Łódź
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Łódź
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce
I Liceum Ogólnokształcące Więckowskiego 41, 90-734 Łódź
A_geo_mat_ang
B_mat_fiz_inf
C_chem_mat_ang
D_biol_chem_mat
E_biol_chem_mat
II Liceum Ogólnokształcące Nowa 11/13, 90-031 Łódź
I A – Kultur Dalekiego Wschodu
I A – Kultur Dalekiego Wschodu
I B – Humanistyczno - społeczna
I B – Humanistyczno - społeczna
I C – Biologiczno-chemiczna
I C – Biologiczno-chemiczna
I D – Design humanistyczno-kulturowy
I D – Design humanistyczno-kulturowy
I E – Turystyczna
I E – Turystyczna
I F – Medialna
I F – Medialna
III Liceum Ogólnokształcące Sienkiewicza 46, 90-009 Łódź
1a
1b
1c
1d
1e
IV Liceum Ogólnokształcące Pomorska 16, 91-416 Łódź
A pre IB gr1 (dwujęzyczna)
A pre IB gr 2 (dwujęzyczna)
B pre IB gr 1 (dwujęzyczna)
B pre IB gr 2 (dwujęzyczna)
C pre IB gr1 (dwujęzyczna)
C pre IB gr 2 (dwujęzyczna)
D pre IB gr 1 (dwujęzyczna)
D pre IB gr 2 (dwujęzyczna)
E gr 1 (ogólnodostępna)
E gr 2 (ogólnodostępna)
F gr 1 (ogólnodostępna)
F gr 2 (ogólnodostępna)
VI Liceum Ogólnokształcące Deotymy 1, 93-165 Łódź
1a turystyczno-krajoznawcza
1b teatralna
1c nowe media
1f filmowa
1f taneczna
1z prozdrowotna
VIII Liceum Ogólnokształcące Pomorska 105, 90-225 Łódź
0 (wstępna) dwujęzyczny biolchem
0 (wstępna) dwujęzyczny pol-geo
B lingwistyczna
C humanistyczna
D przyrodniczo-matematyczna
E przyrodnicza
F ekonomiczna
G nauk społecznych
IX Liceum Ogólnokształcące Ignacego Paderewskiego 24, 93-025 Łódź
matematyka informatyka angielski
biologia chemia angielski
biologia polski angielski
geografia hiszpański angielski
matematyka geografia angielski
matematyka fizyka angielski
wos geografia angielski
matematyka chemia angielski
XI Liceum Ogólnokształcące Stefana Kopcińskiego 54, 90-032 Łódź
1A/1 dwujęzyczna z językiem angielskim
1A/2 dwujęzyczna z językiem angielskim
1C/1
1C/2
1D/1
1D/2
1E
1F
1G/1
1G/2
0W - wstępna z językiem francuskim
XII Liceum Ogólnokształcące Anstadta 7, 91-409 Łódź
klasa A - matematyczno-fizyczno-angielska
klasa B - matematyczno-fizyczna
kasa C - matematyczno-biologiczno-chemiczna
klasa D - matematyczno-geograficzno-angielska
klasa E - matematyczno-fizyczno-angielska
klasa E - matematyczno-biologiczno-chemiczna
XIII Liceum Ogólnokształcące Majzela Eliasza Chaima 4, 91-430 Łódź
1a humanistyczna z edukacją medialną
1b medyczna
1c politechniczna
0wd biologiczno-chemiczna
0we humanistyczna
XV Liceum Ogólnokształcące Traktorowa 77, 91-204 Łódź
1a
1b
1c
1d
1e
1f
1g
XVIII Liceum Ogólnokształcące Perla 11, 94-203 Łódź
klasa 1a - policyjna z elementami kryminalistyki
klasa 1b - policyjna z elementami kryminalistyki
klasa 1c - policyjna z elementami kryminalistyki
klasa 1d - policyjna z elementami resocjalizacji
klasa 1e - wojskowa
klasa 1f - wojskowa
klasa 1g - ratowniczo - strażacka
XX Liceum Ogólnokształcące Bohdanowicza 11, 93-552 Łódź
prawniczo-ekonomiczny
medyczny
humanistyczno-dziennikarski
filologiczny
psychologiczny
ekonomiczno-społeczny
medyczny2
turystyczno-biznesowy
XXI Liceum Ogólnokształcące Kopernika 2, 90-509 Łódź
1a
1b
1c1
1c2
1d1
1d2
XXIII Liceum Ogólnokształcące al. Piłsudskiego 159, 92-301 Łódź
1A - prozdrowotna
