Łomża
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące w Łomży im. Tadeusza Kościuszki
Zespół szkół
Adres
ul.Bernatowicza 4, 18-400 Łomża
Telefon
86 216-37-17
Fax
86 216-62-36
E-mail
Strona www
Dyrektor
Jerzy Łuba
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
  • Zdjęcie
  • I Liceum Ogólnokształcące w Łomży im. Tadeusza Kościuszki
  • I Liceum Ogólnokształcące w Łomży im. Tadeusza Kościuszki
  • I Liceum Ogólnokształcące w Łomży im. Tadeusza Kościuszki
  • I Liceum Ogólnokształcące w Łomży im. Tadeusza Kościuszki
  • I Liceum Ogólnokształcące w Łomży im. Tadeusza Kościuszki
Opis
Szkoła mieści się w zabytkowym budynku, jest nowoczesna i dobrze wyposażona. Posiadamy pracownie komputerowe, piękną bibliotekę z bogatym księgozbiorem, bibliotekę językową, bogato wyposażone pracownie przedmiotowe (z dostępem do Internetu i sprzętem multimedialnym), pokój poligrafii, nowoczesne sale gimnastyczne, siłownię, salę fitness,  boisko Orlik i szatnie (w budowie).
Oferta
w przygotowaniu
Dojazd
Komunikacja miejska /MPK/ Nr linii 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15 Przystanek autobusowy - Plac Kościuszki.
Historia
5 września 1614 roku po raz pierwszy otwarto bramę Łomżyńskiego Kolegium założonego przez zakon jezuitów. Tego dnia powstała szkoła, której zadaniem było nie tylko kształcić humanistów, lecz nade wszystko wychowywać światłych obywateli. Jej wychowankowie zawsze stali w pierwszych szeregach w walce o wolność ojczyzny. Wśród nich byli Szymon Konarski, Adam i Ludwik Mierosławscy, Adam Krajewski (minister Rządu Narodowego Romualda Traugutta), kardynał Stefan Wyszyński, Bohdan Winiarski oraz wielu innych obrońców wolności Polski i Łomży. Łomżyńscy profesorowie widzieli w każdym uczniu przede wszystkim człowieka, którego należy szanować niezależnie od jego pochodzenia, wyznania czy narodowości. Od początku zależało im na jak najlepszym poziomie kształcenia. Za pierwszej wielkiej reformy, która dokonała się w XVIII wieku pod kierunkiem Komisji Edukacji Narodowej, kiedy to łomżyńscy profesorowie pisali nowe podręczniki, jeden z nich, Ignacy Zaborowski, otrzymał za "Logarytmy dla szkół narodowych" najwyższą nagrodę, medal królewski “Merentibus”. Radę Pedagogiczną szkoły zawsze tworzyli wybitni profesorowie i autorzy podręczników. Wśród nich można wymienić świętego Andrzeja Bobolę, Kazimierza Sikorskiego, Ignacego Zaborowskiego (uznawanego za ojca geodezji), rektora Józefa Hermana Osińskiego, pierwszego w Polsce elektryka, hutnika, chemika i najwybitniejszego naukowca XVIII wieku, Franciszka Ksawerego Dmochowskiego, autora "Sztuki rymotwórczej", Wojciecha Szweykowskiego, później pierwszego rektora Uniwersytetu Warszawskiego, Adriana Krzyżanowskiego, potem profesora uniwersytetu Warszawskiego, prof. Jakuba Wagę, autora "Flory polskiej". Nasi nauczyciele starają się być godni poprzedników. Wciąż podnoszą swoje kwalifikacje, tworzą własne programy nauczania. Chcą tak jak dawniej wychowywać młodzież na mądrych ludzi i dobrych obywateli.
