Łódź
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Łódź

 • Zanim wypełnisz wniosek przeczytaj instrukcję w zakładce Dokumenty.
 • 22.04.2024
  Start rekrutacji
 • 21.05.2024, 12:00
  Koniec składania wniosków
 • 3.07.2024
  Zmiana wybranych szkół
 • 8.07.2024
  Koniec możliwości zmiany wybranych szkół
 • 3.07.2024
  Dodanie wyników świadectwa i wyników egzaminu ósmoklasisty
 • 9.07.2024, 15:00
  Koniec dodawania świadectwa i wyników egzaminu
 • 15.07.2024, 12:00
  Ogłoszenie wyników kwalifikacji
 • 15.07.2024, 12:00
  Potwierdzenie woli nauki
 • 18.07.2024, 12:00
  Koniec potwierdzania woli
 • 19.07.2024, 12:00
  Ogłoszenie wyników rekrutacji
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce
I Liceum Ogólnokształcące Więckowskiego 41, 90-734 Łódź
1A_geo_ang_mat
1A_geo_ang_pol
1BC_mat_fiz_ang
1BC_mat_fiz_chem
1D_biol_chem_mat
II Liceum Ogólnokształcące Nowa 11/13, 90-031 Łódź
I A – Kultur Dalekiego Wschodu (ang/niem)
I A – Kultur Dalekiego Wschodu (ang/fr)
I C – Biologiczno-chemiczna (ang/niem)
I C – Biologiczno-chemiczna (ang/fr)
I D – Design humanistyczno-kulturowy (ang/niem)
I D – Design humanistyczno-kulturowy (ang/fr)
III Liceum Ogólnokształcące Sienkiewicza 46, 90-009 Łódź
1a
1b
1c
IV Liceum Ogólnokształcące Pomorska 16, 91-416 Łódź
A 1 gr matematyczno-geograficzny
A 2 gr matematyczno-biznesowy
B lingwistyczny ; dwujęzyczny z j. angielskim
D biologiczno-chemiczny ; dwujęzyczny z j. angielskim
VI Liceum Ogólnokształcące Deotymy 1, 93-165 Łódź
1az turystyczna
1az prozdrowotna
1bt teatralna
1bt taneczna
1fc dziennikarska
1fc filmowa
VIII Liceum Ogólnokształcące Pomorska 105, 90-225 Łódź
0 (wstępna) biol-chem
0 (wstępna) mat-geo
B gr. 1 ekonomiczna
B gr. 2 humanistyczna
D gr. 1 przyrodnicza
D gr. 2 przyrodnicza
IX Liceum Ogólnokształcące Ignacego Paderewskiego 24, 93-025 Łódź
matematyka informatyka angielski
biologia chemia angielski
geografia matematyka angielski
XI Liceum Ogólnokształcące Stefana Kopcińskiego 54, 90-032 Łódź
1A/1 dwujęzyczna z językiem angielskim
1A/2 dwujęzyczna z językiem angielskim
1C/1
1C/2
0W/1 - wstępna z językiem francuskim grupa humanistyczna
0W/2 - wstępna z językiem francuskim grupa przyrodnicza
XII Liceum Ogólnokształcące Anstadta 7, 91-409 Łódź
Klasa A - matematyczno-fizyczno-angielska
Klasa B - matematyczno-fizyczno-angielska
Klasa B - matematyczno-geograficzno-angielska
Klasa C - matematyczno-biologiczno-chemiczna
XIII Liceum Ogólnokształcące Majzela Eliasza Chaima 4, 91-430 Łódź
1a (grupa 1) medialna_humanistyczna
1a (grupa 2) medyczna_biologiczno_chemiczna
1c politechniczna_matematyczno-fizyczna
0wd_ wstępna
XV Liceum Ogólnokształcące Traktorowa 77, 91-204 Łódź
1a
1b
1c
XVIII Liceum Ogólnokształcące Perla 11, 94-203 Łódź
klasa 1a - policyjna z elementami kryminalistyki
klasa 1b - wojskowa
XX Liceum Ogólnokształcące Bohdanowicza 11, 93-552 Łódź
1A PRAWNICZO-EKONOMICZNA
1B MEDYCZNA
1C HUMANISTYCZNO-DZIENNIKARSKA
XXI Liceum Ogólnokształcące Kopernika 2, 90-509 Łódź
A (gr.1) prawnicza
A (gr.2) prawnicza
B (gr.1) medyczna
B (gr.2) medyczna
C (gr.1) ekonomiczna
C (gr.2) ekonomiczna
XXIII Liceum Ogólnokształcące al. Piłsudskiego 159, 92-301 Łódź