1B - prozdrowotna
1C - turystyczna
1D - prawno - medialna
1E - międzynarodowa
1F - turystyczna - integracja
1G - społeczna
XXIV Liceum Ogólnokształcące Marysińska 61/ 67, 91-850 Łódź
Klasa 1A/1 j.polski, historia, j.angielski (ang+wł)
Klasa 1A/2 j.polski, historia, j.angielski (ang+hiszp)
Klasa 1B j.hiszpański, j.angielski, geografia (ang+hiszp)
Klasa 1C/1 biologia, chemia, matematyka (ang+niem)
Klasa 1C/2 biologia, chemia, matematyka (ang+hiszp)
Klasa 1D/1 matematyka, fizyka, j.angielski (ang+niem)
Klasa 1D/2 matematyka, fizyka, j.angielski (ang+hiszp)
Klasa 1E/1 matematyka, geografia, j.angielski (ang+wł)
Klasa 1E/2 matematyka, geografia, j.angielski (ang+hiszp)
XXV Liceum Ogólnokształcące Podhalańska 2 a, 93-224 Łódź
1A-gr.1 (geo-mat-ang-hisz)
1A-gr.2 (geo-mat-ang-niem)
1B-gr.1 (mat-fiz-inf)
1B-gr.2 (mat-fiz-ang)
1C-gr.1 (biol-chem-ang)
1C-gr.2 (bio-chem-mat)
1D-gr.1 (pol-his-ang-hisz)
1D-gr.2 (pol-hist-ang-niem)
1E (mat-biol-ang)
1F-gr.1 (geo-pol-ang-hisz)
1F-gr.2 (geo-pol-ang-niem)
XXVI Liceum Ogólnokształcące Wileńska 22 a , 94-029 Łódź
1A (pol-his-ang)
1B (mat-fiz-inf)
1C (biol-chem-mat)
1D (mat-geo-ang)
1E (biol-chem-ang)
1F_gr1 (mat-fiz-ang)
1F_gr2 (mat-chem-ang)
1G (mat-ang-hisz)
XXIX Liceum Ogólnokształcące Zelwerowicza 38/44, 90-147 Łódź
1A matematyczno-fizyczna
1B społeczno - prawna
1C turystyczno - językowa
1D biologiczno - chemiczna
1E matematyczno - projektowa
1F językowo - kulturoznawcza
XXX Liceum Ogólnokształcące Sowińskiego 50/ 56, 91-039 Łódź
1a - niem Humanistyczno - Prawny
1a - hiszp Humanistyczno - Prawny
1b - hiszp Biologiczno-Chemiczny
1e - fran Ekonomiczno - Biznesowo - Prawny
1e - ros Ekonomiczno - Biznesowo - Prawny
1g - hiszp Geograficzny z elementami ekologii
1j - niem Lingwistyczny
1j - hiszp Lingwistyczny
1p - hiszp Politechniczny
XXXI Liceum Ogólnokształcące Konspiracyjnego Wojska Polskiego 5b, 93-236 Łódź
1An
1Ah
1Bn
1Bf
1C
1D
1E
XXXIII Liceum Ogólnokształcące Kusocińskiego 116, 94-054 Łódź
1A1(pol-ang-his)+hiszpański(II język od podstaw)
1A2(pol-ang-his)+niemiecki(II język od podstaw)
1B1integracyjna(pol-geo-wos)+hiszpański(II język od podstaw)
1B2integracyjna(pol-geo-wos)+niemiecki(II język od podstaw)
1C1(mat-chem-ang)+hiszpański(II język od podstaw)
1C2(mat-chem-ang)+niemiecki(II język od podstaw)
1D1(mat-geo-wos)+hiszpański(II język od podstaw)
1D2(mat-geo-wos)+niemiecki(II język od podstaw)
1E1(bio-chem-ang)+hiszpański(II język od podstaw)
1E2(bio-chem-ang)+niemiecki(II język od podstaw)
1F1integracyjna(pol-ang-bio)+hiszpański(II język od podstaw)
1F2integracyjna(pol-ang-bio)+niemiecki(II język od podstaw)
XXXIV Liceum Ogólnokształcące Wapienna 17, 91-087 Łódź
1A amerykańsko-językowa
1B włoska
1C humanistyczna
1D biologiczno-chemiczna
1E - 1 historyczno-biznesowa
1E - 2 historyczno-biznesowa
XLII Liceum Ogólnokształcące Stawowa 28, 91-358 Łódź
1A Straż Graniczna
1B Służba Policyjna
1C biologiczno-chemiczna
1D dziennikarsko-filmowa
1E informatyczna
1F filologiczna
1G ogólna
XLIII Liceum Ogólnokształcące Królewska 13/15, 93-319 Łódź
Humanistyczna z integracją
Humanistyczna
Informatyczna
Sportowa(ekonomiczna)
Biologiczno-chemiczna ( medyczna)
Przyrodnicza
Politechniczna (inżynierska)
