Krosno
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Krosno
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce
I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika ul.Piotra Skargi 2, 38-400 Krosno
1A humanistyczno-językowy
1B matematyczno-fizyczny
1C promedyczny
II Liceum Ogólnokształcące im. Konstytucji 3 Maja Stefana Kisielewskiego 18, 38-400 Krosno
1a LO promedyczny
1b LO matematyczno-geograficzny
1c LO humanistyczno-prawniczy
1d LO dziennikarsko-językowy
III Liceum Ogólnokształcące ul.Rzeszowska 10, 38-400 Krosno
1 al - językowa
1 bl - matematyczno-przyrodnicza (geograficzna)
1 fl - matematyczno-przyrodnicza (chemiczna)
1 cl - klasa sportowa (piłka siatkowa dziewcząt)
V Liceum Ogólnokształcące im. Jana Szczepanika ul. Podkarpacka 16, 38-400 Krosno
1 LO - humanistyczny
1 LO - pożarniczy
VI Liceum Ogólnokształcące ul.Bohaterów Westerplatte 20, 38-400 Krosno
1r LO - ratowniczy
1k LO - bezpieczeństwo wewnętrzne
Technikum Nr 1 im. Jana Szczepanika ul. Podkarpacka 16, 38-400 Krosno
1 TE - technik ekonomista
1 TH - technik handlowiec
1 TS - technik spedytor
1 THot - technik hotelarstwa
1 TT - technik organizacji turystyki
1 TM - technik przemysłu mody
Technikum Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara ul. ks. St. Szpetnara 9, 38-400 Krosno
1 TF - technik usług fryzjerskich
1 TŻ - technik żywienia i usług gastronomicznych
Technikum Nr 3 im. Stanisława Staszica ul.Tysiąclecia 5, 38-400 Krosno
1 A - technik mechanik
1 E - technik mechanik lotniczy
1 B - technik pojazdów samochodowych
1 C - technik robotyk
1 D - technik mechatronik
Technikum Nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza ul.Bohaterów Westerplatte 20, 38-400 Krosno
1LT - technik logistyk
1cT - technik spawalnictwa
1gT - technik geolog
1wT - technik wiertnik
Technikum Nr 5 ul.Rzeszowska 10, 38-400 Krosno
1 at - technik elektryk
1 bt - technik elektronik
1ct - technik informatyk
1dt - technik automatyk
1 et - technik programista
Technikum Nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego ul.ks. Piotra Skargi 3, 38-400 Krosno
1TB - technik budownictwa
1TA - technik architektury krajobrazu
1TAW – technik aranżacji wnętrz
Technikum Nr 7 ul.ks. Piotra Skargi 1, 38-400 Krosno
1 Technik fotografii i multimediów
1 Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara ul. ks. St. Szpetnara 9, 38-400 Krosno
1 K - kucharz
1 W - klasa wielozawodowa (m)
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 3 im. Stanisława Staszica ul.Tysiąclecia 5, 38-400 Krosno
1 A BSIst - mechanik pojazdów samochodowych
1 B BSIst - mechatronik
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4 ul.Bohaterów Westerplatte 20, 38-400 Krosno
1sm BSIS - ślusarz (m)
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego ul.ks. Piotra Skargi 3, 38-400 Krosno
1 BT - monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
1BI - monter sieci i instalacji sanitarnych (m)