1A gr. 1- prawno-medialna - rozszerzona historia
1A gr. 2 - prawno-medialna- rozszerzony WOS
1B - turystyczno - przyrodnicza
1F oddział integracyjny
XXIV Liceum Ogólnokształcące Marysińska 61/ 67, 91-850 Łódź
Klasa 1A/1 j.polski, geografia, j.angielski (ang+niem)
Klasa 1A/2 j.polski, geografia, j.angielski (ang+hiszp)
Klasa 1B j.hiszpański, j.angielski, geografia (ang+hiszp)
Klasa 1C/1 biologia, chemia, matematyka (ang+niem)
Klasa 1C/2 biologia, chemia, matematyka (ang+hiszp)
XXV Liceum Ogólnokształcące Podhalańska 2 a, 93-224 Łódź
1 A (geo-pol-ang)
1B-gr.1 (mat-fiz-ang)
1B-gr.2 (mat-fiz-inf)
1C-gr.1 (biol-chem-ang)
1C-gr.2 (bio-chem-mat)
XXVI Liceum Ogólnokształcące Wileńska 22 a , 94-029 Łódź
1B (mat-fiz-inf)
1C (biol-chem-mat)
1D_gr1 (mat-geo-ang)
1D_gr2 (mat-geo-ang)
XXIX Liceum Ogólnokształcące Zelwerowicza 38/44, 90-147 Łódź
1A matematyczno - projektowa
1B humanistyczna, grupa 1 społeczno - prawna
1B humanistyczna, grupa 2 językowo - kulturoznawcza
1C turystyczno - językowa
XXX Liceum Ogólnokształcące gen. Józefa Sowińskiego 50/ 56, 91-039 Łódź
1HH Humanistyczno - Językowa z historią
1HW Humanistyczno - Językowa z wosem
1PG Przyrodnicza z geografią
1PC Przyrodnicza z chemią
1GH Geograficzno-Turystyczna z historią
1GM Geograficzno-Turystyczna z matematyką
XXXI Liceum Ogólnokształcące Konspiracyjnego Wojska Polskiego 5b, 93-236 Łódź
1A gr. I
1A gr. II
1Bf
1Bn
1C gr I
1C gr. II
XXXIII Liceum Ogólnokształcące Kusocińskiego 116, 94-054 Łódź
1A1 (mat-geo-ang)+ niem( II język od podstaw)
1A2 (mat-geo-ang)+ hiszp ( II język od podstaw)
1B1 (pol-geo-wos)+ niem( II język od podstaw) integracyjna
1B2 (pol-geo-wos)+ hiszp( II język od podstaw) integracyjna
1C1 (biol-chem-ang)+ niem( II język od podstaw)
1C2 (biol-chem-ang)+hiszp(II język od podstaw)
XXXIV Liceum Ogólnokształcące Wapienna 17, 91-087 Łódź
I A językowa - grupa amerykańska
I A językowa - grupa włoska
I B językowo-przyrodnicza - grupa geograficzna
I B językowo-przyrodnicza - grupa biologiczna
XLII Liceum Ogólnokształcące Stawowa 28, 91-358 Łódź
1A 1 Straż Graniczna
1A 2 Służba Policyjna
1B 1 dziennikarsko-filmowa
1B 2 filologiczna
XLIII Liceum Ogólnokształcące Królewska 13/15, 93-319 Łódź
1A integracyjna
1B gr.1 sportowa
1B gr.2 sportowa
XLVII Liceum Ogólnokształcące S.Czernika 1/3, 92-538 Łódź
1A - j. angielski, informatyka
1B gr 1.- Sportowa - Piłka siatkowa - j. angielski, biologia, geografia
1B gr. 2 - Sportowa Piłka siatkowa - j. angielski, biologia, chemia
1D gr. 1 - Sportowa - Piłka nożna / Strzelectwo sportowe - j. angielski, biologia, geografia
1D gr 2 - Sportowa - Piłka nożna / Strzelectwo sportowe - j. angielski, biologia, chemia
XXXII Liceum Ogólnokształcące Czajkowskiego 14, 92-511 Łódź
OH wstępna z językiem hiszpańskim
1A(I) GRUPA 1 - POLITECHNICZNA
1A(M) GRUPA 2 - MEDYCZNA
1B TURYSTYCZNO-PRAWNA
Technikum nr 1 Drewnowska 171, 91-008 Łódź
1ATE- technik ekonomista
1ATR- technik rachunkowości
1ATP- technik eksploatacji portów i terminali
1ATT- technik organizacji turystyki
1ATH- technik hotelarstwa
Technikum nr 2 Astronautów 19, 93-533 Łódź
I a TE- technik ekonomista
I a TT - technik organizacji turystyki
I b TL - technik logistyk
