Łódź
Łódź
Dokumenty
Nazwa Plik
Terminy rekrutacji na rok szkolny 2024/2025
Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na rok szkolny 2023/2024, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
Zarządzenie nr 7/2024 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, a także składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych w województwie łódzkim
Instrukcja dla kandydatów
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie
Oświadczenie o wielodzietności
Zmiana wybranych szkół i dodawanie ocen ze świadectwa oraz wyników egzaminu ósmoklasisty - instrukcja