Krosno
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Krosno
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce
I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika ul.Piotra Skargi 2, 38-400 Krosno
1A LO - humanistyczno-prawniczy
1B LO - matematyczno-fizyczny (akademicki)
1C LO - politechniczny
1DE LO - promedyczny
1F LO - techniczno-ekonomiczny
1G LO - dwujęzyczny - lingwistyczno-medialny
II Liceum Ogólnokształcące im. Konstytucji 3 Maja ul.Kisielewskiego 18, 38-400 Krosno
1g LO - matematyczno-fizyczna
1h LO - matematyczno-geograficzna
1i LO - humanistyczno-prawnicza
1j LO - dziennikarsko-językowa
1k LO - promedyczna
III Liceum Ogólnokształcące ul.Rzeszowska 10, 38-400 Krosno
1 al - językowa z translatoryką
1 bl - matematyczno-geograficzna
1 dl - humanistyczno-prawnicza
1 fl - medyczna
V Liceum Ogólnokształcące im. Jana Szczepanika ul. Podkarpacka 16, 38-400 Krosno
1a LO - humanistyczny
1d LO - promedyczny
1e LO - mundurowy - pożarniczy
VI Liceum Ogólnokształcące ul.Bohaterów Westerplatte 20, 38-400 Krosno
1r LO - ratowniczo-obronny
1k LO - bezpieczeństwo wewnętrzne
Technikum Nr 1 im. Jana Szczepanika ul. Podkarpacka 16, 38-400 Krosno
1 TE - technik ekonomista
1 TR - technik rachunkowości
1 TH - technik handlowiec
1 TS - technik spedytor
1 THot - technik hotelarstwa
1 TT - technik organizacji turystyki
1 TM - technik przemysłu mody
Technikum Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara ul.ks. St. Szpetnara 9, 38-400 Krosno
1 TF - technik usług fryzjerskich
1 TA - technik analityk
1 TK - technik usług kelnerskich
1 TŻ - technik żywienia i usług gastronomicznych
1 TTŻ - technik technologii żywności
Technikum Nr 3 im. Stanisława Staszica ul.Tysiąclecia 5, 38-400 Krosno
1 A T - technik mechanik
1 B,C T - technik pojazdów samochodowych
1 D,F T - technik mechatronik
1 E T - technik mechanik lotniczy
Technikum Nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza ul.Bohaterów Westerplatte 20, 38-400 Krosno
1wT - technik wiertnik
1aT - technik górnictwa otworowego
1bT - technik gazownictwa
1gT - technik geolog
1LT - technik logistyk
Technikum Nr 5 ul.Rzeszowska 10, 38-400 Krosno
1 at - technik elektryk
1 bt - technik elektronik
1 ct - technik informatyk
1 dt - technik automatyk
1 et - technik programista
Technikum Nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego ul.ks. Piotra Skargi 3, 38-400 Krosno
1TB - technik budownictwa
1TA - technik architektury krajobrazu
1TR - technik renowacji elementów architektury
1TE – technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
1TG - technik geodeta
Technikum Nr 7 ul.Czajkowskiego 49, 38-400 Krosno
1 - technik grafiki i poligrafii cyfrowej
1 - technik fotografii i multimediów
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara ul.ks. St. Szpetnara 9, 38-400 Krosno
1 F - fryzjer - uczeń
1 F - fryzjer - pracownik młodociany
1 K - kucharz
1 W - klasa wielozawodowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 3 im. Stanisława Staszica ul.Tysiąclecia 5, 38-400 Krosno
1 a BSIst - mechanik pojazdów samochodowych
1 b BSIst - mechatronik
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4 ul.Bohaterów Westerplatte 20, 38-400 Krosno
1 Smp - ślusarz
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego ul.ks. Piotra Skargi 3, 38-400 Krosno
1 BT - monter zabudowy i robót wykończeniowych
1 BI m - monter sieci i instalacji sanitarnych
1 BM m – murarz - tynkarz
1 BS m – monter stolarki budowlanej