Krosno
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Krosno
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce Liczba miejsc Kandydaci
1 pref./wszyscy
I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika ul.Piotra Skargi 2, 38-400 Krosno 210 306/435
1A LO - humanistyczno-prawniczy 30 31/122
1B LO - matematyczno-fizyczny (akademicki) 30 49/168
1C LO - politechniczny 30 51/204
1DE LO - promedyczny 60 107/203
1F LO - techniczno-ekonomiczny 30 29/182
1G LO - dwujęzyczny - lingwistyczno-medialny 30 39/69
II Liceum Ogólnokształcące im. Konstytucji 3 Maja ul.Kisielewskiego 18, 38-400 Krosno 150 261/604
1g LO - matematyczno-fizyczna 30 40/215
1h LO - matematyczno-geograficzna 30 41/232
1i LO - humanistyczno-prawnicza 30 46/194
1j LO - dziennikarsko-językowa 30 52/189
1k LO - promedyczna 30 82/273
III Liceum Ogólnokształcące ul.Rzeszowska 10, 38-400 Krosno 120 144/474
1 al - językowa z translatoryką 30 44/171
1 bl - matematyczno-geograficzna 30 20/173
1 dl - humanistyczno-prawnicza 30 33/197
1 fl - medyczna 30 47/220
V Liceum Ogólnokształcące im. Jana Szczepanika ul. Podkarpacka 16, 38-400 Krosno 90 102/314
1a LO - humanistyczny 30 32/145
1d LO - promedyczny 30 33/143
1e LO - mundurowy - pożarniczy 30 37/120
VI Liceum Ogólnokształcące ul.Bohaterów Westerplatte 20, 38-400 Krosno 60 147/287
1r LO - ratowniczo-obronny 30 67/204
1k LO - bezpieczeństwo wewnętrzne 30 80/200
Technikum Nr 1 im. Jana Szczepanika ul. Podkarpacka 16, 38-400 Krosno 124 106/280
1 TE - technik ekonomista 30 28/100
1 TR - technik rachunkowości 0 0/40
1 TH - technik handlowiec 16 11/64
1 TS - technik spedytor 16 10/56
1 THot - technik hotelarstwa 30 36/104
1 TT - technik organizacji turystyki 16 15/74
1 TM - technik przemysłu mody 16 6/47
Technikum Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara ul.ks. St. Szpetnara 9, 38-400 Krosno 64 73/165
1 TF - technik usług fryzjerskich 16 31/63
1 TA - technik analityk 16 11/42
1 TK - technik usług kelnerskich 0 0/34
1 TŻ - technik żywienia i usług gastronomicznych 16 23/67
1 TTŻ - technik technologii żywności 16 8/37
Technikum Nr 3 im. Stanisława Staszica ul.Tysiąclecia 5, 38-400 Krosno 124 161/285
1 A T - technik mechanik 16 25/113
1 B,C T - technik pojazdów samochodowych 46 58/149
1 D,F T - technik mechatronik 46 59/178
1 E T - technik mechanik lotniczy 16 19/76
Technikum Nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza ul.Bohaterów Westerplatte 20, 38-400 Krosno 94 86/210
1wT - technik wiertnik 16 13/59
1aT - technik górnictwa otworowego 16 8/34
1bT - technik gazownictwa 16 13/39
1gT - technik geolog 16 12/56
1LT - technik logistyk 30 40/138
Technikum Nr 5 ul.Rzeszowska 10, 38-400 Krosno 122 220/372
1 at - technik elektryk 30 28/142
1 bt - technik elektronik 30 28/142
1 ct - technik informatyk 30 79/239
1 dt - technik automatyk 16 20/131
1 et - technik programista 16 65/220
Technikum Nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego ul.ks. Piotra Skargi 3, 38-400 Krosno 64 61/151
1TB - technik budownictwa 16 23/55
1TA - technik architektury krajobrazu 16 15/54
1TR - technik renowacji elementów architektury 16 11/25
1TE – technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 0 0/26
1TG - technik geodeta 16 12/58
Technikum Nr 7 ul.Czajkowskiego 49, 38-400 Krosno 32 41/90
1 - technik grafiki i poligrafii cyfrowej 16 15/49
1 - technik fotografii i multimediów 16 26/66
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara ul.ks. St. Szpetnara 9, 38-400 Krosno 64 50/107
1 F - fryzjer - uczeń 16 12/33
1 F - fryzjer - pracownik młodociany 16 13/31
1 K - kucharz 16 5/24
1 W - klasa wielozawodowa 16 20/58
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 3 im. Stanisława Staszica ul.Tysiąclecia 5, 38-400 Krosno 30 35/101
1 a BSIst - mechanik pojazdów samochodowych 30 35/89
1 b BSIst - mechatronik 0 0/33
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4 ul.Bohaterów Westerplatte 20, 38-400 Krosno 30 19/55
1 Smp - ślusarz 30 19/55
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego ul.ks. Piotra Skargi 3, 38-400 Krosno 32 16/63
1 BT - monter zabudowy i robót wykończeniowych 16 10/47
1 BI m - monter sieci i instalacji sanitarnych 16 6/17
1 BM m – murarz - tynkarz 0 0/18
1 BS m – monter stolarki budowlanej 0 0/12