznych.

Projekty dla nauczycieli

Projekty dla nauczycieli mają na celu przygotowanie kadry do prowadzenia zajęć, które odpowiadają potrzebom kształcenia dla międzynarodowego rynku pracy, poprawę kompetencji językowych i cyfrowych oraz nabycie kompetencji kluczowych.

„Międzynarodowa edukacja językowa i cyfrowa nauczycieli kluczem do profesjonalizmu zawodowego” - projekt obejmował udział 8 nauczycieli w kursie z zakresu TIK w Portugalii. Celem realizowanego projektu było podniesienie umiejętności z zakresu TIK, co wpłynęło na podniesienie poziomu jakości pracy i jej efekty.

„Wzrost kompetencji językowych i cyfrowych = wyższa jakość kształcenia” projekt obejmował udział 9 nauczycieli w kursie z zakresu TIK w Portugalii oraz 6 nauczycieli w kursie języka angielskiego na Malcie. Głównym celem projektu był wzrost kompetencji językowych i cyfrowych pracowników szkoły, które przyczyniły się do podniesienia jakości pracy szkoły, co wpłynęło na unowocześnienie procesu dydaktycznego.

„Rozwój kompetencji kluczowych nauczycieli - sukcesem uczniów” - w ramach tego projektu grupa 9 nauczycieli uczestniczyła w tygodniowym kursie „Kluczowe umiejętności współczesnego nauczyciela” w Hiszpanii. Głównym celem projektu był wzrost kompetencji kluczowych kadry pedagogicznej oraz poznanie nowoczesnych metod i form pracy z uczniami. Działania te przyczyniły się do podniesienia jakości pracy szkoły oraz rozwoju osobistego uczniów i nauczycieli.

„Zainspiruj do myślenia, zmobilizuj do działania” - w ramach projektu grupa 8 nauczycieli uczestniczyła w sześciodniowym kursie „Zainspiruj do myślenia - zmobilizuj do działania”, w Portugalii. Celem projektu była cyfrowa i metodyczna transformacja w ZSP Nr 2, wzrost kompetencji miękkich i twardych uczniów.

Osiągnięcia

Stypendia za wyniki w nauce:

Uczniowie osiągający najwyższe wyniki w nauce oraz sukcesy zawodowe mogą starać się o uzyskanie stypendiów:

 • Prezesa Rady Ministrów,
 • motywacyjnego Prezydenta Miasta Krosna,
 •  w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe. 

Osiągnięcia zawodowe i sukcesy naszych uczniów na szczeblu międzyszkolnym, wojewódzkim i ogólnopolskim:

      ·     2022 r. –  Wojewódzki Turniej Najlepszy Uczeń w Zawodzie Fryzjer „Kobieta Orientu" – Zespół Szkół Ponadpodstawowych                  Nr 2 w  Krośnie – I i II miejsce

·         Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego Forget-Me-Not – wyróżnienie

·         2021 r. - Licealiada w biegach przełajowych dziewcząt - II miejsce

·         2021 r. – Licealiada w piłce ręcznej dziewcząt - II miejsce

·         2021 r. - Turniej Piłki Nożnej Halowej Dziewcząt o Puchar Dyrektora II LO w Krośnie - II miejsce

·         2021 r. - Licealiada - Sztafetowe Biegi Przełajowe - II miejsce w kategorii dziewcząt

·         2021 r. - Licealiada w Piłce Ręcznej Dziewcząt - II miejsce

·         2019 r. -  Turniej Piłki Nożnej Halowej Dziewcząt o Puchar Dyrektora II LO w Krośnie - I miejsce

·         2019 r. - II Halowy Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt o Puchar Dyrektora ZSP Nr 2 w Krośnie - I miejsce

·         2019 r. - (Zręcin) IV Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz Marsz NordicWalking - I i II miejsce

·         2019 r. – XXI Krośnieński Bieg Konstytucji i Zawody NordicWalking z okazji Święta Konstytucji - I miejsce w kategorii K-19

·         2019 r. - IV Korczyński Bieg i NordicWalking „Do Prządek” - I miejsce

·         2019 r. - (Czeluśnica) VII Bieg Uliczny oraz IV Zawody NordicWalking, – II miejsce

·         2019 r. - XXIII Bieg Niepodległości i VI Krośnieńskie Zawody NordicWalking: II i III miejsce

·         2019 r. - Licealiada w piłce ręcznej dziewczątII miejsce

·         2019 r. - Półfinał powiatowej Licealiady w piłce siatkowej dziewcząt II miejsce

·         2019 r. - II Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt o Puchar Dyrektora II LO Krosno – III miejsce

·         2018 r. - XX Krośnieński Bieg Konstytucji oraz Zawody NordicWalking - I miejsce

·         2018 r.  - Licealiada w piłce ręcznej dziewczątII miejsce

·         2018 r. - XXII Bieg Niepodległości i V Krośnieńskie Zawody NordicWalking - I miejsce

·    2018 r. - Wojewódzki Turniej Najlepszy Uczeń w Zawodzie Fryzjer „Zalotne fale i loki w roli głównej" – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krośnie – I, II, II miejsce

·     2018 r. - IV Wojewódzki Konkurs Fryzjerski - Zespół  Szkół Technicznych im. Prof. Karola Olszewskiego w Sędziszowie Małopolskim  „Twoja twarz wygląda znajomo” – I, II, III miejsce

·         2018 r. - Konkurs Fryzjerski „Upięcie wieczorowe - najnowsze trendy” - Targi Beauty Expo w Rzeszowie – I miejsce

·         2018 r. - Konkurs makijażu „Awangarda w makijażu” - Targi Beauty Expo w Rzeszowie - I miejsce