Koła zainteresowań
Ponieważ zależy nam na tym, by uczniowie mogli rozwijać się wszechstronnie i zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, w szkole działa wiele kół: • dwa koła matematyczne, •  koło informatyczne, • koło języka rosyjskiego, niemieckiego i francuskiego, • koło filozoficzne, • koło chemiczne, • koło teatralne - czarny teatr ,,MASKARNIA" • koło geograficzne, • koło biologiczne, • koło historyczne, • koło fizyczne, • koło Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej, • klub turystyki górskiej „Beskid”, • klub turystyki rowerowej, • koło brydża sportowego, • klub filmowy, • redakcja gazety: „Głos Ucznia”, ,, Nasze pierwsze", Zeszyty Literackie. Inne formy pracy pozalekcyjnej funkcjonujące w szkole: • szkoła matematyczna prowadzona przez pracowników naukowych z Uniwersytetu Warszawskiego, • zajęcia z historii i filozofii prowadzone przez pracowników Instytutu Filozofii Uniwersytetu w Białymstoku , • organizacja sesji ekologicznych oraz konkursu ekologicznego, • współpraca z PWSiP w Łomży w zakresie informatyki, matematyki,chemii, biologii i przedsiębiorczości, • organizacja w szkole wykładów z fizyki, biologii z pokazami prowadzonymi przez pracowników UW; klasa akademicka pod patronatem Wydziału Prawa i Administracji UW w w ramach akcji praWOStart, • klasy społeczno-ekonomiczne I i II pod patronatem SGH w Warszawie w ramach projektu ,,klasa akademicka" SGH, • wyjazdy na wykłady do Instytutu Fizyki Doświadczalnej UW, Wydziału Biologii, • udział w zajęciach laboratoryjnych i wykładach Wydziału Chemii Uniwersytetu w Białymstoku, • obozy naukowe organizowane uczniom klas biologicznych  przy współpracy z Instytutem Badań UW w Warszawie, • edukacja europejska, • współpraca z Łomżyńskim Towarzystwem Naukowym imienia Wagów, Muzeum Północno-Mazowieckim w Łomży, Muzeum w Drozdowie, • współpraca z Grupą Medialną Narew - projekty artystyczne, • Realizacja Projektów Edukacyjnych Teatru Lalki i Aktora w Łomży, • edukacja regionalna: konkursy „Nasza mała Ojczyzna”, konkurs fotograficzny o ziemi łomżyńskiej, recytatorskie i inne, • organizowanie dodatkowych zajęć uzupełniających z języka angielskiego, matematyki i innych przedmiotów dla uczniów klas pierwszych, • szkoły zimowe połączone z nauką jazdy na nartach (szkoła posiada własny sprzęt narciarski) - instruktorami są nauczyciele I LO, • obozy integracyjne klas pierwszych liceum, • zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysortografia) • obozy naukowe - (Matematyczny w Nowogrodzie), • wolontariat na rzecz schroniska dla zwierząt “Arka”, • udział w akcjach charytatywnych np. Szlachetna paczka, Pola nadziei, Caritas Diecezji Łomżyńskiej, Dzień Dawcy Szpiku Fundacji DKMS. Dzień Krwiodastwa - współpraca z PCK w Łomży.
Kontakty zagraniczne
- Realizacja projektu „PEACE - lekcja tolerancji” przy współpracy z SGH w Warszawie, Uniwersytetem Warszawskim oraz Uniwersytetem w Białymstoku w ramach którego od kilku lat gościliśmy studentów z Australii, Armenii, Azerbejdżanu, Indii, Peru,
Osiągnięcia

