Łomża
Liceum ogólnokształcące
III Liceum Ogólnokształcące w Łomży im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego Armii Krajowej
Adres
ul.Senatorska 13, 18-400 Łomża
Telefon
86 216 67 20
Fax
86 216 67 20
E-mail
Strona www
Dyrektor
Katarzyna Życzkowska
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
  • Zdjęcie
Opis

III Liceum Ogólnokształcące im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego AK w Łomży swoją siedzibę ma w budynku przy ul. Senatorskiej 13. W roku szkolnym 2019/2020 w szkole uczy się 549 uczniów w 19 oddziałach.
Szkoła posiada:
- dużą salę gimnastyczną,
- siłownię,
- salę fitness,
- bibliotekę z MCI,
- dwie pracownie komputerowe,

- trzy mobilne pracownie multimedialne,
- dobrze wyposażone pracownie lekcyjne,
- dwa korty tenisowe.

W klasach pierwszych czteroletniego liceum na wszystkich obowiązkowych zajęciach edukacyjnych uczniowie realizować będą podstawę programową na poziomie podstawowym, a na wybranych przedmiotach (w zależności od profilu) podstawę programową na poziomie rozszerzonym i przedmioty uzupełniające takie jak: nauka o komunikacji, język obcy w społeczeństwie i e-matematyka.

Oferta
w przygotowaniu
Dojazd
Dojazd MPK: - przystanek Stary Rynek (2, 4, 5, 8, 10, 12, 13) - przystanek Giełczyńska/Muzeum (2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13)
Historia

III Liceum Ogólnokształcące w Łomży jest placówką współtworzącą lokalne środowisko Łomży. Nasze liceum zostało powołane do życia pismem z dnia 6 kwietnia 1992 roku przez Kuratora Oświaty w Łomży Cezarego Kocona. 14 lutego 1998 r., w 56. rocznicę powstania Armii Krajowej, Kurator Oświaty w Łomży Helena Sutyniec nadała szkole imię Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego Armii Krajowej, a sztandar podarowała Fundacja Teresy i Zdzisława Knobel. Dlatego 14 lutego każdego roku obchodzimy Święto Szkoły. Od 1 września 1996 roku do dziś siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Senatorskiej 13. Nasz patron zobowiązuje nas do przyjmowania postaw altruistycznych, patriotycznych, związanych z działaniem na rzecz drugiego człowieka, rozwijania swoich możliwości i stawiania wysoko poprzeczki w określaniu i realizacji celów. Wynikiem tego jest aktywny udział uczniów w przygotowywaniu różnych uroczystości, szczególnie poświęconych patronowi. W uroczystościach tych uczestniczą również zaproszeni kombatanci, dając swoją obecnością świadectwo żywej historii.

Nasza szkoła należy do Podlaskiej Rodziny Szkół Imienia Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej, której celem jest poszerzanie wiedzy młodzieży o historii walk i polskich dążeniach niepodległościowych, bohaterach narodowych od końca XVIII do XX wieku oraz kształtowanie świadomości narodowej i patriotycznej młodzieży. Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom uczniów, nasza szkoła kilka lat temu podjęła i do dziś kontynuuje współpracę z białostockim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej. W ramach współpracy organizujemy cykliczne Spotkania z historią najnowszą, podczas których pracownicy IPN w Białymstoku prowadzą konferencje, zajęcia warsztatowe, wykłady
i komentują wystawy tematyczne. W roku szkolnym 2017/18 przeprowadzono warsztaty Łomżyńskie drogi do Niepodległej – pamięć i tożsamość. Biografie bohaterów oraz warsztaty
z historii regionalnej: Rok 1918 na ziemi łomżyńskiej. W dzień poprzedzający obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych odbyło się spotkanie młodzieży z pracownikiem białostockiego oddziału  IPN poświęcone żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego i  niepodległościowego. 30 października 2018 roku w szkole odbyła się konferencja towarzysząca wystawie Ojcowie Niepodległości w ramach „Biało – czerwonego szlaku Moja Niepodległa”. W roku szkolnym 2018/19 zaprezentowano uczniom wystawy pt.: Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Zbrodnia Katyńska, a w roku 2019/20 wystawy: Żołnierze Wyklęci. Podziemie niepodległościowe 1944-1963, Wrzesień 1939 – pamięć
 i przestroga, Powstanie Warszawskie 1944- Bitwa o Polskę, Grudzień 1970 w Gdyni.

