Łomża
Liceum ogólnokształcące
III Liceum Ogólnokształcące w Łomży im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego Armii Krajowej
Adres
ul.Senatorska 13, 18-400 Łomża
Telefon
86 216 67 20
Fax
86 216 67 20
E-mail
Strona www
Dyrektor
Katarzyna Życzkowska
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
  • Budynek szkoły
  • Korty szkolne
  • Przy ognisku
  • Na zajęciach z tenisa ziemnego
Opis

III Liceum Ogólnokształcące im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego AK w Łomży swoją siedzibę ma w budynku przy ul. Senatorskiej 13. W roku szkolnym 2021/2022 w szkole uczy się 515 uczniów w 20 oddziałach.
Szkoła posiada:
- dużą salę gimnastyczną,
- siłownię,
- salę fitness,
- bibliotekę z SCIM,
- dwie pracownie komputerowe,

- trzy mobilne pracownie multimedialne,
- dobrze wyposażone pracownie lekcyjne,
- dwa korty tenisowe.

Od klasy pierwszej na wszystkich obowiązkowych zajęciach edukacyjnych uczniowie realizować będą podstawę programową na poziomie podstawowym, a na wybranych przedmiotach (w zależności od profilu) podstawę programową na poziomie rozszerzonym i przedmioty uzupełniające takie jak: nauka o komunikacji, język obcy w społeczeństwie i e-matematyka.

Oferta
Dojazd

Dojazd MPK:

- przystanek Stary Rynek (2, 4, 5, 8, 10, 12, 13)

- przystanek Giełczyńska/Muzeum (2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13)

Historia

III Liceum Ogólnokształcące w Łomży jest placówką współtworzącą lokalne środowisko Łomży. Nasze liceum zostało powołane do życia pismem z dnia 6 kwietnia 1992 roku przez Kuratora Oświaty w Łomży Cezarego Kocona. 14 lutego 1998 r., w 56. rocznicę powstania Armii Krajowej, Kurator Oświaty w Łomży Helena Sutyniec nadała szkole imię Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego Armii Krajowej, a sztandar podarowała Fundacja Teresy i Zdzisława Knobel. Dlatego 14 lutego każdego roku obchodzimy Święto Szkoły. Od 1 września 1996 roku do dziś siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Senatorskiej 13.

Nasz patron zobowiązuje nas do przyjmowania postaw altruistycznych, patriotycznych, związanych z działaniem na rzecz drugiego człowieka, rozwijania swoich możliwości i stawiania wysoko poprzeczki w określaniu i realizacji celów. Wynikiem tego jest aktywny udział uczniów w przygotowywaniu różnych uroczystości, szczególnie poświęconych patronowi. W uroczystościach tych uczestniczą również zaproszeni kombatanci, dając swoją obecnością świadectwo żywej historii.

 Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom uczniów, nasza szkoła kilka lat temu podjęła i do dziś kontynuuje współpracę z białostockim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej. W ramach współpracy organizujemy cykliczne Spotkania z historią najnowszą, podczas których pracownicy IPN w Białymstoku prowadzą konferencje, zajęcia warsztatowe, wykłady i komentują wystawy tematyczne. 

Społeczność naszej szkoły angażuje się w różne przedsięwzięcia, podejmuje różne inicjatywy.

Od 2001 roku organizujemy targi edukacyjne pod hasłem Giełda pomysłów na życie. Są to spotkania maturzystów z przedstawicielami wyższych uczelni, połączone z wykładami i możliwością spotkania z doradcami zawodowymi. W targach uczestniczą przedstawiciele uczelni z całego kraju oraz młodzież z łomżyńskich i okolicznych szkół ponadpodstawowych. W bieżącym roku szkolnym, w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju i zakazem organizacji imprez masowych, nasza Giełda przybrała formę targów on-line.

Jesteśmy również inicjatorami i od 2008 r. organizatorami Konkursu Poezji i Piosenki Patriotycznej Polska to my, w którym od 2019 roku biorą udział uczniowie klas 7 - 8 szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. Patronat nad tym konkursem rokrocznie obejmują: Prezydent Miasta Łomża oraz Starosta Powiatu Łomżyńskiego. Skupia on utalentowaną i wrażliwą młodzież nie tylko z Łomży, ale i z innych zakątków Podlasia. W roku 2018 konkurs ten został wpisany do wojewódzkich obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Dużą popularnością wśród uczniów naszej szkoły cieszy się realizowany cyklicznie od 2008 roku program Wasze Wybory, w ramach którego nasi uczniowie poznają specyfikę regionu, jego kulturę, doskonalą umiejętności konwersacji w językach obcych, uczestniczą w zajęciach socjoterapeutycznych a także uczą się gry w tenisa podczas obozu tenisowego.

