Krosno
Liceum ogólnokształcące
III Liceum Ogólnokształcące
Zespół szkół
Adres
ul.Rzeszowska 10, 38-400 Krosno
Telefon
13 43 655 64
Fax
13 43 655 64
E-mail
Strona www
Dyrektor
Marek Kubit
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
 • Elektryk od frontu
 • Po termomodernizacji - widok na budynek główny i siłownię
 • Najlepsi w województwie w Rankingu Perspektyw 2020
 • Matury 2019 w Elektryku
 • XX Gala Perspektyw - VI Technikum w Polsce (2018)
 • Sukces, na który zapracowali nasi Uczniowie i Nauczyciele
 • Elektryk rules!
 • Nasze Siatkarki z klasy sportowej (2023)
 • Zajęcia sportowe - tenis stołowy
 • Zajęcia sportowe - tenis stołowy
 • Zajęcia sportowe - tenis stołowy
 • Nasze Siatkarki (2023)
 • Zajęcia informatyków
 • Lutujermy :)
 • Mierzymy
 • Projektujemy
 • Jedna z pracowni językowych
 • Turniej klas mundurowych "Munduriada" na zrewitalizowanym stadionie (2018)
 • Boisko wielofunkcyjne
 • Boisko wielofunkcyjne
 • Nasza siłownia
 • Uroczystości z okazji Święta Niepodległości
 • Wojskowi też się znajo :P
 • Strzelnica
 • Zajęcia z pierwszej pomocy
 • Ekipa Elektryka w Biegu Niepodległości (2018)
 • Cafe Elektryk - uroczystosci 65-lecia Szkoły (2016)
 • Festiwal Piosenki Obcojęzycznej (szkolna Aula)
 • Jeden z okolicznościowych plakatów z okazji 65-lecia Elektryka
 • Nasza Żaba
Opis

III Liceum Ogólnokształcące w Krośnie wchodzące w skład Zespołu Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie, znanego w środowisku lokalnym jako „Elektryk” w Turaszówce – to szkoła na stałe wpisana w chlubną tradycję miasta Krosna i Podkarpacia. Jesteśmy szkołą nowoczesną i ciągle rozwijającą się. W wyniku aktywności uczniów i zaangażowania nauczycieli uzyskaliśmy tytuł Szkoły z klasą oraz Szkoły przedsiębiorczości.

31 marca 2023 r. odbędzie się uroczystość nadania imienia gen. Stanisława Maczka

Dysponujemy bogatą bazą dydaktyczną: nowoczesne pracownie językowe i zawodowe, multimedialne. Posiadamy stadion lekkoatletyczny z boiskiem sportowym, boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią, salę gimnastyczną, strzelnicę do broni pneumatycznej, prowadzimy zajęcia na basenie.

Nasi uczniowie stale odnoszą sukcesy w różnych dziedzinach, pracując pod kierunkiem bardzo dobrze przygotowanej kadry, będącej w zdecydowanej większości egzaminatorami egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Jesteśmy również szkołą kultywującą tradycje, aktywnie i chętnie uczestniczącą w życiu środowiska lokalnego, życzliwą, ale i wymagającą – SZKOŁĄ, KTÓRA DAJE OGROMNE MOŻLIWOŚCI NASZYM UCZNIOM I ABSOLWENTOM.

Zalety kształcenia w III Liceum Ogólnokształcącym:

 • miła i serdeczna atmosfera, sprzyjająca pracy oraz rozwijaniu pasji i zainteresowań,
 • bardzo dobra baza dydaktyczna, sportowa i socjalna,
 • większość nauczycieli jest egzaminatorami egzaminu maturalnego,
 • wysokie wyniki egzaminów maturalnych,
 • współpraca z uczelniami wyższymi – Uniwersytetem Rzeszowskim, Politechniką Rzeszowską, Politechniką Krakowską, AGH w Krakowie, Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wyższą Szkołą Prawa i Administracji, Rzeszów - Przemyśl, PANS w Krośnie,
 • zajęcia Roku Zerowego AGH z fizyki, matematyki,
 • liczna i różnorodna oferta zajęć pozalekcyjnych – koła zainteresowań (m.in. koła przedmiotowe, sportowe, recytatorskie, dziennikarskie, fotograficzne, teatr szkolny, klub filmowy, koło strzeleckie, klub żeglarski, koło Honorowych Dawców Krwi), praca z uczniem zdolnym, zajęcia wyrównawcze
 • możliwość rozwijania pasji i zainteresowań poprzez m.in. wyjazdy do teatru, kina, wycieczki przedmiotowe, turystyczno–krajoznawcze, rajdy rowerowe i piesze, lekcje samorządowe, wykłady, warsztaty, spotkania z ciekawymi ludźmi,
 • stypendia naukowe i socjalne,
 • fachowa pomoc wykwalifikowanego doradcy zawodowego w zakresie kreowania kariery szkolnej i zawodowej,
 • pomoc pedagoga szkolnego,
 • działalność na rzecz środowiska lokalnego – m.in. działalność uczniów w Młodzieżowej Radzie Miasta Krosna, wolontariat, udział w akcjach charytatywnych, np."Pola nadziei", "Góra grosza", "Szlachetna paczka", "I Ty możesz zostać św. Mikołajem", opieka nad cmentarzem żydowskim w Krośnie. Absolwenci naszej szkoły studiują na renomowanych uczelniach.

Oficjalny Fanpage

Oferta
Dojazd
Szkoła znajduje się w obrębie osiedla Krosno – Turaszówka, 4 km od dworca PKS/PKP, dogodny dojazd środkami komunikacji miejskiej z dworca (linie: 1, 2, 4, 5, 16, 20, 23, A, B, KS) i busami (kierunek Rzeszów i Jasło: Kubuś, Miś)
Historia

Liceum Ogólnokształcące zostało utworzone w ramach Zespołu Szkół Elektrycznych w 1991r. z inicjatywy dyrektora mgr inż. Andrzeja Lorenca. Na początku uczniowie kształcili się w autorskiej klasie matematyczno – informatycznej. W tamtym czasie był to jedyny w regionie przypadek powstania klasy tego typu w strukturze szkoły technicznej. Podniosło to zdecydowanie pozycję Zespołu Szkół Elektrycznych w środowisku lokalnym i spotkało się z dużym zainteresowaniem młodzieży Krosna i okolic.

Duża ilość kandydatów spowodowała konieczność poszerzenia oferty edukacyjnej. Na początku funkcjonowania szkoły były tylko 3 profile nauczania, a obecnie jest ich 5, które cieszą się niezmienną popularnością.

Pierwszy egzamin dojrzałości w III Liceum Ogólnokształcącym odbył się w 1995 r. W 1993 r. szkoła otrzymała zgodę na utworzenie stanowiska pedagoga szkolnego – niezbędnego w tak dużej placówce, przy tak dużej ilości uczniów, spraw i problemów. Również dziś jest to osoba ciesząca się olbrzymim zaufaniem uczniów, rodziców i nauczycieli. Uczniowie bardzo chętnie włączyli się w działalność szkoły technicznej szczególnie na płaszczyźnie rozwoju pasji i zainteresowań. Na początku lat 90-ych powstał teatr szkolny, z powodzeniem działający do dziś, w działalność którego zaangażowali się uczniowie liceum i technikum. Wspólne pasje zaowocowały sukcesami nie tylko na płaszczyźnie szkolnej, ale i poza nią. W 1996r. grupa teatralna DOMINO po raz pierwszy zaprezentowała się podczas I Przeglądu Młodzieżowych Wieczorów Rozrywkowych BLAGA w Krośnie. W następnym roku zdobyła I miejsce, a w kolejnych latach również plasowała się na czołowych pozycjach.

Bardzo szybko okazało się, że szkoła to nie tylko nauka na zajęciach lekcyjnych, ale także miejsce, gdzie można rozwijać swoje zainteresowania, łamać stereotypy i bariery szczególnie w dobie zmieniającej się Europy. W 1997 roku zorganizowana została po raz pierwszy wymiana młodzieży polsko – niemieckiej kontynuowana do dnia dzisiejszego, która jest dofinansowywana z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie. W ramach wymiany organizowane są spotkania z młodzieżą z partnerskiej szkoły Gesamtschule z Hattingen, podczas których realizowany jest wspólny program w Polsce i w Niemczech. Od roku 2005 organizowane są corocznie wyjazdy młodzieży na Wakacyjny Turnus Edukacyjny do Olsztyna. Młodzież naszej szkoły spędza czas wspólnie z niemiecką młodzieżą i realizuje program pobytu w bardzo atrakcyjnym Polsko-Niemieckim Centrum Młodzieży. Zawarte przyjaźnie i znajomości przetrwały próbę czasu i stały się kartą w historii wielu uczniów i nauczycieli. Nowością w naszej szkole było też utworzenie Szkolnego Klubu Żeglarskiego. Dużym przedsięwzięciem klubu było zorganizowanie dwóch rejsów morskich: w czerwcu 1999r. do Kopenhagi i we wrześniu 2000r. do Kalmaru nad Adriatykiem. Organizowano również rejsy po Bałtyku. Ważnym wydarzeniem było zorganizowanie Festiwalu Piosenek i Kolęd Obcojęzycznych, który cieszy się olbrzymią popularnością do dziś wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Pierwszy festiwal odbył się w 1996r.