Społeczność naszej szkoły angażuje się w różne przedsięwzięcia, podejmuje różne inicjatywy. W roku szkolnym 2006/2007 realizowaliśmy projekt Dam radę finansowany przez fundację Nowoczesna Polska. W 2009 r. przy współpracy z Łomżyńskim Oddziałem Stowarzyszenia Wspólnota Polska gościliśmy młodzież z Gimnazjum w Ejszyszkach na Litwie. Razem omawialiśmy zagadnienia związane z prawami człowieka. W latach 2008/09
 i 2009/2010 opracowaliśmy ofertę na konkurs ogłoszony przez Kuratorium Oświaty
w Białymstoku Ad exemplum, razem możemy wiele. W jednym roku zdobyliśmy wyróżnienie,
a w następnym - II miejsce w województwie. W roku szkolnym 2013/14 realizowaliśmy projekt wymiany młodzieży polsko – litewskiej pt.: Śladami praw człowieka - poznajemy przeszłość i kształtujemy teraźniejszość, który polegał na przygotowaniu prezentacji przez naszych uczniów i absolwentów dla młodzieży litewskiej na temat praw człowieka oraz przeprowadzeniu dyskusji dotyczącej łamania praw człowieka i sposobów walki z dyskryminacją. Zorganizowaliśmy lekcje muzealne w Krakowie, spotkanie ze świadkiem historii, przeprowadziliśmy grę uliczną oraz ankietę wśród mieszkańców Krakowa. Ważnym przedsięwzięciem zakończonym w roku szkolnym 2012/13 II miejscem w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Fundację Forum Dialogu Między Narodami była realizacja projektu Szkoła Dialogu, który miał na celu przybliżenie młodzieży idei dialogu polsko - żydowskiego poprzez czynne poznawanie dziedzictwa żydowskiego w najbliższym otoczeniu. W roku szkolnym 2013/14 za kontynuowanie działań w tym samym konkursie otrzymaliśmy wyróżnienie. We wrześniu 2014 r. w ramach realizacji projektu Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów zorganizowaliśmy spotkanie z grupą rówieśników ze szkoły z Izraela. Jego ideą było poszerzenie wiedzy historycznej i kulturowej, doskonalenie języka angielskiego, a przede wszystkim przełamywanie stereotypów w kwestiach polsko -izraelskich. W roku szkolnym 2017/2018 rozpoczęliśmy współpracę z młodzieżą z gimnazjum w Butrymańcach na Litwie. Wspólnie realizowaliśmy projekt  Młodzież dla niepodległej. Wy o Nas, My o Was, który jest częścią projektu Stowarzyszenia Wspólnota Polska pt. Razem dla Edukacji przygotowanego w oparciu o ministerialny program Rodzina Polonijna. Jego celem było poznanie lokalnych bohaterów walk o niepodległość, historii naszych małych Ojczyzn oraz miejsc ważnych dla społeczności lokalnej i kraju. W ramach projektu w roku szkolnym 2018/2019 odbyły się cztery spotkania (dwa na Litwie i dwa w Polsce) obfitujące w wydarzenia o charakterze naukowym, kulturoznawczym i sportowym. Razem z kolegami z Butrymańców nasi uczniowie poznawali miejsca ważne dla historii Polski i Litwy, doskonalili umiejętności gry w tenisa na obozie sportowym w Januszkowie. Zdobytą wiedzę wykorzystali do stworzenia Manifestu Młodzieży, który zawiera najważniejsze według nich postulaty chroniące prawa młodych ludzi. Według uczestników projektu, najważniejszymi efektami projektu były pozytywne emocje, poczucie solidarności i zmotywowanie do nowych wyzwań.

