Krosno
Szkoła Ponadpodstawowa
Zespół Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie

Adres
ul.Rzeszowska 10, 38-400 Krosno
Telefon
13 43 655 64
Fax
13 43 655 64
E-mail
zseio@elektryk.krosno.pl
Strona www
https://elektryk.krosno.pl
Typ placówki
Zespół szkół i placówek oświatowych
Opis

Zespół Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie popularnie nazywany Elektrykiem. W skład Zespołu wchodzą:

  • III Liceum Ogólnokształcące w Krośnie
  • Technikum nr 5 w Krośnie