Łomża
Szkoła Ponadpodstawowa
Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży im.Marszałka Józefa Piłsudskiego

Adres
ul.Przykoszarowa 22, 18-400 Łomża
Telefon
86-2198793
E-mail
sekretariat@zsmio.pl
Strona www
http://zsmio.pl
Typ placówki
Zespół szkół i placówek oświatowych
Opis
Szkoła mieści się w otoczonym piękną zielenią budynku na ul. Przykoszarowej 22, z pracowniami przedmiotowymi wyposażonymi w nowoczesne pomoce dydaktyczne, 2 sale gimnastyczne oraz sale do ćwiczeń i nowoczesna siłownie. ZSMiO nr 5 w Łomży ciągle poszerza ofertę edukacyjna dla młodzieży, dlatego też w roku szkolnym 2008/2009 uruchomiliśmy nowoczesny kierunek: technik pojazdów samochodowych, 2011/2012 kierunek: technik elektryk ze specjalnością energia odnawialna program modułowy i technik informatyk - program modułowy. Szkoła posiada trzy specjalistyczne bardzo dobrze wyposażone pracownie językowe z oddzielnymi stanowiskami dla każdego ucznia oraz z tablicami interaktywnymi. W każdej pracowni jest dostęp do internetu. W szkole znajdują się cztery pracownie informatyczne ogólnie dostępne dla uczniów oraz komputery w czytelni szkolnej. W szkole mieści się ośrodek Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej dla zawodów: technik elektronik, technik informatyk, technik teleinformatyk i technik mechatronik. Szkoła jest zaangażowana w działalność charytatywna i wolontariat. Wielkim sukcesem są akcje oddawania krwi w ramach Honorowego Krwiodawstwa PCK. Corocznie członkowie Koła PCK oddają ponad 140 l krwi. Szkoła umożliwia uzyskanie dodatkowych kwalifikacji potrzebnych do wykonywania zawodu np. uprawnienia SEP do obsługi instalacji i urządzeń do 1 kV, a także ECDL (tzn. "prawo jazdy" na obsługę komputera respektowane przez kraje Unii Europejskiej). W szkole istnieje ośrodek egzaminacyjny i szkoleniowy oraz pracownia CISCO - można zdobyć dodatkowe certyfikowane umiejętności z zakresu teleinformatyki i sieci informatycznych. W szkole cyklicznie organizowane są wydarzenia o zasięgu międzyszkolnym, ogólnopolskim i ogólnoświatowym tj. Międzyszkolny Konkurs Fotograficzny "Patriotyczne inspiracje" skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu i miasta Łomża oraz do szkół należących do Podlaskiej Rodziny Szkół im. Bohaterów Walki o Niepodległość. Konkurs objęty jest patronatem: Podlaskiego Kuratora Oświaty, Prezydenta Łomży i Starosty Łomżyńskiego, Ogólnopolska Olimpiada Kreatywności Destination Imagimation Oczyma Wyobraźni Wrocław 2016 - I miejsce w "Wyzwaniu bliźniaczym" Amnesty International - Maraton pisania listów w celu uwolnienia ludzi niesłusznie skazanych. Co roku organizowane są praktyki i staże zagraniczne w ramach środków Unii Europejskiej programu ERASMUS + . W 2018r. staże zostały zorganizowane do Grecji. Obyły się już w Szwecji, Niemczech , Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Włoszech. Cała szkoła i plac przed szkoła objęte są monitoringiem. W skład Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 wchodzą następujące szkoły: V Liceum Ogólnokształcące Technikum Nr 5 kształcące z zawodach: - technik elektryk - technik mechatronik - technik teleinformatyk - technik informatyk - technik pojazdów samochodowych - technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - technik geodeta - technik technologii drewna - technik ochrony środowiska Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 5 kształcąca w zawodach - mechanik pojazdów samochodowych - elektromechanik pojazdów samochodowych - operator obrabiarek skrawających - kierowca mechanik