Od lat realizujemy też przedsięwzięcia i programy. W roku szkolnym 2014/2015 nasza młodzież brała udział w programach np.: Młodzi patrzą na trzeźwo, Patriotyzm niejedno ma imię, Strefa młodzieży, Studenci Erasmus+ w łomżyńskiej szkole,  w roku szkolnym 2015/16 reprezentacja naszej szkoły - nieformalna grupa Youth Human Impact odebrała główną nagrodę za projekt Śladami praw człowieka - poznajemy przeszłość i zmieniamy teraźniejszość. Ponadto nasza młodzież brała udział projektach: ARS, czyli jak dbać o miłość, Sztuka wyboru oraz Bezpieczna i przyjazna szkoła. Od roku szkolnego 2016/17 realizujemy również projekty: Mózgowy Fitness, Cyfrowobezpieczni.pl. –Bezpieczna szkoła cyfrowa, a od roku szkolnego 2018/2019 unijny projekt ,,Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji”. W roku szkolnym 2015/16 zainicjowaliśmy i organizujemy do dziś Nocny Maraton Świąteczny, którego celem jest wykonanie ozdób świątecznych i podarowanie ich mieszkańcom Łomży podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego.
Dużą popularnością wśród uczniów naszej szkoły cieszy się realizowany cyklicznie od 2008 roku program Wasze Wybory, w ramach którego nasi uczniowie poznają specyfikę regionu, jego kulturę, doskonalą umiejętności konwersacji w językach obcych, a także gry w tenisa.
Jesteśmy również inicjatorami i od 2008 r. organizatorami Konkursu Poezji i Piosenki Patriotycznej Polska to my na szczeblu gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. Od roku 2019 biorą w nim udział uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych oraz  szkół ponadpodstawowych. Patronat nad tym konkursem rokrocznie obejmują: Prezydent Miasta Łomża oraz Starosta Powiatu Łomżyńskiego. Skupia on utalentowaną i wrażliwą młodzież nie tylko z Łomży, ale i z innych zakątków Podlasia. W roku 2018 konkurs ten został wpisany do wojewódzkich obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Od 2001 roku organizujemy targi edukacyjne pod hasłem Giełda pomysłów na życie. Są to spotkania maturzystów z przedstawicielami wyższych uczelni, połączone z wykładami i możliwością spotkania z doradcami zawodowymi. W targach uczestniczą przedstawiciele uczelni z całego kraju oraz młodzież z łomżyńskich i okolicznych szkół ponadpodstawowych.
Cyklicznie od 2001 r. nasi pełnoletni uczniowie biorą udział w szkolnych akcjach honorowego krwiodawstwa. Łącznie oddali ponad 679 litrów krwi. Bierzemy również udział w licznych akcjach charytatywnych, zawsze przyświeca nam jeden cel - pomoc potrzebującemu. Dbamy, by nasi uczniowie mogli rozwijać swoje zainteresowania i zdolności, dlatego organizujemy zajęcia w kołach przedmiotowych i artystycznych (m.in. Koło Żywego Słowa, zespół muzyczny) oraz sportowych. W roku szkolnym 2018/2019 i 2019/20 uczennica naszej szkoły zajęła I miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów
w parajeździectwie. W tych samych latach inna uczennica naszej szkoły zdobyła wicemistrzostwo Polski w kategorii juniorek MMA, a uczeń zajął II i IV miejsce
w Międzynarodowym Wyścigu Kolarskim w kategorii juniorów. W roku szkolnym 2019/2020 jeden uczeń zdobył wicemistrzostwo województwa warmińsko-mazurskiego
w kolarstwie górskim i kolarstwie szosowym. Nasze uczennice również zajmują czołowe miejsca w konkursach rangi europejskiej, a nawet światowej. Są wśród nich zdobywczynie
 I miejsca w Mistrzostwach Świata w HIP HOP (2016/17), II miejsca w Tanecznych Mistrzostwach Świata w Bratysławie, III miejsca w Europie w karate.

