Łomża
Szkoły ponadpodstawowe
Lista placówek: Łomża
Nazwa i adres Lokalizacja Języki obce Kandydaci
1 pref./wszyscy
I Liceum Ogólnokształcące w Łomży im. Tadeusza Kościuszki ul. Bernatowicza 4, 18-400, Łomża 97/142
I - BIOLOGICZNO-MEDYCZNY 48/84
II - SPOŁECZNO-PRAWNY 20/68
III - MATEMATYCZNO-FIZYCZNY /oddział dwujęzyczny/ 12/38
IV - SPOŁECZNO-EKONOMICZNY 17/69
II Liceum Ogólnokształcące w Łomży im. Marii Konopnickiej Plac Kościuszki 3, 18-400, Łomża 91/217
1 A1 humanistyczny 7/68
1 A2 psychologiczny 21/97
1 B1 lingwistyczny 9/50
1 B2 matematyczny 25/83
1 C1 ekonomiczny 8/73
1 C2 społeczny 5/61
1 D1 turystyczny 1/57
1 D2 sportowy 15/69
III Liceum Ogólnokształcące w Łomży im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego Armii Krajowej ul.Senatorska 13, 18-400, Łomża 43/200
Profil społeczny 9/96
Profil promocji i profilaktyki zdrowia z autorskim programem wychowania fizycznego z elementami tenisa 14/94
Profil europejski 8/103
Profil prawniczy 12/81
IV Liceum Ogólnokształcące ul.Zielona 21, 18-400 Łomża 19/48
AP - profil Służba w policji 9/24
AW - ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO 5/14
PP - profil Psychopedagogika 5/21
Technikum Nr 4 ul.Zielona 21, 18-400, Łomża 10/48
TB - technik budownictwa 3/21
TH - technik hotelarstwa 3/21
TŻ - technik żywienia i usług gastronomicznych 4/23
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4 ul.Zielona 21, 18-400, Łomża 12/30
MU - murarz-tynkarz 0/10
MZ - monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 3/15
W - oddział wielozawodowy 9/20
Technikum nr 5 ul.Przykoszarowa 22, 18-400, Łomża 117/185
D - technik technologii drewna 1/26
E -technik elektryk 23/80
G - technik geodeta 9/37
I - technik informatyk 14/79
M - technik mechatronik 25/85
P - technik programista 16/67
S - technik pojazdów samochodowych 27/64
T - technik teleinformatyk 2/30
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5 ul.Przykoszarowa 22, 18-400, Łomża 14/40
BS - mechanik pojazdów samochodowych 8/32
BE - elektromechanik pojazów samochodowych 6/35
Technikum Nr 6 im. 18 Dywizji Piechoty w Łomży ul.Kopernika 16, 18-400, Łomża 83/202
TA Technik ekonomista 16/81
TC Technik handlowiec 9/72
TRach Technik rachunkowości 3/48
TL OPW - oddział przygotowania wojskowego 23/51
TL Technik logistyk - oddział cywilny 12/82
TT Technik organizacji turystyki 4/60
TR Technik reklamy 16/77
VII Liceum Ogólnokształcące ul.Stacha Konwy 11, 18-400, Łomża 34/86
Profil strażacki z elementami ratownictwa medycznego 2/9
Kosmetyka z elementami wizażu 23/54
Dietetyka- fitness 4/34
Aranżacja wnętrz z elementami florystyki. 5/33
Technikum Nr 7 im. Ludwika Bojanusa ul.Stacha Konwy 11, 18-400, Łomża 73/144
Technik weterynarii 34/57
Technik żywienia i usług gastronomicznych. 14/38
Technik technologii żywności 4/33
Technik pszczelarz 0/6
Technik agrobiznesu 6/28
Technik przetwórstwa mleczarskiego 1/12
Technik architektury krajobrazu 7/32
Technik przemysłu mody 7/31
Branżowa Szkoła 1 Stopnia ul.Stacha Konwy 11, 18-400 Łomża 1/6
Przetwórca mięsa 0/2
Ogrodnik 1/5
Akademickie Technikum Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży Studencka 19, 18-402, Łomża 34/91
technik informatyk - klasa mundurowa 8/33
technik informatyk - klasa niemundurowa 5/34
technik programista - klasa mundurowa/ niemundurowa 7/25
technik mechatronik - klasa mundurowa/ niemundurowa 3/26
technik logistyk - klasa mundurowa/ niemundurowa 11/37
Akademickie Liceum Ogólnokształcące Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży Studencka 19, 18-402, Łomża 13/43
1A - ogólny - klasa mundurowa 12/34
1B - dziennikarski - klasa mundurowa 0/12
1C - pedagogiczny - klasa mundurowa 1/16
1D - społeczno-prawny - klasa mundurowa 0/13