Łomża
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące w Łomży im. Tadeusza Kościuszki
Zespół szkół
Adres
ul. Bernatowicza 4, 18-400 Łomża
Telefon
86 216-37-17
E-mail
Strona www
Dyrektor
Jerzy Łuba
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
 • Zdjęcie
 • I Liceum Ogólnokształcące w Łomży im. Tadeusza Kościuszki
 • I Liceum Ogólnokształcące w Łomży im. Tadeusza Kościuszki
 • I Liceum Ogólnokształcące w Łomży im. Tadeusza Kościuszki
 • I Liceum Ogólnokształcące w Łomży im. Tadeusza Kościuszki
 • I Liceum Ogólnokształcące w Łomży im. Tadeusza Kościuszki
Opis
Szkoła mieści się w zabytkowym budynku, jest nowoczesna i dobrze wyposażona. Posiadamy pracownie komputerowe, piękną bibliotekę z bogatym księgozbiorem, bibliotekę językową, bogato wyposażone pracownie przedmiotowe (z dostępem do Internetu i sprzętem multimedialnym), pokój poligrafii, nowoczesne sale gimnastyczne, siłownię, salę fitness, nowoczesną szatnię  i boisko Orlik.
http://1lolomza.edupage.org ; www.facebook.com/ilolomza
Oferta
Dojazd
Komunikacja miejska /MPK/ Nr linii 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15 Przystanek autobusowy - Plac Kościuszki.
Historia
5 września 1614 roku po raz pierwszy otwarto bramę Łomżyńskiego Kolegium założonego przez zakon jezuitów. Tego dnia powstała szkoła, której zadaniem było nie tylko kształcić humanistów, lecz nade wszystko wychowywać światłych obywateli. Jej wychowankowie zawsze stali w pierwszych szeregach w walce o wolność ojczyzny. Wśród nich byli Szymon Konarski, Adam i Ludwik Mierosławscy, Adam Krajewski (minister Rządu Narodowego Romualda Traugutta), kardynał Stefan Wyszyński, Bohdan Winiarski oraz wielu innych obrońców wolności Polski i Łomży. Łomżyńscy profesorowie widzieli w każdym uczniu przede wszystkim człowieka, którego należy szanować niezależnie od jego pochodzenia, wyznania czy narodowości. Od początku zależało im na jak najlepszym poziomie kształcenia. Za pierwszej wielkiej reformy, która dokonała się w XVIII wieku pod kierunkiem Komisji Edukacji Narodowej, kiedy to łomżyńscy profesorowie pisali nowe podręczniki, jeden z nich, Ignacy Zaborowski, otrzymał za "Logarytmy dla szkół narodowych" najwyższą nagrodę, medal królewski “Merentibus”. Radę Pedagogiczną szkoły zawsze tworzyli wybitni profesorowie i autorzy podręczników. Wśród nich można wymienić świętego Andrzeja Bobolę, Kazimierza Sikorskiego, Ignacego Zaborowskiego (uznawanego za ojca geodezji), rektora Józefa Hermana Osińskiego, pierwszego w Polsce elektryka, hutnika, chemika i najwybitniejszego naukowca XVIII wieku, Franciszka Ksawerego Dmochowskiego, autora "Sztuki rymotwórczej", Wojciecha Szweykowskiego, później pierwszego rektora Uniwersytetu Warszawskiego, Adriana Krzyżanowskiego, potem profesora uniwersytetu Warszawskiego, prof. Jakuba Wagę, autora "Flory polskiej". Nasi nauczyciele starają się być godni poprzedników. Wciąż podnoszą swoje kwalifikacje, tworzą własne programy nauczania. Chcą tak jak dawniej wychowywać młodzież na mądrych ludzi i dobrych obywateli.
Koła zainteresowań
Ponieważ zależy nam na tym, by uczniowie mogli rozwijać się wszechstronnie i zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, w szkole działa wiele kół: • dwa koła matematyczne, •  koło informatyczne, • koło języka rosyjskiego, niemieckiego i francuskiego, • koło filozoficzne, • koło chemiczne, • koło teatralne - czarny teatr ,,MASKARNIA" • koło geograficzne, • koło biologiczne, • koło historyczne, • koło fizyczne, • koło Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej, • klub turystyki górskiej „Beskid”, • klub turystyki rowerowej, • koło brydża sportowego, • klub filmowy, • redakcja gazety: „Głos Ucznia”, ,, Nasze pierwsze", Zeszyty Literackie. Inne formy pracy pozalekcyjnej funkcjonujące w szkole: • szkoła matematyczna prowadzona przez pracowników naukowych z Uniwersytetu Warszawskiego, • zajęcia z historii i filozofii prowadzone przez pracowników Instytutu Filozofii Uniwersytetu w Białymstoku , • organizacja sesji ekologicznych oraz konkursu ekologicznego, • współpraca z PWSiP w Łomży w zakresie informatyki, matematyki,chemii, biologii i przedsiębiorczości, • organizacja w szkole wykładów z fizyki, biologii z pokazami prowadzonymi przez pracowników UW; klasa akademicka pod patronatem Wydziału Prawa i Administracji UW w w ramach akcji praWOStart, • klasy społeczno-ekonomiczne I i II pod patronatem SGH w Warszawie w ramach projektu ,,klasa akademicka" SGH, • wyjazdy na wykłady do Instytutu Fizyki Doświadczalnej UW, Wydziału Biologii, • udział w zajęciach laboratoryjnych i wykładach Wydziału Chemii Uniwersytetu w Białymstoku, • obozy naukowe organizowane uczniom klas biologicznych  przy współpracy z Instytutem Badań UW w Warszawie, • edukacja europejska, • współpraca z Łomżyńskim Towarzystwem Naukowym imienia Wagów, Muzeum Północno-Mazowieckim w Łomży, Muzeum w Drozdowie, • współpraca z Grupą Medialną Narew - projekty artystyczne, • Realizacja Projektów Edukacyjnych Teatru Lalki i Aktora w Łomży, • edukacja regionalna: konkursy „Nasza mała Ojczyzna”, konkurs fotograficzny o ziemi łomżyńskiej, recytatorskie i inne, • organizowanie dodatkowych zajęć uzupełniających z języka angielskiego, matematyki i innych przedmiotów dla uczniów klas pierwszych, • szkoły zimowe połączone z nauką jazdy na nartach (szkoła posiada własny sprzęt narciarski) - instruktorami są nauczyciele I LO, • obozy integracyjne klas pierwszych liceum, • zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysortografia) • obozy naukowe - (Matematyczny w Nowogrodzie), • wolontariat na rzecz schroniska dla zwierząt “Arka”, • udział w akcjach charytatywnych np. Szlachetna paczka, Koncerty charytatywne AKTYWATOR, wspomagamy m. in. łomżyńskie Hospicjum, Dom Pomocy Społecznej, Caritas Diecezji Łomżyńskiej, Dzień Dawcy Szpiku Fundacji DKMS. Dzień Krwiodastwa - współpraca z PCK w Łomży, jak również angażujemy się a projekty Polskiej Akcji Humanitarnej, która nadała nam tytuł ,,Szkoła , która niesie pomoc".
Kontakty zagraniczne
- Realizacja projektu „PEACE - lekcja tolerancji” przy współpracy z SGH w Warszawie, Uniwersytetem Warszawskim oraz Uniwersytetem w Białymstoku w ramach którego od kilku lat gościliśmy studentów z Australii, Armenii, Azerbejdżanu, Indii, Peru,
Osiągnięcia