·         2018 r. - Konkurs fryzjerski „Jesienne metamorfozy” Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krośnie – I miejsce

·       2018 r. - Konkurs Fotografii Przyrodniczej Magurskiego Parku Narodowego - XIV edycja „Selfie w przyrodzie” – I, II, III miejsce

·         2018 r. - XIX Małopolski Konkurs Szkół Gastronomicznych w Krakowie - wyróżnienie

·         2018 r. - Konkurs kulinarny Kreatywny Kucharz w Tarnobrzegu – II miejsce

·       2018 r. - Konkurs kulinarny „Studencka bomba witaminowa” Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie - wyróżnienie za estetykę podania potraw

Drzwi otwarte
19 kwietnia 2023 r. Event Młodych Przedsiębiorców

Zajęcia pozalekcyjne

 Uczniowie mogą rozwijać swoje pasje, uczestnicząc w zajęciach dodatkowych:

 • Koła zainteresowań: kosmetyki naturalne,
 • Zajęcia z innowacji: Stylizacje reklamowe i kreator wizerunku, Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca, Twórca i dekorator mini deserów, Catering dietetyczny, Kreatywny gastronom, Trener personalny zdrowia i urody, Kryminologia i analiza kryminalna, Technologia produkcji kosmetyków,
 • Koła przedmiotowe,
 • SKS,
 • Szkolny Klub Honorowych Dawców Krwi,
 • Szkolny Wolontariat Misyjny – Grupa Rafiki,
 • Zespół Wokalny Dream,
 • Szkolny Klub Wolontariusza,
 • Klub Historyczny AK,
 • Samorząd Uczniowski,
 • Młodzieżowa Rada Miasta Krosna,
 • Podkarpacka Młodzieżowa Akademia Prawa i Bezpieczeństwa,
 • Zajęcia w laboratoriach Podkarpackiego Centrum Kryminalistyki, Kryminologii i Medycyny Sądowej,
 • Zajęcia na pracowniach chemicznych i towaroznawstwa Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie i Politechniki Rzeszowskiej,
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
 • Zajęcia przygotowujące do egzaminów zawodowych,
 • Zajęcia rozwijające kompetencje zawodowe.
Współpraca z pracodawcami

Na wysoką jakość kształcenia zawodowego wpływa efektywna współpraca szkół z pracodawcami. Zarówno w szkole, jaki w zakładach pracy młodzi ludzie zdobywają wiedzę, umiejętności i doświadczenie niezbędne do funkcjonowania na rynku pracy. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie od ponad 50 lat utrzymuje stałą współpracę z pracodawcami włączając ich w proces kształcenia.  Współpraca ta ma rozbudowany charakter, a jej efekty wpływają na proces kształcenia i jego kompleksowość. Proces kształcenia realizowany we współpracy z pracodawcami przekłada się na wyższą jakość kształcenia oraz większą wiedzę i umiejętność, co jest obecnie poszukiwane na rynku pracy nie tylko lokalnym, ale i europejskim. Dzięki temu mamy pewność, że absolwenci kończący naszą szkołę znają środowisko pracy w poszczególnych zawodach i mają realną szansę na zatrudnienie, a nabyte kompetencje są zgodne z oczekiwaniami przedsiębiorców.

 

W celu podniesienia efektywności kształcenia szkoła współpracuje z:

 • wyższymi uczelniami – Państwową Akademią Nauk Stosowanych w Krośnie, Wyższą Szkołą Prawa i Administracji w Rzeszowie, Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, które objęły patronat naukowy nad szkołą,
 • zakładami pracy: Hotelem Nafta Krosno, który objął patronatem klasy technikum w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, Piekarnią Kopacz, Piekarnią – Kiełtyka, Cukiernią – Jagusia, która objęła patronatem klasy technikum technik technologii żywności oraz klasy branżowej szkoły I stopnia – cukiernik, Cukiernią Ania, Cukiernią Wołczański, Chocolatier – M. Pelczar, Salonem fryzjerskim – Reich Małgorzata, Studiem Urody - Dawid Nastał, Salonem fryzjerskim Katrin, Salonem fryzjersko – kosmetycznym Stanisława Samborska, Salonem fryzjersko – kosmetycznym Laura, Biały Wilk Barber Krosno, Celfast, Uzdrowiskiem Iwonicz S.A., Mary Key, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Krośnie, Wojewódzkim Szpitalem Podkarpackim w Krośnie, Przychodnią Weterynaryjną „Pirania”, MedLifeCover Centrum Zdrowia Zakład Patomorfologii, Orlen Laboratorium sp. z o.o., Firmą Produkcyjno–Handlowo-Usługową pani Czesławy Kosiek, Zakładem Usług Zbiorowego Żywienia „Marta” pani Marty Pac, Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii z/s w Krośnie,  Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Krośnie - Krośnieńskim Holdingiem Komunalnym sp. z o.o., Hotelem Arłamów,  
 • Cechem Rzemiosł Różnych w Krośnie,
 • Izbą Rzemieślniczą w Rzeszowie.

Wychodząc naprzeciw potrzebom zmieniającego się rynku usług edukacyjnych i rynku pracy, poszukujemy ciągle nowych partnerów i pracodawców, którzy pozwolą młodym ludziom na realizację procesu kształcenia w realnych warunkach, co w przyszłości przełoży się na lepsze ich funkcjonowanie na rynku pracy.

 

Zakres wiekowy
15 - 20
Współpraca z uczelniami wyższymi
 • Państwową Akademią Nauk Stosowanych w Krośnie,
 • Wyższą Szkołą Prawa i Administracji w Rzeszowie,
 • Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie,

które objęły patronat naukowy nad szkołą