To przy naszym liceum znajdują się dwa korty do tenisa. Działający przy szkole UKS RETURN wspólnie ze szkołą jest od 2005 roku organizatorem cyklicznych imprez: Ogólnopolskiego Turnieju Tenisa Piątuś Cup i Turnieju Młodzików JBB Nadzieja Cup, które zyskały wysoką rangę ogólnopolską. Zawsze wspieramy utalentowanych uczniów, promujemy ich działalność na forum szkoły i w środowisku lokalnym. Zaangażowanie uczennicy naszej szkoły w wolontariat na rzecz osób przewlekle chorych zostało docenione przez Kapitułę konkursu i Prezydenta Miasta Łomży, który przyznał jej tytuł Łomżyńskiego Społecznika Roku 2019, natomiast inna uczennica naszej szkoły, za pomoc dzieciom przy odrabianiu lekcji,  otrzymała w tej samej kategorii wyróżnienie Prezydenta Miasta Łomżyński Społecznik Roku 2019.

Organizowane w szkole konkursy, realizowane programy i inne działania rozwijające uzdolnienia uczniów przyczyniły się do uzyskania przez szkołę ogólnopolskiego tytułu Szkoła odkrywców talentów. Nasza szkoła jest szkołą bezpieczną. Potwierdza to uznany w całej Polsce tytuł Szkoły bez przemocy, a przede wszystkim statystyki oraz opinie rodziców, uczniów i środowiska.

Staramy się systematycznie wzbogacać naszą ofertę edukacyjną i bazę dydaktyczną (dysponujemy nowoczesnym sprzętem multimedialnym). Dbamy też o estetyczny wygląd szkoły. Zdajemy sobie sprawę, że tylko dzięki wspólnemu wysiłkowi nauczycieli, młodzieży, a także dzięki współpracy z Radą Rodziców i wieloma instytucjami możemy zapewnić naszym uczniom dobry start w dorosłe życie.

Rok 2017 był dla nas szczególnie ważny, ponieważ obchodziliśmy w nim jubileusze: 25-lecia naszego liceum i 20-lecia nadania szkole imienia Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego Armii Krajowej. By uczcić te jubileusze, wspólnie realizowaliśmy różne działania dydaktyczne np.: cykl lekcji na temat Armii Krajowej w kraju i na Ziemi Łomżyńskiej
w klasach I i II, cykl lekcji historii poświęconych wizerunkom kobiet, których młodość przypadła na lata II wojny światowej pod hasłem Dziewczyny z AK, wykład i wystawa poświęcone Ince - Danucie Siedzikównie, którą władze PRL-u skazały na niesławę, śmierć
i zapomnienie, akcja Mieszkańcy Ziemi Łomżyńskiej polegli w Katyniu, gra miejska Tajemnice łomżyńskiego grodu. Zaangażowaliśmy się również w inicjatywy artystyczne: wieczór
 z poezją śpiewaną, Konkurs Poezji i Piosenki Patriotycznej, który niesie ze sobą przesłanie Polska to my, Nocny Maraton Świąteczny. Rywalizowaliśmy w różnych dyscyplinach sportowych podczas Międzyklasowego Turnieju Piłki Halowej o puchar dyrektora III LO, meczu siatkówki absolwenci vs uczniowie, Międzyszkolnego Turnieju Futsalu Dziewcząt
z okazji Dnia Kobiet, Biegu na 25-lecie III LO, Mistrzostw Miasta Dzieci i Młodzieży
w Tenisie z okazji 25-lecia III LO, rajdu rowerowego Tropami bohaterów. Działaliśmy na rzecz innych ludzi, zaangażowaliśmy się w akcje honorowego krwiodawstwa 25 litrów krwi na 25-lecie szkoły. Inicjatywy te miały na celu integrację społeczności szkolnej, kultywowanie tradycji szkolnych i narodowych, a także pielęgnowanie pamięci o bohaterach walczących o niepodległość ojczyzny – żołnierzach Armii Krajowej. Historię naszego kraju traktujemy bowiem jako źródło nauki, aby to co złe naprawić, a to co dobre - uszlachetnić.