W roku szkolnym 2015/2016 zainicjowaliśmy i organizujemy do dziś Nocny Maraton Świąteczny, którego celem jest wspólne wykonanie ozdób świątecznych przez uczniów i nauczycieli i podarowanie ich mieszkańcom Łomży podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego.

Od lat realizujemy też różne przedsięwzięcia i programy, np.: Młodzi patrzą na trzeźwo, Patriotyzm niejedno ma imię, Strefa młodzieży, Studenci Erasmus+ w łomżyńskiej szkoleARS, czyli jak dbać o miłość, Sztuka wyboru oraz Bezpieczna i przyjazna szkołaMózgowy Fitness, Cyfrowobezpieczni.pl. –Bezpieczna szkoła cyfrowa.

 Ważnym przedsięwzięciem zakończonym w roku szkolnym 2012/2013 II miejscem w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Fundację Forum Dialogu Między Narodami była realizacja projektu Szkoła Dialogu, który miał na celu przybliżenie młodzieży idei dialogu polsko - żydowskiego poprzez czynne poznawanie dziedzictwa żydowskiego w najbliższym otoczeniu. W roku szkolnym 2013/2014 za kontynuowanie działań w tym samym konkursie otrzymaliśmy wyróżnienie. We wrześniu 2014 r. w ramach realizacji projektu Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów zorganizowaliśmy spotkanie z grupą rówieśników ze szkoły z Izraela. Jego ideą było poszerzenie wiedzy historycznej i kulturowej, doskonalenie języka angielskiego, a przede wszystkim przełamywanie stereotypów w kwestiach polsko - izraelskich.

W latach 2017-2019 współpracowaliśmy z młodzieżą z gimnazjum w Butrymańcach na Litwie. Wspólnie realizowaliśmy projekt Młodzież dla niepodległej. Wy o Nas, My o Was, który był częścią projektu Stowarzyszenia Wspólnota Polska pt. Razem dla Edukacji przygotowanego w oparciu o ministerialny program Rodzina Polonijna. W ramach projektu odbyły się cztery spotkania (dwa na Litwie i dwa w Polsce) obfitujące w wydarzenia o charakterze naukowym, kulturoznawczym i sportowym. Razem z kolegami z Butrymańców nasi uczniowie poznawali miejsca ważne dla historii Polski i Litwy, doskonalili umiejętności gry w tenisa na obozie sportowym w Januszkowie. 

To przy naszym liceum znajdują się dwa korty do tenisa. Działający przy szkole UKS RETURN wspólnie ze szkołą jest od 2005 roku organizatorem cyklicznych imprez: Ogólnopolskiego Turnieju Tenisa Piątuś Cup i Turnieju Młodzików JBB Nadzieja Cup, które zyskały wysoką rangę ogólnopolską.

 Cyklicznie również od 2001 r. nasi pełnoletni uczniowie biorą udział w szkolnych akcjach honorowego krwiodawstwa. Łącznie oddali prawi 700 litrów krwi. Bierzemy także udział w licznych akcjach charytatywnych, zawsze przyświeca nam jeden cel - pomoc potrzebującemu. W roku 2021 były to: Pomoc Julce i Filipkowi, kwesty Szkolnego Koła Wolontariatu na rzecz Fundacji Serca Sercom, akcje organizowane przez Caritas na rzecz osob potrzebujących z naszej diecezji, zbiórki karmy dla schroniska dla zwierząt czy też akcja pomocy dla Ukrainy.

Dbamy, by nasi uczniowie mogli rozwijać swoje zainteresowania i zdolności, dlatego organizujemy zajęcia w kołach przedmiotowych i artystycznych (m.in. Koło Żywego Słowa, zespół muzyczny) oraz sportowych. 

