Łomża
Liceum ogólnokształcące
Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Łomży
Adres
Studencka 19, 18-402 Łomża
Telefon
86 215 02 49
Fax
86 215 11 89
E-mail
Strona www
Dyrektor
Barbara Aleksandra Turek
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Opis

Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Łomży powstało w 2012 roku, na początku jako liceum o profilu POLICYJNYM. Obecnie realizujemy profil MUNDUROWY, odpowiadając na potrzeby i oczekiwania uczniów, które związane są z chęcią poznania specyfiki zawodu nie tylko Policjanta, ale też przedstawicieli innych grup zawodowych w ramach hasła: służby mundurowe.

W liceum o profilu mundurowym zajęcia prowadzone są zgodnie z ramowym planem nauczania liceum ogólnokształcącego z możliwością wyboru rozszerzeń z historii, geografii czy języka angielskiego. Szczególny charakter szkoły tworzy dodatkowy przedmiot – Bezpieczeństwo Wewnętrzne, w ramach którego realizowane są zajęcia z:

– musztry

– taktyk i technikinterwencyjnych

Po ukończeniu szkoły:

  • możesz przystąpić do egzaminu maturalnego
  • możesz z powodzeniem kontynuować naukę na wyższej uczelni; na niektórych kierunkach związanych ze służbami mundurowymi,  otrzymujesz dodatkowe punkty na rozmowie rekrutacyjnej za ukończenie szkoły o profilu mundurowym
  • podczas rekrutacji do pracy, np. do Policji, otrzymujesz dodatkowe punkty za ukończenie

Oferta
Współpraca z pracodawcami

Nasze Liceum od lat cieszy się dużą popularnością, przede wszystkim z powodu tego, że zajęcia profilowe prowadzone są przez instruktorów i pracowników służb mundurowych, którzy chętnie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Szkoła współpracuje z przedstawicielami wielu służb mundurowych, dzięki czemu nasi uczniowie mają bezpośredni kontakt z różnymi jednostkami (m.in. Policją, Strażą Pożarną, Strażą Graniczną, Służbami Więziennymi). Dzięki tej współpracy młodzież poznaje specyfikę i wymagania pracy w różnych służbach mundurowych. Coraz więcej naszych uczniów wiąże swą przyszłość ze służbami mundurowymi, o czym świadczą ich wybory życiowe i podejmowane kierunki studiów.

Uczniowie biorą także udział w szkoleniach, obozach i wyjazdach strzelecko – taktycznych, gdzie w praktyce mogą trenować swoje umiejętności, zdobywać tężyznę fizyczną i kształtować charakter, co potwierdzają sukcesy w ogólnopolskich zawodach sprawnościowych szkół mundurowych. Ponadto uczestniczą w ćwiczeniach sił zbrojnych, np. ANAKONDA-18, ćwiczą musztrę i strzelectwo.

Kontakty zagraniczne

Dzięki staraniom szkoły, nasi uczniowie uczestniczą w wielu projektach edukacyjnych, min. dot. bezpieczeństwa- projekt pt. Młodzi- Gniewni – Bezpieczni. Tymczasem w roku szkolnym 2020 – 21, uczniowie klas drugich wzięli udział w przedsięwzięciu „Mobilność ponadnarodowa to rozwój kompetencji i przyszłości uczniów”. Kolejny wyjazd w ramach tego właśnie projektu, odbył się w czerwcu 2021 roku. W ramach realizacji tego programu uczniowie wraz z opiekunami odbyli tygodniową wizytę w Portugalii, gdzie uczestniczyli w grupowych warsztatach naukowych, odbywali wycieczki mające na celu kształtowanie postawy akceptacji interkulturowości i uczyli się języka portugalskiego.

Szkoła, od początku swego istnienia, jako jedyna szkoła w regionie, ma w swojej ofercie naukę języka hiszpańskiego jako drugiego obowiązkowego języka obcego. Dodatkowo naukę tego języka uczniowie ćwiczą na wyjazdach zagranicznych, min. na obozy językowych w Barcelonie (Hiszpania).

Osiągnięcia

- Sukcesy w ogólnopolskich zawodach sprawnościowych szkół mundurowych - I, II i III miejsca

- Udział uczniów w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie Grom Group (pętle taktyczne, Grom Challenge) na poligonie w Czerwonym Borze

- Cykliczne wyjazdy na warsztaty językowe w Barcelonie


Współpraca z uczelniami wyższymi

Współpracujemy z:

- Wiodącymi firmami z branży IT

- Stowarzyszeniem Grom Group oraz Fundacją "Niezapomniani"

- 13 Batalionem Lekkiej Piechoty oraz Pułkiem Rozpoznawczym w Łomży

- Komendą Miejską Policji w Łomży

- Komendą Miejską Straży Pożarnej w Łomży

- Podlaskim Oddziałem Straży Granicznej

- Służbą Więzienną w Czerwonym Borze

- Urzędem Celnym w Łomży

- Stowarzyszeniem "Czemu by nie" w Białymstoku

- Fundacją "Pomóż Im" w Białymstoku

- Ambasadą Hiszpanii w Warszawie

- I Podlaską Brygadą Obrony Terytorialnej
Historia
Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Łomży powstało w 2012 roku, na początku jako liceum o profilu POLICYJNYM. Obecnie realizujemy profil MUNDUROWY, odpowiadając na potrzeby i oczekiwania uczniów, które związane są z chęcią poznania specyfiki zawodu nie tylko Policjanta, ale też przedstawicieli innych grup zawodowych w ramach hasła: służby mundurowe.
Drzwi otwarte
1 czerwca 2022r. godz. 10:00 - 12:00
Koła zainteresowań

Koło historyczne.

Koło językowe (angielski, hiszpański, niemiecki).

Koło sportowe.
Dojazd

Szkoła mieści się w budynku Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży.

Dojazd:  Komunikacja miejska /MPK/ Nr linii: 1, 2, 4, 7, 13. Najbliższy przystanek znajduje się ok 50m od szkoły.