Aby utrwalić życie szkoły i ważne dla niej chwile, uczniowie pod opieką nauczycieli założyli gazetki szkolne ukazujące się pod nazwami: Pod napięciem, Zwarcie, Elektrogazeta, które funkcjonowały przez wiele lat. Obecnie Elektrogazeta, relacjonująca życie szkoły i uczniów funkcjonuje w formie elektronicznej. Uczniowie piszący wiersze mieli możliwość publikowania swoich utworów na łamach Almanachu Poezji, który ukazywał się od 1992r. Młodzież bardzo chętnie włączała się w przygotowanie i realizację projektów unijnych i ogólnopolskich, np. W Beskidach żyjemy zdrowo, Obok mnie, ale ze mną…, Mam haka na raka i inne. Uczniowie zawsze wykazywali się wrażliwością i empatią, czego dowodem jest duża ilość honorowych dawców krwi. Byli i są nagradzani odznakami różnego stopnia i innymi wyróżnieniami. Zawsze chętnie uczestniczą w akcjach charytatywnych. Licealiści niezmiennie odnoszą sukcesy w konkursach i olimpiadach, angażują się w wymiany międzynarodowe, różnorodne projekty, działalność na rzecz szkoły i środowiska lokalnego.

We wrześniu 2002 r. III Liceum Ogólnokształcące weszło w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5.

Koła zainteresowań
 • Koło informatyczne
 • Koło strzeleckie
 • Koło j. angielskiego, j. niemieckiego, j. rosyjskiego
 • Koło dziennikarskie
 • Koło historyczne
 • Koło WOS
 • Koło polonistyczne
 • Koło recytatorskie
 • Koło teatralne
 • Koło chemiczne
 • Koło biologiczne
 • Koło fizyczne
 • Koło geograficzne
 • Koło matematyczne
 • Koło elektroniczne
 • Koło elektryczne
 • Koło techniczne
 • Koło elektroniki komputerowej
 • SKS – pływanie, LA, koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, unihokej, tenis, piłka nożna, turystyka aktywna
 • Siłownia - zmodernizowana w 2017 r.
 • Koło Honorowych Dawców Krwi
 • Koło PCK
 • Szkolny Klub Wolontariuszy
Kontakty zagraniczne
 • Coroczna wymiana polsko – niemiecka ze szkołą w Hattingen
 • Turnus Edukacyjny w Olsztynie
 • Zajęcia uczniów z native speakerem z Wielkiej Brytanii
 • Zajęcia dla uczniów prowadzone przez lektorów z USA
 • Projekt AISEC (prowadzenie zajęć dla uczniów przez studentów z Indonezji, Brazylii, Gruzji, Tajlandii, Chin i Egiptu)
 • Zajęcia ze studentami z Hiszpanii
 • Udział młodzieży w konkursie międzynarodowym Spotkania z Europą Wschodnią organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Landu Nadrenia – Westfalia (Niemcy)
 • Wymiana polsko – słowacka (zakończona)
 • Wymiana polsko – ukraińska (zakończona)
 • Program SOCRATES COMENIUS 1 – projekt: Pakiet informacyjno-językowy dla uczniów i studentów wyjeżdżających do Finlandii (zakończony)
Osiągnięcia

Przez 30 lat istnienia III Liceum Ogólnokształcącego uczniowie osiągali znaczące sukcesy. Byli oni laureatami i finalistami wielu olimpiad i konkursów, np.: etapu centralnego Olimpiady Informatycznej, Olimpiady Geograficznej, Konkursu Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim, Międzynarodowego Konkursu Wiedzy o Obronie Cywilnej, Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej, Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Olimpiady Historycznej, konkursów recytatorskich, fotograficznych, literackich i plastycznych. Zwycięstwa te zapewniały im indeks na wybrane uczelnie wyższe.

