Krosno
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Krosno
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce Liczba miejsc
I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernikaul.Piotra Skargi 2, 38-400, Krosno 210
1A LO - humanistyczno-prawniczy30
1B LO - matematyczno-fizyczny (akademicki)30
1C LO - politechniczny30
1DE LO - promedyczny60
1F LO - techniczno-ekonomiczny30
1G LO - dwujęzyczny - lingwistyczno-medialny 30
II Liceum Ogólnokształcące im. Konstytucji 3 Majaul.Kisielewskiego 18, 38-400, Krosno 150
1g LO - matematyczno-fizyczna30
1h LO - matematyczno-geograficzna30
1i LO - humanistyczno-prawnicza30
1j LO - dziennikarsko-językowa30
1k LO - promedyczna30
III Liceum Ogólnokształcąceul.Rzeszowska 10, 38-400, Krosno 120
1 al - językowa z translatoryką30
1 bl - matematyczno-geograficzna30
1 dl - humanistyczno-prawnicza30
1 fl - medyczna30
V Liceum Ogólnokształcące im. Jana Szczepanikaul. Podkarpacka 16, 38-400, Krosno 90
1a LO - humanistyczny30
1d LO - promedyczny30
1e LO - mundurowy - pożarniczy30
VI Liceum Ogólnokształcąceul.Bohaterów Westerplatte 20, 38-400, Krosno 60
1r LO - ratowniczo-obronny30
1k LO - bezpieczeństwo wewnętrzne30
Technikum Nr 1 im. Jana Szczepanikaul. Podkarpacka 16, 38-400, Krosno 126
1 TE - technik ekonomista30
1 TR - technik rachunkowości16
1 TH - technik handlowiec16
1 TS - technik spedytor16
1 THot - technik hotelarstwa16
1 TT - technik organizacji turystyki16
1 TM - technik przemysłu mody16
Technikum Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnaraul.ks. St. Szpetnara 9, 38-400, Krosno 68
1 TF - technik usług fryzjerskich 16
1 TA - technik analityk16
1 TK - technik usług kelnerskich12
1 TŻ - technik żywienia i usług gastronomicznych 12
1 TTŻ - technik technologii żywności12
Technikum Nr 3 im. Stanisława Staszicaul.Tysiąclecia 5, 38-400, Krosno 124
1 A T - technik mechanik16
1 B,C T - technik pojazdów samochodowych46
1 D,F T - technik mechatronik46
1 E T - technik mechanik lotniczy16
Technikum Nr 4 im. Ignacego Łukasiewiczaul.Bohaterów Westerplatte 20, 38-400, Krosno 94
1wT - technik wiertnik16
1aT - technik górnictwa otworowego16
1bT - technik gazownictwa16
1gT - technik geolog16
1LT - technik logistyk30
Technikum Nr 5ul.Rzeszowska 10, 38-400, Krosno 122
1 at - technik elektryk30
1 bt - technik elektronik30
1 ct - technik informatyk30
1 dt - technik automatyk16
1 et - technik programista16
Technikum Nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiegoul.ks. Piotra Skargi 3, 38-400, Krosno 68
1TB - technik budownictwa16
1TA - technik architektury krajobrazu16
1TR - technik renowacji elementów architektury12
1TE – technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej12
1TG - technik geodeta12
Technikum Nr 7ul.Czajkowskiego 49, 38-400, Krosno 32
1 - technik grafiki i poligrafii cyfrowej16
1 - technik fotografii i multimediów16
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnaraul.ks. St. Szpetnara 9, 38-400, Krosno 64
1 F - fryzjer - uczeń16
1 F - fryzjer - pracownik młodociany16
1 K - kucharz16
1 W - klasa wielozawodowa16
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 3 im. Stanisława Staszicaul.Tysiąclecia 5, 38-400, Krosno 32
1 a BSIst - mechanik pojazdów samochodowych16
1 b BSIst - mechatronik16
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4ul.Bohaterów Westerplatte 20, 38-400, Krosno 30
1 Smp - ślusarz30
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiegoul.ks. Piotra Skargi 3, 38-400, Krosno 66
1 BT - monter zabudowy i robót wykończeniowych 30
1 BI m - monter sieci i instalacji sanitarnych12
1 BM m – murarz - tynkarz12
1 BS m – monter stolarki budowlanej12