I c TR - technik reklamy
Technikum nr 3 Kilińskiego 159/163, 90-315 Łódź
technik logistyk
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
technik gazownictwa
technik inżynierii sanitarnej
technik chłodnictwa i klimatyzacji
Technikum nr 4 Sienkiewicza 88, 90-357 Łódź
1A (TŻiUG)
1A (TUK - kelner)
1B
1C
1D
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4 Sienkiewicza 88, 90-301 Łódź
1a
Technikum nr 5 Drewnowska 88, 91-008 Łódź
1a - Technik transportu kolejowego
1b_e - Technik ekonomista
1b_r - Technik rachunkowości
1c_l - Technik logistyk
1c_s - Technik spedytor
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 5 Drewnowska 88, 91-008 Łódź
1d_s - Sprzedawca
1d_ml - Magazynier-logistyk
Technikum nr 6 Franciszkańska 137, 91-845 Łódź
1ta Technik technologii żywności z kwalifikacją cukierniczą z elementami nowoczesnego dekoratorstwa
1tb Technik technologii żywności z kwalifikacją cukierniczą z elementami dietetyki sportowej
1tb Technik kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 6 Franciszkańska 137, 91-845 Łódź
1a_1; 1b_1 cukiernik
1a_2 operator
1b_2 piekarz
1b_3 przetwórca
Technikum nr 7 Wojciecha Kilara 3/5, 91-845 Łódź
Elektryk - mechatronik
Mechanik
Mechatronik
Technik elektromobilności
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 7 Wojciecha Kilara 3/5, 91-845 Łódź
Mechanik
Elektromechanik
Lakiernik
Technikum nr 9 Al. Politechniki 38, 93-590 Łódź
1A - technik automatyk
1A - technik mechatronik
1B - technik elektryk
1B - technik energetyk
1D - technik informatyk
1D - technik programista
1F - technik elektronik
1F - technik realizacji nagrań
Technikum nr 10 Strykowska 10/18, 91-725 Łódź
1i - technik informatyk
1p - technik programista
1m - technik mechatronik
LV Liceum Ogólnokształcące Strykowska 10/18, 91-725 Łódź
Oferta w przygotowaniu
Technikum nr 12 Adama Naruszewicza 35, 93-161 Łódź
1A - technik przemysłu mody
1C - technik grafiki i poligrafii cyfrowej
1F - technik fotografii i multimediów
1S - technik stylista
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 12 Adama Naruszewicza 35, 93-161 Łódź
Oferta w przygotowaniu
Technikum nr 13 Skrzydlata 15, 91-503 Łódź
1ac_technik geodeta
1ac_technik leśnik
1b_technik informatyk
Technikum nr 15 Stefana Kopcińskiego 5/11, 90-242 Łódź
technik budownictwa
technik aranżacji wnętrz
technik robót wykończeniowych w budownictwie
technik technologii drewna
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
technik ochrony środowiska
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 15 Stefana Kopcińskiego 5/11, 90-242 Łódź
monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
monter sieci i instalacji sanitarnych
stolarz
Technikum nr 17 al. Politechniki 37, 93-502 Łódź
Informatyk
Programista
Mechatronik
Mechanik
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 17 al. Politechniki 37, 90-242 Łódź
Oferta w przygotowaniu
Technikum nr 18 Edwarda 41, 93-502 Łódź
1ga
1gr
1gd
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 18 Edwarda 41, 93-502 Łódź
Oferta w przygotowaniu
Technikum nr 19 Żeromskiego 115, 92-229 Łódź
TP (Technik programista)
Ti (Technik informatyk)
TL (Technik logistyk)
TS (Technik spedytor)