Nasze Liceum to JEDNA Z NAJLEPSZYCH SZKÓŁ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM, o czym świadczą wysokie miejsca w Rankingach:

  • 87. miejsce w Polsce i 4. miejsce w województwie podlaskim w Rankingu Liceów Ogólnokształcących miesięcznika PERSPEKTYWY 2020
  • 94. miejsce w Polsce w Rankingu Maturalnym miesięcznika PERSPEKTYWY 2020
  • 61. miejsce  w Polsce w Rankingu Olimpijskim miesięcznika PERSPEKTYWY 2020

Możemy też poszczycić się jednymi z najwyższych wyników na maturze w województwie. Co roku wyniki matur udowadniają, że nasza szkoła najlepiej w mieście przygotowuje swoich uczniów do matury zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym. Dodatkowo jesteśmy jedną z czterech szkół w województwie podlaskim, których uczniowie uzyskali najwyższe wyniki na maturze. Dlatego warto wybrać naszą szkołę, gdyż nauka w niej jest gwarancją bardzo dobrego przygotowania do studiowania na renomowanych uczelniach wyższych.

A oto szczegółowe wyniki matury 2019 wyrażone w % na tle szkół łomżyńskich

Wyniki matury 2019 wyrażone w % na tle szkół w województwie podlaskim 

Oprócz tego nasi uczniowie całym sercem angażują się w  działalność na rzecz innych. Co roku m. in. oddają krew, organizują Szlachetną Paczkę i koncerty charytatywne oraz wspomagają Hospicjum.

Szkoła wspiera uczniów w realizowaniu przez nich  swoich licznych pasji artystycznych i sportowych, a dzięki projektom realizowanym przez nas o naszej szkole oraz o Łomży głośno jest zarówno w środowisku lokalnym jak i w Polsce.

Udział uczniów I LO im. T. Kościuszki w Łomży w olimpiadach przedmiotowych na szczeblu centralnym w roku szkolnym 2018-2019

Imię i nazwisko

Uzyskany tytuł Nauczyciel prowadzący

 LXXI Olimpiada Matematyczna

Tomasz Modzelewski Finalista Piotr Łowicki
Patryk Nikonowicz Finalista Piotr Łowicki

LXV Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym 

Mateusz Tyszka Laureat Katarzyna Lipska

 Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej

Mateusz Tyszka Laureat Katarzyna Lipska

 XLV Olimpiada Geograficzna

Maciej Kuliś Finalista Jolanta Radgowska

 XLIX Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

Julia Głębocka laureat Jolanta Szabuńko

 Olimpiada „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”

Julia Laskowska Finalista Katarzyna Lipska
Phillip Cimoch Finalista Katarzyna Lipska
Natalia Soczyńska Finalista Katarzyna Lipska

 XXXIV  Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

Monika Lis Finalista Ewa Urbańska

 XXIX Olimpiada Teologii Katolickiej

Patrycja Małs Finalista Marzena Gosk

 V Olimpiada Wiedzy o Mediach

Mateusz Grądzki Laureat
Krzysztof Metelski Finalista


Osiągnięcia sportowe liceum w roku szkolnym 2019/2020

Sekcja piłki siatkowej dziewcząt w roku szkolnym 2019/2020 uczestniczy w rozgrywkach      I Ligi Wojewódzkiej Szkół Ponadgimnazjalnych – rozgrywek nie dokończono ze względu na epidemię

 

Sekcja piłki siatkowej chłopców po turnieju kwalifikacyjnym w Siemiatyczach uzyskała awans do II Ligi Wojewódzkiej Szkół Ponadgimnazjalnych. Rozgrywki w II lidze drużyna rozpocznie od września 2020 roku.

I miejsce w Mistrzostwach Miasta w Szachach Drużynowych  (Łomża 26.10.2019)

 

I miejsce w Mistrzostwach Grupy Zachodniej w Szachach Drużynowych  (obszar dawnego województwa łomżyńskiego), (Łomża 23.11.2019)

 

VI miejsce w Finale Wojewódzkim w Szachach Drużynowych (Białystok 30.11.2019)

 

II miejsce dziewcząt i II miejsce chłopców w Mistrzostwach Miasta w Drużynowych  Biegach Przełajowych (24.09.2019) 

 

III miejsce dziewcząt  w Licealiadzie Miejskiej w Drużynowym Tenisie Stołowym

 

I miejsce drużynowo w Otwartych Miejskich Zawodach Pływackich Szkół Średnich (Łomża 16.11.2019).