Zwieńczeniem jubileuszowego roku naszej szkoły była uroczystość. Najwięcej emocji wzbudził w zebranych montaż słowno-muzyczny pt. A źródło wciąż bije… przygotowany przez nauczycieli, uczniów i absolwentów naszej szkoły oraz nauczyciela i uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Łomży. Program ten skłaniał do refleksji nad przeszłością, teraźniejszością i przyszłością naszej Ojczyzny. Różnorodne środki wyrazu - piękno poetyckiego słowa, piosenki wykonywane przy akompaniamencie szkolnego zespołu muzycznego, taniec, scenografia i nastrojowe oświetlenie - sprawiły, że widzowie mieli możliwość przeżycia różnych emocji: od smutnej zadumy nad losem tych, którzy doświadczyli koszmaru wojny po radość i nadzieję, gdy najmłodsi wykonawcy na pytanie: Jaką Polskę nam przynosicie? odpowiadali: wolną, tolerancyjną, piękną, szczęśliwą, beztroską.

Koła zainteresowań

-        Koło Żywego Słowa,

-       Zespół muzyczny,

-        Szkolne Koło Caritas.Kontakty zagraniczne

-  wizyta młodzieży z Gimnazjum w Ejszyszkach na Litwie (2009 r. przy współpracy z Łomżyńskim Oddziałem Stowarzyszenia Wspólnota Polska),

-   projekt wymiany młodzieży polsko-litewskiej pt.: "Śladami praw człowieka - poznajemy przeszłość i kształtujemy teraźniejszość" (2013/14),

-   projekt "Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów", czyli spotkanie z grupą rówieśników ze szkoły z Izraela (2014 r.)

-  projekt współpracy z młodzieżą z Gimnazjum w Burtymańcach na Litwie: „Młodzież dla niepodległej. Wy o Nas, My o Was.” (2018/2019)

Osiągnięcia


rok szkolny 2019/20

- tytuły laureata III, IV i V stopnia w Olimpiadzie Wiedzy Archimedes English Plus

- tytuł laureata  w XVI edycji Konkursu Wiedzy o Rosji pod hasłem Teatr w Rosji

- III miejsce w XIII Konkursie Poezji i Piosenki Patriotycznej Polska to my

- nagroda publiczności w XIII Konkursie Strofy znad Narwi

- III miejsce drużynowo w Mistrzostwach Miasta w tenisie stołowym Szkół Średnich o Puchar LZS

- IV miejsce w Mistrzostwach Miasta w tenisie stołowym dziewcząt

- IV miejsce w Mistrzostwach Miasta w tenisie stołowym chłopców

- Wicemistrzostwo Polski w kategorii juniorek MMA

- Wicemistrzostwo województwa warmińsko-mazurskiego w kolarstwie górskim i kolarstwie szosowym

- IV miejsce w Międzynarodowym Kryterium Kolarskim

- I miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów w parajeździectwie

- Nagroda Prezydenta Miasta Łomżyński Społecznik Roku 2019

- Wyróżnienie Prezydenta Miasta Łomżyński Społecznik Roku 2019

 

rok szkolny 2018/19 

-III miejsce  w województwie Ogólnopolskiego Konkursu – O Naszą Niepodległą

-IV miejsce w kolarstwie Mistrzostwa Warmii i Mazur

- I miejsce w Miejskim konkursie 600lat historii Łomży

-I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym – Polska Piastowska

- wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Jednego Wiersza

- wicemistrzostwo Polski w kategorii juniorek MMA

- II miejsce w Międzynarodowym  wyścigu kolarskim

- I miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów w parajeździectwie

 

