Krosno
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Krosno
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce
I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika ul.Piotra Skargi 2, 38-400 Krosno
1A LO - dwujęzyczny - językowo-humanistyczny
1B LO - matematyczno-fizyczny (akademicki)
1C - politechniczny
1DE - promedyczny
1F - techniczno-ekonomiczny
II Liceum Ogólnokształcące im. Konstytucji 3 Maja ul.Kisielewskiego 18, 38-400 Krosno
1a LO matematyczno-fizyczny
1b LO matematyczno-geograficzny
1c LO humanistyczno-prawniczy
1d LO dziennikarsko-językowy
1e LO promedyczny
III Liceum Ogólnokształcące ul.Rzeszowska 10, 38-400 Krosno
1al językowa
1bl matematyczno-geograficzna
1fl medyczna
V Liceum Ogólnokształcące im. Jana Szczepanika ul. Podkarpacka 16, 38-400 Krosno
1a LO - humanistyczny
1b LO - promedyczny
1c LO - pożarniczy
VI Liceum Ogólnokształcące ul.Bohaterów Westerplatte 20, 38-400 Krosno
1k LO - bezpieczeństwo wewnętrzne
1r LO - ratowniczo obronny
Technikum Nr 1 im. Jana Szczepanika ul. Podkarpacka 16, 38-400 Krosno
1 TE - technik ekonomista
1 TH - technik handlowiec
1 THot - technik hotelarstwa
1 TS - technik spedytor
1 TT - technik organizacji turystyki
1 TM - technik przemysłu mody
Technikum Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara ul.ks. St. Szpetnara 9, 38-400 Krosno
TF - technik usług fryzjerskich
TŻ - technik żywienia i usług gastronomicznych
TA - technik analityk
TTŻ - technik technologii żywności
Technikum Nr 3 im. Stanisława Staszica ul.Tysiąclecia 5, 38-400 Krosno
1 a T technik mechanik
1 bc T technik pojazdów samochodowych
1df T technik mechatronik
1 e T technik mechanik lotniczy
Technikum Nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza ul.Bohaterów Westerplatte 20, 38-400 Krosno
1a T - Technik górnictwa otworowego
1w T - Technik wiertnik
1b T - Technik gazownictwa
1g T - Technik geolog
1L T - Technik logistyk
1c T - Technik spawalnictwa
Technikum Nr 5 ul.Rzeszowska 10, 38-400 Krosno
1at technik elektryk
1bt technik elektronik
1ct technik informatyk
1dt technik automatyk
1et technik programista
Technikum Nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego ul.ks. Piotra Skargi 3, 38-400 Krosno
1TB - technik budownictwa
1TR - technik renowacji elementów architektury
1TA - technik architektury krajobrazu
1TE - technik urzadzeń i systemów energii odnawialnej
1TG - technik geodeta
Technikum Nr 7 ul.Czajkowskiego 49, 38-400 Krosno
1 - technik fotografii i multimediów
1 - technik grafiki i poligrafii cyfrowej
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara ul.ks. St. Szpetnara 9, 38-400 Krosno
K - kucharz
W - klasa wielozawodowa (m)
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 3 im. Stanisława Staszica ul.Tysiąclecia 5, 38-400 Krosno
1 a BSIst mechanik pojazdów samochodowych
1 b BSIst mechatronik
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4 ul.Bohaterów Westerplatte 20, 38-400 Krosno
1 Sm - ślusarz (m)
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego ul.ks. Piotra Skargi 3, 38-400 Krosno
1BT - monter zabudowy i robót wyk. w budownictwie
1BI - monter sieci i instalacji sanitarnych (m)