Ważnym sukcesem było uczestnictwo młodzieży w międzynarodowym konkursie Polska w NATO oraz udział w finale europejskim. Nasi uczniowie zdobywali nagrody zwycięskie w Międzynarodowym Konkursie "Begegnung mit Osteuropa". W 2002 r. szkoła brała z powodzeniem udział w II edycji konkursu Euroszkoła w Internecie zorganizowanego przez Prezydenta RP. Zajęła II miejsce w województwie podkarpackim.

W Ogólnopolskim Konkursie Fizycznym EUREKA uczniowie zajęli I i IV miejsce w Polsce. W Ogólnopolskim Konkursie Kangur matematyczny dwóch uczniów zdobyło wyróżnienie w skali ogólnopolskiej. W Podkarpackim Konkursie Matematycznym jeden z uczniów został finalistą. Młodzież chętnie podejmuje działania w ramach projektów i zajmuje wysokie lokaty.

Sukcesem na pewno są zdobyte lokaty i wyróżnienia:

 • certyfikaty finalistów dla 5 uczniów w Ogólnopolskim Internetowym Konkursie Wiedzy o Ochronie Środowiska w Unii Europejskiej Ekologia w Unii – My w Unii,
 • laureat etapu wojewódzkiego XXII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej,
 • I miejsce w ogólnopolskim konkursie Atlas zabytków militarnych (organizowany przez CEO),
 • I miejsce w województwie za Projekt: IV władza z klasą. Szkolny koncern medialny,
 • I miejsce w ogólnopolskim konkursie Moje miejsce, moja historia (organizowany przez CEO),
 • I, II, III miejsca w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim z Języka Niemieckiego w Lubaczowie "Von Lessing bis Durrenmatt",
 • II, III miejsce w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim z Języka Niemieckiego "Świat przyrody w wierszach poetów Niemiec, Austrii i Szwajcarii" zorganizowany przez PWSZ w Krośnie,
 • II miejsce w Ogólnopolskim Programie dla Młodzieży Mam haka na raka,
 • III miejsce w Polsce w Ogólnopolskim Konkursie Czysty las (kategoria Leśna edukacja),
 • laureat III-go stopnia w XX Jubileuszowym Konkursie Ekologicznym Różnorodność biologiczna – przyszłość ziemi w świadomości ludzi,
 • wyróżnienie w projekcie Arsenał pamięci,
 • wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie Z poprawną polszczyzną na co dzień,
 • wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie Chrońmy drzewa,
 • finaliści w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego,
 • finaliści w ogólnopolskim konkursie Historia i kultura Żydów,
 • finaliści w ogólnopolskim konkursie Twórczość Bolesława Prusa,
 • wyróżnienie w Konkursie Ekologicznym Hewlett – Packard Polska W harmonii z przyrodą,
 • laureat na poziomie wojewódzkim w Ogólnopolskim Konkursie Biologiczno - Przyrodniczym,
 • udział w finale Ogólnopolskiego Dyktanda Języka Niemieckiego w Siedlcach,
 • bardzo wysokie wyniki w Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego "Jersz",
 • I miejsce dla grupy teatralnej Domino w XX Przeglądzie Młodzieżowych Wieczorów Rozrywkowych „Blaga 2014” oraz nagroda publiczności, najmilszy aktor, najmilsza aktorka na tym samym przeglądzie,
 • laureatka VII Ogólnopolskiej Olimpiady "Myśli Jana Pawła II" (2014/2015),
 • laureatka Konkursu z Języka Niemieckiego im. Jacoba i Wilhelma Grimmów, 3 miejsce (2014/2015),
 • I miejsce w konkursie recytatorskim w Żarnowcu - poezja A. Fredry (2014/2015),
 • I miejsce w konkursie recytatorskim B. Betlej w Jedliczu (2014/2015),
 • I miejsce w konkursie recytatorskim poezji religijnej w Rymanowie (2014/2015),
 • III miejsce w konkursie poetyckim w Bibliotece Publicznej w Krośnie (2014/2015),
 • I miejsce w konkursie poezji Sybirackiej (2014/2015),
 • I miejsce w eliminacjach rejonowych ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego w RCKP (2014/2015),
 • I miejsce w Konkursie Recytatorskim Poezji J. Zycha w Korczynie (2014/2015),
 • II miejsce w Konkursie Fotograficznym Magurskiego Parku Narodowego (2014/2015),
 • finalista XLV Olimpiady Literatury i Języka Polskiego (2014/2015),
 • Laureat w finale VII Ogólnopolskiej Olimpiady "Myśli Jana Pawła II - Przestań się lękać" (2015/2016),
 • laureat III edycji Olimpiady Wiedzy o Mediach (2016/2017),
 • dwa wyróżnienia w IV Wojewódzkim Konkursie Języka Niemieckiego im. J. i W. Grimmów (2016/2017),
 • I oraz III miejsce w XXIII Konkursie Recytatorskim Poezji Współczesnej Autorstwa Bronisławy Betlej (2017/2018),
 • I oraz III miejsce w III Konkursie Recytatorskim Poezji J. Zycha w Korczynie (2017/2018),
 • finalista Olimpiady Literatury i Języka Polskiego przy Instytucie Badań Literackich PAN w Warszawie (2017/2018),
 • III miejsce w VII Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Rosyjskiej w Łodzi (2017/2018),
 • finalista zawodów III stopnia XLIV Olimpiady Geograficznej - Zamość (2017/2018).

