Zielona Góra
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Zielona Góra
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce
I Liceum Ogólnokształcące ul.Kilińskiego 7, 65-508, Zielona Góra
I A "Pitagorejska"
I B "Medyczno - przyrodnicza"
I C " Prawniczo - dziennikarska"
II Ogólnokształcące Liceum Ekologiczne z Oddziałami Integracyjnymi ul.Francuska 25a, 65-943, Zielona Góra
1A - HUMANISTYCZNA
1B - AKADEMICKA
1C - AKADEMICKA
III Liceum Ogólnokształcące ul.Strzelecka 9, 65-452, Zielona Góra
1A - POLITECHNICZNA
1B - HUMANISTYCZNO - PRAWNA
1C - HUMANISTYCZNO - PRAWNA
IV Liceum Ogólnokształcące ul.Szosa Kisielińska 18, 65-247, Zielona Góra
Akademicki
Oddział Przygotowania Wojskowego - OPW
V Liceum Ogólnokształcące ul.Zachodnia 63, 65-552, Zielona Góra
biomedyczny
humanistyczny
politechniczny
VII Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Zielonej Górze ul.Wyspiańskiego 21, 65-036, Zielona Góra
IA - gimnastyka, lekka atletyka. pływanie, strzelectwo chłopcy i dziewczęta
IB - piłka nożna
IC - koszykówka chłopcy, piłka ręczna, piłka siatkowa chłopcy i dziewczęta
Liceum Ogólnokształcące w Czerwieńsku ul.Zielonogórska 43b, 66-016, Czerwieńsk
I a - policyjna
I b - oddział przygotowania wojskowego - 2024
Społeczne Liceum Ogólnokształcące "Szkoła Myślenia Twórczego" ul.Sowińskiego 27, 65-419, Zielona Góra
Integracyjny (część dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego)
Integracyjny (część dla uczniów bez orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego)
Liceum Ogólnokształcące Salomon Rydza-Śmigłego 1, 65-610, Zielona Góra
1a
Technikum nr 1 ul.Botaniczna 50, 65-392, Zielona Góra
technik budownictwa
technik architektury krajobrazu
Technikum nr 2 ul.Staszica 2, 65-175, Zielona Góra
technik informatyk
technik programista
technik mechatronik
technik elektronik
technik pojazdów samochodowych
technik urządzeń i sys. energetyki odnawialnej
Technikum Nr 3 ul.Długa 5, 65-401 Zielona Góra
Technik ekonomista
Technik rachunkowości
Technik hotelarstwa
Technik organizacji turystyki
Technik logistyk
Technikum Nr 4 ul.Wrocławska 65A, 65-218, Zielona Góra
1 TLA - technik logistyk
1 TM - technik mechanik
1 TMM - technik mechanik lotniczy
1 TA - technik automatyk
1 TE - technik elektryk
Technikum Nr 5 ul. Botaniczna 66, 65-392, Zielona Góra
technik stylista
Technik usług fryzjerskich
Technik żywienia i usług gastronomicznych
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
Technik fotografii i multimediów
Technik realizacji nagłośnień
Technikum ul.Botaniczna 77, 65-392 Zielona Góra
technik budownictwa
technik ochrony środowiska
technik handlowiec
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 ul.Botaniczna 66, 65-392, Zielona Góra
fryzjer
Kucharz
Wielozawodowy
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 ul.Staszica 2, 65-175, Zielona Góra
Mechanik pojazdów samochodowych
Branżowa Szkoła I Stopnia PBO Botaniczna 77, 65-392, Zielona Góra
monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
mechanik pojazdów samochodowych
operator obrabiarek skrawających
wielozawodowy
Technikum w Czerwieńsku Zielonogórska 43/B, 66-016, Czerwieńsk
1 c T - technik transportu kolejowego
1 d T - technik pojazdów kolejowych
Branżowa Szkoła I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze Stary Rynek 17, 65-067, Zielona Góra
Klasa wielozawodowa 1a
Klasa wielozawodowa 1b
Klasa wielozawodowa 1c
Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania Zawodowego Gen. Józefa Sowińskiego 38A, 65-419, Zielona Góra
Technik usług fyzjerskich