Organizowane w szkole konkursy, realizowane programy i inne działania rozwijające uzdolnienia uczniów przyczyniły się do uzyskania przez szkołę ogólnopolskiego tytułu Szkoła odkrywców talentów. Nasza szkoła jest szkołą bezpieczną. Potwierdza to uznany w całej Polsce tytuł Szkoły bez przemocy, a przede wszystkim statystyki oraz opinie rodziców, uczniów i środowiska.

Staramy się systematycznie wzbogacać naszą ofertę edukacyjną i bazę dydaktyczną (dysponujemy nowoczesnym sprzętem multimedialnym). Dbamy też o estetyczny wygląd szkoły. Zdajemy sobie sprawę, że tylko dzięki wspólnemu wysiłkowi nauczycieli, młodzieży, a także dzięki współpracy z Radą Rodziców i wieloma instytucjami możemy zapewnić naszym uczniom dobry start w dorosłe życie.Koła zainteresowań

-        Koło Żywego Słowa,

-       Zespół muzyczny,

-        Szkolne Koło Caritas,

-      Klub Wolontariusza.Kontakty zagraniczne

-  wizyta młodzieży z Gimnazjum w Ejszyszkach na Litwie (2009 r. przy współpracy z Łomżyńskim Oddziałem Stowarzyszenia Wspólnota Polska),

-  projekt wymiany młodzieży polsko-litewskiej pt.: "Śladami praw człowieka - poznajemy przeszłość i kształtujemy teraźniejszość" (2013/14),

-  projekt "Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów", czyli spotkanie z grupą rówieśników ze szkoły z Izraela (2014 r.)

-  projekt współpracy z młodzieżą z Gimnazjum w Burtymańcach na Litwie: „Młodzież dla niepodległej. Wy o Nas, My o Was.” (2017-2019)

Osiągnięcia

Osiągnięcia szkoły w ostatnich latach:


rok szkolny 2021/22


- Etap Finałowy w XXI edycji Konkursu historycznego Polska Piastowska

- III miejsce dziewcząt , IV miejsce chłopców w Mistrzostwach miasta w sztafetowych biegach przełajowych

- I miejsce chłopców w Mistrzostwach miasta w drużynowym tenisie stołowym

- I miejsce w Mistrzostwach Europy MMA w kategorii juniorek

- II miejsce w ogólnopolskim Turnieju Karate Kyoushin

- II miejsce regionalnym konkursie drużynowym TUROLANDESKUNDE - Wędrówka po krajach niemieckiego obszaru językowego 


rok szkolny 2020/21


- tytuł finalisty w XIV Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przedmiotowej im. mjr Marka Gajewskiego Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972 – 1514 Od Cedyni do Orszy

- I miejsce w Mistrzostwach Polski juniorek MMA

- III miejsce w Mistrzostwach Polski MMA

- II miejsce w Mistrzostwach Europy MMA

 

rok szkolny 2019/20


- tytuły laureata III, IV i V stopnia w Olimpiadzie Wiedzy Archimedes English Plus

- tytuł laureata w XVI edycji Konkursu Wiedzy o Rosji pod hasłem Teatr w Rosji 

- III miejsce w XIII Konkursie Poezji i Piosenki Patriotycznej Polska to my

- nagroda publiczności w XIII Konkursie Strofy znad Narwi

- III miejsce drużynowo w Mistrzostwach Miasta w tenisie stołowym Szkół Średnich o Puchar LZS

- IV miejsce w Mistrzostwach Miasta w tenisie stołowym dziewcząt

- IV miejsce w Mistrzostwach Miasta w tenisie stołowym chłopców

- Wicemistrzostwo Polski w kategorii juniorek MMA

- Wicemistrzostwo województwa warmińsko-mazurskiego w kolarstwie górskim i kolarstwie szosowym

- IV miejsce w Międzynarodowym Kryterium Kolarskim

- I miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów w parajeździectwie

- Nagroda Prezydenta Miasta Łomżyński Społecznik Roku 2019

- Wyróżnienie Prezydenta Miasta Łomżyński Społecznik Roku 2019

 

 


Zajęcia pozalekcyjne

Sekcje sportowe:

-        siatkówka chłopców,

-        siatkówka dziewcząt,

-        futsal chłopców,

-        tenis,

-        koszykówka chłopców.


Gazetka szkolna:

-        anglojęzyczna,

-        niemieckojęzyczna.