Nasze Liceum to JEDNA Z NAJLEPSZYCH SZKÓŁ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM, o czym świadczą wysokie miejsca w Rankingach:

 • 163. miejsce w Polsce i 3. miejsce w województwie podlaskim w Rankingu Liceów Ogólnokształcących miesięcznika PERSPEKTYWY 2022 i jest JEDYNYM liceum łomżyńskim, które uzyskało tytuł ,,Złotej Szkoły".
 • 140. miejsce w Polsce w Rankingu  miesięcznika PERSPEKTYWY 2021
 • 87. miejsce  w Polsce w Rankingu  miesięcznika PERSPEKTYWY 2020

Możemy też poszczycić się jednymi z najwyższych wyników na maturze w województwie. Co roku wyniki matur udowadniają, że nasza szkoła najlepiej w mieście przygotowuje swoich uczniów do matury zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym. Dodatkowo jesteśmy jedną z czterech szkół w województwie podlaskim, których uczniowie uzyskali najwyższe wyniki na maturze. Dlatego warto wybrać naszą szkołę, gdyż nauka w niej jest gwarancją bardzo dobrego przygotowania do studiowania na renomowanych uczelniach wyższych.


Wyniki matury 2021 wyrażone w % na tle szkół w Polsce i województwie podlaskim: 

Przedmiot      Poziom    Polska     podlaskie    ILO

j. polski             PP           55              59             70 

                          PR           49               52            63

matematyka     PP           56               62             81

                          PR          31               32             46

j. angielski       PP           76               75             92

                         PR           65               64              75

biologia           PR           33               35              57

chemia            PR           35                42             62

fizyka              PR           37                36              49

geografia         PR          33                 34            51

historia            PR          37                 37            41

wos                  PR          28                 29             58


Nasi uczniowie co roku biorą udział w olimpiadach przedmiotowych na szczeblu centralnym.

Pomimo pandemii w roku szkolnym 2020/2021 nasi uczniowie zdobyli 2 tytuły LAUREATA i 4 11 tytuły FINALISTY!

Laureaci olimpiad przedmiotowych w roku szkolnym 2020/2021

 • L    Olimpiada Biologiczna                                                  - 2 laureatów, 
 • LXII Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym - 1 finalista,
 • XIV Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa ,,Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego" - 2 finalistów,
 • XXVII Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Brydżu Sportowym - 1 finalista.


Osiągnięcia sportowe liceum w roku szkolnym 2021/2022

Gry zespołowe:

I miejsce w Mistrzostwach Miasta w Piłce Siatkowej Dziewcząt

I miejsce w Mistrzostwach Miasta w Piłce Siatkowej Chłopców

I miejsce w Mistrzostwach Miasta w Koszykówce Dziewcząt

I miejsce w Mistrzostwach Miasta w Koszykówce Chłopców

Biegi przełajowe:

I miejsce w Mistrzostwach Miasta w Drużynowych Biegach Przełajowych Dziewcząt

I miejsce w Mistrzostwach Miasta w Drużynowych Biegach Przełajowych Chłopców

II miejsce w Mistrzostwach Miasta w Sztafetowych Biegach Przełajowych Chłopców

Szachy

IV miejsce w Licealiadzie Województwa Podlaskiego w Szachach

Sekcje sportowe działające w ramach programu SKS Podlaskiej Federacji Sportu

- sekcja piłki siatkowej chłopców

- sekcja koszykówki chłopców

- sekcja koszykówki dziewcząt