Łomża
Łomża
Dokumenty
Nazwa Plik Opis
Instrukcja wprowadzania wyników z egzaminu ósmoklasisty
Instrukcja elektronicznego przesyłania dokumentów do szkoły pierwszego wyboru
Instrukcja - wprowadzenie ocen ze świadectwa i wyników egzaminu ósmoklasisty
Harmonogram naboru do szkół ponadpodstawowych
Oświadczenie_wielodzietność rodziny
Oświadczenie_samotnie wychowujący dziecko