Łomża
Technikum
Technikum nr 5
Zespół szkół
Adres
ul.Przykoszarowa 22, 18-400 Łomża
Telefon
86-2198793
Fax
86-2186239
E-mail
Strona www
Dyrektor
Jacek Kocoń
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
  • Zdjęcie
  • technik elektryk
  • technik mechatronik
  • technik teleinformatyk
  • technik ochrony środowiska
  • osiągnięcia sportowe
  • technik pojazdów samochodowych
Opis
Szkoła mieści się w otoczonym piękną zielenią budynku na ul. Przykoszarowej 22, z pracowniami przedmiotowymi wyposażonymi w nowoczesne pomoce dydaktyczne, 2 salami gimnastycznymi, salami do ćwiczeń, nowoczesną siłownią oraz boiskiem szkolnym i kortem tenisowym. ZSMiO nr 5 w Łomży ciągle poszerza ofertę edukacyjna dla młodzieży, dlatego też w roku szkolnym 2008/2009 uruchomiliśmy nowoczesny kierunek: technik pojazdów samochodowych, 2011/2012 kierunek: technik elektryk i technik informatyk - program modułowy, 208/2019 kierunek: kierowca mechanik, a na rok szkolny 2020/2021 planujemy uruchomić kierunek: technik programista i operator obrabiarek skrawających. Szkoła posiada trzy specjalistyczne bardzo dobrze wyposażone pracownie językowe z oddzielnymi stanowiskami dla każdego ucznia oraz z tablicami interaktywnymi. W każdej pracowni jest dostęp do internetu. W szkole znajdują się cztery pracownie informatyczne ogólnie dostępne dla uczniów oraz komputery w czytelni szkolnej. W szkole mieści się ośrodek Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej dla zawodów: technik elektronik, technik informatyk, technik teleinformatyk i technik mechatronik. Szkoła jest zaangażowana w działalność charytatywna i wolontariat. Wielkim sukcesem są akcje oddawania krwi w ramach Honorowego Krwiodawstwa PCK. Corocznie członkowie Koła PCK oddają ponad 140 l krwi. Szkoła umożliwia uzyskanie dodatkowych kwalifikacji potrzebnych do wykonywania zawodu np. uprawnienia SEP do obsługi instalacji i urządzeń do 1 kV, a także ECDL (tzn. "prawo jazdy" na obsługę komputera respektowane przez kraje Unii Europejskiej). W szkole istnieje ośrodek egzaminacyjny i szkoleniowy oraz pracownia CISCO - można zdobyć dodatkowe certyfikowane umiejętności z zakresu teleinformatyki i sieci informatycznych. Cała szkoła i plac przed szkołą objęte są monitoringiem. W skład Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 wchodzą następujące szkoły: V Liceum Ogólnokształcące,  Technikum Nr 5,  Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5. Technikum Nr 5 kształci z zawodach: - technik elektryk - technik mechatronik - technik teleinformatyk - technik informatyk - technik pojazdów samochodowych - technik geodeta - technologii drewna. Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5 kształci w zawodach - mechanik pojazdów samochodowych - elektromechanik pojazdów samochodowych - kierowca mechanik www.zsmio.pl www.rekrutacja.zsmio.pl
Oferta