Krosno
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Krosno
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce Liczba miejsc Kandydaci
1 pref./wszyscy
I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika ul.Piotra Skargi 2, 38-400 Krosno 0 0/0
1A LO - humanistyczno-prawniczy 0 0/0
1B LO - matematyczno-fizyczny (akademicki) 0 0/0
1C LO - politechniczny 0 0/0
1DE LO - promedyczny 0 0/0
1F LO - techniczno-ekonomiczny 0 0/0
1G LO - dwujęzyczny - lingwistyczno-medialny 0 0/0
II Liceum Ogólnokształcące im. Konstytucji 3 Maja ul.Kisielewskiego 18, 38-400 Krosno 0 0/0
1g LO - matematyczno-fizyczna 0 0/0
1h LO - matematyczno-geograficzna 0 0/0
1i LO - humanistyczno-prawnicza 0 0/0
1j LO - dziennikarsko-językowa 0 0/0
1k LO - promedyczna 0 0/0
III Liceum Ogólnokształcące ul.Rzeszowska 10, 38-400 Krosno 0 0/0
1 al - językowa z translatoryką 0 0/0
1 bl - matematyczno-geograficzna 0 0/0
1 dl - humanistyczno-prawnicza 0 0/0
1 fl - medyczna 0 0/0
V Liceum Ogólnokształcące im. Jana Szczepanika ul. Podkarpacka 16, 38-400 Krosno 9 0/0
1a LO - humanistyczny 2 0/0
1d LO - promedyczny 0 0/0
1e LO - mundurowy - pożarniczy 7 0/0
VI Liceum Ogólnokształcące ul.Bohaterów Westerplatte 20, 38-400 Krosno 6 0/0
1r LO - ratowniczo-obronny 1 0/0
1k LO - bezpieczeństwo wewnętrzne 5 0/0
Technikum Nr 1 im. Jana Szczepanika ul. Podkarpacka 16, 38-400 Krosno 3 0/0
1 TE - technik ekonomista 3 0/0
1 TR - technik rachunkowości 0 0/0
1 TH - technik handlowiec 0 0/0
1 TS - technik spedytor 0 0/0
1 THot - technik hotelarstwa 0 0/0
1 TT - technik organizacji turystyki 0 0/0
1 TM - technik przemysłu mody 0 0/0
Technikum Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara ul.ks. St. Szpetnara 9, 38-400 Krosno 7 0/0
1 TF - technik usług fryzjerskich 1 0/0
1 TA - technik analityk 2 0/0
1 TK - technik usług kelnerskich 0 0/0
1 TŻ - technik żywienia i usług gastronomicznych 4 0/0
1 TTŻ - technik technologii żywności 0 0/0
Technikum Nr 3 im. Stanisława Staszica ul.Tysiąclecia 5, 38-400 Krosno 6 0/0
1 A T - technik mechanik 2 0/0
1 B,C T - technik pojazdów samochodowych 3 0/0
1 D,F T - technik mechatronik 0 0/0
1 E T - technik mechanik lotniczy 1 0/0
Technikum Nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza ul.Bohaterów Westerplatte 20, 38-400 Krosno 4 0/0
1wT - technik wiertnik 1 0/0
1aT - technik górnictwa otworowego 0 0/0
1bT - technik gazownictwa 0 0/0
1gT - technik geolog 1 0/0
1LT - technik logistyk 2 0/0
Technikum Nr 5 ul.Rzeszowska 10, 38-400 Krosno 3 0/0
1 at - technik elektryk 0 0/0
1 bt - technik elektronik 0 0/0
1 ct - technik informatyk 3 0/0
1 dt - technik automatyk 0 0/0
1 et - technik programista 0 0/0
Technikum Nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego ul.ks. Piotra Skargi 3, 38-400 Krosno 14 0/0
1TB - technik budownictwa 1 0/0
1TA - technik architektury krajobrazu 2 0/0
1TR - technik renowacji elementów architektury 4 0/0
1TE – technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 0 0/0
1TG - technik geodeta 7 0/0
Technikum Nr 7 ul.Czajkowskiego 49, 38-400 Krosno 0 0/0
1 - technik grafiki i poligrafii cyfrowej 0 0/0
1 - technik fotografii i multimediów 0 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara ul.ks. St. Szpetnara 9, 38-400 Krosno 15 0/0
1 F - fryzjer - uczeń 5 0/0
1 F - fryzjer - pracownik młodociany 1 0/0
1 K - kucharz 0 0/0
1 W - klasa wielozawodowa 9 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 3 im. Stanisława Staszica ul.Tysiąclecia 5, 38-400 Krosno 0 0/0
1 a BSIst - mechanik pojazdów samochodowych 0 0/0
1 b BSIst - mechatronik 0 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4 ul.Bohaterów Westerplatte 20, 38-400 Krosno 9 0/0
1 Smp - ślusarz 9 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego ul.ks. Piotra Skargi 3, 38-400 Krosno 15 0/0
1 BT - monter zabudowy i robót wykończeniowych 15 0/0
1 BI m - monter sieci i instalacji sanitarnych 0 0/0
1 BM m – murarz - tynkarz 0 0/0
1 BS m – monter stolarki budowlanej 0 0/0