TT (technik tekstronik)
TWe (Technik weterynarii)
TF (Technik fotografii i multimediów)
TPT (Technik projektant tekstyliów)
TA (Technik analityk)
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 19 Żeromskiego 115, 92-229 Łódź
BF (Fotograf)
BL (Logistyk-magazynier)
BS (Serwisant sprzętu komputerowego)
Technikum nr 20 Warecka 41, 91-212 Łódź
Technik informatyk
Technik elektryk
Technik urzadzeń dźwigowych
Technik mechatronik
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Technik mechanik
Technikum nr 21 Żubardzka 2, 91-022 Łódź
technik usług fryzjerskich
technik architektury krajobrazu
technik optyk
technik hodowca koni
technik ogrodnik
technik pszczelarz
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 21 Żubardzka 2, 91-022 Łódź
fryzjer
ogrodnik
Technikum nr 22 St. Przybyszewskiego 73/75, 93-126 Łódź
Technik pojazdów samochodowych o specjalności elektrycznej
Technik pojazdów samochodowych o specjalności mechanicznej
Technik mechatronik
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 22 St. Przybyszewskiego 73/75, 93-126 Łódź
Lakiernik samochodowy
Blacharz samochodowy
Mechanik pojazdów samochodowych
Elektromechanik pojazdów samochodowych
Mechatronik
Mechanik motocyklowy
Technikum Automatyki i Robotyki Milionowa 12, 93-193, Łódź
1A - technik automatyki i robotyki
1C - technik mechatronik
Publiczne Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej Różyckiego 5, 93-586, Łódź
1 A
1 B
1 C_f
1 C_n
1 D_h
1 D_n
Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Cosinus w Łodzi Wólczańska 4a, 90-720, Łódź
1A_medyczna
1B_kosmetyczna
1C_vlogerska
1D_uniwersytecka
1E_europejska
1F_bezp_wewnętrzne
1G_politechniczna
Technikum dla Młodzieży Cosinus w Łodzi Wólczańska 4a, 90-720, Łódź
1A Technik informatyk i E-sport
1B Technik informatyk
1C Technik programista i sztuczna inteligencja
1D Technik programista
1E Technik rachunkowości
1F Technik hotelarstwa
1G Technik organizacji turystyki
1H Technik ekonomista
1I Technik fotografii i multimediów
1J Technik usług fryzjerskich
1K Technik reklamy
1L Technik przemysłu mody
1M Technik logistyk
Branżowa Szkoła I Stopnia Cosinus w Łodzi Wólczańska 4a, 90-720, Łódź
I A wielozawodowa
I B wielozawodowa
I C wielozawodowa
I D wielozawodowa
I E wielozawodowa
I F wielozawodowa
I G wielozawodowa
I H wielozawodowa
I I wielozawodowa
I J wielozawodowa
I K wielozawodowa
I L wielozawodowa
Publiczne Liceum Ogólnokształcące Uniwersytetu Łódzkiego im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata Pomorska 161, 90-236, Łódź
1A1 – klasa humanistyczna cz.1
1A2 – klasa humanistyczna cz.2
1B – klasa dwujęzyczna z językiem angielskim
1C - klasa nauk ścisłych
1D – klasa chemii i nauk o życiu
Akademickie Liceum Ogólnokształcące Wileńska 53/55, 94-016, Łódź
1 medyczno-kosmetologiczna
Technikum Administracyjno - Usługowe Wileńska 53/55, 94-016, Łódź
1 TL - technik logistyk
1 TP - technik programista
1 TP-E technik programista e-sport
Akademia - Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży w Łodzi Kilińskiego 21, 90-205, Łódź
Liceum Ogólnokształcące z klasą kosmetyczną
Liceum Ogólnokształcące z klasą fryzjerską
Akademia - Technikum dla Młodzieży w Łodzi Kilińskiego 21, 90-205, Łódź
