Łomża
Łomża
Dokumenty
Nazwa Plik Opis
Jak wypełnić i wysłać wniosek wraz załącznikami on-line - instrukcja
Zasady rekrutacji_szkoła ponadpodstawowa
Terminy_postępowania_rekrutacyjnego_na_rok_szkolny_2021-2022
Oświadczenie_wielodzietność rodziny
Oświadczenie_samotnie wychowujący dziecko
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z rekrutacją do szkół ponadpodstawowych
Zgoda na uczęszczanie dziecka do oddziału przygotowania wojskowego