Sukcesy sportowe uczniowie osiągają od początku istnienia technikum. W 1969 r. szkoła była nazwana „Ambasadorem” sportu szkolnego na Podkarpaciu. Ważne osiągnięcia z ostatnich 5 lat:

 • I miejsce w biegach przełajowych chłopców,
 • I miejsce w siatkówce dziewcząt (półfinał wojewódzki),
 • I miejsce w pływaniu dziewcząt (półfinał wojewódzki),
 • II miejsce w siatkówce dziewcząt (w województwie),
 • II miejsce w koszykówce chłopców (w powiecie),
 • II miejsce w piłce ręcznej chłopców (w powiecie),
 • II miejsce w siatkówce chłopców (w powiecie),
 • III miejsce w finale wojewódzkim Licealiady w pływaniu - sztafeta chłopców 6 x 50 stylem dowolnym (2014/2015),
 • II miejsce w finale wojewódzkim Licealiady w tenisie stołowym chłopców (2014/2015),
 • II miejsce w Powiatowych Sztafetowych Biegach Przełajowych (2014/2015),
 • IV miejsce w finale wojewódzkim w piłce ręcznej chłopców (2015/2016),
 • IV miejsce w Mistrzostwach Województwa Podkarpackiego w sztafetowych biegach przełajowych (2015/2016),
 • V miejsce w Finale Wojewódzkiej Licealiady w Biegach Przełajowych (2015/2016),
 • indywidualny brązowy medal w XXII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w judo w Elblągu (2015/2016),
 • III miejsce indywidualnie w Pucharze Polski juniorów młodszych w judo w Pile (2015/2016),
 • I miejsce indywidualnie w Mistrzostwach Województwa Podkarpackiego w judo w Krośnie (2015/2016),
 • I miejsce indywidualnie w XIV Międzynarodowym Turnieju z okazji Narodowego Święta Niepodległości w judo w Krośnie (2015/2016),
 • III miejsce w finale wojewódzkim Licealiady w koszykówce chłopców (kwiecień 2017),
 • VIII miejsce w finale krajowym Ogólnopolskich Mistrzostw w Szachach Drużynowych Szkół Ponadgimnazjalnych (maj 2017 r.),
 • II miejsce w finale wojewódzkim Ogólnopolskich Mistrzostw w Szachach Drużynowych Szkół Ponadgimnazjalnych (2017/2018) - awans do Mistrzostw Polski.

Na pozytywny wizerunek szkoły wpływają nie tylko te spektakularne sukcesy uczniów, ale również te mniejsze, na szczeblu międzyszkolnym, wojewódzkim, regionalnym, osiągane w każdym roku szkolnym.

Drzwi otwarte

Zajęcia pozalekcyjne
 • Koła zainteresowań (opis wyżej)
 • Zajęcia wyrównawcze (ze wszystkich przedmiotów - w zależności od potrzeb)
 • Zajęcia z uczniem zdolnym (ze wszystkich przedmiotów - w zależności od potrzeb)
 • Indywidualne programy nauczania (dla uczniów zdolnych)