Krosno
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Krosno
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce Liczba miejsc Kandydaci
1 pref./wszyscy
I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika ul.Piotra Skargi 2, 38-400 Krosno 210 0/0
1A LO - humanistyczno-prawniczy 30 0/0
1B LO - matematyczno-fizyczny (akademicki) 30 0/0
1C LO - politechniczny 30 0/0
1DE LO - promedyczny 60 0/0
1F LO - techniczno-ekonomiczny 30 0/0
1G LO - dwujęzyczny - lingwistyczno-medialny 30 0/0
II Liceum Ogólnokształcące im. Konstytucji 3 Maja ul.Kisielewskiego 18, 38-400 Krosno 150 0/0
1g LO - matematyczno-fizyczna 30 0/0
1h LO - matematyczno-geograficzna 30 0/0
1i LO - humanistyczno-prawnicza 30 0/0
1j LO - dziennikarsko-językowa 30 0/0
1k LO - promedyczna 30 0/0
III Liceum Ogólnokształcące ul.Rzeszowska 10, 38-400 Krosno 120 0/0
1 al - językowa z translatoryką 30 0/0
1 bl - matematyczno-geograficzna 30 0/0
1 dl - humanistyczno-prawnicza 30 0/0
1 fl - medyczna 30 0/0
V Liceum Ogólnokształcące im. Jana Szczepanika ul. Podkarpacka 16, 38-400 Krosno 90 0/0
1a LO - humanistyczny 30 0/0
1d LO - promedyczny 30 0/0
1e LO - mundurowy - pożarniczy 30 0/0
VI Liceum Ogólnokształcące ul.Bohaterów Westerplatte 20, 38-400 Krosno 60 0/0
1r LO - ratowniczo-obronny 30 0/0
1k LO - bezpieczeństwo wewnętrzne 30 0/0
Technikum Nr 1 im. Jana Szczepanika ul. Podkarpacka 16, 38-400 Krosno 126 0/0
1 TE - technik ekonomista 30 0/0
1 TR - technik rachunkowości 16 0/0
1 TH - technik handlowiec 16 0/0
1 TS - technik spedytor 16 0/0
1 THot - technik hotelarstwa 16 0/0
1 TT - technik organizacji turystyki 16 0/0
1 TM - technik przemysłu mody 16 0/0
Technikum Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara ul.ks. St. Szpetnara 9, 38-400 Krosno 68 0/0
1 TF - technik usług fryzjerskich 16 0/0
1 TA - technik analityk 16 0/0
1 TK - technik usług kelnerskich 12 0/0
1 TŻ - technik żywienia i usług gastronomicznych 12 0/0
1 TTŻ - technik technologii żywności 12 0/0
Technikum Nr 3 im. Stanisława Staszica ul.Tysiąclecia 5, 38-400 Krosno 124 0/0
1 A T - technik mechanik 16 0/0
1 B,C T - technik pojazdów samochodowych 46 0/0
1 D,F T - technik mechatronik 46 0/0
1 E T - technik mechanik lotniczy 16 0/0
Technikum Nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza ul.Bohaterów Westerplatte 20, 38-400 Krosno 94 0/0
1wT - technik wiertnik 16 0/0
1aT - technik górnictwa otworowego 16 0/0
1bT - technik gazownictwa 16 0/0
1gT - technik geolog 16 0/0
1LT - technik logistyk 30 0/0
Technikum Nr 5 ul.Rzeszowska 10, 38-400 Krosno 122 0/0
1 at - technik elektryk 30 0/0
1 bt - technik elektronik 30 0/0
1 ct - technik informatyk 30 0/0
1 dt - technik automatyk 16 0/0
1 et - technik programista 16 0/0
Technikum Nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego ul.ks. Piotra Skargi 3, 38-400 Krosno 68 0/0
1TB - technik budownictwa 16 0/0
1TA - technik architektury krajobrazu 16 0/0
1TR - technik renowacji elementów architektury 12 0/0
1TE – technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 12 0/0
1TG - technik geodeta 12 0/0
Technikum Nr 7 ul.Czajkowskiego 49, 38-400 Krosno 32 0/0
1 - technik grafiki i poligrafii cyfrowej 16 0/0
1 - technik fotografii i multimediów 16 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara ul.ks. St. Szpetnara 9, 38-400 Krosno 64 0/0
1 F - fryzjer - uczeń 16 0/0
1 F - fryzjer - pracownik młodociany 16 0/0
1 K - kucharz 16 0/0
1 W - klasa wielozawodowa 16 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 3 im. Stanisława Staszica ul.Tysiąclecia 5, 38-400 Krosno 32 0/0
1 a BSIst - mechanik pojazdów samochodowych 16 0/0
1 b BSIst - mechatronik 16 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4 ul.Bohaterów Westerplatte 20, 38-400 Krosno 30 0/0
1 Smp - ślusarz 30 0/0
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego ul.ks. Piotra Skargi 3, 38-400 Krosno 66 0/0
1 BT - monter zabudowy i robót wykończeniowych 30 0/0
1 BI m - monter sieci i instalacji sanitarnych 12 0/0
1 BM m – murarz - tynkarz 12 0/0
1 BS m – monter stolarki budowlanej 12 0/0