Lingwistyczno-przyrodnicza
Ogólna
Ogólna z integracją
Biologiczno-matematyczno-lingwistycza
XLVII Liceum Ogólnokształcące S.Czernika 1/3, 92-538 Łódź
1A 1 - j. angielski, informatyka, robotyka
1A 2 - j. angielski, matematyka, robotyka
1B - Sportowa - PS - j. angielski, biologia, oraz do wyboru geografia lub chemia lub WOS
1C 1 - j. polski, geografia, WOS
1C 2 - j. polski, geografia, historia
1D - sportowa - PN/ST - j. angielski, biologia, oraz do wyboru geografia lub chemia lub WOS
1E 1 - j. angielski, geografia, WOS
1E 2 - j. angielski, geografia, historia
1F 1 - matematyka, biologia, chemia
1F 2 - j. angielski, biologia, oraz do wyboru geografia lub chemia lub WOS
1F 3 - j. angielski, biologia, chemia
1F 4 - j. angielski, biologia, WOS
1F 5 - j. angielski, biologia, geografia
1F 6 - j. angielski, biologia, geografia
1G - j. polski, WOS
XXXII Liceum Ogólnokształcące Czajkowskiego 14, 92-511 Łódź
OH wstępna dwujęzyczna z językiem hiszpańskim
1A(I) matematyczno-fizyczna z informatyką
1A(A) matematyczno-fizyczna z językiem angielskim
1B biologiczno-chemiczna
1C humanistyczna
1D geograficzna
1E przyrodnicza
1F biznesowa
1G geograficzno-językowa
Technikum nr 1 Drewnowska 171, 91-008 Łódź
1ATE- technik ekonomista
1BTE- technik ekonomista
1ATR- technik rachunkowości
1ATH- technik hotelarstwa
1BTH- technik hotelarstwa
1ATT- technik organizacji turystyki
1BTT- technik organizacji turystyki
1ATP- technik eksploatacji portów i terminali
Technikum nr 2 Astronautów 19, 93-533 Łódź
I a - technik ekonomista
I b/e - technik logistyk
I c - technik reklamy
I d - technik organizacji turystyki
Technikum nr 3 Kilińskiego 159/163, 93-533 Łódź
technik logistyk
technik gazownictwa
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
technik inżynierii sanitarnej
technik chłodnictwa i klimatyzacji
Technikum nr 4 Sienkiewicza 88, 90-301 Łódź
1A
1B
1C
1D
1E
1E
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4 Sienkiewicza 88, 90-301 Łódź
1a
Technikum nr 5 Drewnowska 88, 91-008 Łódź
1a
1b_e
1b_r
1c_l
1c_s
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 5 Drewnowska 88, 91-008 Łódź
1d
1e
Technikum nr 6 Franciszkańska 137, 91-845 Łódź
1ta, 1tb1 Technik technologii żywności z kwalifikacją cukierniczą z elementami nowoczesnego dekoratorstwa
1tc Technik technologii żywności z kwalifikacją cukierniczą z elementami dietetyki sportowej
1tb2 Technik kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 6 Franciszkańska 137, 91-008 Łódź
1a1, 1b1, 1c1 Cukiernik
1a2 Piekarz
1b2 Przetwórca mięsa
1c2 Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego
Technikum nr 7 Wojciecha Kilara 3/5, 91-845 Łódź
1a
1b
1c
1d
1m
1n
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 7 Wojciecha Kilara 3/5, 91-845 Łódź
1es
1bs
1ms
1ls
Technikum nr 9 Al. Politechniki 38, 93-590 Łódź
1A - technik automatyk
1B - technik elektryk
1B - technik energetyk
1C - technik mechatronik
1D - technik informatyk
1E - technik programista
1F - technik elektronik
1F - technik realizacji nagrań
Technikum nr 10 Strykowska 10/18, 91-725 Łódź
1Ta
1Tb
1Tp
1Tm
1Te
1Tt
LV Liceum Ogólnokształcące Strykowska 10/18, 91-725 Łódź
1La
1Lb
Technikum nr 12 Adama Naruszewicza 35, 93-161 Łódź
1A - technik przemysłu mody