rok szkolny 2017/18

- III miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia

- III miejsce w Konkursie Języka Niemieckiego Łowcy Talentów Deutschfreund 2017

- II miejsce w konkursie z języka angielskiego English High Flier

- III miejsce w województwie w Konkursie Języka Niemieckiego Jersz

- II miejsce w Mistrzostwach Polski w Paraujeżdżaniu

- V miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych w kolarstwie Górskim MTB

- II miejsce w Tanecznych Mistrzostwach Świata w Bratysławie

- III miejsce w XVIII Międzynarodowym Biegu Wilka na 10 km

- III miejsce w Pucharze Europy w Karate

-II miejsce w Etapie Wojewódzkim Ogólnopolskiego Konkursu Turbolandeskunde

-II miejsce w województwie  w Ogólnopolskim Konkursie  Języka Angielskiego ENGLISH ACE

- IV miejsce w województwie w Internetowym konkursie języka angielskiego UNDERSTANDT

- III miejsce w Mistrzostwach Wschodniej Polski w Karate

- IV miejsce w Licealiadzie Województwa Podlaskiego w siatkówce chłopców

-I miejsce w Powiatowych mistrzostwach LZS w tenisie stołowym

 

rok szkolny 2016/17 

- II miejsce w Regionalnej Olimpiadzie Historycznej Wiedzy o AK

- II i III miejsce w regionalnym konkursie języka angielskiego Evergreen 2017

- II miejsce w XVI Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „Polska Piastowska”

- III miejsce w rozgrywkach III ligi szkół ponadgimnazjalnych województwa podlaskiego w siatkówce chłopców

- I miejsce w Mistrzostwach Województwa Podlaskiego w Boksie

 

rok szkolny 2015/16 

- III miejsce w IV Regionalnym Konkursie Wiedzy o Armii Krajowej

- III miejsce w Rejonowym Etapie Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS

- I miejsce w województwie i XV miejsce w Polsce w konkursie English Ace w ramach projektu JERSZ Łowcy Talentów

- I miejsce w etapie wojewódzkim Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Utracone dziedzictwo – losy ziemian w XX wieku”

- I miejsce w Mistrzostwach Europy w martwym ciągu

- I  miejsce w Turnieju Siatkówki drużyn mieszanych

- II miejsce w Licealiadzie województwa podlaskiego w futsalu chłopców


rok szkolny 2014/15 

- I miejsce w III Wojewódzkim Konkursie Historyczno-Literackim „By czas nie zaćmił  i niepamięć”

- III miejsce w Rejonowym Etapie Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK

- II miejsce w województwie w konkursie z języka niemieckiego „Sprachdoktor”

- I, II i III miejsce w Powiatowych Mistrzostwach LZS w tenisie stołowym

- V miejsce w Mistrzostwach Województwa Podlaskiego w siatkówce plażowej szkół ponadgimnazjalnych

- IV miejsce w II Lidze Siatkówki dziewcząt szkół ponadgimnazjalnych w siatkówce plażowej

- II miejsce w Licealiadzie Województwa Podlaskiego w piłce ręcznej dziewcząt

- I miejsce w VI Międzynarodowych Mistrzostwach Polski w Wyciskaniu Sztangi Leżąc

- III miejsce w Grand Prix Polski WPA

- I miejsce w Międzynarodowych Mistrzostwach Trójboju Siłowego w Lustk, Ukraina

Zajęcia pozalekcyjne

Sekcje sportowe:

-        siatkówka chłopców,

-        siatkówka dziewcząt,

-        futsal chłopców,

-        tenis,

-        koszykówka chłopców.


Gazetka szkolna:

-        anglojęzyczna,

-        niemieckojęzyczna.