Technik weterynarii
Technik fotografii i multimediów
Technikum TEB Edukacja w Łodzi Dowborczyków 8, 90-019, Łódź
Technik fotografii i multimediów - klasa patronacka CANON
Technik informatyk i E-SPORT klasa patronacka MSI
Technik informatyk technologie chmurowe Microsoft
Technik programista - klasa patronacka Cisco Networking Academy
Technik programista ze specjalizacją Sztuczna inteligencja - klasa patronacka Intel
Technik weterynarii
Technik reklamy - grafika i media społecznościowe
Technik organizacji turystyki
Technik logistyk z elementami zarządzania produkcją
Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja w Łodzi Dowborczyków 8, 90-019, Łódź
Klasa kosmetologiczna
Klasa kryminalistyczna
Klasa projektowania graficznego
Klasa ekonomiczna
Klasa politechniczna
Klasa media i komunikacja
Oddział przygotowania wojskowego
Klasa psychologiczna
Technikum Przy Łódzkiej Szkole Mody Kosmetologii Fryzjerstwa Anagra Łanowa 4, 91-103, Łódź
1A - fryzjerstwo z wizażem
1B - fryzjerstwo damskie i barberstwo
1C - kosmetyka (medycyna estetyczna, makijaż, stylizacja paznokci, fryzjerstwo)
1D - kosmetyka (medycyna estetyczna, makijaż, stylizacja paznokci, fryzjerstwo)
1E - kreowanie wizerunku (projektowanie mody, makijaż, fryzjerstwo)
Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego „Szkoła Mistrzów Kokoro” Krochmalna 15, 93-144 Łódź
1A
1B
1C
Liceum Ogólnokształcące im. J. Iwaszkiewicza w Brzezinach Okrzei 1, 95-060 Brzeziny
1a - klasa biznesowa
1b - klasa medyczna
1c - klasa prawniczo-psychologiczna
1d - oddział przygotowania wojskowego
Liceum Ogólnokształcące w Brzezinach Konstytucji 3 Maja 5, 95-060 Brzeziny
Stewardess i stewardów
policyjno - prawny
sportowy
promedyczny
menadżerski
Technikum w Brzezinach Konstytucji 3 Maja 5, 95-060 Brzeziny
technik ekonomista
technik leśnik
technik logistyk
technik reklamy
technik rolnik
technik żywienia i usług gastronomicznych
Szkoła Branżowa I Stopnia w Brzezinach Konstytucji 3 Maja 5, 95-060 Brzeziny
wielozawodowy
I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach ul. Kościuszki 16, 95-040 Koluszki
1A (gr. 1A.1 - mat_inf_ang)
1A (gr. 1A.2 - mat_fiz_ang)
1B (biol_chem_ang)
1C (pol_hist_ang)
1D (gr. 1D.1 - mat_geo_ang)
1D( gr. 1D.2- wos_geo_ang)
Technikum nr 1 w Koluszkach Wigury 2, 95-040 Koluszki
Technik informatyk
Technik elektryk
Technik pojazdów samochodowych
Technik mechanik
Branżowa Szkoła I stopnia w Koluszkach Wigury 2, 95-040 Koluszki
mechanik pojazdów samochodowych
mechanik-monter maszyn i urządzeń
klasa wielozawodowa
II Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach Budowlanych 8, 95-040 Koluszki
klasa policyjna
Technikum nr 2 w Koluszkach Budowlanych 8, 95-040 Koluszki
technik automatyk
technik mechatronik
technik programista
technik logistyk
Liceum Ogólnokształcące im. Jana Karskiego w Wiśniowej Górze Tuszyńska 32, Wiśniowa Góra, 95-020 Andrespol
IA1 KLASA OGÓLNA - turystyczna
IA2 KLASA OGÓLNA - biologiczno-chemiczna
IB KLASA ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO
IC KLASA MUNDUROWA
Branżowa Szkoła I stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Łodzi Łąkowa 4, 90-563 Łódź
1A
1B
1C