1C - technik grafiki i poligrafii cyfrowej
1F - technik fotografii i multimediów
1S - technik stylista
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 12 Adama Naruszewicza 35, 93-161 Łódź
1K krawiec (oddział integracyjny)
Technikum nr 13 Skrzydlata 15, 91-503 Łódź
1A1_technik geodeta
1A2_technik geodeta
1B1_technik informatyk
1B2_technik informatyk
1C_technik leśnik
Technikum nr 15 Stefana Kopcińskiego 5/11, 90-242 Łódź
technik budownictwa
technik robót wykończeniowych w budownictwie
technik technologii drewna
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
technik ochrony środowiska
technik renowacji elementów architektury
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 15 Stefana Kopcińskiego 5/11, 90-242 Łódź
monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
monter sieci i instalacji sanitarnych
murarz-tynkarz
stolarz
dekarz
Technikum nr 17 al. Politechniki 37, 93-502 Łódź
Informatyk
Programista
Mechatronik
Mechanik
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 17 al. Politechniki 37, 90-242 Łódź
Mechanik - monter maszyn i urzadzeń
Operator obrabiarek skrawających
Ślusarz
Technikum nr 18 Edwarda 41, 93-502 Łódź
1ga
1gd
1gr
1gi
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 18 Edwarda 41, 93-502 Łódź
1ddi
1ddi
1ddi
Technikum nr 19 Żeromskiego 115, 92-229 Łódź
TT (technik tekstronik)
TF (Technik fotografii i multimediów)
TPT (Technik projektant tekstyliów)
TS (Technik spedytor)
TA (Technik analityk)
TP (Technik programista)
Ti (Technik informatyk)
TL (Technik logistyk)
TWe (Technik weterynarii)
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 19 Żeromskiego 115, 92-229 Łódź
BF (Fotograf)
BL (Logistyk-magazynier)
BO (0perator maszyn w przemyśle włókienniczym)
BR (Rękodzielnik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych)
Technikum nr 20 Warecka 41, 91-212 Łódź
Technik informatyk
Technik elektryk
Technik urzadzeń dźwigowych
Technik mechatronik
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Technik mechanik
Technikum nr 21 Żubardzka 2, 91-212 Łódź
technik usług fryzjerskich
technik architektury krajobrazu
technik optyk
technik agrobiznesu
technik hodowca koni
technik ogrodnik
technik pszczelarz
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 21 Żubardzka 2, 91-212 Łódź
fryzjer
ogrodnik
Technikum nr 22 St. Przybyszewskiego 73/75, 93-126 Łódź
Technik pojazdów samochodowych o specjalności elektrycznej
Technik pojazdów samochodowych o specjalności mechanicznej
Technik mechatronik
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 22 St. Przybyszewskiego 73/75, 93-126 Łódź
Lakiernik samochodowy
Blacharz samochodowy
Mechanik pojazdów samochodowych
Elektromechanik pojazdów samochodowych
Mechatronik
Mechanik motocyklowy
Technikum Automatyki i Robotyki Milionowa 12, 93-193, Łódź
1A (Technik automatyki i robotyki)
1B (Technik automatyki i robotyki)
1C (Technik mechatronik)
Publiczne Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej Różyckiego 5, 93-586, Łódź
1 A
1 B
1 C_f
1 C_n
1 D_h
1 D_n
Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Cosinus w Łodzi Wólczańska 4a, 90-720, Łódź
1A_medyczna
1B_kosmetyczna
1C_vlogerska
1D_uniwersytecka
