Łomża
Technikum
Akademicka Szkoła Ponadpodstawowa w Łomży
Adres
Studencka 19, 18-402 Łomża
Telefon
86 215 02 49
Fax
86 215 11 89
E-mail
Strona www
Dyrektor
Barbara Aleksandra Turek
Typ placówki
Technikum
Opis

Akademicka Szkoła Ponadpodstawowa w Łomży powstała w 2009 roku, na początku tylko jako TECHNIKUM INFORMATYCZNE. Obecnie realizujemy również profil INFORMATYCZNO- MUNDUROWY (od 3 lat), odpowiadając na potrzeby i oczekiwania uczniów, które związane są z chęcią znalezienia zatrudnienia w zawodzie Informatyka, ale też z możliwością pracy w służbach mundurowych.

Oferta
Kontakty zagraniczne

Ogromnym atutem Akademickiej Szkoły Ponadpodstawowej w Łomży jest realizacja projektów edukacyjnych, m.in.: "Mobilność ponadnarodowa to rozwój kompetencji i przyszłości uczniów-Portugalia", "Kompleksowy program rozwoju ASP", „Dobry zawód- pewna praca I i II edycja”, w ramach którego uczniowie mogli: odbywać płatne (ok. 2000 zł) staże zawodowe, korzystać z warsztatów przygotowujących do wejścia na rynek pracy, a także ze wsparcia psychologicznego i doradztwa zawodowego oraz rozwijać kompetencje z zakresu informatyki, matematyki i języka angielskiego. Ponadto najlepsi uczniowie otrzymali tysiączłotowe comiesięczne stypendia.  

W związku z realizacją projektu „Efektywne kształcenie zawodowe w ASP w Łomży I i II edycja” młodzież również otrzymywała wsparcie stypendialne oraz korzystała z indywidualnego doradztwa zawodowego, spotkań panelowych z przedsiębiorcami oraz zajęć dydaktyczno – wyrównawczych i kursów przygotowujących na studia.        

Jednym z bardziej atrakcyjnych przedsięwzięć dla uczniów były dwukrotnie już realizowane w Grecji staże zawodowe w ramach projektu „Staże dla uczniów Technikum Informatycznego to otwarty rynek pracy dla absolwentów ASP”. Podczas wyjazdów uczniowie, oprócz zdobywania nowej wiedzy z zakresu IT oraz wizytacji w tamtejszych firmach informatycznych, mogli także poznać kulturę Grecji, zobaczyć atrakcyjne charakterystyczne miejsca w tym państwie oraz zwiedzać i degustować lokalne wyroby.

Dojazd

Szkoła mieści się w budynku Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży.

Dojazd:  Komunikacja miejska /MPK/ Nr linii: 1, 2, 4, 7, 13. Najbliższy przystanek znajduje się ok 50m od szkoły.

Historia
Akademicka Szkoła Ponadpodstawowa w Łomży powstała w 2009 roku. Mieści się w budynku Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży przy ulicy Studenckiej 19.
Koła zainteresowań

Koło historyczne.

Koło językowe (angielski, hiszpański, niemiecki).

Koło informatyczne (Robomatix).

Koło sportowe.

Współpraca z pracodawcami

- Wiodące firmy z branży IT,

- Stowarzyszenie Grom Group oraz Fundacja "Niezapomniani",

- 13 Batalion Lekkiej Piechoty oraz Pułk Rozpoznawczy w Łomży,

- Komenda Miejska Policji w Łomży,

- Komenda Miejska Straży Pożarnej w Łomży,

- Podlaski Oddział Straży Granicznej,

- Służba Więzienna w Czerwonym Borze,

- Urząd Celny w Łomży,

- I Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej.

Osiągnięcia

- Drugi rok z rzędu - 100% zdawalność na egzaminie maturalnym.

- Udział w konkursach EASTROBO z programowania robotów.

- Sukcesy w ogólnopolskich zawodach sprawnościowych szkół mundurowych.

Drzwi otwarte
1 czerwca 2022r. godz. 10:00-14:00.
Współpraca z uczelniami wyższymi
- Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży.