Łomża
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła 1 Stopnia
Zespół szkół
Adres
ul.Stacha Konwy 11, 18-400 Łomża
Telefon
86 216 20 15
Fax
86 216 50 93
E-mail
Strona www
Dyrektor
Bogumiła Olbryś
Typ placówki
Branżowa Szkoła I stopnia
Opis
Nasza szkoła jest placówką przyjazną uczniom, dążymy do zaspokojenia oczekiwań młodzieży i ich rodziców. Nasi uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności pod okiem profesjonalnej, otwartej, ciągle doskonalącej się kadry pedagogicznej. Szkoła posiada dobrze wyposażone sale lekcyjne, bibliotekę szkolną, siłownię, salę gimnastyczną. Stwarzamy możliwości atrakcyjnego spędzania czasu poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i pasje uczniów. Dla najaktywniejszych uczniów przewidziane są atrakcyjne wycieczki. Natomiast uczniowie, którzy uzyskali 100% frekwencję biorą udział w losowaniu atrakcyjnej nagrody - roweru - ufundowanego przez Dyrektora Szkoły. Nasza szkoła jest miejscem dla każdego, a zwłaszcza dla Ciebie. Przyjdź, przekonaj się sam! Czekamy na Ciebie!
Oferta
Koła zainteresowań
Nasza szkoła stara się wychodzić na przeciw oczekiwaniom młodzieży, w związku z tym organizujemy dla uczniów koła zainteresowań m.in., z języka polskiego, matematyki, informatyki, biologi, chemii, historii, fizyki, języków obcych ( język angielski, język niemiecki) itp. Również w naszej szkole działa koło gastronomiczne, w ramach którego odbywają się np., warsztaty carvingu. Po za tym jest także Koło PCK - gdzie organizujemy akcje charytatywne, kursy i szkolenia. Zorganizowaliśmy kurs pierwszej pomocy z certyfikatem Unii Europejskiej. Nasze koło bierze udział w turnieju pt. „ Młoda krew ratuje życie”. Oprócz tego dziala w naszej szkole Zespół taneczny. Dziewczęta i chłopcy w rytmie break dance i hip-hop realizują swoja pasję i rozładowują nagromadzone młodzieńcze emocje. Reprezentują szkołę na zewnątrz i oczywiście swoimi wspaniałymi występami uatrakcyjniają szkolne uroczystości i apele. Praca szkoły to nie tylko zajęcia dydaktyczne, wychowawcze czy opiekuńcze. Dla rozwoju sprawności fizycznej i kształtowania prozdrowotnych postaw młodzieży istotna jest szkolna oferta zajęć sportowo-rekreacyjnych, którą nasza szkoła posiada: koszykówka chłopców i dziewcząt, siatkówka chłopców i dziewcząt, futsal, lekkoatletyka, piłka ręczna chłopców, aerobik, szachy, tenis stołowy, zajęcia na basenie
Drzwi otwarte
24 kwiecień 2019 rok godzina 10 - 16