1E_europejska
1F_bezp_wewnętrzne
1G_politechniczna
Technikum dla Młodzieży Cosinus w Łodzi Wólczańska 4a, 90-720, Łódź
1A Technik informatyk i E-sport
1B Technik informatyk
1C Technik programista i sztuczna inteligencja
1D Technik programista
1E Technik rachunkowości
1F Technik hotelarstwa
1G Technik organizacji turystyki
1H Technik ekonomista
1I Technik fotografii i multimediów
1J Technik usług fryzjerskich
1K Technik reklamy
1L Technik przemysłu mody
Branżowa Szkoła I Stopnia Cosinus w Łodzi Wólczańska 4a, 90-720, Łódź
I A wielozawodowa
I B wielozawodowa
I C wielozawodowa
I D wielozawodowa
I E wielozawodowa
I F
I G wielozawodowa
I H wielozawodowa
I I wielozawodowa
I J wielozawodowa
I K wielozawodowa
I L wielozawodowa
Publiczne Liceum Ogólnokształcące Uniwersytetu Łódzkiego im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata Pomorska 161, 90-236, Łódź
1A1 – klasa humanistyczna cz.1
1A2 – klasa humanistyczna cz.2
1B – klasa dwujęzyczna z językiem angielskim
1C - klasa nauk ścisłych
1D, 1E – klasy chemii i nauk o życiu
Akademickie Liceum Ogólnokształcące Wileńska 53/55, 94-016, Łódź
1 A medyczno-kosmetologiczna
Technikum Administracyjno - Usługowe Wileńska 53/55, 94-016, Łódź
1 TL Gr 1 technik logistyk
1 TL Gr 2 technik logistyk
1 TP Gr 1 technik programista
1 TP Gr 2 technik programista
1 TP-E technik programista e-sport
Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. bł. Matki Teresy z Kalkuty w Łodzi Zofii Nałkowskiej 2, 93-262, Łódź
1A
1B
1C
Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Faustyny Kowalskiej w Łodzi Zofii Nałkowskiej 2, 93-262, Łódź
1A - technik informatyk
1B - technik logistyk
Akademia - Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży w Łodzi Kilińskiego 21, 90-205, Łódź
Liceum Ogólnokształcące z klasą kosmetyczną
Liceum Ogólnokształcące z klasą fryzjerską
Liceum Ogólnokształcące z klasą graficzną
Akademia - Technikum dla Młodzieży w Łodzi Kilińskiego 21, 90-205, Łódź
Technik weterynarii
Technik usług fryzjerskich
Technik reklamy
Technik fotografii i multimediów
Technikum TEB Edukacja w Łodzi Dowborczyków 8, 90-019, Łódź
Technik fotografii i multimediów - klasa patronacka CANON (199 zł)
Technik informatyk i E-SPORT klasa patronacka MSI
Technik informatyk technologie chmurowe Microsoft
Technik programista - klasa patronacka Cisco Networking Academy
Technik programista ze specjalizacją Sztuczna inteligencja - klasa patronacka Intel
Technik weterynarii
Technik reklamy - grafika i media społecznościowe
Technik organizacji turystyki
Technik logistyk z elementami zarządzania produkcją
Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja w Łodzi Dowborczyków 8, 90-019, Łódź
Klasa kosmetologiczna
Klasa kryminalistyczna
Klasa projektowania graficznego
Klasa ekonomiczna
Klasa politechniczna
Klasa media i komunikacja
Technikum Przy Łódzkiej Szkole Mody Kosmetologii Fryzjerstwa Anagra Łanowa 4, 91-103, Łódź
1A - fryzjerstwo z wizażem
1B - fryzjerstwo damskie i barberstwo
1C - kosmetyka (medycyna estetyczna, makijaż, stylizacja paznokci, fryzjerstwo)
1D - kosmetyka (medycyna estetyczna, makijaż, stylizacja paznokci, fryzjerstwo)
1E - kreowanie wizerunku (projektowanie mody, makijaż, fryzjerstwo)