Łomża
Łomża
Dokumenty
Nazwa Plik Opis
Instrukcja elektronicznego przesyłania dokumentów do szkoły pierwszego wyboru
Klauzula informacyjna
Harmonogram naboru do klas 1
Oświadczenie_wielodzietność rodziny
Oświadczenie_samotnie wychowujący dziecko
Zgoda na uczęszczanie dziecka do oddziału przygotowania wojskowego